slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ID grupy: 97/26_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat : TWORZENIE PROFILU ZAWODWEGO W INTERNECIE w ramach UGP, projekt indywidualny Semestr II 2010/2011. 97/26_P_G1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - mandy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
 • ID grupy: 97/26_P_G1
 • Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • Temat : TWORZENIE PROFILU ZAWODWEGO W INTERNECIE
 • w ramach UGP, projekt indywidualny
 • Semestr II 2010/2011
97 26 p g1
97/26_P_G1

PREZENTACJĘ WYKONALI:

1. Malwina Brodziak

2. Magdalena Fidziukiewicz

3. Joanna Jaworska

4. Magdalena Jucha

5. Axel Kołacz

6. Kamil Polakowski

7. Kinga Runo

8. Monika Samulak

9. Samanta Ścisłowska

10. Marta Wiśniewska

11. Karol Woźny

Opiekun UGP:

mgr inż. Agnieszka Jaksim

plan prezentacji
Plan prezentacji:

III. Dokumenty aplikacyjne

Zasady pisania CV i listu motywacyjnego

CV uczniów 97/26_P_G1

Przykładowe listy motywacyjne

IV. Rozmowa kwalifikacyjna

Zasady rozmowy kwalifikacyjnej

Czego chce się dowiedzieć o tobie pracodawca

Jak się przygotować do rozmowy

Jak się zachowywać podczas rozmowy

Najczęściej zadawane pytania przez pracodawcę

O co pytać na rozmowie

ABC rozmowy kwalifikacyjnej

Internetowe zasoby dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej

10 przykazań poszukującego pracy

Wykorzystana literatura

 • Profil zawodowy absolwenta Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
  • Co to jest profil zawodowy?
  • Przykładowe profile (źródło: Internet)
  • Profile zawodowe absolwenta BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
   • Zadania zawodowe - sformułowania do wykorzystania w profilu zawodowym absolwenta o profilu architektura krajobrazu i budownictwo
   • Przykładowy profil zawodowy absolwenta 0 profilu architektura krajobrazu i budownictwo
 • Plan działań poszukiwania pracy w Internecie
  • Planowanie działań
  • Strony internetowe ułatwiające poszukiwanie pracy
  • Absolwent w sieci
  • Rejestracja poszukującego pracy na wybranym profilu zajmującym się pośrednictwem pracy:
   • Zalety korzystania z portali rekrutacyjnych
   • Rejestracja na portalu rekrutacyjnym
   • Zasady tworzenia własnego profilu w sieci
slide5

Profil zawodowy

absolwenta

Zespołu Szkół Budowlanych

im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie

co to jest profil zawodowy
Co to jest profil zawodowy?
 • “CHARAKTERYSTYKA“,
 • “PROFIL ZAWODOWY“,
 • “PODSUMOWANIE ZAWODOWE”
 • To kilka określeń na część w CV, która odzwierciedla skrót kluczowych kompetencji kandydata.
 • Jest znacznie dłuższy od nagłówka.
 • Jest  to zwykle kilka linijek tekstu, który podajemy w podpunktach.
 • Najczęściej jest to około 5 podpunktów/linijek.
 • Jest to streszczenie tego, kim jesteś.
 • To podkreślenie Twoich dotychczasowych doświadczeń i umiejętności.
 • To zachęta do wczytania się w Twój dokument aplikacyjny.
 • To omówienie Twoich cech osobowości, predyspozycji i aspiracji.
o tym musisz pami ta przy tworzeniu profilu zawodowego
O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ PRZY TWORZENIU PROFILU ZAWODOWEGO:
 • Informacje zawarte w profilu podajemy w 3 osobie
 • Skupiamy się przede wszystkim na spojrzeniu z pozycji obserwatora na nasze kluczowe kompetencje
 • Na dalszy plan schodzą nasze osobiste cele, intencje i pragnienia
 • Wypisujemy mocne strony, najważniejsze doświadczenia czy osiągnięcia i kompetencje; uzyskaną wiedzę, posiadane umiejętności, oraz wyróżniające cechy charakteru
 • Wystarczy 30-50 słów, większa ich ilość będzie wyglądała nie tylko niezbyt korzystnie pod względem estetycznym, ale także może być błędnie interpretowana jako list motywacyjny
przyk adowe profile
PRZYKŁADOWE PROFILE:
 • Skuteczny menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu działami handlowymi i marketingowymi w wiodących na rynku firmach z branży FMCG.
 • Kreatywna i ciekawa świata absolwentka marketingu, zainteresowana nowoczesnymi technologiami w reklamie.
 • Absolwent Psychologii Społecznej na Uniwersytecie XYZ. Zdobyta wiedza o zachowaniach człowieka poparta licznymi kontaktami z przedstawicielami różnych grup społecznych, narodowościowych i zawodowych.
 • Teoretyczna wiedza z zakresu „Psychologii pracy” i „Zarządzania zasobami ludzkimi” uzyskana podczas kursów fakultatywnych. Posiada pierwsze doświadczenia w ZZL.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (roczne studia w USA; praca magisterska napisana w języku angielskim). Komunikatywna znajomość języka hiszpańskiego.
 • Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office. Znajomość programów SAP HR, Kali, 4D oraz EuroFox.
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych. Bardzo dobra organizacja pracy. Kreatywność, odpowiedzialność, pracowitość.
slide10
Profil zawodowy absolwenta zespołu szkół budowlanych im. Kazimierza wielkiego w szczecinie profil: architektura krajobrazu
slide11
Zadania zawodowe - Sformułowania do wykorzystania w profilu zawodowym absolwenta o profilu architektura krajobrazu:
 • Uczestniczenie w pracach pomocniczych przy opracowaniu dokumentacji projektowych obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonywanie prac związanych z przeniesieniem projektu obiektu architektury krajobrazu na teren.
 • Wykonywanie prac związanych z urządzaniem obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonywanie prac rekultywacyjnych na terenie obiektów architektury krajobrazu.
 • Planowanie i organizowanie prac związanych z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników przy urządzaniu i utrzymaniu obiektów architektury krajobrazu.
 • Kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac dotyczących urządzania i utrzymania obiektów architektury krajobrazu.
 • Podejmowanie współpracy z klientami, kontrahentami i instytucjami w zakresie urządzania i utrzymania obiektów architektury krajobrazu.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie urządzania i/lub utrzymania obiektów architektury krajobrazu.
przyk adowy profil zawodowy absolwenta profilu architektury krajobrazu
Przykładowy profil zawodowy absolwenta profilu architektury krajobrazu:
 • Młody, ambitny, przedsiębiorczy absolwent
 • z umiejętnościami:
 • urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 • utrzymanie obiektów architektury krajobrazu
 • udział w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu.
slide13
Profil zawodowy absolwenta zespołu szkół budowlanych im. Kazimierza wielkiego w szczecinie profil: budownictwo
zadania zawodowe sformu owania do wykorzystania w profilu zawodowym absolwenta profilu budownictwo
Zadania zawodowe - Sformułowania do wykorzystania w profilu zawodowym absolwenta profilu budownictwo:
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej.
 • Określanie właściwości materiałów do robót budowlanych i prawidłowe ich stosowanie.
 • Organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, remontowania i modernizowania.
 • Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn.
 • Organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy.
 • Eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych.
 • Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska oraz kontrolowanie jakości i ocenianie przydatności materiałów budowlanych do zastosowania.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych.
 • Organizowanie i realizowanie robót remontowych i rozbiórkowych.
przyk adowy profil zawodowy absolwenta profilu budownictwo
Przykładowy profil zawodowy absolwenta profilu budownictwo:
 • Absolwent technikum z umiejętnościami:
  • Wykonywanie robót budowlanych
  • Organizowanie i planowanie robót budowlanych
  • Kierowanie robotami budowlanymi
  • Kontrolowanie i nadzorowanie robót budowlanych
slide16

Plan działań

poszukiwania pracy

w Internecie

strony internetowe u atwiaj ce poszukiwanie pracy
Strony internetowe ułatwiające poszukiwanie pracy

www.webjobs.pl

www.abcpraca.pl

www.job-net.com.pl

www.kb.com.pl

www.mostwanted.com.pl

www.serwispraca.pl

www.talents.pl

www.tempservice.com.pl

www.wakat.com.pl

www.bigram.pl

www.grafton.pl

www.niepelnosprawni.pl/praca

www.it-gazeta-praca.com.pl

www.jobcenter.com.pl

 • www.praca.onet.pl
 • www.praca.interia.pl
 • www.praca.wp.pl
 • www.gazeta.pl/praca
 • www.architekcikariery.pl
 • www.pracuj.pl
 • www.pracaonline.pl
 • www.accord.waw.pl
 • www.naj.com.pl
 • www.people.com.pl
 • www.tempjobs.waw.pl
 • www.jobpilot.pl
 • www.CVonline.pl
 • www.jobs.pl
 • www.jobsector.pl
absolwent w sieci
Absolwent w sieci
 • Aby zaprezentować się w sieci można między innymi:
 • stworzyć własną stronę internetową, odzwierciedlającą dorobek zawodowy,
 • pisać bloga o aktualnych wydarzeniach z branży, ich odniesieniach do życia społecznego i politycznego, własnych odczuciach z nimi związanych,
 • prezentować swoje osiągnięcia specjalistom z tej samej dziedziny w serwisach branżowych, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi,
 • dołączyć do portalu społecznościowego profesjonalistów z różnych grup zawodowych,
 • brać dział w dyskusjach na forach internetowych, dzielić się z innymi swoimi refleksjami,
 • komentować artykuły, oceniać produkty, wykazując się przygotowaniem merytorycznym,
 • zarejestrować swoją kandydaturę na portalu rekrutacyjnym
portale rekrutacyjne
PORTALE REKRUTACYJNE
 • Aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych pracodawców, umieść CV w bazach danych, które oferują portale rekrutacyjne.
slide21

JEŚLI CZEGOŚ NIE MA

W INTERNECIE,

PO PROSTU

NIE MA TEGO WCALE?

zalety korzystania z baz rekrutacyjnych w internecie
ZALETY KORZYSTANIA Z BAZ REKRUTACYJNYCH W INTERNECIE
 • oszczędność czasu
 • każdy użytkownik bazy może otrzymywać mailowe powiadomienia o ofertach pracy, spełniających wybrane kryteria
 • pozwala pracodawcy wyłonić osoby, które dokładnie odpowiadają profilowi stanowiska i złożyć im indywidualną, dostosowaną do opisanych kwalifikacji i oczekiwań ofertę
zasdy tworzenia w asnego profilu w sieci r d o architekcikariery pl
ZASDY TWORZENIA WŁASNEGO PROFILU W SIECI: (źródło: architekcikariery.pl)
 • 1. Pamiętaj o spójności komunikatów. Rejestrując się na różnych serwisach, tworząc strony internetowe i publikując swoje wypowiedzi, należy pamiętać o konsekwencji w działaniu. Spójność merytoryczna, wszystkich przekazów świadczy o tym, że kandydat ma sprecyzowane poglądy i jasno określił swoją ścieżkę zawodową.
 • 2.    Bądź aktywny. Orientację w swojej dziedzinie można udowodnić jedynie przedstawiając argumenty i polemizując z innymi. Im więcej ciekawych, rzeczowych wypowiedzi, tym lepiej. Postać, która jest kreowana w sieci musi żyć, aby przyciągnąć potencjalnych pracodawców.
 • 3.    Bazuj na wiedzy i faktach. Aby stać się osobą wiarygodną trzeba wiedzieć o czym się mówi - operować konkretami, opierać się na sprawdzonych źródłach, odnosić się do autorytetów. Brak wiedzy merytorycznej przekreśla wszystkie starania o dobry wizerunek.
 • 4.    Bądź zawsze na bieżąco. Kandydat pragnący uchodzić za specjalistę w swojej dziedzinie nie może korzystać jedynie z utartych zasad i raz przyswojonej wiedzy. Współczesny świat jest bardzo dynamiczny, dlatego konieczne jest śledzenie nowinek i weryfikowanie tego, co wiedziało się wcześniej z aktualnym stanem rzeczy.
 • 5.     Dbaj o swoje dobre imię. Internet to nie tylko potężne źródło informacji, ale również największe na świecie „śmietnisko”. Nie zawsze natykamy się w nim na ludzi sobie przyjaznych. Może zdarzyć się, że ktoś dla żartu, albo z premedytacją rzuci cień na nawet najlepiej przygotowany profil kandydata. Należy zachować czujność i sprawdzać, co dzieje się na stronach, na których zostawiamy swój ślad.
slide25

Dokumenty aplikacyjne:

ŻYCIORYS ZAWODOWY

LIST MOTYWACYJNY

zasady pisania cv
ZASADY PISANIA CV
 • Może zawierać dwie strony
 • Powinno być bardzo przejrzyste, precyzyjne oraz zawierać informacje łatwe w zrozumieniu
 • Pisać należy zawsze na białym papierze
 • Kolorowe zdjęcie w prawym górnym rogu (format legitymacyjny)
 • Jeśli musisz spiąć swoje CV, zszywki powinny dać się łatwo usunąć, aby ułatwić wykonanie kserokopii
 • CV powinno być pisane na komputerze, takim samym typem czcionki i w jednym formacie
 • Należy stosować nieosobowe formy czasowników
 • Ważne jest, by dopasować swoje CV do oferowanego miejsca pracy.
 • Tu znajdziesz zasady pisania CV:
 • http://www.youtube.com/watch?v=tQH58E8ZjoM&feature=related
wskaz wki dotycz ce poszczeg lnych informacji kt re powinny znale si w cv
Wskazówki dotyczące poszczególnych informacji, które powinny znaleźć się w CV
 • 1. Dane osobowe:
 • Imię i nazwisko: Data urodzenia/wiek: Adres zamieszkania: Telefon stacjonarny/komórkowy: Adres e-mail:
 • - Pamiętaj, że im więcej wpiszesz możliwości kontaktu, tym łatwiej będzie pracodawcy skontaktować się z Tobą- Zadbaj, że najlepiej by adres e-mail miał formę imię.nazwisko@dalszy ciąg, a nie pseudonim czy liczbę- Dla pracodawcy ważny jest adres, pod którym przebywasz, a nie obecnego zameldowania- Wieku nie ukrywaj – brak takiej informacji może zniechęcić pracodawcę
 • 2. Edukacja:
 • Studia podyplomowe Studia magisterskie/licencjackie Liceum/TECHNIKUM
 • - Ukończone szkoły podawaj w kolejności odwrotnie chronologicznej, czyli najpierw tę, na której obecnie studiujesz, później – wcześniejsze- W niektórych przypadkach dokładniej określ specjalizację na studiach lub nawet temat pracy magisterskiej/licencjackiej (kiedy na przykład temat pracy dyplomowej jest powiązany ze stanowiskiem pracy, na jakie aplikujemy)
slide28

3. Doświadczenie zawodowe:

 • Obecna praca Wcześniejsze prace Praktyki/staże Prace sezonowe/wakacyjne
 • Wszystkie dane wpisujemy odwrotnie chronologicznie- Podajemy: nazwę stanowiska, wykonywane obowiązki, charakter pracy- Jeśli zbiór naszych "doświadczeń" jest bardzo dużo, wybieramy tylko te, które mają związek z miejscem pracy, o które się ubiegamy
 • 4. Działalność dodatkowa:
 • Taką rubrykę stwórz, jeśli udzielasz się w organizacji XYZ, jesteś wolontariuszem w jakiejś organizacji albo sam/ sama ze znajomymi robisz coś nietypowego
 • 5. Języki obce:
 • Pisząc o językach, określ dokładniej, co rozumiesz przez "dobrze" lub "komunikatywnie"; napisz: mówienie – płynne, pisanie – średnie- Jeśli masz certyfikaty językowe, nie zapomnij o nich wspomnieć
 • 6. Inne umiejętności:
 • - Masz prawo jazdy?- Obsługujesz komputer?- Znasz specjalistyczne programy komputerowe?- Zdobyłeś uprawnienia zawodowe, certyfikaty, dyplomy poświadczające umiejętności?
slide29

7. Zainteresowania:

 • - Jeśli tylko lubisz czytać "ciekawe książki" i oglądać "dobre filmy", lepiej nic nie pisz o swoich zainteresowaniach- Masz nietypowe hobby? Oryginalne zainteresowania? Uprawiasz sport? O tym napisz – pokażesz, że potrafisz znaleźć czas na różne zajęcia, masz szersze horyzonty i będzie temat do rozmowy na interview- Nie wymyślaj zainteresowań. Możesz trafić na kogoś, kto tym się interesuje naprawdę i będzie kompromitacja.
 • 8. Referencje:
 • Jeżeli kandydat do pracy posiada referencje wystawione przez poprzednich pracodawców, wówczas może je załączyć do składanych dokumentów. - Jeżeli w CV zamieszcza się informację, że referencje zostaną dostarczone na życzenie, to należy ten fakt uzgodnić z poprzednim pracodawcą, który miałby ich udzielić. Dlatego należy pamiętać, aby po zakończonych praktykach, stażach uzyskać od pracodawcy referencje, które mogą wzbogacą nasz życiorys zawodowy. Bardzo ważnym jest, aby zbierać zaświadczenia (opinie i referencje) w każdej możliwej sytuacji związanej z pracą szkolną, uniwersytecką, społeczną czy zawodową, ponieważ nie wiemy, jakie dokumenty i kiedy mogą nam się w przyszłości przydać. Dlatego dobrze jest je mieć, niż stracić szanse o pracę, tylko dlatego, że nie potrafiliśmy udokumentować zdobytego przez nas doświadczenia.
 • 9. Klauzula o ochronie danych osobowych:
 • Nie zapominaj też o klauzuli o ochronie danych osobowych, która ma następujące brzmienie: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji”. Umieść ją na dole strony swojego CV
slide30

 CV

Twoje zdjęcie

DANE OSOBOWE: stan: wolny/ mężatka/ żonaty

data urodzenia: miejsce:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: miejsca pracy (w porządku odwrotnie chronologicznym) daty zatrudnienia  

WYKSZTAŁCENIE: Pełna nazwa szkoły (w porządku odwrotnie chronologicznym) daty rozpoczęcia i zakończenia

 KURSY, SZKOLENIA: ukończone kursy: nazwa (w tym kurs prawa jazdy)

OSIĄGNIĘCIA: odbyte szkolenia. inne osiągnięcia

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW: rodzaj i stopień znajomości, certyfikaty

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: np. obsługa komputera (obsługiwane programy)

ZAINTERESOWANIA: ……………..

REFERENCJE: ………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacyjnych marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz 883.

slide36

Tu znajdziesz najczęściej popełniane błędy w konstrukcji CV:

 • http://www.youtube.com/watch?v=rFU5PFfzlYc&feature=related
list motywacyjny
List motywacyjny
 • Jest rozwinięciem i uzupełnieniem CV
 • Jest współczesną formą dawnego podania o prac
 • Jest uzasadnieniem wyboru danej oferty pracy
cel listu motywacyjnego
CEL LISTU MOTYWACYJNEGO
 • Kandydat opisuje motywacje, którymi się kierował, składając aplikację do wybranego przedsiębiorstwa.
 • Zawiera podane w formie opisowej wybrane fakty z życiorysu, które mogą wpłynąć na wybór kandydata.
 • W liście powinny się znaleźć elementy bezpośrednio odnoszące się do oczekiwać pracodawcy
zasady pisania listu motywacyjnego
Zasady pisania listu motywacyjnego
 • Dostosuj treść listu do stanowiska, na które aplikujesz. Nie kopiuj szablonowych, zapożyczonych z internetu, nijak nie mających się do twojego doświadczenia i motywacji sformułowań
 • Nie powielaj informacji z CV
 • Pisz rzeczowo, ani nie nazbyt rozwlekle, ani nie przesadnie lakonicznie. Optymalna długość listu to zazwyczaj od 0.5 do 1 strony A4
 • Zadbaj o poprawność listu od strony formalnej, ortograficznej, stylistycznej i interpunkcyjnej. Sprawdź zgodność adresata i stanowiska, na które aplikujesz
 • Jeśli wysyłasz list e-mailem i dodajesz go jako załącznik, zapisz go w standardowym, typowym formacie (najczęstsze to .doc lub .pdf).
slide40

LIST MOTYWACYJNY

 • Miejscowość i data
 •  Imię i nazwisko nadawcy, Adres
 • Imię i nazwisko adresata Tytuł zawodowy Adres przedsiębiorstwa
 • Szanowny/a Panie/i,
 • CZĘŚĆ PIERWSZA – przyczyna dla której piszesz list
 • Przedstaw się i wyjaśnij cel listu. Napisz dlaczego zdecydowałeś się skierować właśnie do tej osoby bądź/oraz do tego przedsiębiorstwa. Jeżeli otrzymałeś od kogoś kontakt do adresata – wspomnij o tym.
 • CZĘŚĆ DRUGA – kwalifikacje
 • Powołaj się na załączony życiorys zawodowy oraz podkreśl najistotniejsze jego elementy. Odpowiedz na pytanie: które z twoich kwalifikacji i zainteresowań zdecydowały o zainteresowaniu się daną firmą. Wyjaśnij w jednym, najwyżej dwóch zdaniach wszelkie szczegóły życiorysu zawodowego mogące wywołać obiektywne wątpliwości (częste zmiany pracy, długi okres studiów, pobyt za granicą).
 • CZĘŚĆ TRZECIA – cel zawodowy
 • Jeżeli masz pewność, że firma posiada wolne stanowisko, którym jesteś zainteresowany, powinieneś bezpośrednio zgłosić swoją kandydaturę na to konkretne stanowisko, jeżeli nie masz takiej pewności podaj rodzaj pracy czy stanowisko, które cię interesuje. Daj pracodawcy do zrozumienia, że jeżeli aktualnie nie posiada wolnych miejsc pracy, chętnie rozważyłbyś odpowiednią propozycję w przyszłości.
 • CZĘŚĆ CZWARTA – inicjatywa należy do Ciebie
 • Zakończ sugerując jakąś formę przyszłego kontaktu. Najlepiej podaj przybliżoną datę twojego kontaktu telefonicznego z pracodawcą. Możesz również podać numer swojego telefonu. Pamiętaj, w Twoim interesie jest dalszy kontakt z pracodawcą. Wykaż więc swoją inicjatywę podając pracodawcy rozwiązanie „na talerzu”.
 • Na koniec wyraź swą wdzięczność za uwagę oraz nadzieję na spotkanie w sprawie pracy.
 • Łączę wyrazy szacunku jan Kowalski
przyk adowe listy motywacyjne
PRZYKŁADOWE LISTY MOTYWACYJNE

List ten budzi poważne zastrzeżenia. Choćby pod względem formy - różna czcionka, zły układ tekstu, wykrzyknik po zwrocie "Szanowni Państwo". Ale też treść jest nieodpowiednia - dość pretensjonalna i bardzo nieprofesjonalna – można zauważyć postawę roszczeniową oraz brak argumentacji – dlaczego powinna ta akurat osoba być wzięta pod uwagę i co sobą reprezentuje. Taka kandydatka raczej nie znalazłaby pracy na dzisiejszym rynku pracy.

Kasia Malinowska

Ul. Herbowa 7/39, 00-810 Warszawa

Tel. 22 56 45 456

e-mail: katerina@wp.pl

Szanowni Państwo!

Chciałabym poinformować, że jestem mocna zainteresowana odbywaniem praktyki w Państwa Firmie. Uważam, że mogą Państwo stworzyć mi ogromne możliwości rozwoju i pogłębienia mojej wiedzy praktycznej. Jednocześnie praca u Państwa dałaby mi niezbędne doświadczenia zawodowe, poszerzyła moje kwalifikacje oraz umożliwiłaby mi zdobycie nowych kwalifikacji. Wierzę, że praktyka w Państwa Firmie umożliwi mi rozwój, a ja przyczynię się do jej sprawnego funkcjonowania.

Z poważaniem

Kasia Malinowska

przyk adowe listy motywacyjne1
Przykładowe listy motywacyjne

Ten list motywacyjny jest trochę lepszy, ale i on ma słabe strony - jest chaotyczny, mało konkretny, brak w nim myśli przewodniej, a osoba go pisząca podkreśla raczej swoje potrzeby zamiast uwzględniać potrzeby pracodawcy.

Poza tym większość przywołanych umiejętności nie jest dziś niczym szczególnym, dlatego małe są szanse, aby taki list motywacyjny wyróżnił się czymś spośród innych.

Dodatkowo brak w nim danych nazwy odbiorcy, daty i klauzuli o zgodzie na wykorzystywanie danych osobowych.

LIST MOTYWACYJNY

 • Jestem studentką III roku Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologia Społeczna. Specjalizacja, którą wybrałam, to: "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi". Jestem osobą otwartą, staram się zdobywać nowe umiejętności. Ukończyłam kurs sekretarek, bezwzrokowo piszę na klawiaturze komputera. Umiem obsługiwać programy pakietu Ms-Office, poruszam się w Internecie. Bardzo lubię wyzwania i umiem radzić sobie ze stresem. Lubię podróżować. Interesuje mnie doradztwo personalne, o czym świadczy wybór specjalizacji. Chciałabym nauczyć się jak wykorzystać wiedzę teoretyczną, dlatego odbycie praktyk w Państwa firmie dałoby mi szansę połączyć teorię z praktyką. Eliza Makowczyk
przyk adowe listy motywacyjne2
Przykładowe listy motywacyjne

Ten dokument może być przykładem listu motywacyjnego, gdzie zarówno forma, jak i treść są zadowalające. Podane są potrzebne informacje. List jest rozpoczęty i zakończony w sposób – jak się wydaje - odpowiedni. Osoba pisząca ten list podaje argumenty, które mogą przemawiać na jej korzyść. Są to argumenty merytoryczne, dotyczące posiadanych doświadczeń zawodowych, które mogą okazać się przydatne na danym stanowisku. Widać tu też sens podejmowanych wcześniej działań, zmierzających w kierunku pozyskania takich doświadczeń i umiejętności zawodowych, które jako całość mogą być interesujące dla pracodawcy. Także dodatkowe umiejętności zawodowe oraz atuty wzbogacają profil takiej osoby. Uwaga do tego listu mogłaby dotyczyć najwyżej jego długości – mógłby zostać nieco skrócony.

Zofia Skrzypczyk Warszawa, 22.05.2003 ul. Rtęciowa 2/7, 00-810 Warszawa tel. +48 604 983 738 e-mail: zofia.skrzypczyk@onet.plFirma Doradztwa Personalnego XYZ Ul. Pułaskiego 5/3, 00-810 WarszawaSzanowni Państwo,

Jestem studentką IV roku Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja-zarządzanie zasobami ludzkimi). Ponieważ swoją przyszłość zawodową chciałabym związać z branżą doradztwa personalnego, jestem zainteresowana odbyciem praktyki w Państwa firmie. Dotychczas miałam możliwość pracy w charakterze asystentki w dziale personalnym firmy ABC, gdzie współuczestniczyłam w przygotowaniu rekrutacji, systemu ocen okresowych oraz szkoleń. Pracowałam także jako telemarketer w firmie szkoleniowej Max, gdzie zajmowałam się telefonicznym kontaktem z klientem w celu pozyskania informacji związanych z jego potrzebami szkoleniowymi. Dzięki dotychczasowym praktykom posiadam wiedzę dotyczącą organizacji szkoleń oraz identyfikowania potrzeb szkoleniowych. Nie są mi także obce kwestie związane z rekrutacją oraz oceną okresową pracowników. Podczas studiów uczestniczyłam w dodatkowych zajęciach związanych z psychologią pracy, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza stanowiska pracy, wstęp do psychologii pracy. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim w stopniu bardzo dobrym. Jestem młodą, ambitną i pełną zapału osobą, chętnie i szybko uczę się nowych rzeczy. Jestem komunikatywna. Sądzę, że możliwość odbycia praktyk w firmie doradztwa personalnego pozwoli nie tylko na zdobycie przeze mnie nowych kwalifikacji zawodowych, ale umożliwi także wykorzystanie moich umiejętności dla realizowania Państwa potrzeb. Jeśli będą Państwo zainteresowani moja kandydaturą, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.Z poważaniem,Zofia Skrzypczyk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

czego chce si dowiedzie o tobie pracodawca
Czego chce się dowiedzieć o tobie pracodawca?
 • Podczas rozmowy pracodawca chce się dowiedzieć:
 • Dlaczego tu jesteś
 • Co możesz zrobić dla firmy
 • Jakiego rodzaju osobą jesteś
 • Czy może sobie na Ciebie pozwolić
jak si przygotowa do rozmowy kwalifikacyjnej
Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Zbierz informacje o przedsiębiorstwie: zakres jego działalności, produkty, metodach działania, zasięg działania,
 • Ustal listę kwalifikacji zawodowych, które posiadasz - odwołaj się do nich podczas rozmowy,
 • Skompletuj dokumenty: kserokopie dokumentów złożonych przed rozmową kwalifikacyjną, świadectwa, zaświadczenia, itp.,
 • Zastanów się nad pytaniami, jakie mogą paść podczas rozmowy (dotyczące: zakresu prac, wymagań wobec pracowników, miejsca czy stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej, możliwości doskonalenia swoich kwalifikacji itp.)
 • Pytanie dotyczące warunków pracy oraz wysokości wynagrodzeni nie powinno pojawiać się na początku rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Pamiętaj, aby na rozmowę przyjść punktualnie, niedopuszczalne jest spóźnienie się lecz nie należy również przyjść zbyt wcześnie,
 • Zadbaj o właściwy ubiór i wygląd, powinien być staranny i dostosowany do wymagań, jakie stawia się kandydatom do pracy na określonym stanowisku.
jak zachowywa si podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy na prezentację własnej osoby masz kilkanaście lub kilkadziesiąt minut.
 • Przywitaj się, wyraźnie przedstaw się i podaj rękę (rękę zwykle wyciąga konsultant, bo on jest gospodarzem, pamiętaj, aby ruch był zdecydowany a uścisk mocny.
 • Zachowuj się naturalnie, nie przesadzaj z gestykulacją.
 • Bądź zrelaksowany i serdeczny, sprawiaj dobre wrażenie, patrz prosto w oczy, uśmiechaj się.
 • Słuchaj uważnie, nie przerywaj, odpowiadaj jasno, zwięźle i wyczerpująco, pełnymi zdaniami.
 • Zadawaj pytania, zapytaj o zakres przyszłych obowiązków, szansę rozwoju, w jaki sposób i czy w ogóle będziesz miał okazję wykorzystać swoje umiejętności.
 • Pochwal się swoim doświadczeniem, pokaż, że jesteś przygotowany.
 • Podziękuj rekrutującemu za poświęcony czas, powiedz, że miło się rozmawiało, zapytaj, kiedy dokładnie możesz spodziewać się wyniku rozmowy i w jaki sposób się z tobą skontaktuje.
najcz ciej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
 • Proszę mi sprzedać to krzesło (samochód, telewizor, itp.)?
 • Zapomniała Pani/Pan wykonać polecenia szefa, jak się Pani/Pan wytłumaczy?
 • W zespole, z którym Pani/Pan pracuje jest „obibok”, co Pani/Pan zrobi, aby zmusić go do wykonywania obowiązków?
 • Szef zleca Pani/Panu nadmiar obowiązków a współpracownicy nie mają żadnej pracy, w jaki sposób przeprowadzi Pani/Pan rozmowę z szefem, aby to zmienić?
 • Koleżanka/kolega jest donosicielem, w jaki sposób Pani/Pan przeprowadzi z nią rozmowę, aby zaprzestała tej praktyki?
 • http://www.youtube.com/watch?v=DBuppyKkYnM&NR=1
przygotuj list pyta do pracodawcy
Przygotuj listę pytań do pracodawcy
 • Pamiętaj, że ty także prowadzisz rozmowę. Odwołuj się do swoich badań i pytaj o to, co pomoże ci podjąć decyzję.
 • Przykłady:
 • Jak wygląda typowy dzień pracy na tym stanowisku?
 • Jaki są możliwości awansu?
 • Od kiedy stanowisko jest i w jaki sposób stało się "wolne"?
 • Jakich umiejętności i doświadczenia szukacie u osoby na tą pozycję?
 • Jakie będą moje pierwsze zadania na tym stanowisku?
 • Jak będzie moja praca oceniana?
 • Kto będzie moim szefem?
 • http://www.youtube.com/watch?v=_EGNbxqx8q8&feature=more_related
 • http://www.youtube.com/watch?v=xB8TUrCRdfg&feature=related
abc rozmowy kwalifikacyjnej
ABC rozmowy kwalifikacyjnej
 • W DNIU ROZMOWY:
 • Nie przychodź na rozmowę z pustymi rękami. Weź ze sobą kilka kopii życiorysu na papierze dobrej jakości, kopie certyfikatów i innych ważnych dokumentów oraz notatnik. Nie spraw wrażenia, iż przychodzisz z pustymi rękami i nie masz nic do zaoferowania.
 • STRÓJ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ:
 • Ubierz się stosownie do firmy i pozycji, o jaką się starasz. Wyglądaj korzystnie. Pierwsze wrażenie się liczy i nie będziesz miał drugiej szansy, aby je poprawić. Nie spóźnij się na rozmowę.
abc rozmowy kwalifikacyjnej1
Abc rozmowy kwalifikacyjnej
 • PODCZAS ROZMOWY:
 • Przywitaj się w sposób swobodny, ale zdecydowany - uścisk dłoni, kontakt wzrokowy, uśmiech są bardzo ważne w pierwszej chwili.
 • Bądź nastawiony pozytywnie i entuzjastycznie - idź na rozmowę w roli zwycięzcy, jednak nie udawaj kogoś kim nie jesteś, bądź sobą.
 • Na wszystkie pytania staraj się odpowiadać w sposób konkretny i logiczny, rzetelnie i wyczerpująco - ale nie za długo; lepiej krótko i treściwie, ale bez odpowiedzi "tak" i "nie" - znajdź złoty środek.
 • Bądź wiarygodny, nie przedstawiaj fałszywych informacji i nie staraj się zaprezentować zgodnie z oczekiwaniami firmy, jeżeli ich nie spełniasz; jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie - przyznaj się do tego, zamiast udawać, że wiesz i wymyślać odpowiedź.
 • Mów o sobie pozytywnie, chwal się osiągnięciami i nie obawiaj się pytań o swoje słabe strony czy niepowodzenia - powiedz jakie wnioski wyciągnąłeś po ewentualnych porażkach.
 • Ważne abyś nawiązał i utrzymywał kontakt wzrokowy z rozmówcą, prezentował otwartą postawę ciała - nie krzyżuj rąk ani nóg, nie kiwaj się, nie "pstrykaj" długopisem; słuchaj uważnie pytań i postaraj się dostosować tempo wypowiedzi do sposobu mówienia osoby rekrutującej.
abc rozmowy kwalifikacyjnej2
Abc rozmowy kwalifikacyjnej
 • PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ
 • Przeanalizuj przebieg rozmowy:
 • Jakie masz odczucia po rozmowie?
 • Jak bardzo rozmówca wydawał się zainteresowany twoją osobą?
 • Przy jakich pytaniach miałeś wątpliwości i jak na nie teraz byś odpowiedział?
 • Jakie inne błędy popełniłeś?
 • Z czego jesteś zadowolony?
 • Czego dowiedziałeś się w odpowiedzi na twoje pytania?
abc rozmowy kwalifikacyjnej3
Abc rozmowy kwalifikacyjnej
 • CZEGO NIE ROBIĆ PODCZAS ROZMOWY?
 • Na pierwszym spotkaniu nie pytaj o wynagrodzenie, plany urlopowe, ani o informacje, które mogłeś znaleźć w innych materiałach np. stronie www.
 • Nie zadawaj też za dużo pytań dotyczących osoby prowadzącej rozmowę. Wystarczy dowiedzieć się o jej stanowisko i czym się zajmuje, nie przesłuchuj jej.
 • Nie wyrażaj się źle o swoich obecnych i poprzednich pracodawcach. Jeśli wyrażasz się niepochlebnie o poprzednich pracodawcach, z dużym prawdopodobieństwem będziesz podobnie źle się wyrażał o potencjalnym. Nawet, jeśli twój ostatni szef nie był w porządku, podkreślaj swoje osiągnięcia i jakość pracy.
 • Nie chwal się rzeczami, których nie dokonałeś. Jest istotne, w jaki sposób twoja praca wpływała na ostateczny rezultat, ale nie wyolbrzymiaj swojego udziału lub zakresu odpowiedzialności.
 • Nie patrz na zegarek i nie okazuj zniecierpliwienia lub znudzenia.
 • Nie bujaj w obłokach, bądź skoncentrowany.
jak si zachowywa podczas rozmowy
JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ podczas rozmowy?
 • Zrób dobre wrażenie na początku spotkania, uśmiechając się i witając się zdecydowanym podaniem ręki. Nie pal papierosów - nawet mimo propozycji ze strony osoby prowadzącej rozmowę.
 • Wzmocnij wywierane wrażenie poprzez dobrą komunikację. Unikaj nic nie mówiących "zapełniaczy" typu: "aaa", "Wie Pan.....", "yyyyyy" itp. Zwróć uwagę na słownictwo używane przez twojego rozmówcę i dopasuj do niego swoje. Nie mów slangiem i nie używaj technicznych terminów, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
 • Usiądź w wygodnej dla ciebie i wyprostowanej pozycji. Nie siedź niechlujnie na krześle lub w fotelu i nie twórz barier pomiędzy sobą a rozmówcą np. poprzez położenie aktówki przed sobą.
 • Komunikuj całą swoją osobą pozytywną postawę. Zwracaj uwagę na swój ton głosu, pozycję ciała, poziom energii i entuzjazmu. Podkreślaj ważne punkty stosownymi gestami rąk. Ale unikaj przesadnego gestykulowania i rozpraszających gestów.
 • Uśmiechaj się, ale nie do momentu, w którym możesz wydać się niepoważny. Pomoże to ci się zrelaksować i wspomoże powstanie dobrej "chemii" między tobą a rozmówcą.
 • Podkreślaj swoje mocne strony i kwalifikacje, które stanowią o atrakcyjności twojej kandydatury.
 • Jeśli nie jesteś pewny, o co zostałeś zapytany, sparafrazuj pytanie, aby zyskać na czasie i potwierdzić swoje zrozumienie.
 • Zakończ rozmowę krótkim podsumowaniem tego, co zostało powiedziane i w jaki sposób twoje umiejętności i doświadczenie odpowiadają tym poszukiwanym. Poproś o wizytówkę, następnie podziękuj za spotkanie i uściśnij zdecydowanie rękę rozmówcy na pożegnanie.
internetowe zasoby dotycz ce rozmowy kwalifikacyjnej
Internetowe zasoby dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej
 • http://www.youtube.com/watch?v=ZErtLEes77o
 • http://www.youtube.com/watch?v=VSt2tsh9bgw&feature=fvw
 • http://www.youtube.com/watch?v=B9GvOPSX3jM&feature=channel
 • http://www.youtube.com/watch?v=E8VIsTSVGAs&feature=channel
 • http://www.youtube.com/watch?v=VSt2tsh9bgw&feature=channel
 • http://www.youtube.com/watch?v=fh-kt5kNlHY&feature=related
dziesi przykaza osoby poszukuj cej pracy
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ OSOBY POSZUKUJąCEj PRACY
 • Bądź optymistą.
 • Sporządź plan działania.
 • Naucz się słyszeć i widzieć więcej.
 • Nie zapominaj! Prawdziwa okazja zdarza się tylko raz.
 • Traktuj porażki jako coś naturalnego w swojej drodze do celu.
 • Analizuj błędy. Wyciągaj wnioski.
 • Miałeś całe życie na poznanie samego siebie, pracodawcy natomiast musi wystarczyć tylko jedna strona maszynopisu. Napisz więc wyjątkowe CV.
 • Przed spotkaniem z pracodawcą spójrz w lustro: czy nie mógłbyś wyglądać atrakcyjniej?
 • Aby zmniejszyć strach i napięcie, pomyśl jak śmiesznie musi wyglądać twój rozmówca (jeżeli oczywiście jest nim mężczyzna) w samych skarpetkach i bieliźnie!
 • Życzliwy uśmiech i odrobina pewności siebie z pewnością pomogą Ci odnieść sukces.

Źródło: Materiały szkoleniowe „SZUKAM PRACY czyli

jak aktywnie szukać pracy i nie stracić wiary w

siebie” Biuro Karier Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

wykorzystana literatura
Wykorzystana literatura:
 • Klasyfikacjazawodówispecjalności – opiszawodutechnikaarchitekturykrajobrazu (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1288, 17 lipca 2009).
 • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.):Zawodyszkolnictwazawodowego. Vademecuminformacyjnedoradcyzawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss. 152-153.
 • RozporządzenieMinistraPracyiPolitykiSpołeczne z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawieklasyfikacjizawodówispecjalnościnapotrzebyrynkupracyorazzakresujejstosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537). 
 • Materiały szkoleniowe „SZUKAM PRACY czyli jak aktywnie szukać pracy i nie stracić wiary w siebie” Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • M. Jeżewska: „Planuję swoją przyszłość – decyzje edukacyjne” publikacja OHP w ramach Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP
 • W. Kreft, W. Trzeciak: „ Planer Kariery – mój wybór – moja przyszłość” publikacja OHP w ramach Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP
 • M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek: „Podstawy przedsiębiorczości” podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej, wydawnictwo OPERON
 • Zasoby internetowe: architekcikariery.pl, pracuj.pl, kariera.pl
koniec
KONIEC

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ

Uczniowska Grupa Projektowa 97/26_P_G1