extraxi ln tumory zadn j my peropera n monitoring na e mo nosti n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Extraxiální tumory zadní jámy – peroperační monitoring - naše možnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Extraxiální tumory zadní jámy – peroperační monitoring - naše možnosti - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Extraxiální tumory zadní jámy – peroperační monitoring - naše možnosti. Autoři : M. Filip, P. Linzer, F. Šámal, I. Honig, T. Sedlář Pracoviště: Neurochirurgie KNTB Zlín,ARO + ARO KNTB Zlín, NZZ neurologie Příluky Zlín,oddělení zobrazovacích metod KNTB Zlín.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Extraxiální tumory zadní jámy – peroperační monitoring - naše možnosti' - marc


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
extraxi ln tumory zadn j my peropera n monitoring na e mo nosti

Extraxiální tumory zadní jámy – peroperační monitoring - naše možnosti

Autoři :M. Filip, P. Linzer, F. Šámal, I. Honig, T. Sedlář

Pracoviště:

Neurochirurgie KNTB Zlín,ARO + ARO KNTB Zlín, NZZ neurologie Příluky Zlín,oddělení zobrazovacích metod KNTB Zlín.

anatomick a chirurgick len n zadn j my lebn dle rhotona
Anatomické a chirurgické členění zadní jámy lební dle Rhotona.

Zadní jáma lební : Výjimečná oblast:

1.Složité anatomické vztahy - 1/8 nitrolebního prostoru

2.Životně důležité nervové a cévní struktury ( mozkový kmen,

mozeček ,hlavové nervy ,ascendentní ,descendentní dráhy

cévní zásobení, likvorové prostory – 4 komora ,cisterny )

Ovlivňuje: vitální funkce, stav vědomí, funkce hybnosti a sensitivity celého těla, 10 z 12 hlavových nervů probíhá v zadní jámě lební, koloběh likvoru.

Rhoton dělí na

1. Mozeček a 4 komora

2. Mostomozečkový úhel

3. Tentoriální incisura ( horní hranice zadní jámy lební

suprainfratentoriální hranice)

4. Foramen magnum ( dolní hranice zadní jámy lební – CC

přechod

tumory zadn j my lebn zl n 2007 jen 2010
Tumory zadní jámy lební Zlín 2007 –říjen 2010

1. Axiální - 18 pacientů ( metastázy, astrocytomy, hemangioblastomy )

Operativa ihned po zaškolení anestesiologů a ošetřujícího personálu na

ARO a JIP od 2007

2. Extraxiální – 18 pacientů (meningiomy, neurinomy n.VIII, cholesteatomy

Od jara 2008

spektrum operovan ch extraaxi ln ch tumor zadn j my lebn jaro 2008
Spektrum operovaných extraaxiálních tumorů zadní jámy lební ( jaro 2008)

1. Meningiomy – 7 pacientů ( 2x MMU,2xFor.Mag.4x petrosní

2. Neurinomy n.VIII – 5 pacientů ( 4 x gr IV , 1x gr III )

3.Cholesteatomy MMK – 2 pacienti

Všechny operace ve spolupráci s neurologem

s peroperačním monitoringem

peropera n monitoring nutn vybaven
Peroperační monitoring- nutné vybavení

Personální vybavení

1.Vyškolený neurolog ( privátní neurolog po odchodu z nemocnice )

2. Vyškolený anestesiolog

3. Poučený neurochirurg

4. Vyškolený stř.zdr.personál

5. Technik

Přístrojové vybavení

AXON – 8 kanálů,

elektrody

slide6

Přístroj na IOM

  • nezávislý vysoko a nízkonapěťový elektrický

stimulátor pro stimulaci periferních a kmeno-

vých nervů

  • určený na peroperační sledování

i monitoring na JIP

STIMULÁTOR

PRO PERIFERNÍ NERVY

DIGITÁLNÍ ZESILOVAČ

PRO ZÁZNAM Z VNITŘNÍCH

ČÁSTÍ MOZKU

ECLIPSE

intraopera n monitorace iom p i operac ch v oblasti mostomoze kov ho koutu
Intraoperačnímonitorace /IOM/ při operacích v oblasti mostomozečkového koutu .

Dle zkušeností UVN Střešovice :

Techniky, které používáme u těchto operací :

monitorace 1.evokovaných odpovědí somatosenzorických (SEP)

2. kmenových- sluchových (BAEP) 3. eletromyografie

Při monitoraci SEP ( stimulace n. medianus na předloktí , snímání

korových SEP-N20,P25) hodnotíme vodivost ascendentní dráhy

-lemniscusmedialis.

BAEP- stimulace periferního sluchového analyzátoru ,

hodnotíme jednotlivé generátory v průběhu sluchové dráhy

( pont , mesencephalus)

Eletromyografie– 2 techniky

a/ stimulační EMG /triggeredvyhledání , upřesnění a sledování průběhu nervů v nepřehledné oblasti

Při vymizení odpovědi většinou trvalá plegie nervu.

b/ nativní – Free run EMG- kontinuální sledování postižení nervu např. koagulací , kompresí, trakcí .

1 meningiomy opera n technika suboccipit ln kraniektomie far lateral ap
1.MeningiomyOperační technika : suboccipitálníkraniektomie, Far lateral ap.

Předoperační MRI Pooperační MRI po 3 měsících

Meningiom petrózní kombinovaná varianta

Výsledky:

1.Radikalita : 4x II st, 3x III st.

2.Pseudocysta v op. ráně 2x

bez nutnosti revize

3. Mortalita morbidita po 3 měsících : 0

Předoperační MRI PooperačníMRI

Meningiom F.M.

2 neurinomy n viii 4 x gr iv 1 x gr iii a
2.Neurinomy n.VIII ( 4 x gr IV, 1 x gr III a )

Operační technika : suboccipitální retrosigmoideální kraniektomie

MRI před operací CT po operaci

Výsledky:

Radikalita resekce: 1 x reziduum v oblasti meatu

Pooperační komplikace : 1x infarsace mozečkové hemisféry 3 pooperační den

Paresa n VII : 1x kompletní, 4x zlepšeno oproti předoperačnímu nálezu

Mortalita do 3 měsíců od operace : 0, morbidita. 1

3 cholesteatomy 2x
3. Cholesteatomy 2x

Operační technika : suboccipitální retrosigmoidální kraniektomie

MRI před operací MRI 6 měsíců po operaci

Regrese postižení hlavových nervů( okohybné + n. VII )

a mozečkové symptomatologie

slide11

Komplikace:

3 pooperační den po neurinomu n.VIII

infarsace mozečkové hemisféry se zakrvácením do op. pole

Resekce hemisféry a postupné zlepšení, paresa n. VII v regresi

Cystický neurinom MRI před , CT po 24 hod a CT po 72 hod

z v r
Závěr:

Peroperační monitoring je důležitým peroperačním vyšetřením

pro bezpečnost výkonu v obtížné oblasti jako je zadní jáma lební.

Nutný zkušený neurolog a zkušený neurochirurgický tým.

Přes získané zkušenosti jsou nálezy,které posíláme na velká klinická

pracoviště.

ad