slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete 2006/11545 Bakanlar Kurulu Kararı. Amaç Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların; Taşınır malların kaydı ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - manning


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

TAŞINIR MAL

YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide2

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

18 Ocak 2007 Tarih ve26407 Sayılı Resmi Gazete2006/11545 Bakanlar Kurulu Kararı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide3
Amaç

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların;

 • Taşınır malların kaydı,
 • Taşınır malların muhafazası ve
 • Taşınır malların kullanımı ile
 • Yönetim hesabının verilmesi,
 • Yönetim sorumlularıyla
 • Sorumlular adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve
 • Kamu idareleri arasında taşınırın bedelsiz devrine

ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide4
Dayanak

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide5
Tanımlar

Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimi

Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

Malî hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürüten birimi,

(Üniversitemizde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını)

Taşınır: Taşınır Kod Listesinin

 • (A) bölümünde yer alan tüketim malzemeleri ile
 • (B) bölümünde yer alan “Tesis, Makine ve Cihazlar”,“Taşıtlar” ve “Demirbaşlar” grupları içerisinde yer alan taşınabilir maddî duran varlıklardır.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide6
Tanımlar

Tüketim malzemeleri

 • Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen,
 • Taşınır Kod Listesinin (A) bölümün 150 hesap detayında yer alan malzemeleri,

Dayanıklı taşınırlar:

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar, taşıtlar ile demirbaşlardır.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide7
Tanımlar

Tesis, makine ve cihazlar:

 • Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

Taşıtlar:

 • Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları,

Demirbaşlar:

 • Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide8
TAŞINIR HESAP KODLARI

TAŞINIR KAYDI

Tüketim

Malzemeleri

(150)

Demirbaşlar

(255)

Tesis,

Makine ve

Cihazlar

(253)

Taşıtlar

(254)

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide9
Tanımlar

Taşınır kodu:

Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği,

 • XXX Taşınır hesap kodu ile
 • XXX.XX Taşınır I. ,
 • XXX.XX.XX Taşınır II.,
 • XXX.XX.XX.XX Taşınır III.,
 • XXX.XX.XX.XX .XXTaşınır IV.,
 • XXX.XX.XX.XX.XX.XXTaşınır V. düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide10
Tanımlar
 • Taşınır I. düzey detay kodu:

Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

 • Taşınır II. düzey detay kodu:

Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I. düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

 • Taşınır III. ve sonraki düzey detay kodları:

II. düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınırın detaylıizlenebilmesi için kaydedileceği, iki veya daha fazla haneden oluşan detay kodlarını,

Taşınır Hesap Kodu

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide11
Aktörler

Harcama Yetkilisi

HARCAMA

BİRİMİ

Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

SAYIŞTAY

Taşınır Konsolide Görevlisi

MALİYE

BAKANLIĞI

MALİ HİZMETLER

BİRİMİ

Muhasebe Yetkilisi

KESİN HESAP

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide12
Harcama Yetkilisi

Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak;

 • edinilmesinden,
 • kullanılmasından,
 • kontrolünden,
 • kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve
 • taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide13
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (TKKY)

Harcama Yetkilisi adına taşınırları;

 • teslim alan,
 • koruyan,
 • kullanım yerlerine teslim eden,
 • kayıtları tutan ve
 • bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve
 • bu hususlarda doğrudan harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi,

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide14
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri

TKKY, Harcama yetkililerince,

memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini

bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide15

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

A – GİRİŞ İŞLEMLERİ

B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri

Taşınır İşlem Fişi

Taşınır İstek Belgesi

Defter Kayıtları

Taşınır İşlem Fişi

Dayanıklı Taşınırların

Kullanıma Verilmesi

Kitap Alımları Kütüphane

Defteri

Tüketim Malzemeleri; İhtiyaç sahibi

birim yetkilisinin Onayını taşıyan

Taş. İstek Belg. karşılığında

150 Kodunda kayıtlı Malzemeler

Tüketim Malzemeleri Defteri

Müze Defteri

253–254-255 Kodunda Kayıtlı

Malzemeler Dayanıklı Taşınırlar

Defteri

Oda, büro, bölüm, Atölye

ve servislerde kullanılmak

üzere verilen dayanıklı

taşınırlar için;

Taşıtlar

Zimmet Fişi

Demirbaş,

Makine ve Cihazlar

Zimmet Fişi

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide16
Taşınırların kaydı
 • (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır.
 • (2) Bu çerçevede;

a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,

c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değerolarak kayıtlara alınarak takip edilir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide17
TKKY Görevi (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (1)
 • Muayene ve kabulü yapılan taşınırları teslim almak.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları teslim almak. (kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.)
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,
 • Kullanım için taşınırların “Taşınır İstek Belgesi” ileveya “Zimmet Fişi” ile kullanıma verilmesi,
 • Ortak kullanıma verilen taşınırlar için, “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”nin düzenlenmesi
 • Değer tespit komisyonunun rayiç bedel belirlemesi,

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide18
TKKY Görevi (2)
 • Taşınır yönetim cetvellerini hazırlamak,
 • Meydana gelen istemsiz azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını yapmak,
 • Stok kontrolünü yapmak, asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

“TKKY, Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.”

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide19
TKKY Görevi (3)
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Ayrıca, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar,
 • Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin, muhasebe birimine bildirilmesi,
 • Taşınır malların değer artışının kaydı,
 • Tüketim için Taşınırların “Taşınır İstek Belgesi”ne göre Taşınır İşlem Fişi ile çıkış işlemlerinin “ilk giren-ilk çıkar” esasına göre yapılması,

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide20
TKKY Görevi (4)
 • Devir işlemlerinin yapılması

- Başka Kurumlara bedelsiz olarak devir,

- Aynı kurumun harcama birimleri arasında devir

- Aynı harcama birimleri arasında devir.

 • Çıkış

- Yabancı ülkelere bağış ve yardım ile,

- Satış sureti ile

- Noksanlık oluşması ile

- Hurdaya ayrılması ile

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide21
Taşınır Konsolide Görevlisi (TKG)

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı taşınır hesaplarını konsolide ederek, taşınır hesap cetvellerini hazırlayan

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı) görevlidir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide22
Muhasebe yetkilileri (MY)
 • Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması,
 • Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol etmek.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide23
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (1)
 • Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.

(Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır.)

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide24
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (2)

- Fişin;

- Birinci nüshası ödeme emri belgesine,

- İkinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır.

- Üçüncü nüshası,muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide25
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (3) (TİF DÜZENLENMEYECEK MALZEMELER)

Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide26
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (4) (TİF DÜZENLENMEYECEK MALZEMELER)
 • 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,
 • 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleriiledemirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG)veyağlar,

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide27
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (5) (TİF DÜZENLENMEYECEK MALZEMELER)
 • 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumu ile yazıcı kartuşları dolumu,
 • 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide28
Tüketim suretiyle çıkış (1)
 • (1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.
 • (2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.
 • (3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz.
 • (4) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren - ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide29
Kullanım suretiyle çıkış (2)
 • (1) Dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir.
 • Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir. (Taşıt ve iş makineleri hariç)
 • (2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.
 • (3) Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine ilişkin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide30
Kullanım suretiyle çıkış (3)
 • (4) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır.

Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır.

Fişinikinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir.

 • (5) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için;

Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide31
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi (1)
 • (1) Satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir.

Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve dayanıklı taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide32
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi (2)
 • (2) Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. ("150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen taşınırlar)

Bunların yerine, üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II. düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide33

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

A – GİRİŞ İŞLEMLERİ

B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi

Taşınır İşlem Fişi

Taşınır İşlem Fişi

Harcama Birimi

Girişi yapılan taşınırları Taşınır İşlem

Fişini, Ödeme Emri Belgesi

Ekinde Muhasebe Birimine gönderir.

Tüketim malzemelerinin(150 hesabın)

hesabı’nda izlenen tüketime verilmesinde

düzenlenen taşınır işlem fişleri

muhasebe birimine gönderilmez.

Belirlenen dönemlerde çıkışı yapılan

Tüketim malzemelerinin onaylı

bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş

günü mesai bitimine kadar muhasebe

birimine gönderilir.

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi, taşınır giriş, çıkış ve

değer düşüşleri II inci düzeyde

detay kodu itibarıyla

Muhasebe kayıtlarına alırlar

Dayanıklı (253, 254 ve 255 hesapların)

taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini

takip eden on gün içinde ve her durumda

mali yıl sona ermeden önce muhasebe

birimine gönderilir.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

slide34
Dayanıklı taşınırların numaralanması (1)
 • (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir.

(Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir.

Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.)

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI