x y d ng chi n l c t ng c ng n ng l c qu n tr doanh nghi p n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Xây d?ng chi?n l ??c T?ng c??ng n?ng l?c qu?n tr? doanh nghi?p PowerPoint Presentation
Download Presentation
Xây d?ng chi?n l ??c T?ng c??ng n?ng l?c qu?n tr? doanh nghi?p

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Xây d?ng chi?n l ??c T?ng c??ng n?ng l?c qu?n tr? doanh nghi?p - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Xây dựng chiến l ược Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp. Kinh nghiệm từ quá trình xây dựng chiến l ược của một số doanh nghiệp Việt nam Trình bày : TS Tăng Văn Khánh CEO, OCD. Nội dung. Xu h ướng quản trị chiến l ược tại doanh nghiệp Việt Nam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Xây d?ng chi?n l ??c T?ng c??ng n?ng l?c qu?n tr? doanh nghi?p' - manelin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
x y d ng chi n l c t ng c ng n ng l c qu n tr doanh nghi p

Xâydựng chiến lượcTăngcườngnănglựcquản trị doanh nghiệp

Kinhnghiệmtừquátrìnhxâydựngchiến lượccủamộtsốdoanhnghiệpViệtnam

Trìnhbày: TS TăngVănKhánh

CEO, OCD

n i dung
Nội dung

Xu hướngquảntrịchiến lược tại doanh nghiệp Việt Nam

Kinhnghiệmxâydựngchiến lượcvàquảntrịchiến lượctạicácdoanhnghiệp

Nhữngbàihọcthànhcông

I

II

III

10 c ng c qu n l s d ng nhi u nh t
10 côngcụquảnlýsửdụngnhiềunhất

ToàncầuBắcMỹChâuÂuChâu Á Mỹ La tinh

So sánhcạnhtranh

LậpKếhoạchChiếnlược

Tuyênbốsứmệnhvàtầmnhìn

Quảnlýquanhệkháchhàng

Thuêngoài

Bảngđiểmcânbằng (BSC)

Cácchươngtrìnhthayđổi

Nănglựccốtlõi

Liên minh chiếnlược

Phânđoạnkháchhàng

10 c ng c qu n l s d ng nhi u nh t v h i l ng
10 côngcụquảnlýsửdụngnhiềunhấtvàđộhàilòng
slide5

I

Xu hướngquảntrịchiến lược tại doanh nghiệp Việt Nam

hai th i c c quan ni m v chi n l c v qu n tr chi n l c
Hai thái cực quan niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
 • Cho rằngchỉcótậpđoàn lớn mới cần chiến lược
 • Cho rằng chiến lược là quá vĩ mô
 • Cho rằngchiến lược là quá «xa xỉ»
  • Môitrường kinh tế vĩ mô quá khó đoán định
   • Tốc độ thay đổi của chính sách
   • Thiếu nhất quán của các nhà điều hành nền kinh tế
  • Thị trường Việt Nam không chuyên nghiệp
   • Doanh nghiệp «chộp giật»
   • Thiếu, không công bằng và minh bạch về thông tin
  • Không thể theo đuổi vì yếu tố nhiệm kỳ
hai th i c c quan ni m v chi n l c v qu n tr chi n l c1
Hai thái cực quan niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
 • Cho rằng quản trị chiến lược là việc riêng của chủ doanh nghiệp / giám đốc
 • Cho rằng chiến lược cần được giữ bí mật tuyệt đối
 • Cho rằng chiến lược được thể hiện trong văn bản
m t s v n v qu n tr chi n l c trong doanh nghi p
Một số vấn đề về quản trịchiến lược trong doanh nghiệp
 • Thiếutrọngtâmvàưutiên (muốnlàmmọithứ!)
 • Hướngnhiềuvào “sửasaitrongquákhứ” đểchuẩnbịchotươnglai
 • Tínhliêntụccủachiếnlượcvàtínhkhôngliêntụccủanhânsựlãnhđạovàquảnlý (yếutốnhiệmkỳ)
 • Thiếuvaitròthiếtkếđểthựchiệnchiếnlược
 • Thiếuvaitròđầu mối giám sát và điều chỉnh
 • Thiếu thông tin nhất quán và kịp thời
th ng nh t c ch hi u v chi n l c kinh doanh
Thống nhất cách hiểu về «Chiến lược kinh doanh»
 • Trọng tâm hành động của doanh nghiệp nhằm tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm để cạnh tranh và phát triển bền vững
kh i ni m qu n tr chi n l c
Khái niệm Quản trị chiến lược

Hệ thống các công cụ và kỹ năng

cần thiết để đạt mục tiêu

và điều chỉnh chiến lược cho

phù hợp với bối cảnh

b n ch t c a qu n tr chi n l c t i doanh nghi p vi t nam
Bảnchấtcủaquảntrịchiến lược tại doanhnghiệpViệt Nam
 • Quá trình xác định sự khác biệt của sản phẩm/dịch vụ và lựa chọn những trọng tâm hành động dựa trên các phân tích môi trường, mục tiêu, kế hoạch và triển khai hoạt động để đạt được mục tiêu chiến lược
 • Không luôn luôn là câu chuyện «sau cánh cửa Hội đồng quản trị»
 • Có sự tham gia của cán bộ quản lý cấp trung
 • Truyền thông dưới dạng Kế hoạch hành động của các bộ phận theo chức năng
slide13

II

Kinh nghiệm xây dựng chiến lược và quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

logic ph t tri n chi n l c

1. Chúng ta muốn sẽ như thế nào? (Tầm nhìn, Mục tiêu)

2. Chúng ta đang như thế nào? (SWOT)

Logic phát triển chiến lược

3. Chúng ta đạtđuợcđiềuđó bằng cách nào?

(Chiến lược)

qu tr nh x y d ng chi n l c
Quá trình xây dựng chiến lược

Tầmnhìn

Sứmệnh

Vị thế so sánh;

Lợi thế cạnh tranh

Năng lực cốt lõi

SWOT

Mục tiêu chiến lược

(Bản đồ chiến lược)

Chương trình ưu tiên

(BSC)

Kế hoạch

triển khai thực hiện

(kế hoạch hành động)

15

nh ng c ng c ph n t ch
Những công cụ phân tích

Phân tích

môi trường chung

(PEST)

Phân tích môi trường

đặc trưng của ngành

Tầmnhìn &

Sứmệnh

Cơ hội

Thách thức

Chiếnlượcvà

kếhoạch

Điểm mạnh

Điểm yếu

Phântíchnộibộ

(Các chính sách, quy trình,

sảnphẩm & dịchvụ,

Chất lượng nhân sự)

c ng c ph n t ch h nh th nh chi n l c
Côngcụphântíchhìnhthànhchiếnlược

Giaiđoạn 1: TẬP HỢP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Ma trậnphântíchmôitrường(External Factor Evaluation - EFE)

Ma trậnphântíchcạnhtranh(Competitive Profile Matrix - CPM)

Ma trậnđánhgiánộibộ

(Internal Factor Evaluation-IFE)

Giaiđoạn 2: KẾT NỐI

Ma trận SWOT

Ma trận BCG

Ma trận GE

Ma trậnchiếnlượcchung

(Grand Strategy Matrix)

Giaiđoạn 3: RA QUYẾT ĐỊNH

Ma trậnhoạchđịnhchiếnlượcđịnhlượng

(Quantitative Strategic Planning Matrix)

b n c n i chi n l c bsc
BẢN CÂN ĐỐI CHIẾN LƯỢC (BSC)
 • TÀI CHÍNH

Vềmặttàichính, chúngtađượccổđôngđánhgiántn?

Balanced Scorecard

Tầmnhìn &

Chiếnlược

KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH NỘI BỘ

Đểđạtđượctầmnhìn, hìnhảnhcủachúngtatrướckháchhàngntn?

Đểđápứngcổđôngvàkháchhàng, quytrìnhkinhdoanhnào?

HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

Đểđạtđượctầmnhìn, chúngtasẽduytrìnănglựcthayđổi & cảitiếnntn?

c c c ng ty c ocd t v n x y d ng chi n l c v bsc

BaAn

TMS

Searefico

PayNet

Thủ đô

Các công ty đãđược OCD tưvấn xây dựngchiếnlượcvà BSC

FECON

 • On-going:
 • Vijagems
 • VNI
t ng quan v k t qu
Tổng quan về kết quả
 • Tuyên bố chiến lược và hệ thống các mục tiêu chiến lược
 • Các chương trình hành động
 • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu chiến lược
 • Thay đổi quan điểm của đội ngũ quản lý
 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý
  • mở rộng tầm nhìn chiến lược
  • phát triển tư duy tổng thể và hệ thống
  • nâng cao kiến thức quản trị doanh nghiệp
slide21

III

Những bài học thành công

b i c nh
Bối cảnh
 • Doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển nóng hoặc quá thiếu hiệu quả, cần có định hướng lâu dài
 • Doanh nghiệp mở rộng kinh doanh không có trọng tâm và tốn quá nhiều nguồn lực, hiệu quả mỗi mảng kinh doanh đều thấp, ảnh hưởng thương hiệu
ban l nh o
Ban lãnh đạo
 • cảm thấy thiếu chiến lược sẽ không thể phát triển bền vững được
 • có tiếng nói chung với tư vấn khi làm việc, vì mục tiêu của doanh nghiệp chứ không vì cá nhân
 • thống nhất quan điểm khi ra quyết định
 • trao đổi thường xuyên với Nhóm công tác và tư vấn, chỉ đạo và điều chỉnh
 • quyết đoán, xác định được rõ kỳ vọng
 • chú trọng truyền thông, làm công tác tư tưởng
nh ng y u t kh c
Những yếu tố khác
 • Đội ngũ cấp trung
  • Hợp tác và học hỏi
 • Nhóm công tác
  • Cam kết và nhiệt tình
  • Có năng lực tốt
 • Năng lực tư vấn phù hợp
  • Lựa chọn phương pháp phù hợp
  • Có chiến thuật áp dụng hiệu quả
  • Kỹ năng thuyết phục & tư vấn tốt, làm chủ công cụ và điều chỉnh phù hợp
tham kh o c a ocd v chi n l c
Thamkhảocủa OCD vềchiếnlược
 • Bản tin LãnhđạovàThayđổi
  • http://ocd.vn/bantin/2011/Bulletin_01-11-2011.pdf
  • http://ocd.vn/bantin/2011/Bulletin_02_12-2011.pdf
  • http://ocd.vn/bantin/2011/Bulletin_03_3-2012.pdf
  • http://ocd.vn/bantin/2012/Bulletin_04_4-2012.pdf
 • Mộtsốbàiviết
  • http://ocd.vn/index.php/vi/news/trithuc-quanly/765-chienluockinhdoanh
  • http://ocd.vn/index.php/vi/news/trithuc-quanly/789-tu-van-chien-luoc
  • http://ocd.vn/index.php/vi/news/trithuc-quanly/764-chienluoc-kinhdoanh
  • http://ocd.vn/index.php/vi/news/trithuc-quanly/511-bsc
  • http://ocd.vn/index.php/vi/news/trithuc-quanly/506-bsc-cong-cu-do-luong-quan-ly-doanh-nghiep