1 / 14

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej

Co musisz wiedzieć?. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej. KlikPlik zaprasza. Co musisz wiedzieć?. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej. KlikPlik zaprasza. Zanim zaczniesz tworzyć prezentację multimedialną musisz wiedzieć kilka rzeczy, musisz poznać kilka zasad,

mardi
Download Presentation

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Co musisz wiedzieć? Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej KlikPlik zaprasza

 2. Co musisz wiedzieć? Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej KlikPlikzaprasza

 3. Zanim zaczniesz tworzyć prezentację multimedialną musisz wiedzieć kilka rzeczy, musisz poznać kilka zasad, musisz nauczyć się planować, musisz zastosować nasze rady. Zanim zaczniesz tworzyć prezentację multimedialną musisz wiedzieć kilka rzeczy, musisz poznać kilka zasad, musisz nauczyć się planować, musisz zastosować nasze rady. Kijo’ 2009

 4. Przedstawiaj na slajdach tylko najważniejsze informacje. Często tekst mogą zastąpić obrazki. Kijo’ 2009

 5. Stosuj czytelną czcionkę w odpowiednim rozmiarze. Tytuł między 32 a 40 pkt. Tytuł między 32 a 40 pkt. Tytuł między 32 a 40 pkt. Tekst między 24 a 32 pkt. Tekst między 24 a 32 pkt. Tekst między 24 a 32 pkt. 20 pkt. Dodatkowe informacje (objaśnienia) można pisać czcionką mniejszą niż 20 pkt. 10 pkt. Kijo’ 2009

 6. Verdana Arial

 7. Rodzaj i kolor czcionki możesz dostosować do tematu prezentacji. O bajkach i basniach O sporcie O KOMPUTERACH O rycerzach O epokach literackich O książkach O przyrodzie Kijo’ 2009

 8. Gdy piszesz ciemnym kolorem czcionki, tło ustaw jasne i odwrotnie. Gdy piszesz ciemnym kolorem czcionki, tło ustaw jasne i odwrotnie. Gdy piszesz ciemnym kolorem czcionki, tło ustaw jasne i odwrotnie. Gdy piszesz ciemnym kolorem czcionki, tło ustaw jasne i odwrotnie. Gdy piszesz ciemnym kolorem czcionki, tło ustaw jasne i odwrotnie. Gdy piszesz ciemnym kolorem czcionki, tło ustaw jasne i odwrotnie. Tekst musi być czytelny.

 9. Nie używaj jaskrawego koloru tła. Nie używaj jaskrawego koloru czcionki i tła.

 10. Tekst na tle musi być widoczny. Tekst na tle musi być widoczny. Tekst na tle musi być widoczny. Tekst na tle musi być widoczny.

 11. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny.

 12. Używaj animacji w sposób umiarkowany, zbyt wiele efektów może spowodować bałagan na slajdzie. Informacje staną się nieczytelne. Informacje Używaj zbyt wieleefektów animacji możespowodować wsposób umiarkowany, staną się nieczytelne. bałagan na slajdzie Kijo’ 2009

 13. Używaj dźwięków w sposób umiarkowany i stosowny. Zbyt wiele efektów może spowodować, że będziemy zwracać uwagę tylko na nie. Używaj dźwięków w sposób umiarkowany i stosowny. Zbyt wiele efektów może spowodować, że będziemy zwracać uwagę tylko na nie.

 14. Na ostatnim slajdzie napisz, kto ją przygotował. Na pierwszym slajdzie napisz tytuł prezentacji. Podsumuj. Anna Kijo Wydawnictwo Szkolne PWN KlikPlik Podaj źródła! www.klikplik.org.pl

More Related