slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patientnämnden 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patientnämnden 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Patientnämnden 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Patientnämnden 2010. Patientnämnden är. en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all hälso- och sjukvård. Patientnämndsverksamhet är lagstadgad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Patientnämnden 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patientn mnden r
Patientnämnden är

en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all hälso- och sjukvård

patientn mndsverksamhet r lagstadgad
Patientnämndsverksamhet är lagstadgad

Inom varje landsting finns en Patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om Patientnämndsverksamhet

patientn mndens organisation
Patientnämndens organisation

Politisk nämnd som består av sju ordinarie ledamöter med ersättare.Dessa sammanträder tre gånger per år. Ärendegenomgång samt möjlighet att tillskriva landstingsfullmäktige i principfrågor.

Nämnden biträds av utredare vid sekretariatet.

sammanfattat patientn mndens uppgifter
Sammanfattat Patientnämndens uppgifter:
 • Stödja och hjälpa patienter/anhöriga
 • Främja kontakten mellan patienter/personal och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet
 • Arbeta förebyggande - Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter
dessutom ska n mnden
Dessutom ska nämnden
 • Förordna stödpersoner till patienter i psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande.
 • Dessa lagar är: Lagen om psykiatrisktvångsvård/öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT/ÖPT), Lagen om rättspsykiatrisk vård/öppen rättpsykiatrisk vård (LRV/ÖRV) och Smittskyddslagen.
rende hos patientn mnden efter nationell mall enhetlig struktur f r gemensam statistik kom 1998
Ärende hos Patientnämnden efter nationell mall(enhetlig struktur för gemensam statistik kom 1998)

Patient /anhörig och vårdpersonal ringer, skriver brev eller mejlar

Vid synpunkter eller frågor formulerar vi tillsammans en skrivelse till berörd verksamhet (chef) = ärende

Svar begärs till patienten och kopia till Patientnämnden (svar inom en månad)

Varje ärende blir ”en statistikpinne” på berörd division

slide8
Patientnämndens ledamöter får information i samlad statistik samt en kort information om varje ärende vid sina sammanträden. Om ”principärende” föreligger kan dessa tillskriva landstingsfullmäktige i frågan.

Verksamheterna använder ärenden från Patientnämnden i förbättringsarbetet.

ur patientn mndens reglemente
Ur Patientnämndens Reglemente

”För att fullgöra sina uppgifter har nämnden rätt att från landstingets organ och anställda infordra de uppgifter samt få de upplysningar och det biträde nämnden behöver”

Svar begärs inom en månad till nämnden

hur kategoriseras ett rende
Hur kategoriseras ett ärende ?
 • Vård och behandling
 • Bemötande – kommunikation
 • Organisation, regler och resurser
vanliga kontaktorsaker
Vanliga kontaktorsaker
 • Bristande information/kommunikation
 • Patientskada
 • Försenad/felaktig diagnos
 • Tillgänglighet
 • Vårdgaranti/valfrihet/Second opinion
 • Patienten upplever att läkare/vårdpersonal inte lyssnar eller blir trodd
 • Vill ha hjälp och förhindra att andra drabbas
s rskilda iakttagelser av patientn mnden under 2010
Särskilda iakttagelser av Patientnämnden under 2010
 • Att ärendeantalet minskade under 2010
 • Minskning av antal ärenden där patienten är missnöjd med vårdens Bemötande/Kommunikation.
 • Brister i det övergripande helhetsansvaret gällande patienten när fler divisioner är iblandade i ett och samma ärende.
 • Gällande gränssjukvården Pello/Övertorneå (svenska patienter har ingen möjlighet att få ut ersättning via patientförsäkringen om man skadas i vården under jourtid i Finland).
patientn mndens fokusomr den inf r 2011
Patientnämndens fokusområden inför 2011
 • Följa upp brister gällande vårdens övergripande ansvar (ärenden där flertalet divisioner är inblandade).
 • Genom en ny uppföljningsrutin verka för att (alla) patienter ska få svar inom rimlig tid
 • Fortsätta att tydliggöra vårt uppdrag bland medborgarna i kommun och landsting och vara en del av det förebyggande arbetet gällande patientsäkerhet.
 • Fortsättningsvis och kontinuerligt vara en ”bro” mellan patienten/medborgaren och vårdgivaren.
patientn mndens informationsmaterial
Patientnämndens informationsmaterial

finns, förutom på svenska, på tre av minoritetsspråken som finns i Norrbottens län.

Meänkieli, lulesamiska, nordsamiska och finska.

patientn mnden ett samarbete mellan 13 kommuner och landstinget i norrbotten
Patientnämnden - ett samarbete mellan 13 kommuner och landstinget i Norrbotten

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare,

Haparanda, Jokkmokk, Överkalix,

Pajala, Piteå, Älvsbyn,

Luleå, Övertorneå,

Kiruna

patientn mndens ledam ter 2011 2014
Patientnämndens ledamöter2011-2014

Margareta Pohjanen (S) ordf. Gällivare

Per-Erik Muskos (S) vice ordf. Övertorneå

Ylva Eriksson (V) Kiruna

Caysa Gran (MP) Luleå

Margareta Dahlén (NS) Luleå

Anita Sköld (M) Tärendö

Ylva Mjärdell (FP) Luleå

patientn mndens ers ttare 2011 2014
Patientnämndens ersättare 2011-2014

Elisabeth Eriksson (S) Luleå

Lennart Åström (S) Boden

Gunnel Sandlund (V) Piteå

Marja Johansson (MP) Kalix

Anita Weinz (NS) Kangos

Monica Nordvall Hedström (M) Gällivare

Berit Wennström (C) Hakkas