Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009
Download
1 / 24

PROJEKT JADRAN – RADIONICA 14. prosinca 2009. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

PROJEKT JADRAN – RADIONICA 14. prosinca 2009. Razina i utjecaj onečišćenja na području većih naselja – “vruće točke”. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, SPLIT Dr.sc.Ivana Ujević. PROJEKT JADRAN. KLORIRANI UGLJIKOVODICI Klorirani insekticidi HCB (heksaklorbenzen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROJEKT JADRAN – RADIONICA 14. prosinca 2009.' - makoto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

PROJEKT JADRAN – RADIONICA14. prosinca 2009.

Razina i utjecaj onečišćenja na području većih naselja – “vruće točke”

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, SPLIT

Dr.sc.Ivana Ujević • KLORIRANI UGLJIKOVODICI

 • Klorirani insekticidi

  • HCB (heksaklorbenzen)

  • HCH (heksaklorcikloheksan; lindan)

  • Aldrin

  • Dieldrin

  • DDT (diklor-difenil-trikloroetan)

   • dichlorodiphenylchloroethylene (DDE)

   • 1,1-dichloro-2, 2,-bischlorophenylethane (DDD)

   • 1,1,1-trichloro-2 ,2-bischlorophenylethane (DDT)

 • PCBs (poliklorirani bifenili) izraženi u ekvivalentima:

  • aroklor 1254

  • aroklor 1260

 • PROJEKT JADRAN


  Konvencijom "Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants" zabranjuje se širom svijeta proizvodnja i primjena insekticida, osim u slučajevima borbe protiv epidemija uz posebno odobrenje WHO (svjetske zdravstvene organizacije), 2001.

  PROJEKT JADRAN


  • METODA ODREĐIVANJA KLORIRANIH UGLJIKOVODIKA

  • Soxhlet ekstrakcija uz primjenu kapilarne plinske kromatografije (GC-Ni63 ECD), (UNEP 1988.)

  • Za provjeru analitičkog postupka korišten je unutarnji standard (PCB-29, ε-HCH, endosulfan Id4) i referentni materijal IAEA-406 za školjke, odnosno IAEA-408 za sediment.

  • Rezultati određivanja kloriranih ugljikovodika izraženi su u masenim udjelima u odnosu na suhu masu uzorka (x 10-9 s.m.)


  Vremenska i prostorna raspodjela masenih udjela (μg kg-1)kloriranih ugljikovodika u školjkama na području istočne obale Jadrana u razdoblju od 2002. do 2008. godine.

  MDK = 2000

  PROJEKT JADRAN


  MDK = 20

  MDK = 200


  MDK = 20

  MDK = 100  PROSTORNA RASPODJELA

  • Najonečišćenija kloriranim ugljikovodicima, prvenstveno PCB spojevim su urbanai industrijska područja:

   • Splita (Kaštelanski zaljev): IN, VR

   • Dubrovnika: GR, RD

   • Rijeke

   • Pule

   • Bakarskoga zaljeva

   • posljedicadugogodišnjeg ispuštanja industrijskih i urbanih otpadnih voda u priobalna područja.

   • zbog svoje postojanosti klorirani ugljikovodici se teško uklanjaju i time predstavljaju dugoročno opterećenje za okoliš.

  PROJEKT JADRAN


  VEMENSKA RASPODJELA

  • rezultati mjerenja kloriranih insekticida ukazuju na trend smanjenja stupnja zagađenja ispitivanim spojevima

  • smanjenje je očekivano budući da je njihova upotreba u poljoprivredi zabranjena prije 20-30 godina.

  • udjeli polikloriranih bifenila se ne smanjuju značajno u istraživanom području.

  • povećanje HCB (heksaklorbenzena) u području Splita (IN) od 2007 do 2008 za 8x.

  PROJEKT JADRAN


  • TEŠKI METALI

  • Cd, Cr, Cu, Pb, Zn i Hg

  • METODE ODREĐIVANJA TEŠKIH METALA

  • Elektrotermička atomska apsorpcijske spektrometrija (Cd, Cr, Cu i Pb)

  • Plamena atomska apsorpcijska spektrometrija (Zn)

  • Atomska apsorpcijska spektroskopija hladnih para (Hg)

  • Za provjeru analitičkog postupka korišten je standardni referentni materijal SRM 2976 za školjke, odnosno za sediment.

  • Rezultati mjerenja teških metala izraženi su u masenim udjelima u odnosu na suhu težinu uzorka (x 10-6 m.m.)


  MDK = 1x10-6

  MDK = 1x10-6

  MDK = 1x10-6

  MDK = 1,5x10-6

  MDK = 20x10-6

  MDK = 110x10-6


  • ANALIZA TRENDOVA

  • Godišnji trendovi za Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zn

   • – NISU ZNAČAJANI

  • Godišnji trendovi po postajama pojedinačno

  PROJEKT JADRAN  1.Maseni udjeli Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zn u ukupnom tkivu školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.

  2.Maseni udjeli veći od MDK:

  -Hg (IN)

  -Pb (PU, RI, BO, VR; 6 vrijednosti)

  3.Trendovi povećanja :

  Cd (2), Cr (1), Cu (1), Hg (2), Pb (4) i Zn (5)

  u blizini gradskih i lučkih središta

  4. Mogući ekološki rizik prema ERI (Ecological Reference Indeks, OSPAR): Pb, Hg (Inavinil)

  “Ekološki sigurno” područje obzirom na Cd, Cu i Zn

  PROJEKT JADRAN


  PROJEKT JADRAN školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.


  PROJEKT JADRAN školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.


  PROJEKT JADRAN školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.


  • 1. školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.Najviši maseni udjeli Hg izmjereni su u sedimentu IN, a Cd, Cr, Cu, Pb i Zn u sedimentu VR

  • 2. Najniži maseni udjeli svih metala izmjereni su u sedimentu LV

  • 3. Maseni udjeli Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zn u sedimentu svih postaja, osim VR (svi metali osim Hg) i IN (Hg) su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenim i umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana, povećani prema vrijednostima za sediment referentne postaje (Stončica)

  • 4. Trendovi:

   • Godišni trendovi statistički nisu značajni

   • Godišnji trendovi po postajama pojedinačno statistički nisu značajni

  • 5.Mogući ekološki rizik prema ERI (Ecological Reference Indeks, OSPAR): Hg (IN)

  • “Ekološki sigurno područje obzirom na Cd, Cr, Cu i Zn.

  PROJEKT JADRAN


  Hvala na pažnji školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.


  ad