Samh llsl ra
Download
1 / 70

Samhällslära - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Samhällslära. Kurs 1 Staten och individen. Staten. St at eller land Erkänt självständigt kontrollerat område Vad förutsätts för att staten skall fungera? Regelverk som accepteras Regleras genom Lagar Seder och bruk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhällslära' - mali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samh llsl ra

Samhällslära

Kurs 1

Staten och individen


Staten
Staten

 • Stat eller land

  • Erkänt självständigt kontrollerat område

 • Vad förutsätts för att staten skall fungera?

  • Regelverk som accepteras

  • Regleras genom

   • Lagar

   • Seder och bruk

    dvs. vi gör så som ärbäst för oss alla = begränsar var och ens rätt, vilket leder till olika uppfattningar om frihet --- kontroll


Statens uppgifter
Statens uppgifter

 • Svara för:

  • Yttre och inre säkerhet och trygghet

  • Lagar och regler

  • Ordning

  • Rätt

  • Statsapparat (förvaltning)

  • Utbildning

  • Social trygghet

  • Kultur

 • Detta utövas på basen av den makt staten har. ”Makt är förmågan att driva genom en åsikt eller ett beslut trots motstånd”


Vem har makten
Vem har makten

 • Offentlig makt

  • Odemokratisk ex.

   • Parti

   • Individ

   • Organisation

  • Demokratisk

   • President

    B) Folkrepresentation

    Enligt principen för folket genom folket


Statsformer

FORM

Monarki

Republik

Kejsardöme

STATSCHEF

Kung, Drottn.

President

Kejsare

Makten hos statschefen är ofta beroende av statsformen

STATSFORMER


Ordkunskap

Folkrepresenta-tion

parlament

riksdag

national-församling

representanthus

förbundsdag

knesset

folkkongress

duma

Regeringschef

statsminister

premiär-

minister

förbunds-

kansler

regeringschef

Ordkunskap


Demokrati diktatur
Demokrati-diktatur

 • DEMOKRATIER

  • medborgarna deltar i styrelsen och skapar reglerna

 • DIKTATURER

  • reglerna ges av andra som styr och medborgarna lyder

 • RÄTTSSTATEN

  • staten :

   • garanterar rättigheter och skyldigheter

   • följer själv lagar och bestämmelser


Demokrati ig r idag
Demokrati igår - idag

ATEN

 • Alla fria män deltog i beslutsfattandet (stadsstater). Direkt demokrati.

  • Inte kvinnor, slavar

 • Skyldighet att sköta statens uppgifter

 • Ostrakism (utvisning av politiskt farliga förekom) och baserade sig på omröstning

 • Ingen åtskillnad mellan maktformerna


VÄSTERLÄNDSK

 • Allmän delaktighet (myndiga) via ombud

 • Skillnad upprätthålls mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt

 • Minoriteten finner sig i majoritetens vilja

 • Respekt för minoriteter

 • Friheterna respekteras och det är tillåtet att ifrågasätta

 • Rättstatsprincipen tillämpas


K nnetecken f r totalit ra stater diktaturer
Kännetecken för totalitära stater (diktaturer)

 • Intolerans

  • Avvisning och förföljelse av kritiker och annorlundatänkande

  • Censur och kontroll (friheterna saknas)

  • angiverisystem

 • Likriktning

  • Undervisning

  • Näringsliv

  • Kultur

 • Enpartisystem

  • Förhärligande av makthavarna


Olika s tt f r val av folkrepresentanter
Olika sätt för val av folkrepresentanter

Förutsättning: rösträtt

 • Kan vara begränsad

 • I Finland har man rösträtt från 18 års ålder

 • Majoritetsval

  • Vanligt

  • En persons valkretsar

  • Den som får mest röster väljs

   + stabilt system

   + enkelt och klart

   - inte representativt

   - röster går förlorade

   - tvåpartisystem


 • Folkrep forts
  folkrep forts.

  • Proportionella val

   • Bygger på d´Hondts modell

   • Valkretsen väljer flera representanter

   • Platserna fördelas proportionellt i förhållande tilll totalrösteantalet

    + ger alla möjlighet till representation

    +inga röster förloras

    - ganska invecklat

    - leder till många partier

    - kan medföra politisk instabilitet


  Finlands statsskick
  FINLANDS STATSSKICK

  • PRINCIPER:

  • Suveränitet (oberoende)

   • begränsas av internationell rätt och fördrag samt olika avtal t.ex

    • EU-medlemskapet

    • FN-stadgan

    • Människorättskonventio-

     nen

    • handelsavtal

    • gränsavtal etc.

   • alla dessa inskränker de facto på vår handlingsfrihet, men icke på suveräniteten


  Finlands forts
  FINLANDS forts.

  • Demokrati (västerländsk)

   • enskilda individer garanteras rätt att delta och påverka samhällsutvecklingen

   • medborgarna garanteras grundläggande rättigheter och skyldigheter

   • respekt för minoriteter t.ex. språk, kön, ålder, lyte, övertygelse etc.


  Finlands forts1
  FINLANDS forts.

  • Maktfördelning

   • lagstiftande makt (riksdag)

   • verkställande makt (regering)

   • dömande makt (domstolar)

  • Parlamentarism

   • regeringen skall ha riksdagens förtroende

    (över 50% av riksdagen stöder regeringens förslag)


  Grundlagen
  GRUNDLAGEN

  • Grundlag 2000 (1.3 2000) ersätter de tidigare:

   • RF 1919 (regeringsformen)

   • RO 1928 (riksdagsordningen)

   • Ministeransvarighetslagen 1922

   • Lagen om riksrätt 1922


  Grundlagen forts
  GRUNDLAGEN forts.

  • Grundlagen innehåller bl.a. bestämmelser om :

   • statsskick

   • rättsprinciper

   • grundläggande rättigheter

   • riksdag

   • regering och president samt

   • högsta styrelsen


  Medborgarnas st llning
  MEDBORGARNAS STÄLLNING

  RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ENLIGT GRUNDLAGEN

  • Jämlikhet

   • Likhet inför lagen

   • förbud mot särbehandlig

   • barns medinflytande

  • Rätt till liv, frihet, integritet och säkerhet

   • förbud mot kränkning av människovärdet


  R ttigheter och friheter forts
  Rättigheter och friheter forts.

  • Förbud mot retroaktiv tillämpning av strafflagstiftning

  • Rörelsefrihet

   • rätt att fritt välja boningsort

   • rätt att fritt resa in i och ut ur landet

   • utlänning får ej utvisas om kränkning hotar annorstädes

  • Skydd för privatliv, heder och hemfrid

   • inkluderar även brev & telefon

  • Religions- och samvetsfrid

   • rätt att tro eller låta bli

   • får ej kränka annan rättighet


  R ttigheter och friheter forts1
  Rättigheter och friheter forts.

  • Yttrandefrihet och offentlighet

   • förbud mot censur

   • rätt att få del av offentliga handlingar

  • Mötes- och föreningsfrihet

   • rätt att demonstrera

  • Rösträtt

   • berör även utlänningar i kommunalval

  • Rätt till tryggad egendom


  R ttigheter och friheter forts2
  Rättigheter och friheter forts.

  • Kulturell rätt

   • rätt till avgiftsfri grundutbildning

   • rätt att utveckla sig själv

   • kunskapens och konstens frihet

  • Nationalspråkens jämställdhet

   • finska – svenska

   • samers & teckenspråkets behov tryggas

  • Näringsfrihet och rätt till arbete

   • ingen får avskedas utan laga grund


  R ttigheter och friheter forts3
  Rättigheter och friheter forts.

  • Rätt till social trygghet

   • grundläggande försörjning tryggad

   • tryggade samhällstjänster och boende

  • Rätt till sund miljö

  • Rätt till oberoende, smidig och omedelbar prövning av myndigheter och domstol


  Skyldigheter
  SKYLDIGHETER

  • Allmän hörsamhets- och lydnadsplikt

  • Skyldighet att försvara landet eller att bistå på annat sätt

  • Läroplikt

  • Vittnesplikt

  • Skyldighet att åta sig offentliga uppdrag

  • Skyldighet att betala skatt


  Riksdagen
  RIKSDAGEN

  • Statsmakten tillkommer folket

  • Folket företräds av en vald riksdag (representativ demokrati)

  • Riksdagen består av 200 ledamöter

  • Riksdagens uppgifter:

   • stifta lagar

   • bevilja skatt

   • övervaka styrelse och förvaltning

   • besluta om krig, fred och fördrag


  • Mandatperiod 4 år

   • val tredje söndagen i mars

   • nästa val 2007

  • Valen är:

   • allmänna

   • lika

   • hemliga

   • direkta

   • proportionella

  • Landet är indelat i valkretsar (12-18) 15 används och antalet mandat i kretsen beror på befolkningstalet (f.n. 1-32)

  • Vasa län valde senast 17 riksdagsmän


  Kandidatnomine ring
  KANDIDATNOMINE-RING

  • Kandidaterkan ställas upp av:

   • politiska partier

   • valmansföreningar

    • 100 röstberättigade

    • 30 på Åland

  • Valbara:

   • röstberättigade

   • inte vissa tjänstemän och yrkesgrupper

  • Kandidatantal:

   • max samma som mandatantalet

   • dock minst 14


  • Valförbund:

   • kan ingås mellan partier och med valmansföreningar. Behandlas dock som en enhet

  • VALET

  • Röstning sker inom det röstningsområde inom vilket man bor

  • Man röstar på valkretsens kandidater

  • Valnämnd övervakar

  • Förhandsröstning möjlig


  Valet forts
  valet forts.

  • Valresultatet beräknas enligt d´Hondts systemet

   • ”riksdagen blir en miniatyrbild av folket”

  • OBS! Vid räkningen av röster avgör det personliga röstetalet endast rangordningen inom partiet

  • Partiets jämförelsetal avgör vilka som väljs till riksdagen


  Riksdagens arbete
  RIKSDAGENS ARBETE

  • Årliga arbetet inleds 1 februari

   • minst 190 arbetsdagar (i praktiken året runt c. 260d.)

   • i grundlagen kallas riksdagens årliga sammankomst riksmötet

   • riksdagens arbete indelas i vår- och höstsession

  • Plenum tisdagar och fredagar

   • fri talrätt

   • offentligt


  Riksdagen forts
  riksdagen forts.

  • Omröstningar

   • maskinell

   • sedlar

   • uppstigning

  • Plenum leds av talmannen

  • Ärenden bereds av utskott

   • experter o.

   • sakkunniga o.

   • tjänstemän hörs


  Utskotten
  UTSKOTTEN

  • Lagbestämda

   • grundlagsutskottet

   • utrikesutkottet

   • finansutskottet

   • statsutskottet

  • Frivilliga utskott

   • ekonomiutskottet

   • kulturutskottet

   • trafikutskottet

   • försvarsutskottet osv.

  • Stora utskottet

   • ”andra kammare” och ”EU” utsk.


  Riksdagens kontrollmakt
  RIKSDAGENS KONTROLLMAKT

  • riksdagen kan kontrollera och övervaka att regeringen gör det den skall genom :

  • frågor (spörsmål)

   • muntliga (frågetimme)

   • skriftliga

  • upplysningar regeringen ger

  • debatter om aktualiteter

   • vid behandlingen av dessa punkter kan den fria talrätten begränsas


  Riksdagens kontroll forts
  riksdagens kontroll forts.

  • Interpellation

   • förtroendemätare

  • Budgetmotion

  • Åtgärdsmotion

  • Meddelanden av statsministern eller minister

   • förtroendemätare

  • Redogörelser

  • Förtroendefrågor

   • omröstning som uppfattas som förtroendemätare


  Riksdagens kontroll forts1
  riksdagens kontroll forts.

  • Direktiv

  • Statsrevisorer

  • Justitieombudsmannen

  • riksdagsmännen kan även via informella vägar påverka skötseln av rikets angelägenheter

  • plenum är offentliga

  • riksdagens arbetsspråk är finska och svenska

  • folkomröstningar kan hållas  Obs vid lagstiftning
  OBS! vid lagstiftning

  • Specialutskott hör experter

  • Stora utskottet hörs om:

   • ändringsförslag godkänns i första behandlingen

   • majoriteten så besluter

  • Statsutskottet behandlar budget

  • Andra behandlingen tidigast tre dagar efter första behandlingen

  • Grundlagar godkänns med enkel majoritet och vilar över nyval. Godkänns med 2/3. Kan förklaras brådskande med 5/6 majoritet


  Riksdagen och budgeten
  Riksdagen och budgeten

  • Riksdagen stiftar våra lagar

  • Statens inkomster och utgifter för året är en lag som heter statsförslaget dvs. budgeten

  • Budgeten med tillhörande skattelagar är ettåriga

  • Med budgeten besluter riksdagen om hur våra ekon. villkor kommer att formas

  • Skattelagarna är effektiva styrmedel


  Offentlig finansiering
  Offentlig finansiering

  • Skatternas funktion:

   • finansiera

   • styra

   • utjämna skillnader

  • Skatteformer:

   • 1. Direkta skatter

    • statens inkomst- och förmögenhetsskatt

    • kommunalskatten

    • kyrkoskatten

    • arvs- och gåvoskatten


  Skatter forts
  skatter forts.

  • 2. Indirekta skatter

   • mervärdesskatten (moms)

   • tullar

   • acciser

  • 3. Avgifter av skattenatur

   • socialskyddsavgifter

   • pensionspremier

   • arbetslöshetspremier

 • Statsförslaget (budgeten)

  • Inkomster (4 avdelningar)

   • skatter & motsvarande

   • blandade inkomster


 • Budget forts
  budget forts.

  • Ränte- och dividendinkomster

  • lån

 • Utgifter (huvudtitlar)

  • presidenten

  • riksdagen

  • statsrådet

  • ministerierna

  • statsskulden


 • Regeringen
  REGERINGEN

  • Statsråd-regering

   • max 17+1

   • redbara medborgare (gäller inte riksdag)

   • två juridiskt skolade (slopat)

  • Uppgift:

   • verkställa riksdagens beslut

   • sköta landets styrelse och förvaltning

  • Regeringstyper efter stöd:

   • majoritetsregering

   • minoritetsregering


  Regering forts
  Regering forts.

  • Regering enligt parter:

   • enpartiregering

   • flerpartiregering eller koalitionsregering

   • samlingsregering

  • Bildning:

   • partierna förhandlar om regeringsprogrammet

   • partierna förhandlar om regeringens sammansättning

   • presidenten hör talmannen och meddelar statsministerkandidat


  Regering forts1
  Regering forts.

  • riksdagen röstar om kandidaten som utnämns av presidenten

  • statsministern föreslår ministrar som utnämns av presidenten

 • Ministrarna leder var sitt ministerium (vissa delade)

 • Ministrarna svarar inför riksdagen för sina handlingar

 • Koalitionsregeringar bildas vanligen i länder med många partier (inte alltid så starka)

 • I länder med majoritetsval har man vanligen enpartiregeringar


 • J mf r med tidigare
  Jämför med tidigare

  • Bildning:

   • presidenten förhandlar med riksdagens talman

   • presidenten förhandlar med riksdagsgrupperna

   • presidenten ger någon i uppdrag att komma med ett reg.förslag

   • presidenten kan godkänna ändra eller förkasta förslaget

   • om förslaget godkänns blir bildaren i allmänhet statsminister

   • om förslaget förkastas eller inte ger resultat så ges uppdraget till någon annan


  Presidenten
  PRESIDENTEN

  • Statschef i Finland

  • Innehar den högsta verkställande makten

  • Kompetenskrav: infödd medborgare

  • Mandatperiod : 6 år , möjligt med två perioder

  • Val i Januari, valen ”dubbla” vid behov

  • Kandidater uppställs av riksdagspartier eller valmansföreningar


  Presidenten forts
  presidenten forts.

  • Presidentvalet är ett direkt folkval

  • Presidentens uppgifter:

   • Presidenten och medborgaren

    • utser högsta tjänstemän

    • benådar

    • belöningar

     • titlar

     • utmärkelsetecken

   • Presidenten och riksdagen

    • öppnar och avslutar

    • avger propositioner med reg.

    • stadfäster lagar


  Presidenten forts1
  presidenten forts.

  • Presidenten och statsrådet

   • utser statsminister

   • utser ministrar

   • beviljar avsked

   • utfärdar förordningar med reg.

   • övervakar statsförvaltningen

  • Övrigt

   • utrikespolitik med reg.

   • överbefälhavare

   • kan upplösa riksdag och utlysa nyval

   • Ålandsfrågor

 • Lönen skattefri


 • Eu och dess tillkomst
  EU och dess tillkomst

  • Främsta förespråkare:

   • Altiero Spinelli

   • Jean Monnet

  • Inleddes 1951 med Kol-och stålunionen

  • Kompletterades 1957 med Romfördraget som gav upphov till EEC och Euratom

  • Kompletterades med enhetsakten 1986 och

  • Maastrichtavtalet 1992 som skapade EU


  Eu s utvidgning
  EU:s utvidgning

  • Ursprungsländer var de sex: Tyskland,Frankrike, BeNeLux och Italien

  • Storbritannien och därmed Danmark och Irland tillkom 1972

  • Grekland 1981

  • Spanien och Portugal 1986

  • Finland,Sverige och Österrike 1995

  • Därmed hade världens största handelsmakt skapats: 2004 tillkom


  Tanken bakom eu
  Tanken bakom EU

  • Ett gemensamt agerande är mer effektivt än om länder verkar enskilt

  • Områden där gemensamt agerande anses viktigt är:

   • inre marknad

    • fri rörlighet för kapital,varor,tjänster och arbetstagare

   • gemensam jordbrukspolitik

   • handelspolitik (tullar utåt)

   • social och ekonomisk sammanhållning


  Tanken forts
  tanken forts.

  • monetära unionen

  • utrikes- och säkerhetspolitiken

 • EU:s agerande baserar sig på dess rätt att skapa gemensamma regler och gemensam lagstiftning i de frågor som ansas beröra alla

 • Bryssel är centralort för EU men parlamentet sammanträder även i Strasbourg.

 • Organ finns även lokaliserade i medlemsländerna


 • Hur fungerar eu
  Hur fungerar EU

  Europarådet

  Stats- el. reg.chefer; linjedragning

  Ministerrådet

  Högsta beslutande organ. Representerar medlemsländerna

  Kommissionen

  EU:s ”regering”. Ger förslag och verkställer

  Parlamentet

  Åsiktsforum. Ger utlåtanden och godkänner kommissionen

  http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_sv.htm


  Eu besluts giltighet
  EU besluts giltighet

  • Förordningar

   • Övernationella bestämmelser som alla måste följa

  • Direktiv

   • Anvisningar som har bindande mål. Nationella beslut om hur.

  • Beslut

   • Bindande för parter i enskild fråga

  • Rekommendation

   • Riktlinje för hur man kan tänka sig


  Eu domstolen
  EU - domstolen

  • Egentligen EG-domstol med domsrätt i ekonomiska frågor

   • Finns i Luxemburg

   • Domare från alla medlemsländer

  • Beslutanderätt bl.a. i:

   • Tolkningar om EU-avtal

   • Tvister mellan medlemsländer

   • Tvister med medborgare

  • Domarna är prejudicerande


  Kommunerna
  KOMMUNERNA

  • Kommunallagen från 1.1 95

  • 416 kommuner av vilka 113 kallar sig städer (2007)

   • 44 tvåspråkiga

   • 19 svenskspråkiga

  • Medlemmar i kommunen är:

   • mantalsskrivna

   • yrkes- eller affärsidkare

   • de som äger fast egendom

   • samfund med hemort

  • Kommunens uppgifter:

   • lagstadgade (hälsovård, skola)

   • frivilliga (teater, idrott)


  Kommunen forts
  kommunen forts.

  • Kommunen får inte ägna sig åt verksamhet som:

   • gynnar enskild

   • gynnar parti eller grupp

   • görs i vinstsyfte

  • Största kommunen är H:fors

   • 560 905 invånare

  • Minsta kommunen Sottunga

   • 127 invånare

  • Svenskaste är Hammarland

   • 96 % svenskar  Kommunens ekonomi
  Kommunens ekonomi

  • Kommunens verksamhet medför utgifter och de ökar då skyldigheterna blir flera.

  • Kostnaderna täcks av:

   • skatter

   • bidrag från staten

   • avgifter

   • lån

  • Inkomsterna varierar beroende på

   • servicenivå

   • invånarnas välstånd


  • Kommunen har beskattningsrätt Skatteprocenten anges i skattören

  • Om skattöret är 17,5 betyder det att man för varje beskattningsbar euro betalar 17,5 cent i skatt

  • Kommunalskatten är proportionell.

  • Kommunalskatten bestämms av varje kommun och varierar mella 16-21 cent

   • nu (2007) är högsta 21 och lägsta 16.0


  Kommunmedlemmarnas m jlighet att p verka
  Kommunmedlemmarnas möjlighet att påverka skattören

  • Påverkningsmöjligheter

   Formella:

   • Rösta

   • Kandidera

   • Medlemskap i organ

   • Anmärkningsrätt

   • Rätt att göra rättelseyrkande

   • Besvärsrätt

   • Initiativrätt


  Informella: skattören

  • Kontakt med tjänstemän

  • Kontakt med förtroendevalda

  • Påtryckning med hjälp av föreningar och organisationer

  • Massmedieinslag

   • Insändare

   • Program och artiklar

  • Protestlistor

  • Strejker

  • Stadsdelsgrupper och byråd


  Befolkningen
  Befolkningen skattören

  • Några fakta:

  • 5 milj. invånare

  • 15 invånare/km

   • Lappland 2/km

   • Nyland 114/km

  • Befolkningsstrukturen ojämn

   • unga få c. 63.000 per årskulle

   • åldringar många och ökar

   • totalbefolkningen kommer att minska en bit in på 2000-talet


  Befolkning forts
  befolkning forts. skattören

  • Problem:

   • åldringsvården

   • pensionerna

   • fördelningspolitiken

   • arbetskraft

  • Näringsstrukturen

   • stora förändringar 1950-90

    • tätorter

    • service

    • socialpolitik


  ÅLAND skattören

  • Landskap i Finland

  • Självstyrande

   • egen beslutande- och lagstiftningsrätt

   • i gemensamma frågor som myntväsende och utrikespolitik gäller finska bestämmelser

  • Demilitariserat

   • inga försvarsanläggningar eller militär personal, ingen värnplikt


  Land forts
  Åland forts skattören

  • Lagting = folkrepresentation

   • 30 medlemmar valda för 4 år

   • talman= ordförande

   • rösträtten förutsätter hembygdsrätt

   • presidenten kan i vissa fall inlämna veto mot landskapslagarna

   • parlamentarism

  • Landskapsstyrelsen = regering

   • lantråd = ordförande

   • 5 eller 7 medlemmar


  Land forts1
  Åland forts. skattören

  • Staten representeras av en landshövding

  • Ålandsdelegationen sakkunnigorgan i angelägenheter mellan riket och landskapet

  • Åland väljer en riksdagsman

  • Särdrag

   • budgetmakt

   • hembygdsrätt

   • enspråkighet