slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bölüm 3 İşletme Analizi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bölüm 3 İşletme Analizi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Bölüm 3 İşletme Analizi - PowerPoint PPT Presentation


 • 485 Views
 • Uploaded on

Bölüm 3 İşletme Analizi. Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA Afyon Kocatepe Üniversitesi. İşletme Analizi Nedir?. Bütün stratejik planlar ve kararlar işletmelerin mevcut durumunun analizi ile başlar. Alınacak kararların ve atılacak adımların çıkış noktasıdır. İşletme Analizi Neleri Kapsar?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bölüm 3 İşletme Analizi' - margarita-vargas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l m 3 letme analizi
Bölüm 3İşletme Analizi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA

Afyon Kocatepe Üniversitesi

letme analizi nedir
İşletme Analizi Nedir?
 • Bütün stratejik planlar ve kararlar işletmelerin mevcut durumunun analizi ile başlar.
 • Alınacak kararların ve atılacak adımların çıkış noktasıdır.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

letme analizi neleri kapsar
İşletme Analizi Neleri Kapsar?
 • Değer zinciri analizi
 • Finansal analiz
 • Pazarlama performans analizi
 • Portföy analizleri
 • İşletmenin güçlü ve zayıf yanlarının analizi
 • Rekabet analizi

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

letme de er zinciri analizi

İşletme Değer Zinciri Analizi

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

de er nedir
Değer Nedir?
 • Firmalar açısından değer: Sahip olunan varlık ve kaynakların belirli bir tarihteki herhangi bir para birimiyle ifade olunan cari değeridir.
 • Pazarlama açısından değer: Ürün ve hizmetlerin, müşteriler açısından ifade ettiği değerdir.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

slide7

İç

Lojistik

Üretim

Süreçleri

Dış

Lojistik

Pazarlama

Satış

Değer ZinciriBir şirketin arz yanının (hammadde, içlojistik ve üretim süreci) talep yanına (dış lojistik, pazarlama ve satış) bağlanmasını sağlayan bir dizi katma değer yaratıcı faaliyeti tanımlayan modeldir.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

de er yaratma ve organizasyonel yetenekler
Değer Yaratma ve Organizasyonel Yetenekler
 • İşletmenin rekabet üstünlüğü;
  • faaliyetlerini düşük maliyetle gerçekleştirebilmesine,
  • kalite ve işlevlerini farklılaştırabilmesine

bağlıdır.

 • Bunun için firma içi faaliyetler ile firma dışı faaliyetler müşteriye sunulan değeri artıracak biçimde bütünleştirilirler.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

porter in de er zinciri matrisi

Firmanın altyapısı

İnsan kaynakları yönetimi

Kâr

marjı

Teknoloji geliştirme

Tedarik satın alma

Üretim yönlü lojistik

Dağıtım yönlü lojistik

Kâr

marjı

Pazarlama ve satışlar

Faaliyetler

Hizmetler

Temel Faaliyetler

Porter’in Değer Zinciri Matrisi

Destek

faaliyetler

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

finansal analiz
Finansal Analiz
 • İşletme amaçlarına uygun olarak, bir veya birden fazla döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin değişik analiz tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde bulunduğu şartların göz önüne alınarak değerlendirilmesi işlemidir

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

finansal analizin ama lar
Finansal Analizin Amaçları
 • İşletme faaliyetlerinde başarı ve etkinliğin ölçülmesi
 • Hedeflere ulaşılamamasının sebeplerinin araştırılması
 • Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesi
 • Geleceğe ilişkin planların hazırlanması
 • İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme gücünün belirlenmesi
 • İşletme faaliyetlerinin denetlenmesi ve yürütülmesi.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

finansal analiz teknikleri
Finansal Analiz Teknikleri
 • Karşılaştırmalı analiz
 • Yüzde analizi
 • Trend analizi
 • Oran analizi (en çok kullanılan analiz türüdür)

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

oran analizi
Oran Analizi
 • Likidite Oranları
 • Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları
 • Varlık Kullanımı Etkinliği (Faaliyet) Oranları
 • Kârlılık Oranları

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

likidite oranlar
Likidite Oranları
 • Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
 • Likit (Asit Test) Oranı = Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

faaliyet varl k kullan m etkinli i oranlar
Faaliyet (Varlık Kullanımı Etkinliği) Oranları
 • Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Varlıklar
 • Stok Devir Hızı= Net Satışlar / Stoklar
 • Alacak Devir Hızı= Net Satışlar / Ticari Alacaklar
 • Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= 360 / Alacak Devir Hızı

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

k rl l k oranlar
Kârlılık Oranları
 • Net Kâr Marjı = Net Kâr / Net Satışlar
 • Varlık kârlılığı = Net Kâr / Toplam Varlıklar
 • Özsermaye Kârlılığı = Net Kâr / Özsermaye

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

finansal kald ra bor lanma oranlar
Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları
 • Toplam Borç Oranı = Toplam Borçlar (Yabancı Kaynaklar) / Toplam Varlıklar
 • Uzun Vadeli Borç/Özsermaye Oranı

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

pazarlama performans analizi
Pazarlama Performans Analizi
 • Yıllık plan kontrolü
 • Kârlılık kontrolü
 • Etkinlik kontrolü
 • Stratejik kontrol

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

portf y analizi
Portföy Analizi
 • İşletmenin mevcut yatırımlarını, kullanılan çeşitli ölçülere göre değerlendirme, bunların gelecekte sağlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme, nihayet bu değerlemeden hareket ederek işletmenin elindeki kaynakların tahsisinde yol gösterme amacıyla yapılan analitik bir tekniktir.
 • İşletme stratejilerinin seçimine yol göstermesi amacıyla, her bir stratejik iş biriminin (SİB) değişik ölçülere göre değerlendirilmesi ve bunların gelecekte işletmeye sağlayacağı faydanın tahmin edilmesi sürecidir

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

bcg boston consulting group nispi pazar pay matrisi
BCG (Boston Consulting Group)Nispi Pazar Payı Matrisi

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

bcg matrisinde uygulanabilecek stratejiler
BCG Matrisinde Uygulanabilecek Stratejiler
 • Geliştirme: SİB’in pazar payının artırılması için bir süre kısa vadeli kazançlardan vazgeçilebilir. Yıldız yapılmak istenen soru işaretleri için uygun bir stratejidir.
 • Tutma: Amaç SİB’in pazar payını artırmak veya korumaktır. Daha çok nakit inekleri için geçerli bir stratejidir.
 • Hasat: Uzun vadeli sonuçları dikkate almaksızın SİB’in veya ürünün kısa vadeli nakit akışını hızlandırmaktır. Geleceği parlak olmayan ve kendisinden çok nakit beklenen zayıf nakit inekleri için uygundur.
 • Tasfiye: Amaç, ünitenin kaynakları başka yerlerde daha iyi kullanılabileceği için işletmeyi satmak ya da tasfiye etmektir. İşletmenin artık finanse edemediği soru işaretleri ve köpekler için uygundur.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

slide22

GE (General Elektrik) İşletme Portföyü ve Yönlendirici Politika Matrisi

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

letmenin g l ve zay f y nlerinin belirlenmesi

İşletmenin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Belirlenmesi

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

swot analizi
SWOT Analizi
 • SWOT bir mevcut durum analizidir
 • SWOT organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir
 • SWOT bir firmanın karşılaştığı çevresel imkanlar ve tehditlerin ve o firmanın içsel güçlü yanları ve zayıflıklarının kısaltılmış adıdır

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

slide25

SWOT Analizi Değerleme Matrisi

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

letme fonksiyonlar yakla m
İşletme Fonksiyonları Yaklaşımı
 • Bu yaklaşımda güçlü ve zayıf yönler, o endüstride faaliyette bulunan işletmelerin veya stratejik iş birimlerinin fonksiyonel özellikleri ile değerlenen işletmenin fonksiyonel özelliği çeşitli nitelikleri bakımından kıyaslama yapılarak tespit edilmektedir. Aşağıdaki unsurlar değerlendirilir
  • Pazarlama ve dağıtım faktörleri
  • Finans ve muhasebe faktörleri
  • Araştırma - geliştirme ve teknoloji faktörleri
  • Üretim ve tedarik faktörleri
  • Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faktörleri
  • İşletme değerlemede sinerji faktörleri
  • İşletmenin yönetsel kaynaklarına ilişkin faktörler

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

letmenin rekabet st nl n n kaynaklar

İşletmenin Rekabet Üstünlüğünün Kaynakları

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

rekabet ortam n etkileyen unsurlar
Rekabet Ortamını Etkileyen Unsurlar
 • Düşük fiyat, yüksek kalite
 • Seçim özgürlüğü
 • Teknolojik gelişme
 • Kaynak tahsisinde etkinlik
 • Artan rekabet gücü
 • KOBİ’ler için uygun ortam

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

letmelere rekabet avantaj sa layan unsurlar
İşletmelere Rekabet Avantajı Sağlayan Unsurlar
 • Mekan ve çevreye özgü avantajlar
 • Girdiye özgü avantajlar
 • Üretim sürecine özgü avantajlar
 • Ürüne özgü avantajlar
 • Müşteriye özgü avantajlar

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009

porter a g re rekabet st nl n n kaynaklar
Porter’a göre Rekabet Üstünlüğünün Kaynakları
 • Uzmanlaşma
 • Marka tanınmışlığı
 • Çekmeye karşı itme
 • Kanal seçimi
 • Ürün kalitesi
 • Teknolojik liderlik
 • Dikey entegrasyon
 • Maliyet pozisyonu
 • Hizmet
 • Fiyat politikası
 • Etkililik
 • Ana şirketle ilişkiler
 • Kendi devleti ile ve ev sahibi ülkedeki devletle olan ilişkiler

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir YaklaşımEditörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK

Beta Yayınları İstanbul 2009