atis workshop 26 11 2013 ministerstvo vnitra r dinasys s r o n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ATIS Workshop, 26.11.2013 Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ATIS Workshop, 26.11.2013 Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

ATIS Workshop, 26.11.2013 Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o. Obecné informace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATIS Workshop, 26.11.2013 Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o.' - marcus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atis workshop 26 11 2013 ministerstvo vnitra r dinasys s r o
ATIS Workshop, 26.11.2013

Ministerstvo Vnitra ČR

DINASYS, s.r.o.

obecn informace
Obecné informace

Orientační systémy v budovách jsou určeny ke snadné navigaci a získání přehledných informacích o rozložení budovy a kanceláří. Obecně by vždy měly být jasné a přehledné. Orientační systém je také formou prezentace instituce/firmy pro veřejnost a neměl by být bariérový – umožnění přístupnosti budov pro všechny.

Přístupností budov se zabývá vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání budov. Vyhláška stanovuje prvky pro tělesně i smyslově postižené spoluobčany. Vyhláška však nezmůže vše, existuje, ale není vymahatelná – neexistují přímé kontrolní mechanismy a také neobsahuje přesný návod.

Výroba ani instalace orientačních systémů není nijak složitá. Orientační systém by měl být v první řadě funkční. Jeden orientační systém MŮŽE sloužit většině uživatelů bez ohledu na tělesné či smyslové postižení.

obecn informace1
Obecné informace

V rámci humanizace společenského života ve vyspělých zemí se do popředí stále více dostává problematika vyrovnávání příležitostí pro všechny občany. Jednou z velkých součástí jsou otázky kvalitativní úrovně života zdravotně a smyslově postižených – konkrétně se dotýkají práva na vzdělání, odpovídající pracovní uplatnění, bydlení, soukromý a rodinný život, zdravotní péči, sociální a právní ochranu.

Lidé se zdravotním a smyslovým postižením tvoří diferencovanou skupinu, definovanou přítomností postižení, které s ohledem na přetrvávající bariéry ve společenském prostředí může a také způsobuje složité handicapy. Pokud chceme charakterizovat současnou společnost, jako společnost rovných šancí, pak zdravotní a smyslové postižení z podstaty představují skupinu, u níž nerovnost příležitostí je vysoká. Začleňování této skupiny vyžaduje komplexní řešení ve všech zmiňovaných oblastech.

p stupnost budov design for all
Přístupnost budov – Design for all

Každý může zpřístupnit budovu různými jednoduchými a levnými úpravami. Co je však nejdůležitější, je naučit se využívat „design for all“ neboli universální design, protože ten v sobě skloubí využití systému pro všechny bez ohledu na zdravotní stav.

Důležité otázky před samotnou změnou:

- Patří budova Vám nebo ji pronajímáte? – toto může mít dopad na to jak, kdy a kolik peněz můžete do zpřístupnění investovat.

- Můžou změny probíhat za normálního provozu budovy nebo je nutná odstávka či práce o víkendu/mimo pracovní či otevírací dobu?

- Potřebujete ke změnám architekta/projektanta nebo bude stačit společnost zkušený dodavatel?

- Co je Vaší prioritou na zpřístupnění budovy?

- Jaké jsou jednoduché, ihned instalovatelné a levné úpravy, které můžete udělat teď pro lepší přístupnost?

p stupnost budov design for all1
Přístupnost budov – Design for all

Je nutné brát ohled na různé druhy postižení – fyzické, smyslové, mentální. Z toho plyne, že je důležité nebrat zpřístupnění budovy jenom tím, že vybudujete rampu pro vozíčkáře a tím je celý vstup bezbariérový… Je nutné brát ohled na tyto aspekty:

- osvícení

- audio systémy (včetně alarmů, tlačítek pro hendikepované apod.)

- orientační systémy s kontrastními barvami, hmatovými prvky a Braillovým písmem

- jednoduché plány cest popřípadě jednoduché mapky a plánky

- vyhrazené prostory označené symboly

- informace dosažitelné z různých zorných polí

- zpřístupnění parkovišť

Pokud jste již dokončili Váš průzkum, naplánujte, co vše je nutné upravit:

- Vstupy do budovy

- Výtahy

- Exteriéry

- Požární alarm, Nouzové východy

- Plány podlaží/areálu

- Interiéry

- Parkoviště

- Veřejné toalety/sprchy/šatny

- Orientační systém

- Zdi, schodiště, prosklené plochy

p stupnost budov design for all2
Přístupnost budov – Design for all

Příklady seznamu:

Vstupy do budovy:

 • Je vstup upraven pro lidi na vozíčku? (rampa, plošina, …)
 • Je vstup upraven pro slabozraké a nevidomé? (akustický maják, vodící linie, …)
 • Otočné dveře se otevírají pomalu a jsou uzpůsobené pro všechny?
 • Lidé mohou snadno najít informace o recepci nebo jiném informačním bodu v budově?
 • Jsou přístupy správně vyznačeny symboly?

Výtahy:

 • Jsou vybavené akusticky?
 • Jsou popsané i v Braillově písmu?
 • Jsou vybavené vizuálním systémem?

Exteriréry:

 • Existuje přirozená či umělá vodící linie vedoucí ke vstupu do budovy?
 • Je vchod vybaven označením přístupnosti pro postižené?
 • Jsou dobře kontrastně označeny schody či prosklené plochy?

.

.

.

obecn pravidla
Obecná pravidla

Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být:

- vizuální

- akustické

- hmatné

Vizuální informace pak musí splňovat správné kontrastní barvy, dobré osvětlení a správnou symboliku (piktogramy). U vizuální informace je nutné přemýšlet o uživatelích z řad tělesně postižených – vozíčkářů, ale i dětí či lidí menšího vzrůstu, kteří maje výrazně nižší zorné pole. Dále brát ohled na slabozraké – vhodný kontrast a velikost a vzdálenost písma.

Akustické informace musí být podávány dostatečně nahlas (ale ne přehnaně), měly by být věcné a stručné. Pro slabozraké a nevidomé pak plnit i naváděcí funkci.

Hmatné informace jsou zejména pro nevidomé a hluchoslepé. Je nutné dodržovat standard Braillova písma, hmatné prvky dobře čitelné a odolné.

p stupnost budov design for all3
Přístupnost budov – Design for all

Dobře vyrobený a nainstalovaný orientační systém je vhodný pro široké spektrum uživatelů – není nutno ho tedy nijak dále doplňovat a šetří náklady na další úpravy.

Společnost DINASYS, s.r.o. se zabývá výrobou i instalací těchto systémů, zabýváme se i jednoduchými analýzami prostředí s následným doporučením úprav nebo navržením vhodného multifunkčního systému.

obecn p stupnost budov
Obecná přístupnost budov

Systémy napomáhající k lepší orientaci a informovanosti osob nejen se zrakovým postižením:

 • Akustický orientační majáček
 • Orientační systém a značení v kontrastních barvách, s hmatovými prvky a popisky v Braillově písmu
 • Popisky v Braillově písmu
 • Visuálně kontrastní prvky
 • Umělé vodící linie
 • Itineráře tras

Společnost DINAYS, s.r.o. se zabývá dodávkou výše uvedených prvků a systémů.

akustick orienta n maj ek
Akustický orientační majáček

AOM je informačně-orientační prvek usnadňující prostorovou orientaci pro slabozraké a nevidomé. Je spouštěn pomocí dálkového ovladače, který má uživatel u sebe. Tento prvek je již zanesen ve vyhlášce č.398/2009 Sb. – budovy nemocnic, krajských úřadů, výpravní budovy, odbavovací terminály veřejné dopravy a stanice metra mají povinnost vybavit se těmito prvky. Ostatní veřejně přístupné budovy musí zajistit vytýčení přístupu ke stavbám přirozenou nebo umělou linií, pokud nelze, tak akusticky. Ideální je pak kombinace, protože v průběhu zimních měsíců se funkce linií výrazně snižuje. Na Slovensku se využívá uzákoněné frekvence 87,050 MHz a 87,100 MHz. Dálkový ovladač je použitelný v obou zemích a v obou zemích je také uzákoněn jako kompenzační pomůcka.

Funkce

- Majáček akusticky navádí a informuje uživatele o poloze a dalších orientačních či informačních bodech.

- Přehrávání je spouštěno dálkově ovladačem vlastněným slabozrakou či nevidomou osobou nebo periodicky pomocí vestavěného automatu.

- Hlasitost lze nastavovat a je tedy využitelný i v hlučnějším prostředí - Majáček je v odolném ABS krytu (krytí IP64/5).

uk zky pou it
Ukázky použití
 • Podchody
 • Policejní stanice
 • Nemocnice
 • Radnice
 • Pošty
 • Banky
 • Obecně se jedná o veřejně přístupné budovy a prostranství
orienta n syst my s reli fn mi prvky
Orientační systémy s reliéfními prvky

Vyrábíme a dodáváme orientační systémy s kontrastními barvami, reliéfními prvky i popisky v Braillově písmu.

Systém navrhneme, vyrobíme a instalujeme.

Pokud je systém vhodně instalován slouží nejen vidícím, zrakově postiženým ale i tělesně a sluchově postiženým.

um l vod c linie a p sy
Umělé vodící linie a pásy

- Vodící linie jsou jedním ze základních prvků navigace. Linie může být přirozená (zdi bez překážek, obrubník apod.) nebo umělá.

 • My se zaměřujeme na dodávku interiérových linií – plast, nerez, dřevo.
 • Umělá linie slouží i jako bezpečnostní prvek – například v případě požáru.
itiner e tras
Itineráře tras

- Součástí našich dodávek je také zpracování „itinerářů" tras. Jedná se o popis trasy vedoucí například z autobusového nádraží do budovy, která je vybavená akustickým orientačním majáčkem. Itineráře opět o něco zjednoduší přístupnost budovy a okolí. Tyto itineráře lze zpracovat i pro interiér budovy, pokud nejsou dispozičně příliš složité.

- Itineráře zpracováváme v terénu a poté je převedeme do textové i audio podoby, dodáme našemu zákazníkovy, který je uloží do informací na své webové stránce, kde jsou ke stažení.

- Itineráře je vždy vhodné propojit s ostatními navigačními, informačními a orientačními prvky.

- Při zpracování itinerářů je opět nutné dbát na dodržování pravidel prostorové orientace. Co bohužel nikdy není jisté, zda se v trase neobjeví mobilní překážka v podobě reklamních stojanů, nového odpadkového koše, lavičky apod.

shrnut
Shrnutí

Orientační systémy jsou nedílnou součástí interiérů i exteriérů. Vyrobit jakýkoliv design dle přání zákazníka není problém, je důležité si však uvědomit, jak poté bude sloužit. V novostavbách je tedy dobré soustředit se na dodávku již multifunkčních orientačních systémů a jejich správnou instalaci. I již užívané systémy se dají upravovat a úpravy nemusí být ani nijak finančně či časově náročné.

V případě nových či stávajících systémů Vám rádi pomůžeme – radou, analýzou, realizací.

dinasys
DINASYS

Děkuji Vám za pozornost!

Ing. Martina Turpin, MBA

Ředitelka společnosti

www.dinasys.cz

Darwinova 553/12

14300 Praha 4

Czech Republic