Mihajlo Pupin - PowerPoint PPT Presentation

mihajlo pupin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mihajlo Pupin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mihajlo Pupin

play fullscreen
1 / 7
Mihajlo Pupin
431 Views
Download Presentation
maren
Download Presentation

Mihajlo Pupin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mihajlo Pupin (9. oktobar 1854.- 12. mart 1935)

  2. Mihajlo Pupin • Mihajlo Pupin bio je naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac Jugoslovenskog odlikovanja Beli orao prvog reda i počasni konzul Srbije u USA. • Takođe je dobio i Pulicerovu nagradu ( 1924) za autobiografsko delo „Od pašnjaka do naučenjaka “ • Njegov najznačajniji pronalazak jesu pupinovi kalemovi.

  3. Pupinovi kalemovi • Pupinov najznačajniji pronalazak je u svetu poznat pod imenim Pupinova teorija kojom je rešio problem povećanja dometa prostiranja telefonskih struja. Ovo otkriće omogućilo je otklanjanje štetnog dejstva kapacitivnosti vodova koje je pretstavljalo glavnu smetnju prenosa signala na dužim rastojanjima, a manifestovalo se pojavom šuma. Problem je rešen postavljanjem induktivnih kalemova na strogo određenim rastojanjima duž vodova.

  4. Biografija • Mihajlo Pupin je rodjen u selu Idvor u Banatu. • Otac mu se zvao Konstantin , a majka Olimpijada.Po odlasku u Ameriku, promenio je ime u Mihajlo Idvorski Pupin. Imao je četvoricu braće i pet sestara. • Pupin se 1888. godine oženio Amerikankom Sarom Katarinom Džekson iz Njujorka sa kojom je imao ćerku Barbaru. U braku su bili samo osam godina kada je ona preminula nakon teške upale pluća.

  5. Osnovno obrazovanje Mihajlo je stekao u Srpskoj veroispovednoj osnovnoj školi ,a potpm u Nemačkoj osnovnoj školi u Perlezu. Srednju školu upisao je 1871. u Pančevu.Zbog njegove aktivnosti u pokretu Omladine srpske koja je u to vreme imala sukobe sa nemačkom policijom morao je da napusti Prag,gde je , zahvaljujući stipendiji koju je primao iz Pančeva, nastavio šesti razred i prvi semestar sedmog razreda. • Nakon očeve smrti u martu 1878., u svojoj dvadesetoj godini života doneo je odluku da prekine školovanje u Pragu zbog finansijskih teškoca i da ode u Ameriku .

  6. U jesen 1879. položio je prijamni ispit i upisao studije na Kolumbija koledžu u Njujorku.Tokom školovanja uglavnom se izdržavao držanjem privatnih časova i radeći fizični teške poslove. • Studije je završio 1883. sa izuzetnim uspehom iz matematike i fizike, pri čemu je primio diplomu prvog američkog stepena. • Pupin je studije eksperimentalne fizike započeo na univerzitetu u Berlinu 1885. godine.

  7. Pupin je započeo svoju karijeru nastavnika na uverzitetu Kolumbija 1889. gde je radio punih četrdeset godina.Postao je redovan profesor 1901.Njegov položaj profesora teorijske elektrotehnike usmerio je njegovo interesovanje na proučavanje elektromagnetnih fenomena.