Download
vp dy osmansk ch turk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vpády osmanských Turků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vpády osmanských Turků

Vpády osmanských Turků

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Vpády osmanských Turků

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vpády osmanských Turků Martin Malecha 11.11.2012 sexta

  2. Turecké vojsko • Sipahí: jezdectvo • Janičáři: Elitní pěchota vychovávána z křesťanských chlapců (Na Balkáně) • Zbraně:luky, šavle, kyje

  3. Sipahí

  4. Janičář

  5. Významné Bitvy • 1389-Kosovo pole • 1444-Varna • 1453-Konstantinopol • 1526-Moháč

  6. Bitva na Kosově poli • 15.června 1389 • srbský kníže Lazar Hrebeljanović, kníže Vuk Branković a bosenský král Tvrtko I. Kotromanić X osmanský sultán Murad I. +jeho synové Yakub a Bayezid • Porážka Srbska=ovládnutí Tureckem

  7. Varna (bitva národů) • 10.listopadu 1444 • Polsko-Maďarské vojsko (Vladislav III., Jan Hunyadi)X Turecko ( Murad II.) • Bitvy se zúčastnil i český oddíl (400) • 30 000 křižákůX120 000 Turků • Porážka Polsko-Maďarské armády • Smrt Vladislava III.

  8. Pád Konstantinopole • 2.4-29.5.1453 • Definitivní zánik Byzantské říše • Osmanská říše se stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří

  9. Bitva u Moháče • 29.8.1526 • Česko-uherské vojsko(Ludvík Jagellonský) X Turci • Pokus o zastavení turecké expanse neuspěl • Ludvík při útěku zahynul v bažinách • Až do konce 17.stol.Turci stálou hrozbou

  10. Zdroje • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Moh%C3%A1%C4%8De • http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1d_Konstantinopole • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Varny • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Kosov%C4%9B_poli • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jani%C4%8D%C3%A1%C5%99i • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sipah%C3%ADjov%C3%A9