Infosessie evaluatierooster informatisering ziekenhuizen fod volksgezondheid
Download
1 / 46

Infosessie Evaluatierooster Informatisering ziekenhuizen FOD Volksgezondheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Infosessie Evaluatierooster Informatisering ziekenhuizen FOD Volksgezondheid. 09/11/2010. Inleiding Het BCD-rooster : doelstellingen ? de 2 tools Het BCD-rooster - Scoretabel Het BCD-rooster – Verklarende fiches Validering van de tool BCD-rooster Break

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Infosessie Evaluatierooster Informatisering ziekenhuizen FOD Volksgezondheid' - mallorie-vincent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Infosessie evaluatierooster informatisering ziekenhuizen fod volksgezondheid

Infosessie Evaluatierooster Informatisering ziekenhuizen FOD Volksgezondheid

09/11/2010


 • Inleiding

 • Het BCD-rooster :

  • doelstellingen ?

  • de 2 tools

 • Het BCD-rooster - Scoretabel

 • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

 • Validering van de tool BCD-rooster

 • Break

 • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

 • De enquête

 • Conclusies

 • Vragen / Antwoorden


Oorsprong en doelstellingen
Oorsprong en doelstellingen

 • Oorsprong

  • 10 / 2008 Colloquium [email protected] – Brussel

   • Communicatie van 3 informaticaverantwoordelijken van ziekenhuizen

  • 06 / 2009 Comité ziekenhuisprestaties – Groep met niet-klinische indicatoren : uitbreiding van de reikwijdte en uitwerking scoremethode

  • 09 / 2009 SPF : Onderzoekscontract voor uitwerking van de tool

 • Doelstellingen van het BCD-rooster

  • « De doelstelling van onze uiteenzetting bestaat erin een globaal rooster op te maken met de functionaliteiten die vandaag nodig en morgen onontbeerlijk zijn voor de invoering van een digitaal patiëntendossier. Een opdeling in vier opeenvolgende generaties van tools leidt vooreerst tot een makkelijkere positionering en analyse van de daadwerkelijke realisaties binnen elk ziekenhuis. Vervolgens moet ze de definitie mogelijk maken van een strategisch en functioneel plan voor de komende jaren.

  • Wij spreken ons niet uit over de producten die zouden kunnen tegemoetkomen aan de beschreven functionaliteiten. We spreken ons evenmin uit over de keuze tussen een "best of breed"-strategie en een optie met een "geïntegreerde tool". Vooraleer deze keuzes aan de orde zijn, stellen we een tool voor die elke algemene directie, elke medische directie, elke verpleegkundige directie en elke IT-directie de kans biedt om een goed inzicht te krijgen in haar huidige situatie, dit met het oog op het detecteren van specifieke toekomstige prioriteiten voor elke instelling. »

   Introductie van versie 1.0


Oorsprong en doelstellingen1
Oorsprong en doelstellingen

Doelstellingen

 • Komen tot een verduidelijking van waar men staat:

  • Beter totaalbeeld

  • Interne benchmarking

 • Komen tot een formalisering van waar men naartoe wil :

  • Definitie van het strategische informaticaplan van de instelling

 • Interne opvolging van het strategisch plan

 • Verduidelijken wat men niet (onmiddellijk) zal doen

 • Aanpasbare en toekomstgerichte tool

  Succes : de tool wordt de tool van de sector


 • Inleiding

 • Het BCD-rooster :

  • doelstellingen ?

  • de 2 tools

 • Het BCD-rooster - Scoretabel

 • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

 • Validering van de tool BCD-rooster

 • Break

 • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

 • De enquête

 • Conclusies

 • Vragen / Antwoorden


Bcd rooster 2 tools
BCD-rooster : 2 tools

Rekenblad

 • De functionele aspecten waarvan de invoering moet worden geëvalueerd, worden geventileerd in 4 opeenvolgende generaties

 • Een item : de kruising van een functionaliteit binnen een bepaalde generatie

 • Op de x-as : de generaties – Op de y-as : de functionaliteiten

  Het rekenblad is tevens de scoretabel

  Verklarende fiches

 • Voor tal van items (punt x,y) wordt een verduidelijking gegeven via een beschrijvende fiche : via een hyperlink krijgt men snel toegang tot de fiche

 • Semantische fiches willen de concepten zo nauwkeurig mogelijk definiëren


 • Inleiding

 • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

 • Het BCD-rooster : de 2 tools

 • Het BCD-rooster – Scoretabel / structuur

  • 7 krachtlijnen

  • 4 generaties

  • Structuur

 • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

 • Validering van de tool BCD-rooster

 • Break

 • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

 • De enquête

 • Conclusies

 • Vragen / Antwoorden


De operationele functionaliteiten

Krachtlijn 1 : Klinische gegevens van de patiënt

Core business

Krachtlijn 2 : Administratieve gegevens van de patiënt

Al geruime tijd gekend

Krachtlijn 3 : Logistiek van het ziekenhuis

Alle andere beroepsgroepen binnen het ziekenhuis

Krachtlijn 4 : Ondersteuning aan de organisatie

De rest

De 7 krachtlijnen


De transversale krachtlijnen

Krachtlijn 5 : Methodologie en Governance

Informaticarevolutie

Krachtlijn 6 : Traceerbaarheid en veiligheid van de patiënt

Permanent streven naar verbetering

Krachtlijn 7 : Veiligheid van de operaties

Aanvulling op het vorige

De 7 krachtlijnen(2)


De 4 generaties
De 4 generaties

Generatie 1 : papier !!!! … en het begin van de informatisering

Generatie2 : er zijn informaticatools geïnstalleerd : in "silo’s"

Generatie3 : integratie van de bestaande informaticatools

- de tools communiceren : uitwisselen/delen van gegevens

- er worden nieuwe tools ingevoerd : men beeldt ze zich in en men brengt ze transversaal tot stand doorheen het hele ziekenhuis

Generatie4 : op basis van de tools van generatie 3, toevoeging van tools voor

- Business Intelligence

- hulp bij beslissingen

- computer ondersteunde activiteiten

- toekomstbeeld op maximaal 5-7 jaarStructuur 1
Structuur (1)

Aanwezigheid van items doorheen generaties

Concept van groep

KRACHTLIJN

Generatie 1

Generatie 2

Generatie 3

Generatie 4

Item - Score

Item - Score

G

R

O

E

P

Functionaliteit

Item - Score

Item - Score

Item - Score

Functionaliteit

Functionaliteit

Item - Score

Functionaliteit

Item - Score


Structuur 2
Structuur (2)

Het rooster bevat meerdere krachtlijnen

Elke krachtlijn omvat een of meer groepen van functionaliteiten

Elke groep van functionaliteiten bevat meerdere functionaliteiten


 • Inleiding

 • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

 • Het BCD-rooster : de 2 tools

 • Het BCD-rooster - Scoretabel

 • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

  • Fiches

  • Boscar

  • Semantische fiches

 • Validering van de tool BCD-rooster

 • Break

 • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

 • De enquête

 • Conclusies

 • Vragen / Antwoorden


Bcd rooster verklarende fiches
BCD-rooster: verklarende fiches.

 • Doelstellingen:

  • Elke functionaliteit definiëren en preciseren in een gestructureerd document.

  • Eenduidig referentiesysteem binnen het BCD-rooster.

  • De ervaringen van de leden van de community benutten voor de definitie en de invoering van de verschillende functionaliteiten.

  • Exacte definitie van het ‘wat’ en niet het ‘hoe’.

01/11/2010

15


Bcd rooster verklarende fiches1
BCD-rooster: verklarende fiches.

 • Methodologie: BOSCAR³

  • Background: maakt de beschrijving van de vertreksituatie mogelijk.

  • 0bjectives: maakt de definitie van het ‘wat’ mogelijk.

  • Scope: maakt de beschrijving van de reikwijdte van de functionaliteit mogelijk, maar ook van wat er niet in is opgenomen.

  • Constraints: definieert de vereisten, gerelateerd met de specifieke context van de functionaliteit.

01/11/2010

16


Bcd rooster verklarende fiches2
BCD-rooster: verklarende fiches.

 • Methodologie: BOSCAR³

  • Assumptions: getransformeerd in Correlaties: maakt een beschrijving mogelijk van de correlaties tussen de functionaliteiten. Hier kan een concept van voorrang worden ingeroepen.

  • Resources: maakt de identificatie mogelijk van het type en de grootte van de in te zetten middelen met het oog op de realisatie van de functionaliteit.

  • References: identificeert de externe referenties die worden gebruikt tijdens de opmaak van de fiche over de beschreven functionaliteit.

  • Risks: identificeert de risico’s die inherent zijn aan de beschreven functionaliteit.

01/11/2010

17


Model
Model

 • Naam van het item / van de fiche

 • Generatie

 • Nummer van de fiche

 • B O S CA R


Semantische fiches
Semantische fiches.

Bepaalde algemene concepten buiten de functionaliteiten verklaren en vastleggen.

Deze fiches vormen een referentiekader waarmee de functionele fiches verband houden.

Ze maken het gebruik van een gemeenschappelijke en gedefinieerde woordenlijst mogelijk met betrekking tot de concepten.

Hierbij de lijst met semantische fiches :

EMD + EVD + EPaD = EPD

CAEPD - Computer Aided Elektronisch PatiëntenDossier

Traceerbaarheid

Digitaal dictaat en Spraakherkenning et

EPD-software

SMSI: systeem voor beheer van informatieveiligheid

Bestellingen

Geneesepisodes

Waarschuwingen

Kennisgevingen

Permanente risico’s

Vereisten

Correlaties

Risico’s

01/11/2010

19


Evolutie van de fiches
Evolutie van de fiches.

 • Met het oog op de leesbaarheid hebben we een paragraaf toegevoegd met de naam « Korte Uitleg ».

 • Dit biedt de kans om de functionaliteit die later volledig zal worden ingevuld, in enkele woorden te verklaren.

 • Fiches:

  • > 350 geïdentificeerde functionaliteiten

  • 99 volledige fiches

  • 53 fiches met een korte uitleg

 • De volgende versies zullen worden uitgebreid met de volledige fiches en/of de fiches met een korte uitleg.

01/11/2010

20


Roadmap bcd rooster

Roadmap BCD-rooster

BCD V3.5

Change

Mgt

Voortdurende uitbreiding van het aantal volledige fiches

BCD V3:

Processen

en

functionaliteiten

BCD V2

Globale

informatica

ziekenhuis,

beoordeling

BCD V1.6

BCD V1.5

BCD V1

0kt 2008

April 2010

Juli 2010

Nov2010

Dec 2011

Juni 2012

01/11/2010

21


 • Inleiding

 • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

 • Het BCD-rooster : de 2 tools

 • Het BCD-rooster - Scoretabel

 • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

 • Valideringsmethode

  • Community

  • Testziekenhuizen

 • Break

 • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

 • De enquête

 • Conclusies

 • Vragen / Antwoorden


Bcd rooster de community
BCD-rooster : de community.

[email protected]

 • Een community

  • De stichters (P. Bouchat, L. Ceyssens, G. de Wasseige)

  • Werkgroepen

  • Mensen (20) die persoonlijk en individueel zijn betrokken bij de community, maar ook bij de invoering van informaticatools in zorginstellingen.

   • Informatici,

   • Computerafdelingen,

   • Artsen,

   • Verpleegkundigen.

 • Groepeert een tiental verschillende ervaringen in Belgische ziekenhuisinstellingen (FR en NL)

 • Staat open voor alle geïnteresseerden.

01/11/2010

23


De community
De community

 • Doelstellingen:

  • Een tool voorzien voor beslissingen en strategische positionering inzake de informatisering van een ziekenhuisinstelling.

  • De evolutie van het strategische IT-plan dat daaruit voortvloeit, opvolgen.

  • De dialoog met de andere afdelingen van het ziekenhuis bevorderen.

  • De dialoog met de autoriteiten structureren.

  • Aan de markt en de leveranciers de visie op middellange termijn bekendmaken van al wie betrokken is bij de informatiesystemen van het ziekenhuis.

 • Redacteurs :

  • Elk lid (FR en NL)

  • Op basis van besprekingen via een werkgroep en/of binnen de community stellen ze een fiche op over een of meer functionaliteiten.

  • Gebruik van standaardfiches.

  • Beroep op specialisten van buiten de community.

 • 01/11/2010

  24


  De community1
  De community

  • Validering :

   • Meerdere niveaus in een open-source-schema:

    • Via de werkgroep,

    • De hele community (ononderbroken en systematisch proces : wekelijks),

   • Definitieve validering en integratie in het rooster door de stichters.

 • Opeenvolgende versies :

  • Elke fiche kan mettertijd evolueren in functie van de technologische, beleidsmatige en economische supervisie door de community.

 • 01/11/2010

  25


  Testziekenhuizen
  Testziekenhuizen

  • AZ St Jan Brugge,

  • Klina Brasschaat,

  • AZ Sint Blasius Dendermonde,

  • St Luc Bouge,

  • Heilig Hart Tienen  Synthese van de opmerkingen
  Synthese van de opmerkingen

  • 155 punctuele verbeteringen ingezameld

  • MAAR geen enkele keer ter discussie gesteld

   • Noch de benadering, die als volledig en objectief wordt beschouwd,

   • Noch de methode


  • Inleiding

  • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

  • Het BCD-rooster : de 2 tools

  • Het BCD-rooster - Scoretabel

  • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

  • Validering van de tool BCD-rooster

  • Break

  • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

  • De enquête

  • Conclusies

  • Vragen / Antwoorden


  • Inleiding

  • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

  • Het BCD-rooster : de 2 tools

  • Het BCD-rooster - Scoretabel

  • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

  • Validering van de tool BCD-rooster

  • Break

  • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

  • De enquête

  • Conclusies

  • Vragen / Antwoorden


  Gebruiksaanwijzing
  Gebruiksaanwijzing

  De mogelijke waarden

  0 Niet gevraagd

  1 Vraag bestaat

  2 Beoogd/ter studie/gepland

  3 In een pilooteenheid/-dienst

  4 < ½ van de eenheden/diensten

  5 > ½ van de eenheden/diensten

  6 > 90 % van de eenheden/diensten

  Definitie van beoogde eenheden/diensten


  Gebruiksaanwijzing1
  Gebruiksaanwijzing

  Geeft een score aan de vooruitgang van de functionaliteit

  Regel voor coherentie

  Beoordeling Generatie N

  Als en slechts alsScore (Generatie N - 1) = 6

  Zo niet : niet-blokkerende « fout »

  Een uitzondering

  Niet van toepassing : een groep of een functionaliteit is niet actueel binnen de instelling

  Actie : de zone voor de scores leeglaten

  Demo


  Gebruiksaanwijzing2
  Gebruiksaanwijzing

  Overzicht van de tabs

  Inleiding : korte uitleg

  Groepen : plaats voor scores (hyperlinks)

  Synthese : optelling van scores (hyperlinks)

  Grafieken : interpretaties van de scores

  Indicatoren : samenvatting 7 krachtlijnen


  Gebruiksaanwijzing3
  Gebruiksaanwijzing

  Hoe scores toekennen ?

  De gesproken taal

  Evalueren van elke waarde « 0 »

  Invullen toegekende waarde voor instelling


  Onmiddellijk resultaat
  Onmiddellijk resultaat

  De details van elke krachtlijn

  Zie tab « Grafieken »

  Alle krachtlijnen samen

  Zie tab « Synthese »


  Toekomstgericht model
  Toekomstgericht model

  Keuze van de krachtlijnen : intuïtief en eenvoudig

  Model op basis van gemiddelden

  Zorgt voor vergelijkbaarheid

  Lokaal : van jaar op jaar voor een instelling

  Globaal : benchmarking tussen ziekenhuizen

  Maakt toekomstige evoluties mogelijk

  Toevoeging van een nieuwe generatie : effect op globaal traject

  Toevoeging van een krachtlijn : geen impact

  Toevoeging van een groep : effect op krachtlijn

  Toevoeging van een functionaliteit : effect op groep

  Mogelijkheid voor herziening van verleden


  • Inleiding

  • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

  • Het BCD-rooster : de 2 tools

  • Het BCD-rooster - Scoretabel

  • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

  • Validering van de tool BCD-rooster

  • Break

  • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

  • De enquête

   • Antwoorden

   • Resultaten

  • Conclusies

  • Vragen / Antwoorden


  Antwoorden op de enqu te
  Antwoorden op de enquête

  • WIE ?

   • Alleen de zorginstellingen (dus niet de rusthuizen, …)

   • Als meerdere erkenningsnummers maar één enkel informaticabeheer (of administratief beheer) : EEN ENKEL ANTWOORD

  • Helpdesk

   • Behartigd door de initiatiefnemers

   • Mogelijkheid tot stellen van vragen, versturen van opmerkingen, voorstellen van verbeteringen

   • https://preportal.health.fgov.be/pls/apex/f?p=GRILLEBCD:1::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE:nl

   • Antwoord schriftelijk – telefonisch op initiatief van de helpdesk

  • FAQ (Frequently Asked Questions)

   • Reeds voorzien : vragen naar aanleiding van de tests

   • Zal worden aangevuld op het ritme van de enquête


  Antwoorden op de enqu te 2
  Antwoorden op de enquête(2)

  Hoe ?

  • Antwoorden op de enquête = de gelegenheid om een groep te installeren, belast met de informatiseringsstrategie

  • Karakteristieken van de groep :

   • Meerdere vakgebieden

   • Debat over het strategische informatiseringsplan

   • Opvolging van het plan

  • Actueel bestaan van een dergelijke groep ?

 • Invullen van de spreadsheet "Tableau BCD Rooster.xls"

 • De spreadsheet via e-mail versturen naar [email protected]

 • De FOD Volksgezondheid zal de antwoorden anoniem maken alvorens ze voor verwerking worden doorgestuurd naar de initiatiefnemers


 • Resultaten van de enqu te
  Resultaten van de enquête

  • GEEN verspreiding van individuele resultaten

  • Elke zorginstelling krijgt haar positionering ten opzichte van het gemiddelde van de antwoorden.

  • De verwerking van de enquête :

   • Kwantitatieve analyse

   • Kwalitatieve analyse

   • Op de voorgrond plaatsen van de gemeenschappelijke bekommernissen van de sector

  • Na validering door de FOD Volksgezondheid verzending van de verwerkte gegevens naar de zorginstellingen.

  • Na de enquête zal er een nieuwe versie van het BDC-rooster worden opgemaakt.

   Het echte resultaat : toe-eigening van de tool door de zorginstellingen


  Samenvatting
  Samenvatting

  • WIE ?

   • De zorginstellingen

   • 1 antwoord per administratieve eenheid

  • Helpdesk :

   • Vragen, opmerkingen, observaties, … : website

   • Antwoord per e-mail

  • FAQ : voor nu en straks


  • Inleiding

  • Het BCD-rooster : doelstellingen ?

  • Het BCD-rooster : de 2 tools

  • Het BCD-rooster - Scoretabel

  • Het BCD-rooster – Verklarende fiches

  • Validering van de tool BCD-rooster

  • Break

  • Gebruiksaanwijzing: De scoretabel

  • De enquête

  • Conclusies

  • Vragen / Antwoorden  De 7 krachtlijnen 1
  De 7 krachtlijnen (1)

  • Krachtlijn 1 : klinische gegevens van de patiënt

  • Deze krachtlijn zal de functionaliteiten behandelen die te maken hebben met de klinische aspecten van het informatiesysteem. Het is uiteraard de belangrijkste krachtlijn van het evaluatierooster omdat het tegemoetkomt aan de « core business » van elke ziekenhuisinstelling.

  • Krachtlijn 2 : administratieve gegevens van de patiënt

  • Net na de klinische gegevens volgt het belang van de functionaliteit voor de administratieve identificatie van de patiënt. De werkingslogica noopt ertoe de patiënt zodanig te behandelen en te identificeren dat de gepresteerde handelingen kunnen worden gefactureerd.

  • Krachtlijn 3 : logistiek van het ziekenhuis

  • Deze krachtlijn interesseert zich voor de functionaliteiten die de niet-klinische gegevens verwerken, die niet rechtstreeks te maken hebben met de patiënt. Het zijn de functionaliteiten die sinds enkele jaren het vaakst geïnformatiseerd zijn. Deze functionaliteiten leunen nauw aan bij de gebruikelijke praktijken in de commerciële sector. Dit zou moeten leiden tot een grotere vooruitgang met de functionaliteiten van deze krachtlijn.

  • Krachtlijn 4 : ondersteuning aan de organisatie

  • De functionaliteiten van deze krachtlijn interesseren zich voor toepassingen die steun bieden aan het management (kwaliteitsbeheer) of aan modeltoepassingen van de instelling (website)


  De 7 krachtlijnen 2
  De 7 krachtlijnen(2)

  • Krachtlijn 5 : methodologie en governance

  • De prestaties van een ziekenhuisinstelling kunnen worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de toegepaste methodes in de projecten en de organisatie van de informaticadienst. Maar het is tevens interessant om zich te buigen over het aspect ‘governance’ door te antwoorden op vragen zoals : waar is de informatica gepositioneerd binnen het organigram  ?

  • Krachtlijn 6 : traceerbaarheid en veiligheid van de patiënt

  • De veiligheid van de patiënt (Patient Safety) krijgt een steeds meer uitgesproken transversaal belang. De informatisering van de vakprocessen biedt de kans om een veel efficiëntere en meer systematische traceerbaarheid te realiseren, die manueel enkel zou kunnen worden ondersteund door er massale (en dus onbetaalbare) menselijke inspanningen aan te wijden. Het is dus belangrijk om de vorderingen in deze richting te kunnen meten. De moeilijkheid situeert zich op het vlak van de processen en de transversaliteit van dit zeer belangrijke onderwerp.

  • Krachtlijn 7 : veiligheid van de operaties

  • Het ziekenhuis is een openbare plaats waar medische handelingen plaatsvinden en zorgen worden verstrekt die te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer van het individu (Privacy). Het is bijgevolg belangrijk om een geheel van maatregelen en werkmethodes door te voeren die de inachtneming van de dualiteit ‘openbaar – privé’ verbeteren.


  Woordenlijst
  Woordenlijst

  • Krachtlijn : het BCD-rooster bevat 7 krachtlijnen; een krachtlijn wordt gedefinieerd door een nummer en een naam; in de tabel bevinden ze zich op de y-as. Elke krachtlijn omvat een of meer groepen

  • Fiche : beschrijving in BOSCAR-formaat (Background, Objectives, Scope, Assumptions, References, Reports, Risks)

  • Semantische fiche : een bepaald aantal functionaliteiten vergt een precieze definitie van de semantiek van de gebruikte begrippen. Aangezien een functionaliteit zich vaak uitstrekt over meerdere generaties, wordt ervan uitgegaan dat het makkelijker is de semantische definities te groeperen in afzonderlijke fiches in plaats van deze definities te herhalen.

  • Functionaliteit : groepering van items;

  • Generatie : het BCD-rooster omvat 4 generaties; in de tabel staan ze op de x-as.

  • Groep : logische en/of functionele bundeling van een geheel van functionaliteiten; elke groep wordt geïdentificeerd via een naam; een groep behoort tot een krachtlijn; een groep bevat een of meer functionaliteiten.

  • Item : de meest verfijnde granulariteit van het BCD-rooster; een item bevindt zich op het kruispunt van een functionaliteit met een generatie ( punt x, y)

  • Scoretabel: rekenblad (excel-formaat) met de macro’s waarmee de items kunnen worden beoordeeld. De scoretabel beschikt over hyperlinks waarmee men van de tab met de scores per item naar de tab met de synthese per krachtlijnen en groepen kan gaan


  ad