generalforsamling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32
mallory-spencer

Generalforsamling - PowerPoint PPT Presentation

80 Views
Download Presentation
Generalforsamling
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling Menageriet Vår 2014 23.01.2014

 2. Dagsorden Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent Godkjenning av dagsorden Godkjenning av semesterberetning høst 2013 Gjennomgang av semesterplan vår 2014 Godkjenning av regnskap høst 2013 Gjennomgang av budsjett vår 2014 Gjennomgang og godkjenning av vedtektsendringer Valg av nytt styre Eventuelt

 3. Semesterberetning • Spillkveld • Las Vegas Vors • Etter-Midtveis fest • Hyttetur • Eksamensverksted

 4. Semesterplan Vår 2014

 5. Regnskap Høst 2013

 6. Budsjett Vår 2014

 7. Forslag til vedtektsendringer Generalforsamling Vår 2014 Menageriet

 8. Formålet til Menageriet som forening

 9. Valg av studentrepresentanter til programområdet for Materialer Energi og Nanoteknologi

 10. Valg av studentrepresentanter til programområdet for Materialer Energi og Nanoteknologi

 11. Besetning av verv

 12. Besetning av verv

 13. Besetning av verv Heretter omtales nåværende § 4.4 (Styrets verv) som § 4.5, med tanke på paragrafen som er lagt til over.

 14. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 15. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 16. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 17. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 18. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 19. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 20. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 21. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 22. Eventuelle verv ved behov (ikke nødvendige verv):

 23. Eventuelle verv ved behov (ikke nødvendige verv):

 24. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 25. De nødvendige vervene (§ 4.5)

 26. Manesjen:

 27. Avgjørelser:

 28. Styremøter ( §5 ):

 29. Styremøter ( §5 ):

 30. Signaturrett:

 31. Medlemskontigent:

 32. Valg