v zhgime mbi m simin plot sues shqip n diaspor me fokus n kompetenc n nd rkulturore n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vëzhgime mbi mësimin plotësues shqip në diasporë me fokus n ë kompetenc ën ndërkulturore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vëzhgime mbi mësimin plotësues shqip në diasporë me fokus n ë kompetenc ën ndërkulturore

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Vëzhgime mbi mësimin plotësues shqip në diasporë me fokus n ë kompetenc ën ndërkulturore - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Vëzhgime mbi mësimin plotësues shqip në diasporë me fokus n ë kompetenc ën ndërkulturore. Nuhi Gashi, MAShT e Kosov ë s. P ër konceptin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vëzhgime mbi mësimin plotësues shqip në diasporë me fokus n ë kompetenc ën ndërkulturore' - marcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zhgime mbi m simin plot sues shqip n diaspor me fokus n kompetenc n nd rkulturore

Vëzhgime mbi mësimin plotësues shqip në diasporë me fokus në kompetencën ndërkulturore

Nuhi Gashi, MAShT e Kosovës

p r konceptin
Për konceptin
 • MPSH në diasporë në parametrat themelorë kurrikularë përbën mësimin e gjuhës dhe të kulturës së origjinës, respektivisht mësimin për identitetin kulturor-kombëtar (në 8-shen e kompetencave kurrikulare të UE-së mund të klasifikohet te vetëdija kulturore)
historia e mp
Historia e MP
 • Te mërgata/diaspora shqiptare e Kosovës (këtu përfshihen edhe viset e tjera shqiptare brenda ish Jugosllavisë) nis gjatë viteve të 70-ta në kuadër të MPJ dhe ka pothuaj se një qëllim të vetëm: zhvillim kulturor/identitar e përgatitje kulturore/arsimore e nxënësve për kthim në atdhe
 • Në vitet 90-të, paralelisht e në përputhje me lëvizjet politike e kulturore/arsimore në Kosovë, natyrshëm bëhet pavarësimi MSH nga MPJ hartohen planprogrami mësimor dhe tekstet (1990-1995)
 • Më tej, deri në ditët tona, vazhdon trendi i zhvillimit dhe i përshtatjes brenda integrimeve kulturore e politike shqiptare, duke u ndryshuar e plotësuar edhe qëllimet themelore: a) ruajtje e zhvillim i identitetit të origjinës në shtetin përkatës, b) integrim më i lehtë në shoqërinë vendore përmes zhvillimit e afirmimit të identitetit të parë, ndërtimit e baraspeshimit të kompetencës ndërkulturore, c) integrim më i lehtë në shoqërinë/vendin e origjinës në rast të kthimit
baza kurrikulare dokumentet 1 n kosov e shqip ri
Baza kurrikulare/dokumentet(1)(në Kosovë e Shqipëri)
 • Kurrikula e SHSHMP në diasporë (MAShT e Kosovës/2007/ dhe tekstet aktuale mësimore (19 FT të projektit TEKSTE PËR DIASPORËN, bërë në bashkëpunim me SHLP të Cyrihut)
 • Programi i integruar... (MASh e Shqipërisë, 2010) dhe pakoja me 3 tekste mësimore për GJSH.
 • Dokumente pothuaj se të njëjta në parametrat themelorë kurrikularë
baza kurrikulare dokumentet 1 sipas shteteve
Baza kurrikulare/dokumentet 1(sipas shteteve)
 • Një numër shtetesh kanë hartuar dokumente themelore kurrikulare (korniza), në të cilat zakonisht janë afishuar parimet e përgjithshme, interesi, fushat etj.
 • Plane të tilla kornizë kanë shtetet Suedi, Austri, lande të caktuara gjermane, Zvicër etj., ku më i qëmtuari rezulton të jetë ai i Drejtorisë Kantonale Arsimore të Cyrihut (Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK), 2011, Zürich)
satusi juridik dhe p rkujdesja shtet roe
Satusi juridik dhe përkujdesja shtetëroe
 • Në shtetet referente përcaktohet nga politikat përkatëse /vërehet një diversitet/
 • Në Atdhe: a) në Kosovë nuk artikullohet mjaftueshëm dhe është reduktuar në një nen (neni 48 i LPAP-2011) që këtë fushë ia atribuon Ligjit për DM-2011),

b) Në Shqipëri neni 16 i LAP e obligon shtetin, por ende nuk janë bërë veprime të mirëfillta

shtrirja e mp sipas shteteve
Shtrirja e MP sipas shteteve
 • Suedi- mbi 5000 nxënës/e
 • Gjermani- deri në 4000 nxënës/e
 • Austri-deri në 1500 nxënës/e
 • Zvicër- deri në 3000 nxënës/e
 • Greqi- deri në 1500 nxënës/e
 • MB-deri në 400 nxënës/e
 • Finlandë-deri në 500 nxënës/e
 • Belgjikë-deri në 300 nxënës/e
 • Itali-deri në 300 nxënës/e
 • Kroaci-deri në 200 nxënës/e
 • Slloveni-deri në 150 nxënës/e
 • Danimarkë-deri në 150 nxënës/e,
 • Kanada-deri në 200 nxënës/e
 • SHBA-deri në 500 nxënës/e
 • Australi-deri në 150 nxënës/e
 • Francë-deri në 50 nxënës/e
 • Norvegji-deri në 200 nxënës/e
format modelet e organizimit
Format/modelet e organizimit
 • Mësim i integruar në sistem (Finlandë, Suedi, Austri, disa lande të Gjermanisë etj.)
 • Mësim gjysmë i integruar (disa kantone zvicerane etj.)
 • Forma të tjera brenda projekteve integrative ndërkulturore/ndërgjuhësore e deri te format e vetorganizimit kulturor e arsimor (shoqatat e bashkësitë kulturore/arsimore etj.)
mp n kompleksitetin identitar dhe kulturor dhe shum sia e identiteteve
MP në kompleksitetin identitar dhe kulturor dhe shumësia e identiteteve
 • Kultura/gjuha e parë dhe indetiteti kulturor/kombëtar
 • Shoqëria moderne multikulturore (perspektivat ?) dhe profili i synuar ndërkulturor
 • Kompetenca ndërkulturore dhe shkolla moderne
 • MP dhe favoret e zhvillimit dy e shumëkulturor-gjuhësor të nxënësit/es
 • Zhvillimi ndërmjet sfidash themelore që burojnë nga koncepte kontradiktore:

a) etnocentriste (ku kultura vetanake është masë e vlerësimit të kulturës tjetër) dhe

b) etnorelative (ku kultura vetanake krahasohet me kulturat e tjera)

forma vende mjete dhe mund si zbatimi

Forma, vende, mjete dhe mundësi zbatimi:

në punën e përditshme me nxënës/e, prindër etj.,

në programet kulturore të kalendarit kulturor të shkollës dhe të mësuesit/es,

në bashkëpunimet me shkollën vendore në kuadër të programeve ndërkulturore ,

slide11

në programet kulturore të shoqatave, shoqërive dhe entiteteve tjera me interes kulturor,

në programet sportive dhe të kohës së lirë,

në komunikimet virtuale,

në takimet tjera me shkas e qëllim kulturor, argëtues apo të rastit /panaire, pritje, veprimtari të ndryshme publike/ ,

slide12

në ekskursionet mësimore në Atdhe /me prezencë edhe të të tjerëve/,

në ekskursionet mësimore/njohëse të nxënësve/eve të shkollave të Atdheut në mërgatë e diasporë /roli ndërmjetës edhe me qarqet vendore/

identifikimi i vetvetes dhe profili profesional

Identifikimi i vetvetes dhe profili profesional

Cilat janë përvojat e mia personale?

A posedojë edukatë e kompetenca të mjaftueshme ndërkulturore?

Ç’ ndodhë në vendin/shtetin ku punojë unë?

Më jepet rasti për veprimtari të mirëfilltë ndërkulturore apo atë e (bashkë)krijojë unë?

slide14

Cili është raporti me autoritetet e shkollës dhe a manifestohet ksenofobi, politika përjashtuese etj?

A bashkëveproj kulturalisht me tjetrin apo vetëm shihemi dhe e dijmë që ekzistojmë?

Dhe, në fund, në mjedisin ku punoj e jetoj, ku po ashtu ka edhe shumë të tjerë /gjuhë e kultura-MK/, a ekzistoj vërtet si subjekt, identitet e entitet dinamik (interkultura)?