Handleplan for l sning t rnby kommune
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Handleplan for læsning Tårnby Kommune. Tillæg udarbejdet af læsegruppen 2008-2009. Kommunalt besluttet indsatsområde. Indhold Evaluering af tiltagene fra ”Handleplan for læsning – Tårnby Kommune” 2008-2009 Nye tiltag for skoleåret 2009-2010 Skolernes lokale læsehandleplaner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Handleplan for l sning t rnby kommune

Handleplan for læsningTårnby Kommune

Tillæg udarbejdet af læsegruppen

2008-2009


Kommunalt besluttet indsatsomr de
Kommunalt besluttet indsatsområde

Indhold

 • Evaluering af tiltagene fra ”Handleplan for læsning – Tårnby Kommune” 2008-2009

 • Nye tiltag for skoleåret 2009-2010

 • Skolernes lokale læsehandleplaner

 • Opfølgningsplan for 2009-2010


Evaluering sm b rnsomr det
Evaluering - Småbørnsområdet

Konkrete fokusområder 2008/2009

 • De pædagogiske læreplaner

  - Sprogområdet bliver vægtet højt

 • Sprogscreeninger

  -Antallet af 3-års sprogvurderinger skal hæves væsentligt i 2009

 • Overflytningsplan

  - Tegn på brug af planen – dog vanskeligheder med overlevering af dokumentation. Især fritidsinstitutionerne er ikke inkluderet i tilstrækkeligt omfang


Evaluering indskolingen
Evaluering - Indskolingen

Konkrete fokusområder 2008/2009

 • Børnehaveklassen

  - I maj/juni 09 følges op på de strukturerede kursusforløb til børn, der har sproglige vanskeligheder ved en skolerunde

 • Tosprogede i indskolingen

  - Særlige kursusforløb i sprogforståelse på halvdelen af skolerne

  - Brug af indstiksarket for dansk som andetsprog på lidt over halvdelen af skolerne

 • Indskolingen 1.-3. klasse

  - Indstiksarket for dansk betragtes som et godt redskab i og til den løbende evaluering.

  - Alle skoler afholder klasselæsekonferencer


Evaluering mellemtrin og udskoling
Evaluering – Mellemtrin og Udskoling

Konkrete fokusområder 2008/2009

 • Tosprogede

  - Fokus på at få faglærere til at inddrage dsa som dimension i undervisningen

  - Brug af indstiksarket for dansk som andetsprog på lidt over halvdelen af skolerne

 • 4. – 9. klassetrin

  - Indstiksarket for dansk betragtes som et godt redskab i og til den løbende evaluering

  - Bogboksen fortsætter med to perioder næste år – efterår og forår – Biblioteksspillet fortsætter og forfatterarrangementet med Kenneth Bøgh Andersen afvikles en gang i november og en gang i marts


Evaluering det p dagogiske l ringscenter
Evaluering - Det Pædagogiske Læringscenter

 • Hver skole udarbejder et læsekursus (skønlitterært og fagligt) for ét klassetrin.

  Samarbejde mellem læsevejledere og skolebibliotekarer.

  - Blev præsenteret på PC den 23/6 – Alle kurser er etableret – På 6. klassetrin er kurset trukket tilbage på grund af naturfaglige årsager. Turnusliste til skolerne er etableret.

 • Der oprettes en it-læseplads på hvert skolebibliotek med CD ORD 6 og scanner.

  - Alle skoler har nu mindst én it-læsearbejdsplads. Udnyttelsen af læsepladsen er kun så småt ved at komme i gang.


Evaluering skoleledelsen
Evaluering - Skoleledelsen

Den lokale læsehandleplan

- Klasselæsekonferencer på 1., 3., 4. og 7. klassetrin

- Udarbejdelse af ét læsekursus på hver skole

- Udarbejdelse af skolens testplan

- Gode råd til forældrene om læsestøtte

- Lægges på skolens hjemmeside i foråret 2009

- Alle skoler har udarbejdet lokale læsehandleplaner og lagt dem på skolens hjemmeside.

- Skolerne opfordres til at have fokus på test- og prøveplanen, så svage læsere kan opdages i tide.


Nye tiltag for 2009 2010
Nye tiltag for 2009 - 2010

 • Børnebogskanon i daginstitutionerne

  Sprogvejledere, børnebibliotekarer, talehørelærere og konsulenter kommer med forslag til hvilke bøger, der skal arbejdes med i efteråret 2009.

  Listen med bøger og arbejdsforslag udsendes til institutionerne i januar 2010.

 • Sprogscreening i børnehaveklasserne

  Ministeriet har vedtaget, at alle børn skal sprogscreenes i starten af børnehaveklassen.

  Fokus på at styrke børnehaveklasselærerne og tosprogslærerne i deres arbejde med sprogscreeningerne til brug for deres fremadrettede arbejde med børnenes sprog.


Nye tiltag for 2009 2010 fortsat
Nye tiltag for 2009 – 2010 - fortsat

 • Børn med skriftsproglige vanskeligheder

  Funktionslærerne er tovholdere.

  Fokus på de elever, der har så svære skriftsproglige vanskeligheder, at de ikke følger den normsatte læse- og skriveudvikling.

  Et af målene er, at eleverne i ordblindeklassen skal kunne gå til FSA med kompenserende hjælpemidler.

  Et andet af målene er, at it inddrages i alle fag, og at der er mindst et it-kursus om året, der har relevans for elevens løbende udvikling.

 • LæseLøft-projektet

  Kursus afholdes efterår 2009 – Januar 2010 tilbydes elever fra 1. klasse et ”Læseløft Projekt” i 20 uger.

  At få minimeret den ”drypvise” specialundervisning.


Nye tiltag for 2009 2010 fortsat1
Nye tiltag for 2009 – 2010 - fortsat

 • Overleveringsmøder ved faseskift

  Primo juni 2010 afholdes overleveringsmøder på alle skoler med udgangspunkt i det afgivende teams elevplaner.

 • Læsekassekurser i turnusordning på alle årgange på skolerne

  Ved en skoles afslutning af sin tre-ugers periode opsamler skolebibliotekar og læsevejleder skolens erfaringer, som overbringes læsevejledernetværket.

 • De lokale læsehandleplaner

  Skolerne opfordres til at udarbejde interne evalueringsplaner, så det igangsatte arbejde kan følges op og videreføres de kommende år.


Opf lgningsplan for 2009 2010
Opfølgningsplan for 2009 - 2010

 • Den nedsatte læsegruppe evaluerer løbende tiltagene. Hvert udvalgsmedlem er ansvarlig for egne tiltag.

 • Hvis læsekassekurserne bliver en succes etableres kurserne permanent på hver skole. B&S-udvalget ansøges om midler. Fornyelse af kurserne sker herefter inden for skolernes eget budget.

 • De lokale læseplaner evalueres på skolerne.