pedagogiska h rselv rden
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pedagogiska hörselvården

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Pedagogiska hörselvården - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Pedagogiska hörselvården. Här finns vi. Stadsviken, Luleå: Pedagogisk hörselvård Syncentral * Tolkcentral * Finns även i Gällivare. Sunderby sjukhus: Teknisk hörselvård Hörcentral *. * finns även in Kalix, Gällivare och Piteå. Syn och hörselenheten, en länsresurs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedagogiska hörselvården' - maree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Här finns vi
 • Stadsviken, Luleå:
 • Pedagogisk hörselvård
 • Syncentral *
 • Tolkcentral
 • * Finns även i Gällivare
 • Sunderby sjukhus:
 • Teknisk hörselvård
 • Hörcentral *

* finns även in Kalix, Gällivare och Piteå

slide4
Vilka arbetar inom Hörselvården ?

Hörcentralen: AudionomOtotekniker

Tekniska hörselvården:TeknikerIngenjör

Pedagogiska hörselvården:PsykologKuratorHörselpedagogTeckenspråkslärareSpecialpedagog tal/hörsel

h lso och sjukv rdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen

3b§ Landstinget skall erbjuda

 • Habilitering och rehabilitering
 • Hjälpmedel till funktionshindrade
 • Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

Habiliterings-/ rehabiliteringsplan skall upprättas i samverkan med den enskilde

Planerade och beslutade insatser skall framgå

pedagogiska h rselv rden verksamhets m l
Pedagogiska hörselvårdenVerksamhets mål
 • Att föräldrar utvecklar kunskap om hörselnedsättningen hos sitt barn så att de känner sig trygga i sin föräldraroll.
 • Att barn och ungdomar utvecklar medvetenhet om sitt funktionshinder och blir trygga i sin identitet.
v rdkedja barn ny remiss
Vårdkedja Barn- Ny remiss

Elevhälsan BVC vårdcentral Föräldrar

Remiss till Pedagogiska hörselvården

- Kurator och psykolog

- Specialpedagog utses

Öronmottagning

HörcentralenSunderby sjukhus

kartl ggningssamtal
Kartläggningssamtal
 • Kartlägga familjens situation och behov
  • Socialt
  • Föräldrarnas reaktioner, tankar, frågor
 • Information om det stöd Pedagogiska hörselvården kan erbjuda
 • Samhällets stöd ex. vårdbidrag
 • Intresseföreningar ex. HRF, Barnplantor, UH
 • Upprätta habiliteringsplan
habiliteringsplan
Habiliteringsplan

Namn: Kalle Kallesson Personnummer: XXXXXX-XXXX

Datum: 2013- 07- 07

Närvarande: Kalle, Föräldrarna, kurator och psykolog

Anledning till habiliteringsplan: Aktualiserad via hörcentralen Sunderby sjukhus. Hörselnedsättning på båda öronen, har fått hörapparater.

Nuläge: Kalle använder inte gärna sina hörapparater, det gör ont och han tar av dem. Planerad för nya hörapparat insatser till hösten. Har fått en T- slinga till hemmet. Kalle går i Kallebackens förskola i Kalleby. Han har behov av stöd och stimulans för sin språkutveckling. Kalle har haft en kontakt med logoped.

habiliteringsplan forts
Habiliteringsplan , forts.

Mål:

Att Kalle har en hörselmässigt god miljö i förskolan med välinformerade pedagoger

Att Kalle har en hörselmässigt god miljö i hemmet med välinformerade föräldrar

Metoder/ Ansvarig/ Tid:

 • Medveten språkstimulans i vardagen, bekräfta med korrekt uttal i samtal, benämna saker och aktiviteter, läsa böcker- peka och samtala om bilder, tänka på närhet och ögonkontakt i samspel med Kalle/ Föräldrarna/ I det dagliga livet.
 • Information till förskolans personal om hörselnedsättning och dess konsekvenser och miljööversyn/ Specialpedagog/ augusti 2013
habiliteringsplan forts1
Habiliteringsplan, forts.
 • Inbjudan till utbildningsdagar för personal i förskola och skola/ Pedagogiska hörselvården i samverkan med SPSM/ september 2013
 • Inbjudan till föräldrautbildning, grundkurs/ Ped.h.v/ Oktober 2013
 • Information till närstående/ november 2013
 • Information om teckenspråksintroduktion/ Teckenspråkslärare/ September 2013
 • Småbarnsgrupp/ Ped.h.v/ november 2013
 • Vårdbidrag/ kontakt med kurator/ vid behov

Utvärdering: Kurator kallar berörda till ett besök för uppföljning om 6 månader.

vk till pedagoger i f rskola skola
I samverkan med familjen, presentera barnets/ungdomens tillgångar och begränsningar

Diagnos/audiogram

Konsekvenser

Åtgärder

Fysiska miljön?

Hur påverkas metoder/arbetssätt?

Kommunikationen?

Hur påverkas klassrumssituationen?

Använder barnet/ungdomen hörapparat/slinga?

Hur uppfattar eleven sin situation?

ÖVK till pedagoger i förskola/skola
f r ldrautbildningar
Föräldrautbildningar
 • Grundutbildning (målgrupp: föräldrar till barn/ungdomar med hörselnedsättning)
 • Teckenspråksintroduktion (målgrupp: föräldrar och närstående till barn med hörselnedsättning)
 • Småbarnsgrupp (målgrupp: föräldrar och barn 0-3 år
 • Familjehelg (i samråd med Hörselskadades riksförbund)
 • Tal-språk-kommunikation och lekens betydelse (målgrupp Barn 3-5 år med föräldrar)
 • Temautb. (målgrupp: Föräldrar till barn med hörselnedsättning)
 • Besök till Solanderskolan Öjebyn (målgrupp: föräldrar till blivande skolbarn)
 • Information om skolval ”inkludering” (målgrupp: föräldrar och barn)
 • Information om skolval ”utifrån ett föräldraperspektiv (målgrupp: föräldrar barn)
n tverk
Nätverk
 • Barn och ungdomshabilitering
 • Andra hörselhabiliteringar i landet
 • Karolinska sjukhuset
 • Kommunens pedagoger i förskola/skola
 • Specialpedagoger i elevhälsan
 • Hörselpedagoger Spsm:s rådgivare
 • Pedagoger Solanderskolan
 • Kristinaskolan Härnösand
ad