slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
2 DE wychowawca: mgr Ewa Jarczyk jpolwok@gmail jpolwok.cba.pl dyrektor:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

2 DE wychowawca: mgr Ewa Jarczyk jpolwok@gmail jpolwok.cba.pl dyrektor: - PowerPoint PPT Presentation


 • 368 Views
 • Uploaded on

2 DE wychowawca: mgr Ewa Jarczyk jpolwok@gmail.com www.jpolwok.cba.pl dyrektor: mgr Rafał Kordeusz. Zespół Szkół nr4 w Tychach im. Janusza Groszkowskiego al. Bielska 100,   43-100 Tychy tel.: (032) 217-38-22 e-mail: zs4-tychy@gazeta.pl www.zs4.tychy.edu.pl. Zasady szkolne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2 DE wychowawca: mgr Ewa Jarczyk jpolwok@gmail jpolwok.cba.pl dyrektor:' - malise


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2 DE

wychowawca:mgr Ewa Jarczyk

jpolwok@gmail.com

www.jpolwok.cba.pl

dyrektor:

mgr Rafał Kordeusz

slide2

Zespół Szkół nr4 w Tychachim. Janusza Groszkowskiegoal. Bielska 100,   43-100 Tychytel.: (032) 217-38-22

e-mail: zs4-tychy@gazeta.pl

www.zs4.tychy.edu.pl

slide3

Zasady szkolne

 • Szanujemy się i pomagamy sobie wzajemnie
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • Szanujemy swoja i cudzą własność oraz mienie szkoły
 • Doskonalimy umiejętności i zdobywamy wiedzę
 • Zachowujemy kulturę osobistą i higienę
 • Szanujemy czas swój i innych
 • Dbamy o dobre imię szkoły
slide4

Pedagog szkolny

mgr Marzena Penczek

Wtorek 8:00 – 14:30

(14:30 – 15:30 zaj. z Technikum)

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 9:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 15:00

slide5

Organizacja roku szkolnego:

 • wywiadówki(poniedziałek, godz17:00): 15.XII, 29.I (czw), 23.III, 18.V
 • konsultacje(poniedziałek , godz16:00 – 17:00): 03.XI, 12.I, 02.III, 18.V
 • dni wolne:

–10.XI odpracowujemy 15.XI ,

– Boże Narodzenie: 22. XII.2014 – 01.I. 2015

– ferie zimowe: 02.II – 15.II. 2015

– 02 oraz 05.I.2015

slide6

Organizacja roku szkolnego:

Wielkanoc: 02 – 07.IV. 2015

– matura: 4,5, 6. V.2015

– egzaminy zawodowe: 15, 16, 17. VI.2015

 • Koniec semestru I: 31 stycznia
slide7

Imprezy szkolne i klasowe

 • wycieczka 2 dniowa
 • wyjścia do kina
 • wyjścia do teatru
slide8

Nowe przedmioty i nauczyciele

 • J. angielski – Katarzyna Łukaszkiewicz
 • J. niemiecki – Lidia Szul / Ilona Gryman
 • Matematyka – i – Marzena Biegun
 • Puc – Krzysztof Tomala
 • Liue – Mirosław Przenzak
 • Pe – Szawkało Mariusz
 • Pe – Marian Bacia
projekt mam zaw d mam prac regionie

Informacje o projekcie „Mam zawód – mam pracę regionie!”

W tym roku do lutego 2015 w ramach projektu będą realizowane kursy: SEP, AutoCAD, prawo jazdy i bazy danych oraz staże/praktyki. Będą mogli uczestniczyć uczniowie, którzy brali udział w projekcie w mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2013/2014. MZO jednak ogranicza liczbę uczniów tylko do tych którzy w ankiecie w czasie doradztwa wybrali któryś z kursów.

 • Informacje o projekcie „Mam zawód – mam pracę regionie!”

W tym roku do lutego 2015 w ramach projektu będą realizowane kursy: SEP, AutoCAD, prawo jazdy i bazy danych oraz staże/praktyki. Będą mogli uczestniczyć uczniowie, którzy brali udział w projekcie w mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2013/2014. MZO jednak ogranicza liczbę uczniów tylko do tych którzy w ankiecie w czasie doradztwa wybrali któryś z kursów.

Projekt „Mam zawód – mam pracę regionie!”
 • W tym roku do lutego 2015 w ramach projektu będą realizowane kursy: SEP, AutoCAD, prawo jazdy i bazy danych oraz staże/praktyki dla uczniów, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2013/2014. MZO jednak ogranicza liczbę uczniów tylko do tych którzy w ankiecie w czasie doradztwa wybrali któryś z kursów.
praktyki zagraniczne w 2016 r
Praktyki zagraniczne w 2016 r.
 • Dla elektroników (6 osób) odbędą się praktyki w Rimini w ramach Erasmus plus (zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły)
 • Dla elektryków - szkoła przystąpi do konkursu 2015 r. (staże w Saint Etienne we Francji)
slide12

Wymagania edukacyjne

sposoby, formy i metody oceny osiągnięć edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych:

 • odpowiedź ustna,
 • aktywność na lekcji,
 • prace klasowe obejmujące większą partię materiału,
 • pisemne sprawdziany kontrolne z bieżącego przygotowania do lekcji (tzw. kartkówki)
 • z zakresu do trzech tematów wstecz nie wymagające zapowiedzi,
 • zadania domowe,
 • prace projektowe
 • na zajęciach laboratoryjnych uczeń jest odpytywany z przygotowania do ćwiczeń, oceniany za wykonanie ćwiczeń i na bieżąco oddawane sprawozdania,
 • na zajęciach praktycznych w 75 % uczeń jest oceniany za wykonane zadanie, a w 25% z przygotowania teoretycznego.
slide13

Usprawiedliwianie nieobecności

 • Za pośrednictwem dziennika elektronicznego
 • Za pośrednictwem maila jpolwok@gmail.com
 • W zeszycie do korespondencji na pierwszej godz. wych. od chwili przyjścia ucznia po chorobie do szkoły.
 • Do końca września proszę powiadomić o wszelkich dolegliwościach ucznia (alergie itp.).
slide14

SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI ORAZ POSTĘPÓW W NAUCE

zapewni Państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwi stały kontakt z nauczycielami. Dzięki możliwości wygodnego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu) system umożliwia Państwu bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym.

slide15

Korzyści płynące z korzystania z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce:

 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
 • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,
 • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
slide21

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘZAPRASZAM 24 październia (konsultacje)21 listopada (konsultacje)12 grudnia (wywiadówka)