Download
voda 21 stolje a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voda 21. stoljeća PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voda 21. stoljeća

Voda 21. stoljeća

291 Views Download Presentation
Download Presentation

Voda 21. stoljeća

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voda 21. stoljeća Tihana Mužinić

 2. Voda 21. stoljeća • Voda: • Jučer: sa čime raspolažemo • Danas: kriza • Sutra: što nas očekuje • Voda u RH

 3. Voda jučer Sa čime raspolažemo

 4. Raspored vode na Zemlji (1)

 5. Područje Količina vode (103 km3) Dio od ukupne količine vode na Zemlji (%) Dio od ukupne količine slatke vode na Zemlji (%) -slatka voda u krutom stanju (led i snijeg) 24,364,10 1,7550 69,550 -"vezana" slatka voda (vlaga u tlu i organizmi) 17,62 0,0022 0,053 -voda u atmosferi (vodena para) 12,90 0,0010 0,266 -površinska slatka voda 93,12 0,0068 0,040 -podzemna slatka voda 10 530,00 0,7600 30,060 Raspored vode na Zemlji (2)

 6. Hidrološki ciklus • Obnovljive zalihe slatke vode: 36 000 km3/god

 7. Voda danas Kriza

 8. Kriza vode 2 K Količina Kvaliteta

 9. Kriza vode 2 K Količina

 10. Raspored oborina na Zemlji

 11. Klimatske promjene • Širenje pustinjskih područja • Elementarne nepogode: • Suše • Poplave

 12. Raspoloživost obnovljivih zaliha • Postotak zemalja prema obnovljivim zalihama pitke vodeu odnosu prema broju stanovnika

 13. Raspoloživost obnovljivih zaliha • Kina, Indija i dr. …40 % stanovnika Zemlje: • prosječno 2 000 m3 /stan zaliha vode godišnje

 14. Porast broja stanovnika

 15. Raspoloživost obnovljivih zaliha • Raspoloživost po stanovniku 1950 -2050 1950 2000 2025 2050

 16. Potrošnja vode

 17. Onečišćenje voda

 18. Kriza vode 2 K Kvaliteta

 19. Onečišćenje voda • Onečišćenje površinskih voda • brzo se otkrije • relativno brz oporavak • Onečišćenje podzemnih voda • skrivenost • spori transport onečišćivala • sanacija složena, skupa i neizvjesna

 20. Uzročnici onečišćenja • Odlagališta otpada • Otpadne vode • Ceste • Uređaji za proizvodnju, distribuciju i transport nafte i naftnih derivata • Nuklearni objekti

 21. Najčešći izvori i putovi migracije onečišćivala

 22. Uzročnici onečišćenja • Odlagališta otpada • Otpadne vode • Ceste • Uređaji za proizvodnju, distribuciju i transport nafte i naftnih derivata • Nuklearni objekti

 23. Odlagališta otpada • Komunalni • Industrijski • Bolnički • Poljoprivredni

 24. Uzročnici onečišćenja • Odlagališta otpada • Otpadne vode • Ceste • Uređaji za proizvodnju, distribuciju i transport nafte i naftnih derivata • Nuklearni objekti

 25. Otpadne vode • Kućanske • Industrijske • Poljoprivredne

 26. Uzročnici onečišćenja • Odlagališta otpada • Otpadne vode • Ceste • Uređaji za proizvodnju, distribuciju i transport nafte i naftnih derivata • Nuklearni objekti

 27. Ceste • Aktivni izvor onečišćenja: • Fenoli i olovo • Aktivni periodični: • Sol protiv smrzavanja • Potencijalni: • Izlijevanje toksičnog sadržaja iz autocisterni

 28. Uzročnici onečišćenja • Odlagališta otpada • Otpadne vode • Ceste • Uređaji za proizvodnju, distribuciju i transport nafte i naftnih derivata • Nuklearni objekti

 29. Uređaji za proizvodnju i distribuciju nafte • Naftne bušotine • Rafinerijski pogoni • Razervoari na benzinskim stanicama • Tankeri i autocisterne

 30. Uzročnici onečišćenja • Odlagališta otpada • Otpadne vode • Ceste • Uređaji za proizvodnju, distribuciju i transport nafte i naftnih derivata • Nuklearni objekti

 31. Nuklearni objekti • Potencijalno: • Nuklearne elektrane • Nuklearno oružje • U istraživanju nuklearnih procesa • Nuklearni otpad

 32. Kriza vode 2 K Količina Kvaliteta

 33. Voda sutra Što nas očekuje

 34. Porast broja stanovnika Dostupnost pitke vode Sanitarije Nedovoljno hrane Zdravlje Onečišćenje Klimatske promjene Ekosustavi Voda sutra

 35. Voda sutra • Razvijene zemlje: • poboljšanje • Siromašne zemlje: • pogoršanje

 36. RATOVI?

 37. Rješenje • Pronaći i rabiti još nepoznate zalihe podzemnih voda • Viškovi vode  zemlje gdje nedostaje • Zaštita od onečišćenja • Racionalno iskorištavati zalihe • Topljenje leda i desaliniziranje mora

 38. Stanje u RH

 39. Stanje u RH • 6 600 m3 po stanovniku u godini dana (oborine)

 40. Stanje u RH • Kopnene vode: • kakvoća površinskih voda i voda izvorišta dobrog i umjereno dobrog je stanja prema većini skupina pokazatelja • sadašnja razina korištenja voda ne ugrožava količinsko stanje voda • neusklađena razina priključenosti na javni vodoopskrbni sustav (76%) i odvodnju (40%) • pročišćava se samo 12% otpadnih voda. • rizici od poplava i suša i dalje su visoki

 41. Stanje u RH • More: • Ekološko stanje obalnog mora je najvišeg stupnjavrlo dobro • Stupanj eutrofikacije je oligotrofan s izuzetkom nekoliko manjih zaljeva gdje je došlo do njegovog povećanja zbog njihovih specifičnih problema • 96% plaža zadovoljava zakonske kriterije • sanitarna kakvoća školjkaša i mora u kojem se uzgajaju školjkaši uglavnom zadovoljava • broj onečišćenja mora i pomorskog dobra naftnim ugljikovodicima je porastu

 42. Voda 21. stoljeća?

 43. Literatura • Đikić Đ. I dr. Ekološki leksikon. Zagreb: Barbat: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, 2001. • Mayer D. Voda od nastanka do upotrebe. Zagreb: Prosvjeta, 2004. • http://www.mzopu.hr [studeni 10, 2004] http://www.unesco.org/water/wwap/ [studeni 10, 2004] • http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html [studeni 10, 2004]

 44. Kraj