tema 4 l an lisi formal de la imatge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMA 4 L’anàlisi formal de la imatge PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMA 4 L’anàlisi formal de la imatge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

TEMA 4 L’anàlisi formal de la imatge - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

TEMA 4 L’anàlisi formal de la imatge. Ivette Casadevall Oriol Fernández Ferrio l Amettler Dominik Agut Cristian Varela. 4.1 Elements morfològics primaris. Són essencials per el sentit. S ’han d’estudiar una sèrie d’elements morfològics: El punt La línia El pla El color

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEMA 4 L’anàlisi formal de la imatge' - malana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tema 4 l an lisi formal de la imatge

TEMA 4L’anàlisi formal de la imatge

Ivette Casadevall

Oriol Fernández

Ferriol Amettler

Dominik Agut

Cristian Varela

4 1 elements morfol gics primaris
4.1 Elements morfològics primaris
 • Són essencials per el sentit.
 • S’han d’estudiar una sèrie d’elements morfològics:
  • El punt
  • La línia
  • El pla
  • El color
  • La forma
  • La textura
4 1 elements morfol gics primaris1
4.1 Elements morfològics primaris

El punt

La seva funció depèn de tres factors:

 • La ubicació: determina la sensació d’inestabilitat o d’estabilitat de la imatge.

- ANISTROPIA El contrast

 • La posició relativa: punt independent

3 tipus de punts implícits:

 • Centres geomètrics
 • Punts de fuga.
 • Centres d’atenció
4 1 elements morfol gics primaris2
4.1 Elements morfològics primaris

La línia és un element polivalent.

Funcions:

 • Aporta profunditat a la composició.
 • Crea sectors de direcció de la imatge.
 • Separa plans i organitza l’espai.
 • Dóna volum als objectes.
 • Representa la forma i l’estructura d’un objecte.

El pla

Es defineix en funció de la bidimensionalitat i la forma.

 • Està relacionat amb l’espai.
 • Es troben diferents subespais.
4 1 elements morfol gics primaris3
4.1 Elements morfològics primaris

El color és un element independent dels objectes.

La percepció del color depèn de tres factors:

 • La longitud de la onada
 • La saturació
 • La lluminositat

Les seves funcions, són:

 • Contribueix a la creació de l’espai de la imatge
  • La cromàtica representació que produeix un espai ple
  • La valorista juga amb la graduació i amb els graus d’intensitat.
 • Té capacitat per crear ritmes espacials
 • Té manifestacions sintètiques
 • La juxtaposició de colors càlids i freds dóna la sensació de profunditat.
 • Determina la composició per mitja de contrasts.
4 1 elements morfol gics primaris4
4.1 Elements morfològics primaris

La forma és exterior a la matèria.

Es coneixen tres formes de representació de la forma:

 • Projecció : implica un punt de vista fix amb funció 3D.
 • Escorç: posició perpendicular al nostre nivell visual .
 • Traslapo: superposició.

.

La textura crea una certa materialitat de l’objecte.

S’hi troben propietats òptiques i tàctils.

4 2 elements din mics i escalars
4.2 Elements dinàmics i escalars

ELEMENTS DINÀMICS

 • Són els elements que activen d’immobilitat d’una imatge fixa. En la imatge es poden donar dos tipus de temporalitat:

- Seqüència

- Simultaneïtat

 • Els elements dinàmics de la imatge són immaterials i intangibles. Ser dinàmic no és una propietat del món material. El moviment no es pot tocar.
 • Quan parlem d’elements dinàmics ens referim als elements que contribueixen a crear moviment en la imatge. Elements importants: latensió i el ritme.
4 2 elements din mics i escalars1
4.2 Elements dinàmics i escalars

LA TENSIÓ

Aquest efecte dinàmic s’explica a través dels conceptes de força i direcció. Parlem d’una imatge que produeix tensió perquè exerceix una deformació sobre el què volem representar.

La tensió pot manifestar-se o produir-se mitjançant tres elements o tres factors...

4 2 elements din mics i escalars2
4.2 Elements dinàmics i escalars

1- Mitjançant el joc de proporcions en una imatge, osigui, deformar la imatge fixa en un esquema més simple.

És una lluita entre dues tendències antagòniques i oposades, una porta a inclinar la imatge i l’altre lluita per mantenir una posició vertical.

Per a Gestaltés millor la posició vertical.

4 2 elements din mics i escalars3
4.2 Elements dinàmics i escalars

2- Trobem l’orientació obliqüa, la diagonal, completament relacionada amb l’anterior, la horitzontal i la vertical. Aquesta, s’aparta de les posicions d’equilibri (vertical i horitzontal).

4 2 elements din mics i escalars4
4.2 Elements dinàmics i escalars

3- Trobem la distorsió de la forma. Qualsevol distorsió produeix sempre tensions encaminades a corregir-les i a restablir la seva forma original, les formes incompletes, l’escorça, la representació de la profunditat... tot això produeix tensió en la imatge.

4 2 elements din mics i escalars5
4.2 Elements dinàmics i escalars

EL RITME

És un concepte més complex que afecta directament a la composició de la imatge. La idea de ritme es dóna gràcies a la combinació de diferents elements bàsics:

 • Estructura
 • Periodicitat
4 2 elements din mics i escalars6
4.2 Elements dinàmics i escalars

EL RITME

 • Estructura: està relacionada amb l’ordenació dels elements sensibles que són analitzats en termes d’intensitat i es poden dividir en forts o febles. També s’expressa a través de la proporció. Per a produir el ritme es necessita ordre.
4 2 elements din mics i escalars7
4.2 Elements dinàmics i escalars

EL RITME

 • Periodicitat: indica la idea de repetició. La periodicitat també s’explica a través del concepte de cadència que implica una successió i una regulació. Això es pot aconseguir de moltes maneres, per exemple, a través de la jerarquització dels elements, d’una repetició ordenada de certs motius iconogràfics...
4 2 elements din mics i escalars8
4.2 Elements dinàmics i escalars

ELEMENTS ESCALARS

El tamany, la forma, l’escala, la proporció i el format.

Aquests elements impliquen relacions entre els motius icònics que apareixen en la imatge que poden ser de diferents tipus i naturalesa:

 • Pot ser una simple relació quantitativa o la imatge representada i la realitat.
 • Entre les parts d’un tot.

Políclet va establir un plànol, que percep que l’altura del cos ha d’equivaldre a vuit caps. També podem parlar d’una relació entre verticalitat i la horitzontalitat del format del quadre que s’expressa per una elació de ràtio. Es relacionen, també, pel tamany objectiu d’una imatge i el què els éssers humans concebem com un tamany adequat, això estabilitza el tamany estàndard. Els processos escalars influeixen en la legibilitat de la imatge.

4 2 elements din mics i escalars9
4.2 Elements dinàmics i escalars

EL TAMANY

És un dels factors que determina la identificació dels objectes que ens envolta ia la pluralitat del gran i del petit. El tamany s’imposa com una categoria d’identificació de la imatge, de l’objecte.  

 • Es potincrementar el pes visual d'unobjecte, aquesta característica està relacionada ambelsprincipis de la Teoriade la Gestalt.
 • Es potdinamitzarl'espai de la profunditatmitjançant la utilitzaciódelsvariants de grandària.
 • Potmotivar la creaciód'un impacte visual directe.
4 2 elements din mics i escalars10
4.2 Elements dinàmics i escalars

L’ESCALA

Imprescindible per entendrel'espai visual que ensenvolta. Permetl'ampliació de la grandària de qualsevolobjectesense que es veginalterades les sevesproporcionsestructurals. Per entendre el concepted'escalaésnecessaridistingirdos tipusd'escalafonamentals:

 • Escala externa: estableix una relacióentre la grandària absoluta de la imatge representada i el seureferent en la realitat(exemples: mapes, maquetes d'edificis…).
 • Escala interna: implica una relació entre la grandàriad'unobjecterepresentat en la imatge i la grandària global de la pròpiarepresentació. (exemple: diferentstipus de plànol que caben en la imatged'unapel·lículacinematogràfica).
4 2 elements din mics i escalars11
4.2 Elements dinàmics i escalars

LA PROPORCIÓ

Designa la relacióquantitativa entre un objecte i les sevespartsconstitutives. El fonament de la proporcióés la mesura. La proporcióésl'expressió de l'ordreintern de la composició. És el factor cabdalessencial, per produirsensació de ritme i de dinamisme en la imatge.

4 2 elements din mics i escalars12
4.2 Elements dinàmics i escalars

EL FORMAT

Per a que nosaltrespoguempercebrebé el món visual hemde posar una sèrie de límits; aquestslímitsels posa el marc, que és el que limita l'espai visual transformant-lo en un camp de representació.

El marcés el que ens proporciona de manera automàtica les coordenadescartesianesnecessàriesperquè la nostra mirada pugui orientar-se. De manera que el marcserveixd'intermediari entre el món de la realitat i el mónfictici.

4 3 les estructures compositives
4.3 Les estructures compositives

Composició visual

Distribució d’elements o forces visuals sobre una superfície.

Ordre

Manera d’organitzar una estructura.

4 3 les estructures compositives1
4.3 Les estructures compositives

Imatge camp de forces dinàmic.

 • Força: determina cap on es dirigirà la nostra mirada i amb quina intensitat.

Objectiu composició  buscar l’equilibri.

 • Equilibri: estat de distribució de les forces.
4 3 les estructures compositives2
4.3 Les estructures compositives

Equilibri

 • Pes visual: zona a la que tendeixen els elements.

- Ubicació de la superfície.

- Mida

- Formes irregulars i regulars

- Color

- Profunditat

- Textura

- Aïllament

- Interès intrínsec

4 3 les estructures compositives3
4.3 Les estructures compositives

Direcció espacial: determina la nostra percepció i, per tant, el marc de referència per reconèixer objectes.

 • Camp Visual
 • Orientació ambiental
4 3 les estructures compositives4
4.3 Les estructures compositives

Composició sistema cartesià i sistema concèntric.

Poden ser:

 • Buscades
 • Obertes

Tipus de centre:

 • Geomètric: ve donat per la pròpia estructura.
 • Dinàmic: focus principal del camp de forces.
4 4 la imatge seq encial
4.4 La imatge seqüencial
 • Caràcter d’imatge narrativa: passa el temps i descriu situacions o esdeveniments..
 • Imatge amb duració, temporitzadaTé intenció de representar el pas del temps.
 • Té un inici i un final. Estructura de relat clàssic:

- Plantejament

- Nus

- Desenllaç

4 4 la imatge seq encial1
4.4 La imatge seqüencial

CAMP I FORA DE CAMP

4 4 la imatge seq encial2
4.4 La imatge seqüencial

CAMP I FORA DE CAMP

 • Contra camp homogeni: espai que es localitza dins la pròpia ficció cinematogràfica.
 • Contra camp heterogeni: espai que està fora d’una pel·lícula. És aquell espai on hi ha l’espectador i l’equip tècnic.
4 5 la narraci
4.5 La narració
 • “Conjunt organitzat de significants els significats dels quals constitueixen una història i suposa una organització temporal.” Una estructura narrativa ordenada és un RELAT i les seves part són: plantejament, nus i desenllaç
4 5 el punt de vista
4.5 El punt de vista
 • Determina la posició i la resposta de l’espectador davant del que veu davant la pantalla

Distanciat

Subjectiu

Heterogeni

Hipersubjectiu

Semisubjectiu

Punt de vista

4 5 teoria del muntatge
4.5 Teoria del muntatge

“Articulació de les imatges per tal de que es pugui explicar la història que es vol explicar ambsentit.”

 • Funcions del muntatge:
  • Fabrica un temps artificial i relaciona blocs d’imatges no continus
  • Té capacitat per crear un ordreseqüencial
slide31

Funcions del muntatge:

 • SINTÀCTICA: enllaça elements heterogenis i vol produir una significació
 • SEMÀNTICA: té a veure amb el significat que volem donar a les imatges i el contingut que tenen
 • RÍTMICA O FORMAL: té a veure amb el ritme, el temps, la forma... Ex: videoclip