Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar & Öğrenci Tanılama Teknikleri - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar & Öğrenci Tanılama Teknikleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar & Öğrenci Tanılama Teknikleri

play fullscreen
1 / 80
Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar & Öğrenci Tanılama Teknikleri
344 Views
Download Presentation
mari-jefferson
Download Presentation

Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar & Öğrenci Tanılama Teknikleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar & Öğrenci Tanılama Teknikleri OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 2. OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 3. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI İKİ KATEGORİDE İNCELEYECEĞİZ • 1. Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sitesinde Yer Alanlar • 2. Kendi Çabalarımız Sonucunda Araştırıp Yer Verdiğimiz Form ve Dokümanlar OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 4. OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 5. OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 6. OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 7. 1. Danışan Kayıt Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 8. 2. Danışma Değerlendirme Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 9. 3. Aile Görüşme Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 10. 4. Öğrenci Görüşme Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 11. 5. Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 12. 7. Veli Bilgi Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

 13. 8. Veli Okul Değerlendirme Formu OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 14. 9. Öğrenci Tanıma Fişi Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde böyle bir doküman bulunmamaktadır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 15. 10. Öğrenci İzleme Formu Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde böyle bir doküman bulunmamaktadır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 16. 11. Kaynaştırma Öğrencisi Bilgi Formu OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 17. 12. Okul Vaka Analiz Formu OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 18. 1. Kendini Değerlendirme Envanteri Bireylerin yetenek, ilgi ve değerlerini tanıması için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda bireyin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yapıldığı veya bir şeye ne kadar önem verdiği sorulmaktadır. Bireyden istenen, soruları dikkatle okuyup cevabını, cevap kâğıdına işaretlemesidir Envanterde toplam 230 soru vardır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 19. 2. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Bireylerin yetenek, ilgi ve değerlerini tanıması için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek ve ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda bireyin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yatığı veya bir şeye ne kadar önem verdiği sorulmaktadır. Bireyden istenen, soruları dikkatle okuyup cevabını, cevap kâğıdına işaretlemesidir. Envanterde toplam 170 soru vardır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 20. 2. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 21. 3. Mesleki Yönelim Envanteri Mesleki Yönelim Envanteri lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılabilir. Buna göre, öğrencilere verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içinde Mesleki Yönelim Envanterinin geniş bir kullanım alanı vardır. Muharrem KEPÇEOĞLU tarafından hazırlanmıştır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 22. 4. Mesleki Olgunluk Ölçeği Bireyin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteklerini ortaya koymaktadır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 23. 4. Mesleki Olgunluk Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 24. 5. Sınav Kaygısı Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 25. 5. Sınav Kaygısı Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 26. 6. Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 27. 6. Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 28. 7. Çoklu Zeka Envanteri OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 29. 7. Çoklu Zeka Envanteri OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 30. 7. Çoklu Zeka Envanteri OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 31. 7. Çoklu Zeka Envanteri OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 32. 8. Öğrenme Stilleri Testi OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 33. 8. Öğrenme Stilleri Testi OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 34. 8. Öğrenme Stilleri Testi • İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler. • GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler. • İŞİTSEL: işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. • KINESTETİK: bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 35. 8. Öğrenme Stilleri Testi OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 36. 9. Aile Envanteri OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 37. 10. Kimdir Bu Testi DEĞERLENDİRME: Her öğrencinin adı soyadı, kimdir bu? soru kağıdında hangi kişilik özelliği tanımının önüne yazılmışsa, o özelliğin sıra numaralarının bulunduğu dikey aralıkta, o özelliği tanımlanan öğrencinin ad ve soyadının yazılı olduğu aralığın kesişmesiyle oluşan karenin içine ( / ) işareti çizilir. “Kendim” diye yazdığı özellikler de ilgili karenin içinde ( + ) işaretiyle gösterilecektir. “Öğrencinin En Çok Anıldığı Tanıtım ya da Tanıtımlar” bölümüne, tek tek öğrenciler için en fazla işaretlenmiş tanıtım ya da eş sayıdaysa tanıtımların numaraları yazılır. Böylece bir öğrenciye sınıf genelinde en çok atfedilen tanıtım ya da tanıtımlar ayrıştırılmış olur. Ancak herhangi bir tanıtımda en fazla 1-2 kişi tarafından atfedilmiş bir tanıtımın fazlaca bir önemi yoktur. Bazı öğrenciler ise arkadaşları tarafından hiç bir tanıtımda anılmamış ya da en fazla 2-3 arkadaşı tarafından anılmış olabilir. Bu öğrencilerin durumları ilgili bölüme; “arkadaşları tarafından hiç anılmamış” ya da “Arkadaşları tarafından yeterince anılmamış” şeklinde belirtilir. AMAÇ: Bu teknikle öğrencilerden, kendilerinin ve arkadaşlarının toplumsal, ruhsal gelişimlerine ilişkin bilgi alınmaktadır. Öğrencilerin birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini, nesnel bir biçimde değerlendirip değerlendiremedikleri ortaya çıkarılmaktadır. UYGULAMA: Kimdir bu? uygulamasında öğrencilere, herkesin gözlemine açık, olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini içeren bir “cümleler listesi” verilmektedir. Öğrencilerden, durumları, tanımlanan bu özelliklere uyan arkadaşlarının adlarını, verilen cümlelerin önüne yazmaları istenmektedir. Kimdir bu? soru kağıdını dolduran öğrenciye, kendine uygun tanımların karşısına da “kendim” diye yazması söylenmektedir. Listeler, öğrencilerce doldurulduktan sonra toplanmakta ve alınan karşılıklar, kimdir bu? yanıt özet çizelgesine geçirilmektedir. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 38. 10. Kimdir Bu Testi OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI Kişinin kendine yakıştırdığı (tabloda + işaretiyle belirtilen) özelliklerle başkalarının ona yakıştırdıkları özelliklerin tuttuğu oranda, kendini gerçek bir biçimde değerlendirdiği yargısına varılabilmektedir. Yani öğrencinin benlik algısıyla başkalarının onu değerlendirmesi arasında tutarlılık olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Tabloda yer alan “Tanıtımlarda En Çok Anılan Öğrenciler” bölümüne ise her tanıtımda ayrı ayrı, çarpıcı bir biçimde en fazla anılmış olan öğrenciler yazılır. Böylece sınıf genelinde belirtilen özelliklerin en fazla atfedildiği öğrenciler belirlenmiş olur.

 39. 11. Kime Göre Ben Neyim Değerlendirilmesi: Değerlendirmede öğrencinin testte işaretlediği yakıştırmaları “olumluluk ve olumsuzluk” derecesine göre her biri için ayrı ayrı ele alınıp incelenebilir. Eğer bir öğrenci kendisini olumsuz algılıyorsa, kendisine olumsuz sıfatları yakıştırıyorsa o öğrencinin danışmaya alınması, verdiği cevaplar doğrultusunda özel görüşmeler yapılması doğru olur. Kullanılış Amacı: Bu anket bireyin benlik algısına yönelik bir ankettir. Bununla bilinmek istenilen şey, bireyin kendini; kendi ve başkaları gözünde nasıl algıladığıdır. Bireyin benlik algısı konusunda bir takım ipuçları veriyorsa da “kimdir bu?” anketi ile desteklenmesi daha doğru olur. Uygulanışı: Öğretmenler tarafından öğrencilere verilerek yönergeye uygun biçimde doldurmaları istenir. Öğrenci işaretleme yaparken sıralanan yakıştırmalar, benlik tasarımına göre uymuyorsa cevap vermeyebilir. Örneğin “kavgacıyım” yakıştırması bireye uymuyorsa yakıştırmanın karşısındaki yerleri boş bırakabilir. Uyuyorsa birine cevap verebileceği gibi dört seçeneğin tümüne de cevap verebilir. İşaretlemede önemli olan sıralanan yakıştırmaların hangilerini kişi kendine uygun görüyorsa; kime göre bu özelliklere sahip bulunuyorsa o bölümün içerisine ( X ) işareti koymasıdır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 40. 12. Sosyometri Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleriyle olan ilişkileri, grup içinde objektif bilgi edinmek için en güvenilir tekniğin “Sosyometrik Test” tekniği olduğu söylenebilir. Sosyometrik test, öğrencilerin sosyal durumları hakkında doğrudan doğruya bilgi toplama yoludur. Cevap Kâğıdı Örneği Adınız, Soyadınız: ..................................... Tarih: ..................... İstediğiniz arkadaşınızın (Veya) DerecesiAdı Soyadı En çok 1. ............... .................................. Biraz 2. ............... .................................. En az 3. ............... .................................. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 41. 13. Burdon Dikkat Testi Bu test Çocuğun, dikkat gücün ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a) . 75 tane ( g ) . 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır.Burdon denemesi (10-20) yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için Ortaokula (3) lisede (2) dakika süre verilerek çocuklara şöyle bir açıklama yapılır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 42. 14. Problem Tarama OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 43. 15. Stres Ölçeği OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 44. 16. Başarısızlık Nedenleri OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 45. 17. Cümle Tamamlama Testi OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 46. 18. Otobiyografi Bireyin kendi hayatını kendisinin anlatmasına dayanan bir tekniktir. Bu yolla toplanacak bilgiler anket, görüşme ve gözlem gibi yöntemlerle elde etmek mümkün değildir. Çoğu zaman kişi görüşmede söyleyebileceklerinden daha fazlasını yazabilmektedir. Otobiyografiler iki şekilde yazdırılabilir. Sınırlı Otobiyografiler, Serbest Otobiyografiler. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 47. 18. Otobiyografi Otobiyografi Yoluyla Elde Edilen Bilgilerin Geçerliğini ve Güvenirliğini Artırmak İçin; • Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek, • Öğrencileri otobiyografi yazdırmaya heveslendirmek, • Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen her hangi bir problemi için serbestçe görüşme imkanı ve fırsatı hazırlamak, • Öğrenciye yeteri kadar zaman vermek, • Otobiyografi öğrenci okula alışana kadar yazdırılmamalıdır. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI Otobiyografilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar • Yazılı metin nasıl bir izlenim uyandırıyor, • Bireyin geçmişi hakkındaki bilgilere göre otobiyografisinde yer vermediği önemli yaşantılar ve kişiler var mı? • Otobiyografi ne kadar uzunluktadır, • Yazı nasıl düzenlenmiştir? Olaylar kronolojik mi yoksa dağınık mı anlatılmıştır? • Anlatım düzeyi nasıldır? Gelişimini derinliğine mi, yüzeysel mi anlatılmıştır? • Yazıda tutarsızlıklar, kasıtlı yanıltmalar var mı?

 48. 19. İstek Listesi Çocuk ya da gencin doyurulmamış ihtiyaçlarını, açığa vuramadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular daha çok düşsel durumlar içermektedir. Örneğin, “İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?, “Her türlü imkanlarınız olsaydı hangi mesleğe girmek isterdiniz?” sorulardan oluşmaktadır. İstek listesi aynı zamanda tamamlanmamış cümlelerden de oluşturulabilmektedir. İstek Listesi, ister soru cümleleriyle, ister tamamlanmamış cümlelerden oluşmuş olsun öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda cevaplandırılması beklenir. Onun için liste bir güven ortamı hazırlandıktan sonra öğrencilere doldurtulmalıdır. Soruları vermek kadar, cevapların incelenip tahlil edilmesi de önemlidir. Kişi belirttiği dilek ve istekleri üzerinde etraflıca konuşmak isteyebilir. Kişiyle danışma yapılarak, kişinin kendisini daha iyi anlamasına, iç görü kazanmasına yardımcı olunmuş olacaktır. Tekniğin kullanılmasındaki asıl amaç ta budur. OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI

 49. 19. İstek Listesi OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI