Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

play fullscreen
1 / 15
Dane INFORMACYJNE
118 Views
Download Presentation
mansour-jalil
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: Gimnazjum w Polanowie im. Noblistów Polskich • ID grupy: 98/49_MF_G1 • Kompetencja: Fizyka i matematyka • Temat projektowy: Gęstość materii • Semestr/rok szkolny: I / 2010

 2. GĘSTOŚĆ

 3. Masa Masa jest miarą ilości substancji. Jednostką masy jest kilogram [kg], stosujemy jednak też gramy [g]

 4. Objętość Objętość to ilość miejsca które dana rzecz zajmuje. Jednostką objętości jest metr sześcienny [m3], stosujemy jednak też centymetry sześcienne [c m3]

 5. Jak znaleźć objętość? Dla brył : Pole podstawy razy wysokość Dla ciał bez określonego kształtu: możemy wyznaczyć przez zanurzenie w naczyniu z podziałką wypełnionym np. wodą

 6. Czy wiesz że: Każde ciało przy określonej objętości ma swoją masę, np.:- książka o wymiarach 21cm, 16cm, 2cm ma masę 0,5kg- sok w kartonie o objętości 1l ma masę 1kg.- powietrze w pokoju o wymiarach 3m, 4m, 3m ma masę około 46 kg.

 7. Czy wiesz że masę każdego ciała które nie zmieści się na wadze można obliczyć? • Musimy znać objętość danego ciała, oraz jego gęstość np.: • Wanna wypełniona wodą o objętości 1,3m3 ma masę 1300 kg. • Węgiel w piwnicy o wymiarach 2m na 4m i wysokości 1,5m ma masę około 10 ton

 8. Jak wykonywać takie obliczenia? Trzeba znać wzór I musimy umieć przekształcać ten wzór! aby wyznaczyć masę aby wyznaczyć objętość

 9. Znaczenie symboli • - gęstość (czytamy ro) • m - masa • V - objętość jednostki • gęstości kg/m3 lubg/cm3(czytamy kilogram na metr sześcienny) • masykg lub g (czytamy kilogram ) • objętości m3(czytamy metr sześcienny)

 10. Ciekawostka • Gęstość wody to jeden gram na centymetr sześcienny. • Gęstość rtęci to 13 gram na centymetr sześcienny. • Gęstość aluminium to 2,7 gram na centymetr sześcienny. • Gęstość złota to 19,3 gram na centymetr sześcienny. • Gęstość powietrza to 1,29 kilogramów na metr sześcienny. • Gęstość wodoru to 0,089 kilogramów na metr sześcienny.

 11. Ale skąd wiemy ile wynosi gęstość? • TABLICE matematyczno-fizyczne • INTERNET • A niektóre pamiętamy: • Np. ro wody =1g/cm3

 12. A po co pamiętać gęstość wody? Wszystkie ciała których gęstość jest większa toną, a o mniejszej gęstości pływają. Np.: Kamień tonie Styropian pływa

 13. ☺ Zadanie ☺ Wiadomo że śmietanę wytwarza się z mleka Co ma większą gęstość śmietana czy mleko? Oczywiście że mleko gdyż śmietana unosi się na powierzchni mleka