Stemmerettsjubileet 1913-2013 - PowerPoint PPT Presentation

mandell
stemmerettsjubileet 1913 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stemmerettsjubileet 1913-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stemmerettsjubileet 1913-2013

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Stemmerettsjubileet 1913-2013
74 Views
Download Presentation

Stemmerettsjubileet 1913-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stemmerettsjubileet 1913-2013 Ei kort orientering Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 2. Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 3. Fra stortingsdebatten om stemmerett 1907 «Skal vi nu foruden den indflydelse som kvinder har bag kulisserne, og som hun trods alt desværrealtid vil komme til at beholde, ogsaagive hende stemmeret, saa vil det ikke blive til at holde ud.» «En grundlovsbestemmelse om valgret for kvinder er en underminering af familiens grundvolder, et indgrep i mandensret til at kræve, at hans hustru skal leve i og for hjemme og en voldshandling mot børnene…» Stemmerettsforkjemper Gina Krogh Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 4. Stemmerettskomitéen Kirsti Kolle Grøndahl, Norges første kvinnelege Stortingspresident (1993-2001), tidligarestatsråd, nofylkesmann i Buskerud, leiar den regjeringsoppnemnde komitéen som er satt saman av representanter frå ulike organisasjoner og politiske parti Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 5. Mål: • Feiring • Lokalt, nasjonalt og internasjonalt • Fellesverdiar for demokratiet • Historisk, men engasjerende og framtidsretta • Grasrotfeiring og dugnad over hele landet • Feiring som speglar heile befolkninga • Stortingsvalet 2013 er viktig Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 6. Stemmerettsjubiléet2013 • I 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fekk stemmerett • Jubileet tek utgangspunkt i einhistorisk hending, men har som mål å engasjere i samtid og framtid • Kjerneverdianei markeringa er stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse • Mange nasjonale og lokale arrangement og markeringer www.stemmerettsjubilet.no Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 7. Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 8. «Dei fire store» Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 9. Arrangement 2013 • 8. mars: festforestilling på Kilden - Kristiansand • Stemmerettsveka 11.-20. juni • Demokratikampanje, stortingsvalget 2013 • 14.-15. november: Internasjonal kvinne- og likestillingskonferanse Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 10. Tiltak • Eittbindsverk om likestillingshistorien • Debattbok for ungdom/førstegangsvelgarar Foreningen !Les skal skape engasjement rundt og bruke debattboken • Digital læringsressurs for barnehage og skole • «De fire store» (kortfilmer) • Vandreutstilling om Norge som likestillingsland Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 11. Sogn og Fjordane fylkeskommune • Jubileumsprosjektet Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane får kr 100 000 frå Fritt Ord • I 2013 er det 100 år sidan Noregs kvinner fekk full stemmerett. Fylkesarkivet og Musea i Sogn og Fjordane vil i stemmerettsåret vise fram mangfaldet av kvinnestemmer frå fylket. Organisasjonen Fritt Ord trur på prosjektet og løyver kr 100 000. • Kvinner i fortid, notid og framtid Gjennom fotoutstilling og digital formidling vil me setje fokus på demokrati, likestilling, representasjon og samfunnsdeltaking. «Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane» vil setje søkelyset på historia til våre formødrer, trekkje fram dagens kvinner, DEIRA kår og samfunnsdeltaking. Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 12. Sogn og Fjordane fylkeskommune Kvinner frå heile fylketFotoutstillinga skal portrettere kvinner frå alle kommunar i fylket. Opningsarrangement Utstillingsopninga er lagt til 4.mai 2013 på Sogn Folkemuseum. Ei viktig levande stemme og sentral aktør vil vere artisten, felespelaren og historieformidlaren Sigrid Moldestad. Digitale ressursarEin viktig del av denne fotoutstillinga er tilleggsinformasjon, bakgrunnsstoff og kjelder som vi vil samle og gjere tilgjengelege på nett. Fylkesjubileet og kvinneneProsjektet går inn som ein naturleg del av feiringa av 250-årsjubileet for Sogn og Fjordane fylke. Vi ser føre oss at utstillinga vert ein sentral del av hovudmarkeringa i Leikanger 19. september. Stemmerettsjubileet 1913 -2013

 13. LYKKE TIL MED STEMMERETTSJUBILEET!! Stemmerettsjubileet 1913 -2013