Download
liikumise ldmudelid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liikumise üldmudelid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liikumise üldmudelid

Liikumise üldmudelid

220 Views Download Presentation
Download Presentation

Liikumise üldmudelid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid http://vimeo.com/31484170 Laur Leetjõe

  2. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid • Kulgemine • Pöörlemine • Kuju muutumine mahu muutumine • Võnkumine ja laine Laur Leetjõe

  3. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Kulgemine ehk translatsioon • Kõik keha punktid liiguvad ühtemoodi • Keha asend ruumis jääb samaks • Keha asukoht muutub • Ajaühikus läbitakse mingi pikkus Tiirlemine – liikumine mööda ringjoont Laur Leetjõe

  4. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Pöörlemine ehk rotatsioon • Keha asend muutub • Pöörlemistelg – kehas asuvad punktid, mis ise ei liigu • Liikumine mööda ringjoont ümber pöörlemistelje • Ajaühikus läbitakse mingi nurk http://www.youtube.com/watch?v=27y_hwbSW0k http://www.youtube.com/watch?v=1SKzo9FfSxk Laur Leetjõe

  5. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Kuju muutumine ehk deformatsioon • Keha punktide omavahelised kaugused muutuvad • Surve või venitus • Kõverdus • Nihe • Vääne Elastne ja plastne deformatsioon Laur Leetjõe

  6. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Mahu muutumine • Kuju muutumise erijuht • Keha paisub või tõmbub kokku kõikides suundades ühtviisi Laur Leetjõe

  7. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Võnkumine ja laine (ostsillatsioon) • perioodilisus ehk korduvus • võnkumine – perioodiline liikumine tasakaaluasendi ümber (võnkeperiood) • energia levimist ruumis ei toimu • laine erijuht - seisulaine http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ Laur Leetjõe

  8. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Võnkumine ja laine (ostsillatsioon) • laine – võnkumise edasikandumine ruumis • ruumis liigub edasi kehade või väljade konfiguratsioon (kindel paigutus) • edasi kandub võnkumine (liikumine), aga mitte aine ise • kaasneb energia levik http://www.youtube.com/watch?v=7cDAYFTXq3E http://www.youtube.com/watch?v=7yPTa8qi5X8 Laur Leetjõe

  9. I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Meenuta tunni alguses nähtud videot. Missuguseid liikumisi sa märkasid? Kas filmis olid kõik tänases tunnis käsitletud liikumised? Laur Leetjõe

  10. Tänan tähelepanu eest! I kursus: FLA Liikumise üldmudelid Laur Leetjõe