att m ta nyttan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
” Att mäta nyttan ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
” Att mäta nyttan ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

” Att mäta nyttan ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

” Att mäta nyttan ”. Hur ska vi mäta, utvärdera och sätta ett pris på det vi gör ?. Viveca Nyström www.vnab.se. - Hur mycket tid ska man egentligen lägga på det här med utvärdering?. - Det beror på hur mycket tid du kan lägga på att göra fel saker…. Rätt ordning: . Mäta det vi gör

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '” Att mäta nyttan ”' - mareo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
att m ta nyttan

”Att mäta nyttan”

Hur ska vi mäta, utvärdera och sätta ett pris på det vi gör?

Viveca Nyström

www.vnab.se

hur mycket tid ska man egentligen l gga p det h r med utv rdering
- Hur mycket tid ska man egentligen lägga på det här med utvärdering?

- Det beror på hur mycket tid du kan lägga på att göra fel saker…

www.vnab.se

r tt ordning
Rätt ordning:
 • Mäta det vi gör
 • Sätta ett pris på det vi gör
 • Utvärdera det vi gör

www.vnab.se

st ndigt terkommande huvudfr gor i biblioteksv rlden r
Ständigt återkommande huvudfrågor i biblioteksvärlden är:
 • Hur nå ut till alla användare?
 • Hur öka användningen och kunskapen om innehållet?
 • Hur göra beslutsfattare medvetna om bibliotekens innehåll och kompetens?

www.vnab.se

m ta det vi g r
Mäta det vi gör…
 • Hur nå ut till alla användare?

# räckvidd

 • Hur öka användningen och kunskapen om innehållet?

# kundens aktivitet

# kundens kännedom om innehåll

 • Hur göra beslutsfattare medvetna om bibliotekens innehåll och kompetens?

# kännedom

# image

# legitimitet

www.vnab.se

r ckviddsm tt
Räckviddsmått

Hur nå ut till alla användare?

www.vnab.se

r ckvidd summan av kontakter
Räckvidd – summanavkontakter
 • Bruttoräckvidd – allakontakter (samma person kanräknasfleragånger)
 • Nettoräckvidd – antalpersoner
 • Aftonbladet: papperstidningen, mobilappen, webben, tv-sändningen….
 • Biblioteken: webben, socialamedier, fysiskabesök?

www.vnab.se

kundens aktivitet och k nnedom om inneh llet
Kundens aktivitet och kännedom om innehållet

Hur öka användningen och kunskapen om innehållet?

www.vnab.se

hur ka anv ndningen och kunskapen om inneh llet
Hur öka användningen och kunskapen om innehållet?

# kundens aktivitet

# kundens kännedom om innehåll

 • på sociala medier
 • i traditionell press
 • i bibliotekssystemet
 • i biblioteket
 • övrig interaktion (deltar i arrangemang, kommer med förslag etc)
 • NKI (nöjd kund-index): kan mäta kännedom

www.vnab.se

m tt p image och legitimitet
Mått på image och legitimitet

Hur göra beslutsfattare medvetna om bibliotekens innehåll och kompetens?

www.vnab.se

fr gor som m ter legitimitet
Frågorsommäterlegitimitet
 • Angeläget?
 • Överflödigt?
 • Mötesplats?
 • Viktigtför integration ochmångfald?
 • Nödvändigt?
 • Viktigtfördemokratin?

www.vnab.se

fr gor som m ter image
Frågorsommäterimage
 • Töntigt?
 • Modernt?
 • Gammaldags?
 • Solidariskt?
 • Kreativt?
 • Byråkratiskt?

www.vnab.se

legitimitet
Legitimitet

www.vnab.se

image
Image

www.vnab.se

vad g r att m ta
Vadgårattmäta?
 • Lokalersnyttjande: observation
 • Informationskompetens: stickprov
 • Kvalitet: publikationsanalys (bibliometri, twittrande, bloggande…)
 • Ekonomisknytta: Cost benefit
 • Kundensuppfattning: enkäterersättsavsocialamedier?
 • Image: attitydundersökningar (SOM-institutet)
 • Läsupplevelse, friskvårdetc: intervjuer, läsarundersökningar

www.vnab.se

slide19

METODER

KundenkäterIntervjuerWorkshopsObservationerStatistikCBA

www.vnab.se

slide20

“byggarelationer”

”spridakännedomom och ökaanvändningenavinformations-resurserna”

“kreativmötesplats”

”facilitating knowledge creation”

“inspireratill medskapande”

”contribute to a meaningful and informative leisure time”

www.vnab.se

hur formulera relevanta m l f r biblioteket
Hurformulerarelevantamålförbiblioteket?
 • Undvikafloskler
 • Visionerellermätbaramål – vemansvararförvad
 • Processkartläggningar: vadgör vi ochförvem?
 • SMARTamål: specifika, mätbara, accepterade, relevanta, tidsattaochgärnainnebära en vissansträngning…

www.vnab.se

processer
Processer
 • Marknadsföring, kundservice (stöd)
 • Egen innovation, kompetensutveckling och omvärldsbevakning (stöd)
 • Inköp och redovisning (stöd)
 • Div. administration: PA, tekniktrassel, resor, städa kontoret…(stöd)
 • Produktion / distribution (huvud)

www.vnab.se

kostnads nyttokalkyl
Kostnads-/nyttokalkyl
 • Vad kostar processerna?
 • Står kostnaderna för stödprocesserna i rimlig proportion till utfallet (huvudprocessen)?
 • Vad är icke värdeskapande aktiviteter? (har ingen betydelse för utfallet)

www.vnab.se

utv rdera det vi g r
Utvärdera det vi gör

Kvalitets-/nyttoanalys

www.vnab.se

uppf ljningsprocessen
UPPFÖLJNINGSPROCESSEN
 • Mätningar
 • Regelbundetintervall
 • Målkopplade till mätetal
 • Analysoch förbättringsförslag

www.vnab.se

slide28
Uppföljning

Gör vi rättsaker?

Görvi sakerpårättsätt?

Hurligger vi till kvalitetsmässigt?

Hurserdetutiomvärlden?

Kreativt

Krävande

Oregelbundet

Utvärdering

 • Periodisktåterkommanderedovisning
 • Strukturerat
 • Systematiskt
 • Rutinarbete

… t ex med hjälpavBalanseradestyrkort

www.vnab.se

slide29

Uppföljning och utvärdering handlar om att hitta mätetal och indikatorer som leder i rätt riktning i relation till frågeställningarna.

www.vnab.se

se banken
SE-banken

www.vnab.se

nyttoanalys
Nyttoanalys
 • Vadlevererar vi?
 • Vadtyckerkundernaatt vi gör?
 • Vilkamålhar vi?

www.vnab.se

nytta f r vem
Nyttaförvem?
 • Skattebetalaren (vårdtagaren?)
 • Huvudmannen / bidragsgivare
 • Samhällsnytta(t ex lokalsamhällets)
 • Organisationens personal (bibliotekarier, lärare, forskare)
 • Staten (uppdragsgivaren)

…någonannanintressent?

www.vnab.se

slide35

Vadärdet vi gör – processkartläggning

 • Vadkostardet vi gör – kostnadskalkyl
 • Hurstorärkundernasnyttaavdet vi gör– nyttoanalys

www.vnab.se