Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation

mandar
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
51 Views
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_EKG.1.03 Faktory ŽP Vytvořeno: 10.09.2013 Ověřeno: 12.09.2013 Třída:NS1

 2. Faktory ŽP Vzdělávací oblast: Enviromentální vzdělávání Předmět: Ekologie Ročník: 1. Autor: Radomíra Hradilová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova: ekologie, ekologická valence, stenovalentní, euryvalentní, Liebigův zákon minima, abiotické, biotické, antropogenní faktory Anotace: Materiál je určen pro výuku předmětu ekologie. Seznamuje s faktory životního prostředí a jejich rozdělením a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

 3. Ekologická valence - opakování • Většina homoiotermních živočichů je • Stenobarní • Eurytermní • Stenotermní • Eurybarní • Puma americká je organismus • Stenobarní • Eurytermní • Stenotermní • Eurybarní

 4. Ekologická valence - opakování • Většina homoiotermních živočichů je • Stenobarní • Eurytermní • Stenotermní • Eurybarní • Puma americká je organismus • Stenobarní • Eurytermní • Stenotermní • Eurybarní

 5. Ekologická valence - opakování • Většina homoiotermních živočichů je • Stenobarní • Eurytermní • Stenotermní • Eurybarní • Puma americká je organismus • Stenobarní • Eurytermní • Stenotermní • Eurybarní


 6. Liebigův zákon minima • Úspěšnost organizmu v daném prostředí je limitována tím faktorem, jehož hodnota je mu nejméně příznivá. • Aby organismus dobře prospíval, musí být všechny faktory v optimu. Nedostatek nebo nadbytek jednoho faktoru nelze vyvážit jiným faktorem. • Příklad: Nedostatek živin u rostlin nelze nahradit vydatnou zálivkou, ideální teplotou, dostatkem slunečního záření, ….

 7. Faktory životního prostředí • Co všechno působí na organismus? • abiotické faktory (světelné záření, teplota, tlak, vlhkost, chemismus) • biotické faktory (vnitrodruhové a mezidruhové vztahy mezi organismy, zdroje potravy) • antropogenní faktory • (vliv člověka)

 8. Faktory životního prostředí - opakujeme • Co všechno působí na organismus? Jmenujte skupiny faktorů. • abiotické faktory • biotické faktory • antropogenní faktory

 9. Faktory životního prostředí • Co všechno působí na organismus? Vysvětli pojmy: • abiotické faktory • Vliv neživé přírody • biotické faktory • Vliv živé přírody • antropogenní faktory • Vliv člověka

 10. Faktory životního prostředí Uveďte příklady: Abiotické faktory:

 11. Faktory životního prostředí Uveďte příklady: Abiotické faktory: • světelné záření • teplota • tlak • vlhkost • chemismus

 12. Faktory životního prostředí Uveďte příklady: Biotické faktory

 13. Faktory životního prostředí Uveďte příklady: Biotické faktory • vnitrodruhové vztahy – vztahy v populaci, hierarchie • mezidruhové vztahy mezi organismy (konkurence, predace, parazitismus, …) • zdroje potravy

 14. Faktory životního prostředí Uveďte příklady: Antropogenní faktory

 15. Faktory životního prostředí Uveďte příklady: Antropogenní faktory • těžba • lov • průmysl • změny v krajině • zemědělská výroba,

 16. Použité zdroje Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.