Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infokveld mai 2011 Imme Dirks Eskeland, Grønn Hverdag Ingrid Mæland, Trygg Trafikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infokveld mai 2011 Imme Dirks Eskeland, Grønn Hverdag Ingrid Mæland, Trygg Trafikk

Infokveld mai 2011 Imme Dirks Eskeland, Grønn Hverdag Ingrid Mæland, Trygg Trafikk

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Infokveld mai 2011 Imme Dirks Eskeland, Grønn Hverdag Ingrid Mæland, Trygg Trafikk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Infokveld mai 2011 Imme Dirks Eskeland, Grønn Hverdag Ingrid Mæland, Trygg Trafikk Arve Simonsen, Stavanger kommune

 2. Hva er Beintøft? • Beintøft er en Gå-til-skole-konkurranse som på sikt skal gå av seg selv og i hele Norge. • Finansiell støtte fra Transnova, Fylkeskommuner og kommuner. • I Rogaland finansieres Beintøft av Transnova, Rogaland Fylkeskommune (Samferdsel), RUP og FTU. • Samarbeid mellom Grønn Hverdag og Trygg Trafikk • 31 påmeldte skoler (ca. 5000 1.-4.-klassinger) fra Stavanger, Sandnes, Sola, Strand, Time, Gjesdal, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Suldal.

 3. Hvorfor Beintøft? • Over 40% av alle elever i grunnskolen blir kjørt til skolen. • 11-åringer sitter gjennomsnittlig ti timer hver dag. • Fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling  skoleveien gir daglig aktivitet og frisk luft. • Trafikksikkerhet: Jo færre som kjører desto mindre kaos  skoleveien blir tryggere og triveligere.

 4. Hvorfor Beintøft? • Barn blir flink i trafikken fra tidlig alder av. • CO 2 utslipp og lokal forurensing (svevestøv og støy) blir mindre. • Privat bilkjøring utgjør omtrent 10 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. • Omtrent 3 av 10 bilturer er under 3 kilometer • En liter bensin gir 2,83 kg CO2 • En liter diesel gir 3,09 kg CO2

 5. Hvorfor Beintøft? • Barn går av seg den første trettheten og kan være mer mottakelig for læring. • Sosialt samvær og lek på skoleveien. • Gode ”gå- og miljøvaner” fra tidlig alder av. • Gi barna våre skoleveien tilbake!

 6. Hvordan? • www.beintoft.no fra den 20. mai 2011 • informasjon om Beintøft • tips & råd for skolen og foreldre • nedlastbart materiell kan printes ut • grafer • nyheter

 7. www.beintoft.no

 8. Hvordan? • Refleksvester sendes direkte til alle skolene. • Aktiviteten i klassen registreres på et avkrysningsskjema og oppsummeringen legges inn på nettsiden av klasseforstander hver fredag (påminnelse). • Til enhver tid vises de beste klassene i hele Norge . • 1.000,- til beste klassen på hvert trinn  rettferdig fordeling ift antall klasser per skole. • Premieutdeling i november.

 9. Hvordan? • Beintøft skal være lystbetont: de med lang skolevei, handikap eller lignende skal ikke trekke klassen ned  registreres ikke. • Sykdom: hvis disse elevene hadde gått, kryss av for gådag. • SFO  finne gode løsninger (slippe unger av et stykke unna skolen), bruke skjønn • Det er kun de potensielle gådagenesom gjelder.

 10. Gåbuss • FAU kan være med og organisere gåbusser. • Flere voksne bytter på å følge flere barn til skolen. • Barn hentes på avtalte ”gåbussholdeplasser”. • Bruke klasselister på tvers av klasser. • Man kan bruke klasselister til å lage kart med prikker på som viser hvor elevene bor  oppskrift på nettsiden

 11. Milepælplan • Infokveld i mai  dere informerer klasseforstanderne og foreldrene om at dette kommer, hvordan det skal gjennomføres osv.. • 1.-klasse foreldremøter i juni  Hvis det er ønskelig kan Grønn Hverdag delta på noen av disse – eller dere informere selv. • Sende skriv til alle 1.-4.-klasse foreldrene før sommerferien med info om Beintøft, tips og råd.

 12. Milepæplan • Skolestart – 05. september: Sette fokus på Beintøft i undervisning, aktiviteter i skolegården (for eksempel trafikkløype), utdeling av refleksvester i forkant av kampanjen osv.. • 05. september – 29. oktober: kampanjeperioden • 16.-22. september: Europeisk Mobilitetsuke • November: premieutdeling og evaluering

 13. Informasjon • www.beintoft.no • www.gronnhverdag.no • www.tryggtrafikk.no • Kontaktinformasjon: • imme@gronnhverdag.no tlf.: 952 34 112 • fom 19. mai heidi@gronnhverdag.no tlf.: 954 58 454 • maeland@tryggtrafikk.no tlf.: 993 86 560