pfplace slovenija predstavitev - PowerPoint PPT Presentation

marec
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pfplace slovenija predstavitev PowerPoint Presentation
Download Presentation
pfplace slovenija predstavitev

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation
pfplace slovenija predstavitev
636 Views
Download Presentation

pfplace slovenija predstavitev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ¡¡ DOBRODOŠLI !!

 2. ¡¡BLIŽA SE NAJVEČJI DOGODEK !!

 3. ¡¡ BLIŽA SE NAJVEČJI DOGODEK !! Rojeva se nova generacijaspletnihposlov. Ponosno Vam predstavljamo… podjetje, kibozaznamovalo prej in potem v temsektorju.

 4. ¡¡ BLIŽA SE NAJVEČJI DOGODEK!! DELILI SI BOSTE NAUČILI SE BOSTE IN ZASLUŽILI PRESENETLJIV INOVACIJSKI PREDRZEN Povsem nov koncept… Nov način poslovanja… PredstavljamoVam…

 5. ¡¡ BLIŽA SE NAJVEČJI DOGODEK!!

 6. Za razmislek S kakšnim namenom uporabljate Internet? V današnjem času so spletne strani z največjim številom obiskov in registracij: socijalne mreže, digitalni časopisi in elektronske pošte. Iščejo se informacije, izobrazba, medsebojni odnosi, storitve, priložnosti, posli, itd… ¿Si lahko predstavljate početi enako, kar počnete vsak dan na internetu, ampak… obenem služiti denar? Internet je trg z ogromno potenciala in z možnostmi velikih zaslužkov!

 7. Za razmislek Če ne plačaš niti za uporabo elektronske pošte, niti za registracijo v neko socijalno mrežo…. ¿zakaj so potem vsa ta podjetja multimilijonarska? • Zaradi oglaševanja na svojih spletnih straneh. • Oglaševalna podjetja plačujejo odvisno od števila registriranih uporabnikov, dnevnih, tedenskih ali mesečnih obiskov, itd.… • Več kot je registriranih oseb… Več dobičkov iz koncepta oglaševanja… ¡TI si razlog za ogromne zaslužke teh spletnih podjetij, ne da bi prejel en sam cent! Zanimivo… ¿kajne? pfplace odločno spreminja ta koncept

 8. Kaj je?

 9. pfplaceje podjetje, ki ga je ustvarila skupina izkušenih podjetnikov in njeno vodstvo je sestavljeno iz elitnih strokonjakov na področju spletnih poslov, investicij ter ostalih storitev. pfplace je socialna mreža, ki ustvarja prostor za srečanja milijonov oseb iz celega sveta. Ponuja aplikacije in storitve, ki uporabnikom omogočajo izmenjavo mnenj in zanimanj. Strategijapfplace je zasnovana na izkušnjah, rešitvah in na osvojitvi novih trgov. Nedvomno lahko govorimo o novem, revolucionarnem, spodbudnem in povsem drugačnem podjetju. Vabimo TE, da postaneščlan nove generacije spletnih poslov.

 10. Kaj ponuja?

 11. Kaj ponuja pfplace? pfplace je podjetje s povsem novim konceptom spletnega poslovanja, ki združuje modele najuspešnejših in najpopularnejših spletnih podjetij zadnjegačasa“na eni sami spletni strani”. Izboljšuje ponudbo storitev in kar je najboljše… omogoča zaslužek svojim uporabnikom. • Socijalno mrežo • Digitalničasopis • Business Center • E-mail ¡ In …dobiček !

 12. Socialna Mreza Vsivemo, kaj je socijalnamreža. Zatebesmoustvariliperfektnosocijalno mrežo… družilse bošz osebamienakihzanimanj, potreb, sanj… Našel bošnove prijatelje, sklepalposlovnekontakte, izkoristilpriložnosti, z ostalimibošdelilslike, hobije, posnetke, tekmovanja, nagrade… ¡¡ zabaval se boš… in služildenar!!

 13. Digitalen Casopis • Vsak dan bošlahkobralsveže domače in mednarodnenovice • Gospodarstvo • Investiranje • Politika • Socijalnenovice • Šport • Itd…

 14. Business Center • Nanaši stranibošlahkosklepalposle s kontakti v tvojimreži. • Lahkobošponujal in/alisprejemal: • Strokovnestoritve • Ponudbe in prodajo(česarkoliželiš) • Podjetniškeprojekte • Itd, itd…

 15. E - Mail Kmalu boš imel na voljo povsem brezplačen elektronski naslov xxxxxx@pfplace.com pfplace bo prav tako nudil visoko kakovostne in uporabne storitve tako posameznikom kot podjetjem.

 16. ¡ ZASLUŽITI ! pfplaceomogoča zaslužektebi, tvojimprijateljem in… ¡ prijateljemtvojihprijateljev ! Služilbošlahkonapodlagi *oglaševanja: v digitalnemčasopisu, v socijalnimreži, v elektronskipošti… odoglaševalnihpodjetijizrazličnihsektorjev: finančni, zavarovalniški, telekomunikacijski, itd… V pfplacebošrastel brez meja. ¡¡ Tvojidobičkibodo NEOMEJENI !! * V skladu z marketinškim načrtom!

 17. O oglaševanju& marketingu Podjeta, ki se objavljajo v pfplace, so pozornoizbrana zatebe. Navoljobošimelnajboljše propagandnepredloge vodilnihpodjetijizrazličnihsektorjev… Gre se za t.i. “točkosrečanja” medpodjetjiin potencijalnimistrankami Uporabniki/ Stranke Podjetja

 18. Trg: Tendenca rasti - Spletno oglaševanje je v letu 2008 preseglo 52 Milijard USD, v letu 2010 bo preseglo 78 Milijard. - MySpace ima 200 milijonov uporabnikov, če bi bil država, bi bil 5. največji na svetu. - Facebook ima letos namen doseci 350 milijonov USD dobička… s 300 milijoni uporabnikov. -1.300 milijonov oseb je registriranih v socijalnih mrežah na celem svetu.

 19. RAZVRSTITEV DRŽAV: PO ŠTEVILU UPORABNIKOV Kolumbija Španija Ekvador Italija ZDA Slovenija Mexico Francija Hrvaška Guadeloupe Portugalska Argentina Paragvaj Panama Bosna in Hercegovina Peru

 20. Vidiš priložnost? • 7 od 10 uporabnikov interneta so pripadali ali pripadajo vsaj eni od socijalnih mrež… Vidiš poslovno priložnost? • Služiti ne da bi kaj prodal, ne da bi vodil prodajno ekipo, ne da bi izvajal naročila… • pfplace ti omogoča vse to… • Vidiš poslovno priložnost? • Misliš, da bi uporabniki raznih socijalnih mrež radi kaj zaslužili, zgolj zaradi dejstva, da so njihovi člani? • Vidiš poslovno priložnost? pfplaceje perfektno zlitje mrežnega marketinga insocijalnih mrež! pfplace Revolucija Spletnih Poslov

 21. Ne čakaj več in registrijaj svoje prijatelje ! Oni bi storili isto za tebe.www.pfplace.com/marec

 22. Tehnološki oddelek

 23. Struktura strežnikov • Nove tehnologije. • Replikacija. • Aktualna struktura. • Delovna skupina • Podjetje Soft. • Grafično podjetje. • Raziskava in Razvoj.

 24. Promet strežnikov • Promet od 5. septembra • naprej.

 25. pfp Talk • Skupina Prijateljev. • Moja MREŽA (Kode Podjetja) • Kdo me lahko Kontaktira? • Multi-Jezikovni Chat. • VoIP • a. Klici med uporabniki Gratis. • b. Klici na telefonska omrežja. • 6. Konferenca med 10 uporabniki. • ------------------------------------------------ pfp Talk Movile

 26. Konferenčna Soba pfpKonferenca

 27. NAČRT MAR KETINGA

 28. NAČRT MAR KETINGA Vedno več je podjetij, ki se jasno odločajo za oglaševanje preko socijalnih mrež. pfplace daje oglaševalnim podjetjem na voljo primeren prostor za oglaševanje (lokalno in globalno), tako, da jih uporabniki lahko spoznajo in z njimi navežejo stik. pfplaceraste na račun tega, da uporabniki povabijo svoje prijatelje. Prav zaradi tega razloga želimo z našimi aktivnimi uporabniki delitivisok odstotek dobičkov iz naslova oglaševanja. Želimo, da naši uporabniki prispevajo ideje in priporočila, da lahko tako postanemo boljši. To bo nedvomno koristno za vse.

 29. NAČRT MAR KETINGA Načrt Marketinga je posebej prirejen za hitro dosego rasti števila uporabnikov.

 30. NAČRT MAR KETINGA Terminologija in Koncepti

 31. NAČRT MAR KETINGA • Nivoji Prijateljev • Prijatelji povabljeni, da se registrirajo v pfplace, se delijo na: • direktne prijatelje (N.1) • prijatelje mojih prijateljev (N.2) • prijatelje prijateljev mojih prijateljev (N.3) • in tako do 10. nivoja prijatejev… (N.10) Sem ne spadajo prijatelji, ki jih nekdo znotraj mreže doda med svoje prijatelje, da je tako lahko v kontaktu z njimi.

 32. NAČRT MAR KETINGA Kategorije Načrta Marketinga • pfplacebo plačal provizije -iz koncepta oglaševanja- aktivnim uporabnikom, to pomeni, rednim uporabnikom spletne strani. • Aktivnost uporabnika se odraža po: • Pogostosti uporabe storitev • Promotorski Aktivnosti Socijalne Mreže (glej Načrt Marketinga). Imamo 9 kategoríj, ki karakterizirajo Aktivnost uporabnika in na podlagi tega njegov zaslužek. Uporabnikprijatelj Promotor Lokalniizvrševalec Regijskiizvrševalec Nacionalniizvrševalec MednarodniDirektor Maestro Kancler Junior KanclerSenior

 33. NAČRT MAR KETINGA Skupine oglaševalnih podjetij Plačilo provizij bo odvisno od naslednjih faktorjev: v katero Skupino spada določeno podjetje in pri kateremu od teh podjetij je kdo od uporabnikov iz naše mreže prijateljev postal stranka. Skupina A. Finančna podjetja 1.-Brokerska hiša: Za stranko iz tvoje skupine Investicijski Razred Provizija* A1.1.Z investicijo od 2000 do 4000 € 4 € /mesec A1.2.Z investicijo od 4001 do 20000 € 12 €/mesec A1.3.Z investicijo od 20001 do 60000 € 60 €/mesec A1.4.Z investicijo od 60001 do 200000 € 160 €/mesec A1.5. Z investicijo višjo od 200000 € 400 €/mesec 2.- EU Investicijski sklad 1 še nedoločeno 3.- EU Investicijski sklad 2 še nedoločeno 4.- Finančno Podjetje X še nedoločeno *Provizijaizkonceptaoglaševanja

 34. NAČRT MAR KETINGA Skupina B. Podjetja plačilnih sistemov 1.- Pacific MutualProvizija* Za nakup kartice PM 7 € 2.- Bančni računi, itd. 3.- Ostalo Skupina C. Ostali sektorji Skupina D. Ostali sektorji Skupina 10. Podjetja iz drugih sektorjev Splošna oglaševalna podjetja, ki plačajo svojo prisotnost na spletni strani. Provizije bodo porazdelila med vse uporabnike prijatelje in promotorje, ki izpolnjujejo minimalne pogoje navedene v Načrtu Marketinga. *Provizija iz koncepta oglasevanja

 35. NAČRT MAR KETINGA Opis Kategorij iz Načrta Marketinga 0 2 Uporabnik: Oseba, ki se je registrirala na strani. • Promotor • Uporabnik Prijatelj, ki je stranka enega od oglaševalnih podjetij iz vsake od štirih Skupin A, B, C, D. • Obišče stran20 dni na mesec. • Povabi 5 Prijateljev in 3 od teh so stranke vsaj enega od oglaševalnih podjetij iz Skupin A, B, C, D... • Prejme provizijo iz oglaševanja: • 1.Provizije, ki jih generirajo njegovi Direktni Prijatelji v Skupinah A, B, C, D. • 2.- Provizija iz oglaševanja Skupine 10. 1 • Uporabnik prijatelj • Uporabnik, ki je izpolnil svoj profil in: • Obišče spletno stran minimalno 12 dni na mesec. • Povabi 5 Prijateljev, ki so izpolnili svoj profil. • Prejme provizijo iz oglaševanja: • 1. Provizija iz oglaševanja Skupine 10

 36. NAČRT MAR KETINGA 3 4 • RegijskiIzvrševalec • Je Promotor, kateregadirektniprijatelji so: • 1 Lokalniizvrševalec • 2 Promotorja • Prejmeprovizijoizoglaševanja: • 1.- 4 Nivojevprijateljevv Skupinah A, B, C, D. • 2.- ProvizijaizoglaševanjaSkupine 10. • LokalniIzvrševalec • Je Promotor, kateregadirektniprijatelj je • 1 Promotor • Prejmeprovizijoizoglaševanja: • 1.- 3 Nivojevprijateljevv Skupinah A, B, C, D.. • 2.- ProvizijaizoglaševanjaSkupine 10.

 37. NAČRT MAR KETINGA 5 6 • MednarodniDirektor • Je Promotor, kateregadirektniprijatelji so: • 3 NacionalniIzvrševaleci • 3 RegisjkiIzvrševalci • 3 LokalniIzvrševalci • Prejmeprovizijoizoglasevanja: • 1.- 6 Nivojevprijateljevv Skupinah A, B, C, D. • 2.- ProvizijaizoglaševanjaSkupine 10. • Nacionalniizvrševalec • Je Promotor, kateregadirektniprijatelji so: • 3 RegisjkiIzvrševalci • 3 LokalniIzvrševalci • 3 Promotorji • Prejmeprovizijoizoglasevanja: • 1.- 5 Nivojevprijateljevv Skupinah A, B, C, D. • 2.- ProvizijaizoglaševanjaSkupine 10.

 38. NAČRT MAR KETINGA 8 7 • Kancler Junior • Je Promotor, katerega direktni prijatelji so: • 3 Maestri • 3 Mednarodni Direktorji • 3 Nacionalni Izvrševaleci • Prejme provizijo iz oglasevanja: • 1.- 8 Nivojevprijateljev v Skupinah A, B, C, D. • 2.- Provizija iz oglaševanja Skupine 10. • 3.-Kanclerji Junior si razdelijo 20% mrežnih provizij, ki se ne dodelijo nikomur zaradi neizpolnitve promotorskih pogojev. • Maestro • Je Promotor, katerega direktni prijatelji so: • 3 Mednarodni Direktorji • 3 Nacionalni Izvrševaleci • 3 Regisjki Izvrševalci • Prejme provizijo iz oglaševanja: • 1.- 7 Nivojev Prijateljev v Skupinah A, B, C, D. • 2.- Provizija iz oglaševanja Skupine 10. • 3.-Maestrisi razdelijo 20% mrežnih provizij, ki se ne dodelijo nikomur zaradi neizpolnitve promotorskih pogojev.

 39. NAČRT MAR KETINGA 9 • Kancler Senior • Je Promotor, katerega direktni prijatelji so: • 3 Kanclerji Junior • 3 Maestri • 3 Mednarodni Direktorji • Prejme provizijo iz oglaševanja: • 1.- Nivojevprijateljev v Skupinah A, B, C, D. • 2.- Provizija iz oglaševanja Skupine 10. • 3.-Kanclerji Senior si razdelijo 20% mrežnih provizij, ki se ne dodelijo nikomur zaradi neizpolnitve promotorskih pogojev. • VZETI V POŠTEV • Mladoletni: ne prejmejo denarja, ampak vplačljive bone za druge storitve/produkte objavljene na strani pfplace. • Provizije Skupine A – vsak uporabnik ima pravico do tiste provizije, ki je enaka (ali manjša) investicijskemu razredu, v katerega spada sam. • Npr. Spadaš v Investicijski Razred A1.3. in eden od tvojih prijateljev je investira in vstopil v razred A1.5. Ne boš prejel provizij iz A1.5. Prejel boš lahko samo provizije iz: A1.1, A1.2, A1.3.

 40. ¡ Ne čakaj več in registrijaj svoje prijatelje ! Oni bi storili isto za tebe. www.pfplace.com/marec