Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ
Download
1 / 21

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα. Αρχεία δεδομένων στη Matlab. H Matlab μπορεί να χειριστεί αρκετά αρχεία δεδομένων Π.χ.αρχεία Excel, tiff, png, bmp (graphics) Lotus 123 WAV, AVI – αρχεία ήχου CSV, TXT, DAT, DLM, TAB κλπ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα ' - malana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ

Μάθημα 3

Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα


Matlab
Αρχεία δεδομένων στη Matlab

 • H Matlab μπορεί να χειριστεί αρκετά αρχεία δεδομένων

 • Π.χ.αρχεία Excel, tiff, png, bmp (graphics)

 • Lotus 123

 • WAV, AVI – αρχεία ήχου

 • CSV, TXT, DAT, DLM, TAB κλπ…


Εντολές χειρισμού αρχείων

 • Load

 • Save

 • Textread

 • Και πολλές άλλες …..


Παράδειγμα…..

SampleID %C %S

101 0.3657 0.0636

102 0.2208 0.1135

103 0.5353 0.5191

104 0.5009 0.5216

105 0.5415 -999

106 0.501 -999


Παράδειγμα…..

%SampleID C S

101 0.3657 0.0636

102 0.2208 0.1135

103 0.5353 0.5191

104 0.5009 0.5216

105 0.5415 NaN

106 0.501 ΝaΝ


Χειρισμός Πινάκων

 • Τα δεδομένα από το αρχείο που εισάγουμε στη Matlab αποθηκεύονται σε ένα πίνακα

 • Οι στήλες του πίνακα είναι όσες και οι στήλες του αρχείου

 • Οι γραμμές του πίνακα είναι όσες οι γραμμές του αρχείου


Παράδειγμα…..

%SampleID %C%S

101 0.3657 0.0636

102 0.2208 0.1135

103 0.5353 0.5191

104 0.5009 0.5216

105 0.5415 NaN

106 0.501 ΝaΝ

Τι πίνακα θα πάρουμε..??

geochem 6x3 144 double array


Πίνακες……

στήλες

101 0.3657 0.0636

102 0.2208 0.1135

103 0.5353 0.5191

104 0.5009 0.5216

105 0.5415 NaN

106 0.501 ΝaΝ

 • Σε ένα πίνακα Α το στοιχείο γραμμήxστήλη συμβολίζεται σαν Α(γραμμή,στήλη)

 • Π.χ. Α(3,1)=103

 • Στον χειρισμό Πινάκων ο χαρακτήρας :είναι πολύ σημαντικός, συμβολίζει ΌΛΑ τα στοιχεία

 • Π.χ. Α(:,1)

γραμμές

Πίνακας 6x3


Αποθήκευση

 • Save

 • Με την εντολή Saveμπορούμε να αποθηκεύσουμε ΟΛΕΣ τις μεταβλητές που έχουν οριστεί μέσα στο περιβάλλον της Matlab σε ένα binary αρχείο το οποίο μπορούμε αργότερα να φορτώσουμε με την εντολή Load

 • Εναλλακτικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάποιες μεταβλητές μόνο ή να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε μορφή ASCII (text).

  π.χ. save('d:\mymfiles\june10','vol','temp','-ASCII')


Δημιουργία Διαγραμμάτων

 • Η Μatlab περιέχει πάρα πολλές συναρτήσεις για τη δημιουργία διαγραμμάτων π.χ. Plot, plot3, hist, rose, loglog, polar, semilogx κλπ.

 • Η πιο βασική είναι η plot.


Plotting
Plotting…..

 • Plot Δημιουργεί ένα απλό διάγραμμα (x,y)

 • Title Προσθέτει τίτλο

 • Axis Διαμορφώνει τους άξονες

 • Figure Δημιουργεί νέο figure…

 • Subplot Δημιουργεί περισσότερα από ένα διαγράμματα σε ένα figure

 • Hold Επιτρέπει να προσθέτουμε διαγράμματα στο ίδιο figure


Plotting1
Plotting…..

plot(...,'PropertyName',PropertyValue,...)

Line style

Line width

Color Marker type

Marker size

Marker face and edge coloring


Παράδειγμα….

 • x = 0 : pi/10 : 2*pi;

 • y = sin(x);


Παράδειγμα….

 • x = 0 : pi/10 : 2*pi;

 • y1 = sin(x);

 • y2 = cos(x);

 • plot(x,y1,'r--',x,y2,'b-')


Παράδειγμα….

x = 0 : pi/10 : 2*pi;

y = sin(x);

plot(x,y)

z=cos(x)

hold

plot(x,z,'r')

hold off


Παράδειγμα….

plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,...

'MarkerEdgeColor','k',...

'MarkerFaceColor','g',...

'MarkerSize',10)


Subplot
Subplot…..

subplot(2,2,1)

subplot(m,n,p)

income = [3.2 4.1 5.0 5.6];

outgo = [2.5 4.0 3.35 4.9];

subplot(2,1,1)

plot(income)

subplot(2,1,2)

plot(outgo)

n

m

ad