Download
gemaak om te lewe fillipense 4 11 13 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemaak om te Lewe Fillipense 4:11-13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemaak om te Lewe Fillipense 4:11-13

Gemaak om te Lewe Fillipense 4:11-13

520 Views Download Presentation
Download Presentation

Gemaak om te Lewe Fillipense 4:11-13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gemaak om te LeweFillipense 4:11-13

  2. 1. Jy het nog nooitjoulewensvervullingervaarvoordatjyjoulewensdroomontdek het endit begin teleefRomeine 12 : 1 - 2

  3. 2. God het ‘n droom vir jou, moenie tevrede wees met die tweede beste. Moet nooit opgee nie1 Korinthiers 15: 58

  4. 3. Die verskil om gemiddeld (middelmatig) te wees en oorwinning is jou Lewens DroomEfesieërs 3:20

  5. 4. Dit is nie die super talent persoon nie maar die gehoorsame wat die Here gebruik I Korinthiers 1:26-29

  6. 5. God is nie beindruk met vanwaar jy kom nie - wat jou verlede is nie.God se besigheid is menseJY!Johannes 3:16

  7. 6. In die lewe van die gelowige gebeur niks per geluk, toevallig of sommer nie.Romeine 8:28 - 29

  8. 7. ‘n Persoon se werke word nie gemeet deur sy talent of rykdom nie, maar eerder deur sy vermoë om nie mismoedig te word nie. (deursettings vermoë) Handelinge 20: 22 - 24

  9. 8. Geloof is om vas te staan op God se integriteit en te reageer op Sy beloftes al moet jy alleen daarop staan en reageerEsther 4:14-16