Download
1 / 23

- achizitionarea de material saditor, prin inlocuirea cu soiuri nobile - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

- achizitionarea de material saditor, prin inlocuirea cu soiuri nobile. Agenţia SAPARD Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. ACOPERIRE GEOGRAFICA Proiectul va fi amplasat in spaţiul rural, definit conform legii,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '- achizitionarea de material saditor, prin inlocuirea cu soiuri nobile' - manoush-jasmine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

ACOPERIRE GEOGRAFICA

Proiectul va fi amplasat in spaţiul rural, definit conform legii,

de nivel NUTS 5, cu excepţia modernizării serelor amplasate

in zona urbana.


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor1
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Criterii de eligibilitate generale (1)

 • Proiectul va fi amplasat in spaţiul rural, cu excepţia modernizărilor de sere care

 • se pot amplasa si in urban, daca au asigurate sursele de încălzire.

 • Trebuie sa se demonstreze viabilitatea economico-financiara a proiectului

 • Fermele vor fi in acord cu standardele naţionale iar investiţiile vor fi in acord

 • cu standardele sanitar veterinare, fitosanitare, de igiena si bunastare a

 • animalelor si de mediu ale Uniunii Europene

 • Beneficiarii sunt proprietarii terenurilor sau au contracte de concesionare

 • sau arendare pentru teren pe o perioada de 10 ani, sau de minim 5ani in cazul

 • altor tipuri de investiţii care nu prevăd construcţii


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor2
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Criterii de eligibilitate generale (2)

 • Proiectul sa prevadă distinct cantităţile destinate comercializării si sa conţină

 • date privind piaţa si potenţialii clienţi.

 • Existenta co-finanţării trebuie certificata.

 • Beneficiarii (persoane fizice si/sau responsabilii tehnici), trebuie sa dovedească o

 • pregătire profesionala, in raport cu proiectul pe care doresc sa îl iniţieze, printr-un

 • document eliberat de autorităţile competente care sa certifice faptul ca beneficiarul

 • are cunoştinţe profesionale suficiente in domeniu înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

 • Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare si obligaţii restante fata de

 • bugetul de stat, fata de bugetul asigurărilor sociale de stat si bănci (altele decât

 • pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor

 • declaraţii fiscale sau altor declaraţii eliberate de către autorităţile fiscale.


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor3
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Criterii de selecţie generale

 • Proiecte a caror valoare totala eligibila este intre 10,000 si 300,000 Euro 20

 • Proiecte care sunt sustinute de tineri fermieri (maxim 40 ani); 10

 • Proiecte prezentate de grupuri de producatori, sau membrii acestora 15

 • Proiectul aplica tehnologii “prietenoase cu mediul” 15

 • Proiectul asigura diversificarea productiei, mai mult de 30% din venituri

  sa se obtina din diversificare. 10

  TOTAL 70


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor4
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Documente justificative(1)

 • Memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate întocmit conform Ordinului

 • comun nr.1013/873/2001al Ministrului Finantelor Publice si M.L. P.T.L. privind

 • aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei

 • Standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de

 • servicii, cuprinzand devizul general elaborat in conformitate cu Hotararea

 • Guvernului 1179/2002 (dupa caz);

 • Copie după actul de proprietate al terenului, contractul de arendare,

 • contractul de concesiune sau orice alt document care sa certifice dreptul de

 • folosinţa al terenului si actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare

 • conform legislaţiei in vigoare ;

 • Certificatul de urbanism, după caz;


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor5
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Documente justificative (2)

 • Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţia

 • mediului

 • Certificatul de înregistrare a comerciantului (copie), după caz

 • Dovada din partea DGAIA judeteana ca suprafata de vita de vie ce urmeaza

 • sa fie reabilitata este evidentiata in Registrul plantatiilor viticole, conform

 • Ordinului comun MAAP/MAP nr. 64/144/2003 care confirma exista unei suprafete

 • initiale (vita de vie imbatranita si/sau hibrida) si cu mentiunea ca aceasta

 • suprafata nu va fi crescuta prin proiect.

 • Planul de afaceri ( planul de afaceri este necesar in cazul proiectelor cu

 • valoare totala eligibila mai mare de 50.000 EURO);


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor6
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Documente justificative (3)

 • După caz, ultimul bilanţ precedent anului depunerii proiectului

 • După caz, certificatele care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are

 • obligaţii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si bănci,

 • altele decât pentru care este respectat graficul de rambursare

 • Declaraţie pe propria răspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu

 • beneficiază de finanţare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul

 • sprijinului SAPARD

 • Certificat care sa ateste ca beneficiarul proiectului are cazier judiciar onest

 • Existenta contribuţiei financiare proprii a beneficiarului


Agen ia sapard ministerul agriculturii alimenta iei i p durilor7
Agenţia SAPARD cu soiuri nobileMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 • Documente justificative (4)

 • Pregatire profesionala in domeniu dovedita prin copie a diplomei de studii,

 • certificat de formare sau declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca

 • beneficiarul si/sau responsabilul de proiect va /vor urma un curs de pregatire

 • profesionala in cadrul Programului SAPARD, inainte de ultima plata a asitentei;

 • Dupa caz, avizul sanitar veterinar si/sau fitosanitar si/sau sanitar eliberat

 • de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in conformitate cu

 • normele de igiena si bunastare a animalelor UE

 • Dupa caz, documente justificative pentru desfacerea a70% din volumul

 • productiei realizata in cadrul proiectului

 • Existenta contributiei financiare proprii a beneficiarului


C mpul de ac iune al m surii

C cu soiuri nobileÂMPUL DE ACŢIUNE AL MĂSURII

I. Servicii agricole - Cercuri de masini agricole

Organizatii non-profit intitulate “Cercuri de masini agricole si ajutor gospodaresc” infiintate pe baza de voluntariat in scopul protejarii agricultorilor individuali pentru evitarea investitiilor neeconomice si pentru utilizarea rationala a masinilor agricole constand in

· Achizitionarea de masini si echipamente agricole numai de catre asociatie;

· Constructia sau modernizarea de:centre de reparatii remize si spatii de intretinere pentru masinile si echipamentele agricole.

II. Turism rural

Sprijin acordat pentru turism in, spatiul rural privind:

Construirea si modernizarea de pensiuni turistice rurale;

cresterea investitiilor si a dezvoltarii serviciilor in domeniul agrementului in aer liber (zone de campare, baze sportive si de recreere, echitatie, ciclism montan etc).

.Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural

Sprijinul financiar va fi acordat pentru:

turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism,

crearea de ferme pentru cresterea vanatului in semilibertate in vederea repopularii, pentru parcuri de vanatoare si alte forme de activitate din domeniu, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului si a normelor de igiena privind mediul de viata al populatiei:


 • Sprijinul financiar va fi acordat pentru:

 • turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism,

 • crearea de ferme pentru cresterea vanatului in semilibertate in vederea repopularii, pentru parcuri de vanatoare si alte forme de activitate din domeniu, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului si a normelor de igiena privind mediul de viata al populatiei:


 • Activităţi meşteşugăreşti cu soiuri nobile

  .Activitati mestesugaresti

  Revitalizarea mestesugurilor, crearea sau extinderea unor unitati mestesugaresti, cum

  ar fi: ateliere de prelucrare: lemn, de confectionat obiecte artizanale, de confectionat

  ceramica, de croitorie, broderie, tricotaje, de fierarie, de prelucrare a pieilor, papurei si

  rachitei, instrumente muzicale ;


  Acvacultura cu soiuri nobile

  Sprijin pentru dezvoltarea si modernizarea activitatilor de acvacultura:

  Constructia sau modernizarea de ferme piscicole ;

  Investitii pentru crearea sau modernizarea fermelor piscicole, mecanizarea furajarii, recoltarii mecanizate, depozitarii, prelucrarii si marketingului la nivelul fermei piscicole;

  Melci si broaste

  ·Infiintarea si/sau modernizarea fermelor de meci si broaste, precum si a unitatilor de depozitare si procesare.


  b) Apicultura : cu soiuri nobile

  - Infiintarea si/sau modernizarea fermelor apicole, precum si a unitatilor de depozitare si procesare.

  Alte activităţi: sericicultura, apicultura, creşterea ciupercilor, arbuşti fructiferi şi plante medicinale

  Sprijin financiar pentru dezvoltarea:

  a)Sericiculturii:

  plantarea de duzi ;

  infiintarea si/sau modernizarea fermelor de crestere a viermilor de matase si a unitatilor de depozitare si prelucrare.


  • d) Investitii noi si/sau modernizarea colectarii, depozitarii/refrigerarii, procesarii si marketingului fructelor de padure si de arbusti fructiferi la nivelul fermei ;

  • e) Investitii noi si/sau modernizarea colectarii, depozitarii, procesarii si merketingului plantelor medicinale si aromatice.

  c )Cultivarea si procesarea ciupercilor

  achizitionarea de material biologic (miceliu) numai pentru infiintarea culturii;

  investitii noi si/sau modernizarea ciupercariilor, inclusiv a unitatilor pentru depozitare/refrigerare si procesare ;


  Criterii de eligibilitate

  Generale depozitarii/refrigerarii, procesarii si marketingului fructelor de padure si de arbusti fructiferi la nivelul fermei ;

  • proiectul va fi amplasat în spaţiul rural

  • proiectul trebuie să demonstreze viabilitatea economico-financiară printr-un memoriu justificativ şi studiu de fezabilitate şi/sau plan de afaceri

  • investiţia trebuie să fie în conformitate cu standardele U.E.

  • existenţa co-finanţării trebuie certificată prin documente bancare

  • nu va fi eligibil solicitantul care are datorii restante faţă de bugetul de stat, sau către bugetul asigurărilor sociale

  • beneficiarii trebuie să-şi dovedească competenţa lor profesională

  • proiectele aprobate pentru finanţare nu pot primi ajutor prin alte Programe Comunitare

  • proiectul trebuie să aibă acces la infrastructura de bază

  CRITERII DE ELIGIBILITATE


  Beneficiari

  BENEFICIARI


  Dispozi ii financiare

  DISPOZIŢII FINANCIARE