Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

[ ]. Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar. Kim Johansson 2014. UTBILDNINGSSYSTEMET I FINLAND. VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR: ÅBO: Gymnasieutbildning : 762 elever , 53,0% Yrkesutbildning : 575 elever , 40,0% S:T OLOFSSKOLAN:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - malini


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

[ ]

Informationomdengemensammaansökanochomandrastadietsutbildningar

Kim Johansson 2014Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR:

ÅBO:

Gymnasieutbildning: 762 elever, 53,0%

Yrkesutbildning: 575 elever, 40,0%

S:T OLOFSSKOLAN:

Gymnasieutbildning: 86 elever, 79%

Yrkesutbildning: 23 elever, 21%


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR:

ÅBO:

I medeltal 67,19% avelevernakom in påsittförstaansökningsalternativ

S:T OLOFSSKOLAN:

87,2% avelevernakom in påsittförstaansökningsalternativ


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

GYMNASIERNA:

Katedralskolansmedeltalsgräns 2015 är (minst) 7,3 i läsämnen

Dennagränsgälleräven om allastudieplatser i Katedralskolanintefylls, eftersomingetÅbogymnasiumfår, enligtdirektören för bildningssektorn Timo Jalonen, anta elever med lägremedeltalän 7,3


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

 • GYMNASIERNAS INTRÄDESMEDELTAL I VÅRENS (2014) ANSÖKAN:

 • Pargassvenska gymnasium 7,0

 • TSYK, linjeförnaturvetenskaper: 9,0

 • Kerttulinlukio: 8,58

 • Luostarivuorenlukio: 8,54

 • Kerttulinlukio: ICT: 8,4

 • Puolalanmäenlukio: 8,38

 • TurunSuomalaisenYhteiskoulunlukio: 8,15

 • TSYK, sjölinje: 7,8

 • Turunklassillinenlukio: 7,5

 • TurunLyseonlukio: 7,42

 • Turunnormaalikoulunlukio: 7,33


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

VÅREN 2013- ANSÖKAN I SIFFROR; S:T OLOFSSKOLAN

1 elevblevutanstudieplats i eg. ansökan, dennaelevfick en studieplatssenare i den sk. kompletteringsansökan

14 eleverkominte in påsittförstaansökningsalternativ

7 avdessa14 ville till gymnasier i Åbo


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

www.studieval.fi

ANSÖKNINGSTID24.02.2015-17.03.2015

ANSÖKAN GÖRS PÅ S:T OLOFSSKOLAN 02.03.-06.03.2015


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

SKOLBESÖK ÅK 9

20.10-22.10. 2014

Skolornasrepresentanterbesökerlektionerna under hösten.


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

PRAO åk 9

v.47

17-21.11.2014

PRAO-blanketterhardelatsutochhittaspåskolanshemsida.


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

VIKTIGT:

WILMA & ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL ANDRA STADIET

I oktober kommer vårdnadshavare att under Blanketter-fliken i Wilma kunna ge sin tillåtelse till överföring av elevens uppgifter till andra stadiet.

Wilma-blanketten kommer att finnas tillgänglig till slutet av november.

Utan tillåtelse till överföring av uppgifterna kan eleven inte få handledning i skolan gällande ansökan, utan den måste göras helt på egen hand.


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

Skolan har utarbetat en modell för hur ansökan genomförs:=ansökan görs i skolan så att allt säkert blir rätt.

15 år fyllda kan fylla i sin ansökan själva:= viktigt att vårdnadshavare och elev diskuterar och att vårdnadshavaren är medveten om ansökningsönskemål och tidtabeller.

Om elevens ansökningsönskemål i egentliga ansökan avviker från de preliminära ansökningsönskemålen informeras hemmen om att så har skett.


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

 • UTBILDNING SOM ÄR MED I DEN GEMENSAMMA ANSÖKAN

  • Yrkesutbildning som leder till grundexamen för unga (i Åboland):

   • Axxell

    • Kimito (häst, djur, lantbruk, skog)

    • Pargas (turism, bygg, el, kosmetolog, kock )

    • Åbo (sjöfart)

   • Åbo Yrkesinstitut(handel, data)

   • Livia, FinlandsFiskeri-ochMiljöinstitut (fiskeri, natur & miljö)

  • Gymnasieutbildning för unga (i Åboland):

   • Katedralskolan

   • Pargas svenska gymnasium

   • Kimitoöns gymnasium

  • + ETT STORT ANTAL FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGAR!


Viktigt att komma ih g
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG:

Ansökningstid: 24.02.2015-17.03.2015

Ansökningstidengårut kl. 15.00 den sistaansökningsdagen.

(Dåärdetävenför sent attmeraändrapåansökan)

Inträdes-, lämplighets- ochspråkprovanordnasiapril-maj 2015

Info om antagningsresultatenmeddelastidigast11.6.2015

Sökandemeddelarsenast25.6.2015om mottagningavstudieplatsen.


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

UPPDATERAD OCH OFFICIELL

information om utbildning hittar man på

STUDIEINFO

www.studieinfo.fi


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

ELEVHANDLEDNINGSTIMMARNA 2014-2015:

 • Information om andra stadiets utbildningar

 • Information på nätet

  (www.studieinfo.fi, www.opintoluotsi.fi, www.ammattinetti.fi,

  www.mol.fi/avo/svenska/)

 • Skolbesök

 • Skolornas representanter besöker SOS under läsåret

 • Individuella samtal med varje elev på åk 9

 • 2 x försöksansökan före den egentliga ansökan, den senare försöksansökan visas hemma för underskrift

  + ytterligare samtal & individuell handledning enligt behov


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

MERA DETALJERAD INFO OCH SKOLPRESENTATIONER M.M. PÅ

FÖRÄLDRAMÖTET

ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2014

KL. 18.30


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

 • Varje elev borde ansöka om studieplats och ha flera ansökningsalternativ.

 • Ordningsföljden för ansökningsönskemålen är bindande- de går inte att ändra efter ansökningstiden. Antagningen sker till det högsta önskemålet som /läsämnesmedeltalet / poängen räcker till, de andra önskemålen makuleras.

 • Viktigtattelevernakansinapersonnummer, postnummer & -adress

 • Modersmål?

 • Hälsofaktorer? Olika intyg (LOSS et.c.)? Ansökan enligt prövning?

  • KONTAKTA SPECIALLÄRAREN!


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta

elevhandledare Kim Johansson

0449074698

kim.johansson@turku.fi


Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta

elevhandledare Rainer Svens

0449074697

rainer.svens@turku.fi