slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Styr på Sundheden Sundhedsundervisningen hvad, hvordan og hvorfor? Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent Ce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Styr på Sundheden Sundhedsundervisningen hvad, hvordan og hvorfor? Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent Ce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Projekt Styr på Sundheden Sundhedsundervisningen hvad, hvordan og hvorfor? Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent Ce - PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

Projekt Styr på Sundheden Sundhedsundervisningen hvad, hvordan og hvorfor? Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent Center for Undervisningsmidler, Esbjerg jytte.friis@ucvest.dk. Præsentation. Jytte Friis Sundhedspædagogisk konsulent, CFU Esbjerg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt Styr på Sundheden Sundhedsundervisningen hvad, hvordan og hvorfor? Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent Ce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt Styr på Sundheden

Sundhedsundervisningen

hvad, hvordan og hvorfor?

Jytte Friis

sundhedspædagogisk konsulent

Center for Undervisningsmidler, Esbjerg

jytte.friis@ucvest.dk

Univeristy College Syddanmark,

pr sentation
Præsentation

Jytte Friis

Sundhedspædagogisk konsulent, CFU Esbjerg

projektudvikling, projektledelse, kurser, materialeudvikling, Rejseholdet Sund Sex, Sundhedsfremmende Skoler…

Baggrund:

Lærer, udviklingskonsulent

Pædagogisk Diplom i organisationsudvikling og sundhed

Master i sundhedspædagogik

Undervisningsmaterialer: Tackling - sundhed, selvværd, samvær

Faglitteratur: Sundhedsfremme i hverdagen (kap. 4)

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

dagens program
Dagens program

A. Sundhed i skolen

Sundhedsforståelse

Skolens rolle

Faghæfte 21 og CKF

Handlebegrebet

Middag

B. Den Røde Tråd

Indhold

Didaktik

Planlægning

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

vurderings velse t skridt frem hvad er sundhed

Vurderingsøvelse:Ét skridt frem - “Hvad er sundhed?”

Jeg spiser sund mad hver dag

Sund mad har flotte farver

Jeg spiser usund mad hver dag

Usund mad smager bedst

Sund mad smager bedst

Det er sundt at løbe og bevæge sig hver dag

Det er ulækkert at svede

Det er sjovt at lege løbe- og fangelege

Det gælder om at vinde

Det gælder om at have det sjovt

Det er let at få fat på sund mad her på skolen

Der er plads til at alle kan lege udenfor i frikvartererne

Det er sundt at være glad for at gå i skole

Det er usundt at spise meget slik

etc.

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

det brede positive sundhedsbegreb

Det brede positive sundhedsbegreb

1

2

3

4

 • Negativ Positiv
 • Fravær af Livskvalitet
 • sygdom og fravær af sygdom
 • Snæver
 • Livsstil
 • Bred
 • Livsstil og
 • levevilkår
 • (Bjarne Bruun Jensen)

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

hvad er sundhed
Hvad er sundhed?

Banebrydende definitioner:

Sundhed er fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom (det positive sundhedsbegreb). Er knyttet til individet og eksperterne – WHO 1947

Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og andre, ved at tage beslutninger og være herre over sine livsvilkår …. Sundhed skabes af folk selv, i deres dagligdag, hvor de lærer, arbejder, leger og elsker” (det brede sundhedsbegreb). Er knyttet til individet og fællesskabet – Ottawa Chartret, 1986

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

skolens opgaver
Skolens opgaver

Skolens sundhedsrelaterede lovbundne opgaver:

Fælles Mål, Faghæfte 21: ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” (1995, 2005, 2009)

Lov om undervisningsmiljøvurdering i folkeskolen (2001)

Lov om forbud mod rygning for elever i folkeskolen (2001)

Kommunale krav, fx politikker (2006)

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

fagh fte 21 sundheds og seksual undervisning og familiekundskab 2010

Faghæfte 21, Sundheds- og seksual-undervisning og familiekundskab 2010

 • Formål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
 • at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv.
 • at medvirke til udvikling af elevernes engagement, selvtillid, livsglæde samt egen identitet i samspil med andre.
 • at bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for i fællesskab med andre og hver for sig at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

centrale kundskabs og f rdighedsomr der

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Formålet udmønter sig i tre centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Årsager og betydning

Visioner og alternativer Handlekompetence

Handling og forandring

CKF’erne er grundlaget for undervisningens

tilrettelæggelse

gennemførelse

evaluering

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

trin og slutm l
Trin- og slutmål

Bindende trin- og slutmål

Knytter an til de centrale kundskabs- og færdighedsområder

Omhandler faserne 0.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.

Se indhold og matrix i Faghæfte 21, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, UVM 2009

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

visions velse hvis s
Visionsøvelse:Hvis… - så…

Hvis jeg havde 2 timer om ugen til sundhedsundervisning, så…

Hvis jeg kunne bestemme over skolens sundhedsuge, så…

Hvis mine elever skal blive sundere, så…

Hvis skolen har en sundhedspolitik, så…

Hvis lærerne holdt op med at drikke sodavand på lærerværelset, så…

Hvis jeg skal undervise eleverne i sundhed, så…

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

handlebegrebet

Handlebegrebet

Hvad betyder noget for at vi handler sundt?

?

Muligheder

”Vi er nogen, som ved noget, mener noget, kan noget og gør noget…”

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

hvad betyder noget for at vi handler sundt
Hvad betyder noget for at vi handler sundt?

Identitet – at vi kan se os selv i det

Personlige historie – habitus

Kulturen – vores miljø og omgivelser

Anerkendelse, accept fra omgivelserne

Lyst, vilje - indre motivation

At vi tror på, vi kan – selfefficacy

Vision – at vi kan opstille ønsker og alternativer

Viden om hvad

Viden om hvordan

Erfaringer

Støtte fra netværk/social kapital, adgang til prof. hjælp

Fællesskab

Muligheder, rammer

Ejerskab

Sundhed skabes ofte(st) i sociale sammenhænge – som en del af et fællesskab. Hvad betyder det, hvis vi vil fremme sundhed?

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

teoretiske vinkler p handling

Teoretiske vinkler på handling

 • Aristoteles: Handlingens logik(384-322 fvt.)
 • Almen viden – en overordnet viden, som vi har lært (fornuft)
 • Specifik viden – en situationsbundet viden, som vi har erfaret (følelse)
 • Følelserne (lysten) går forud for fornuften
 • Vi bliver gode ved at gøre det gode
 • Bandura: Social læringsteori (1977)/social kognitiv teori (1986)
 • En stor del af menneskers adfærd styres af to typer af forventninger:
 • 1) forventninger til at kunne udvise/udføre en bestemt adfærd > selvefficacy
 • 2) forventninger til resultatet af en adfærd (~motivationskomponent).
 • Sociale relationers betydning for vores handlinger – omgivelserne som rollemodeller (modelling > observeret læring, social reproduktion). Vi lærer af andres erfaringer.
 • Vi lærer af egne erfaringer – Learning-by-doing
 • Begyndende evidens:
 • Social learning-teknikker har vist den største effekt (Cooper m.fl.)

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

handlekompetence
Handlekompetence

Handlekompetencens fem elementer:

Viden og indsigt

Engagement – gn. deltagelse, inddragelse

Visioner

Handleerfaringer

Kritisk sans – udveksling, debat..

Desuden almene, personlige og sociale forudsætninger

Faghæfte 21

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

l ringstrekant
Læringstrekant

De Sundhedsfremmende Skoler, Sønderjyllands Amt

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

videnlandskaber

Videnlandskaber

Normativ sundhedslære (1976-94)

Demokratisk sundhedsundervisning (1994-)

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

slide18
Den Røde Tråd

Indhold

Didaktik

Lærerrollen

Planlægning

Materialer

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

styr p sundheden introduktion
Styr på sundheden – introduktion

1., 4. og 7. klasse

2 x 5 timer eller 5 x 2 timer

Formål:

At give eleverne indsigt i projektet

At skabe ejerskab til projektet

At udvikle handlekompetence

At nå resultater

…og for lærerne også

At inddrage eleverne

At arbejde med åbne mål

At opnå fælles pædagogisk afsæt

At gøre sundhedspædagogiske erfaringer

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

styr p sundheden introduktion fortsat
Styr på sundheden – introduktion fortsat

Indhold:

Hvad er sundhed?

Hvad er en sund klasse?

Projekt Styr på Sundheden

– sundhedsundervisning

- daglig bevægelse

- kampagner

Materiale:

1. klasse: lærermateriale + bilag til kopiering

4. klasse: elevmateriale til kopiering + lærervejledning

7. klasse: elevmateriale til kopiering + lærervejledning

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

oversigt over den r de tr d
Oversigt over Den røde Tråd

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

relationer og trivsel
Relationer og trivsel

1. kl. Min familie: hvem er min familie, min skolevej, sunde muligheder hvor jeg bor, mit hus, fritid i min familie…

Eks. på aktivitet: eleverne laver små kort med tegninger af, hvad de godt kan lide at lave med deres familier > fælles ideplanche

4. kl. Mig og min skole: om at have det godt i klassen, hvordan har de andre det, trivselsregler

Eks. på øvelse: at vise og aflæse følelser

7. kl. Rundt om røg og alkohol

Eks. på øvelse: Fordele - ulemper (bilag 3)

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

krop og trivsel
Krop og trivsel

0.-1. kl. En sund krop: mad/bevægelse, praktiske øvelser, visions- og handleøvelser.

Eks. på øvelse: hvordan får man det, hvis man sidder bomstille i lang tid og ikke må bevæge sig? Lav forsøget og beskriv…

4. kl. Hjemme hos mig: 1) Mig og min familie 2) Der hvor jeg bor.

Eks. på aktivitet: Gå i skolekøkkenet og lav sunde livretter

7. kl. 1)Sundhed gennem tiden 2) Mad og bevægelse 3) Kammerater

Arbejdsspørgsmål og Materialehenvisninger

Alternativ: 6. klasse: Hvis min krop var en sej Bugatti: 1) Ha’ det

godt med mad 2) Ha’ det godt med bevægelse

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

velse fordele ulemper

Øvelse: Fordele - Ulemper

Øvelsen kan bruges i mange forskellige dilemmaspørgsmål, fx

Fordele og ulemper ved klassens-time-kage

Fordele og ulemper ved at ryge

Fordele og ulemper ved ude-ordninger/inde-ordninger

Tavlen deles i to felter: Fordele – Ulemper. Eleverne kommer med bud på fordele og ulemper ift en given problematik – ikke deres egne meninger, men hvad de tænker, der kan siges for og imod. De skal altså ikke kunne ”stå til regnskab”. Alle forslag skrives op uden vurdering – også fra kammeraterne – men uddybes gerne.

Når forslagene er udtømt kigger man på dem – og drøfter. Der vil givetvis være helt modsatrettede bud. Hvorfor?

Der kigges på fordelene – kunne de opnås uden at ulemperne følger med? Altså på alternative måder? Kan man nå frem til aftaler? Noget at arbejde videre med?

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

den r de tr d afs t

Den røde tråd - afsæt

Der arbejdes med

1) Årsag og betydning 2) Vision og alternativ 3) Handling og forandring

ud fra devisen: læreren kender ikke alle svarene – men er god til at stille spørgsmålene

på baggrund af mottoet: ingen ved mere om elevernes sundhed – end eleverne selv!

på vejen frem mod målet: at styrke elevernes handlekompetence og give dem forudsætninger for at handle sundt for sig selv og andre

Opbygning af temaerne

idestorm/alternativer > refleksion > undersøgelse/øvelser > diskussion/ overvejelser > aftaler/handling > evaluering/opfølgning

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

arbejdssp rgsm lene er omdrejningspunkt
Arbejdsspørgsmålene er omdrejningspunkt

Arbejdsspørgsmålene er åbne – udforskende – udfordrende.

Med arbejdsspørgsmålene søges der svar og deles viden.

Eksempler fra Den Røde Tråd, emnet Hjemme hos mig, 4. kl.:

Hvem bor jeg med?

Hvad er en sund familie?

Findes der sunde livretter? Hvis ja – hvilke? Hvis nej – kan vi vide det?

Hvilke fritidsinteresser har jeg?

Hvor ligger mit boligområde?

Hvordan er min skolevej?

Hvordan kommer vi i skole i min klasse?

Kan det lade sig gøre selv at transportere sig i skole? Hvis ja - hvordan? Hvis nej – hvorfor ikke? Hvad skal der til?

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

l rerrollen
Lærerrollen

Hvilke funktioner har læreren i sundhedsundervisningen?

Hvor ser du lærerrollen i sundhedsundervisningen adskiller sig fra lærerrollen i anden undervisning?

Hvad er de største udfordringer for læreren i sundhedsundervisningen?

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

to typer af m l
To typer af mål

I planlægning, udførelse og evaluering af sundhedsundervisningen kan der skelnes mellem

Pædagogiske mål

Sundhedsmål

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

planl gning af sundhedsundervisning
Planlægning af sundhedsundervisning

Hvad skal emnet være?

Hvad skal målene være?

Hvilke fag/samarbejdspartnere skal indgå?

Hvilke materialer skal indgå?

Hvilke overvejelser skal der arbejdes med/hvilke arbejdsspørgsmål?

Hvordan skal eleverne arbejde med årsag - betydning? Altså med vidensdelen…

Hvordan skal eleverne arbejde med vision - alternativ? Altså med muligheder, ønsker, holdninger…

Hvordan skal eleverne arbejde med handling – forandring? Altså med forandringsstrategier og handlekompetence…

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

planl gningsskema
Planlægningsskema

Emne:

Mål:

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

til overvejelse

Til overvejelse

 • Hvad er lærerens rolle i forhold til elevernes sundhed ?
 • Mulige samarbejdspartnere?
 • Hvordan kan deltagelse blive et omdrejningspunkt?
 • Hvordan kan selfefficacyen styrkes?
 • Hvordan kan der skabes handleerfaring?
 • Hvad kan man bidrage med som underviser?

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

Univeristy College Syddanmark,

materialer til sundhedsundervisningen
Materialer til sundhedsundervisningen

Den Røde Tråd – sundhedsundervisning i 0.-9. klasse. Varde kommune. www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg > pædagogik og rådg. > sundhed og trivsel

Fødevarestyrelsen: www.altomkost.dk > madklassen

Fødevarestyrelsen: www.maksenhalvliter.dk > underviser

UC Syddanmark: www.aktivrundti.dk > inspiration

Kræftens bekæmpelse: www.liv.dk , www.cancer.dk/sundskole

Børns Vilkår: www.bornsvilkar.dk > temaer

Sex og Samfund: www.bedreseksualundervisning.dk

Dansk Center for Uv-miljø: www.dcum.dk > undervisningsmiljø

Frivilligt drenge- og pigeforbund: www.fdf.dk > legedatabasen

Klassesæt, enkelteksemplarer og vejledning på CFU Esbjerg

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010

litteratur
Litteratur

Faghæfte 21, Undervisningsministeriet

”Skolen som sundhedsaktør – værdier, pædagogik og ledelse” af Jytte Friis og Pia Due, i: Sundhedsfremme i hverdagen, Kjeld Fredens m.fl., Munksgaard Danmark,

”Sundhedspædagogiske kernebegreber” af Bjarne Bruun Jensen, i: Forebyggende sundhedsarbejde, Kamper-Jørgensen m.fl., Munksgaard Danmark

”Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden” af Bjarne Bruun Jensen, i: Læring i sundhedsvæsenet, Hounsgaard m.fl., Munksgaard Danmark

Sundhed i teori og praksis, Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen, Philosophia

Univeristy College Syddanmark, 29. november 2010