kemikalieplan f r stockholm
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kemikalieplan för Stockholm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Kemikalieplan för Stockholm - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Kemikalieplan för Stockholm. Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1. Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska Staden ska köpa in varor och tjänster som är miljömässigt hållbara och därigenom minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm. Delmål 2.2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kemikalieplan för Stockholm' - mandar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj program f r stockholm delm l 2 1
Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1

Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska

 • Staden ska köpa in varor och tjänster som är miljömässigt hållbara och därigenom minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm
delm l 2 2
Delmål 2.2

Utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska

 • Vid inköp och upphandling av varor, konsulttjänster och entreprenader för byggande och renovering…
 • Vid markanvisning och upprättande av exploateringsavtal för nyproduktion av byggnader och anläggningar…
delm l 2 4
Delmål 2.4

Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer i Stockholm ska minska

 • Staden ska samverka med aktörer inom handeln, byggsektorn och andra branscher…
 • Staden ska genom informationsinsatser bidra till att kunskapsnivån hos allmänheten ökar…
slide5
SAMVERKAN

TILLSYN

UPPHANDLING

INFORMATION

BYGGMATERIAL

inneh ll i kemikalieplanen
Innehåll i kemikalieplanen
 • Samlad bild av stadens arbete med kemikalierelaterade frågor
 • Ambitioner, prioriteringar, viktiga ämnen, känsliga grupper
 • Tydliga åtgärder och utmaningar för framtiden
 • Område för område:
  • Upphandling (MP 2.1)
  • Bygg, exploatering, förvaltning (MP 2.2; 2.5)
  • Information och dialog (MP 2.4)
  • Tillsyn (Lagreglerat)
  • mm
viktiga samarbeten i staden
Viktiga samarbeten i staden
 • Stadsledningskontoret
 • Serviceförvaltningen
 • Exploateringskontoret
 • Fastighetskontoret
 • Stockholm Vatten AB
 • Bostads- och fastighetsbolagen
hittills
Hittills
 • Förstudie med förslag om kemikaliekrav i upphandling
 • Förslag: Inget nytt verktyg, istället inrättande av en ny stödfunktion med placering på miljöförvaltningen motsvarande en årsarbetstid
forts ttning
Fortsättning
 • Beslut i MHN dec 2013
 • Remittering i staden vintern 2014
 • Beslut i KF maj 2014
ad