آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA)

play fullscreen
1 / 23
آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA)
533 Views
Download Presentation
makayla-gavaghan
Download Presentation

آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA) زهره خامه فاطمه منتظری دکتر فیضی چکاب

 2. MIGA مقدمه

 3. MIGA تاریخچه تشکیل در سال 1988 توسط 42 عضو بانک جهانی با سرمایه ای به میزان یک میلیارد حق برداشت ویژه منقسم به صدهزار سهم شروع رسمی به فعالیت در سال 1990 الحاق ایران در سال 2003

 4. MIGA بالاترین رکن هر کشور یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارد شورای عالی تشکیلات میگا انتخاب توسط شورا مسئول اجرایی آژانس هیئت مدیره انتخاب از میان اعضاء انتخاب توسط شورا رئیس

 5. MIGA عضویت در این آژانس تنها برای کشورهای عضو بانک جهانی و کشور سوئیس امکان پذیر است. عضویت شیوه رای گیری به شیوه برتن وودز 177 رای عضویت + یک رای پذیره نویسی در ازاء هر سهم

 6. MIGA اصول میگا مشارکت و همکاری بهبود شرایط توسعه تضمین صحت برنامه های مالی

 7. MIGA اهداف میگا اعطای تضمینات مناسب به سرمایه گذاران و وام دهندگان کمک به دولت ها برای جذب سرمایه مستقیم خارجی

 8. MIGA کشاورزی نفت و گاز صنعت گردشگری معادن انرژی آبی فناوری های ارتباطی دستاوردهای میگا

 9. MIGA صدور ضمانت نامه اقدام به فعالیت های جانبی اختیارات تبعی خدمات و فعالیت های میگا

 10. MIGA به منظور تشویق جریان سرمایه در کشورهای درحال توسعه: ارائه خدمات مشاوره و کمک های فنی فراهم ساختن زمینه تبادل نظر و تفاهم بین کشورهای میزبان و سرمایه گذاران تشویق حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران اقدام به فعالیت های جانبی

 11. MIGA ریسک های تحت پوشش میگا استثنائات کلی ریسک های تحت پوشش سقف پوشش متقاضیان واجد شرایط پوشش سرمایه گذاری های واجد شرایط پوشش بخش های واجد شرایط پوشش پوشش بیمه ای میگا

 12. MIGA ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره ریسک نقض قرارداد ریسک منازعات مسلمانه با جنگ های داخلی ریسک های تحت پوشش میگا استثناء : اثبات اصل حسن نیت دولت شروط : غیر تبعیض آمیز در اعمال عادی قدرت تقنینی با هدف نظم بخشیدن به فعالیت های اقتصادی شروط: - عدم امکان توسل بیمه گذار به مرجع قضایی یا داوری برای رسیدگی به نقض قرارداد -عدم توانایی مرجع رسیدگی کننده در تصمیم گیری در مدت زمان تعیین شده در قرارداد -عدم توانایی محکوم له در اجرای رایی که به نفع او صادر شده

 13. MIGA هر فعل یا ترک فعلی از سوی دولت میزبان که بیمه گذار با آن موافقت نموده است و یا فعل یا ترک فعلی از سوی دولت میزبان که بیمه گذار مسئول آن است. هر فعل یا ترک فعلی از سوی دولت میزبان یا واقعه دیگری که قبل از انعقاد قرارداد تضمین صورت گیرد. استثنائات کلی ریسک های تحت پوشش بند C ماده 11 کنوانسیون

 14. MIGA جهت پوشش عواید ناشی از سرمایه گذاری جهت پوشش بهره متعلقه متدرج در قرارداد وام سقف پوشش حداکثر 90% ارزش سرمایه + 45% ارزش آن 95% ارزش اصل وام+ 35% ارزش وام

 15. MIGA لزوما شهروند یکی از کشورهای عضو موسسات مالی و شرکت هایی که دفاتر آن در یکی از کشورهای عضو ثبت گردیده شرکت های دولتی در صورت سرمایه گذاری خارجی و چنان چه در منافع اقتصادی مذکور سهیم باشند متقاضیان واجد شرایط پوشش

 16. MIGA سرمایه گذاری های جدید توسعه سرمایه گذاری موجود مدرنیزه سازی سرمایه گذاری موجود اصلاح ساختار مالی سرمایه گذاری موجود سرمایه گذاری هایی که حداقل سه سال به طول می انجامد سرمایه گذاری هایی که در جهت میل به اهداف توسعه کشور میزبان باشد سرمایه گذاری هایی که شرایط میگا در خصوص محیط زیست، نیروی کار و عدم وجود فساد مالی را رعایت نمایند و از نظر اقتصادی و مالی توجیه پذیر باشند سرمایه گذاری های واجد شرایط پوشش

 17. MIGA - مالی - زیر ساختی - نفت و گاز - معدن - مخابرات - خدمات - کشاورزی - تولیدی - صنایع تولید و عرضه دخانیات - سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و پر رسیک - تولید و عرضه داروهای غیر قانونی - صنایع نظامی - سایر موارد منافی با شعونات اخلاقی بخش های واجد شرایط پوشش

 18. MIGA بیمه اتکایی بیمه مشترک طرق همکاری میگا با سایر موسسات بیمه ای

 19. MIGA مذاکره سازش داوری حل و فصل اختلافات

 20. MIGA هدف تسریع جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بخش خدمات بازاریابی سرمایه گذاری میگا (IMS) افزایش ظرفیت انتشار اطلاعات تسهیل سرمایه گذاری خدمات

 21. MIGA تقاضای عضویت در 5 فوریه 1998 (17 بهمن 1376) امضای معاهده MIGA در 5 مارس 2002 (14 اسفند 1380) تصویب هیئت وزیران 6 مهر 1381 تصویب مجلس شورای اسلامی 25 خرداد 1382 عضویت رسمی 4 تیر 1383 عضویت ایران در میگا سهم ایران در میگا پروژه های تضمین شده ایرانی تعیین با توجه به میزان سهام در بانک IBRD کل سهم ایران در MIGA ، 1659 سهم تعداد حق رای ایران 1836 بیست یکمین کشور در این موسسه از نظر تعداد حق رای ایران پروژه پتروشیمی مهر با مشرکت شرکت های ltochu از ژاپن و CCC و NPPC از تایلند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران NPC پروژه گونی بافی و بسته بندی جسور

 22. منابع • دلخوش ، علیرضا . « بررسی حقوق کنوانسیون تاسیس آژانس تضمین سرمایه گذاری • چندجانبه و پیامد های الحاق به آن » ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، 1382 • تیموری ، بهرامعلی و حق وردیلو ، محمود ، « بررسی خدمات بازاریابی سرمایه گذاری میگا» ، • تازه های جهان بیمه ، شماره 47 ، اردیبهشت 1381 • نوشته احمد قلی زاده، مجله سیاسی اقتصادی(MIGA) آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبهآشنایی • www.miga.org • www.daneshnamah.com • www.npsnfs.com

 23. با تشکر از توجه شما