LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN - PowerPoint PPT Presentation

leerlijnen ontwikkelingslijnen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN

play fullscreen
1 / 9
LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN
127 Views
Download Presentation
makara
Download Presentation

LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LEERLIJNEN -ONTWIKKELINGSLIJNEN Studiedag Elstar Boemerang

  2. AAN WELK SCENARIO ZOU U WILLEN WERKEN?

  3. Leerlijnen • Laten zien wat er van en door kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep wordt verwacht • Kind ontwikkelt zich door activiteiten uit te voeren die in ontwikkelingslijn elkaar opvolgen zodat een leerlijn wordt doorlopen. • Is dit doorgaans de manier waarop kinderen zich ontwikkelen? • Nee. Dit proces vindt minder in lijnen plaats. Ieder kind ontwikkelt zich verschillend. • Leerlijnen worden in methoden verschillend verwerkt. • Je kunt ook denken aan essenties

  4. Essenties Taal • Doelgericht bedenken welke domeinen en essenties voor de kinderen belangrijk zijn • Integrale aanpak (samenhang) • Beoogde leerweg, ontwikkelingslijn • Vooraf bedenken welke wegen kinderen kunnen volgen om ze later bij hun (vrije) werkkeuze te kunnen begeleiden

  5. Wat vraagt het van de leraar? (1) • Geloof in het leervermogen van kinderen; • Minder zelf uitvoeren; energie steken in het voorbereiden en processen begeleiden; • Naar kinderen kijken, luisteren en van hen leren.

  6. Wat vraagt het van de leraar? (2) • Inzicht in taalontwikkeling van kinderen; • Kennis van leerwaarde van materialen; • Kerndoelen in je achterhoofd hebben; • Professionele houding: ‘leerlijnen’ • Struikelblok is gebrekkige know-how.

  7. Beslismomenten • Observeren, signaleren voortgang ontwikkeling van het kind • Interventies (welke leer- en oefenprocessen kom je bij dit traject tegen?, oefenvormen en toepassingen) • Evaluatie • Wat heb je geleerd?

  8. Wie is er bang voor de kerndoelen? • Het zijn er 12! • Daarvoor hebben we 8 jaar de tijd! • Belangrijkste doel is: plezier hebben in . . .; • Begin met ze te lezen en betekenis te geven; • Noteer welke activiteiten je al doet die beantwoorden aan die doelen; • Ontwikkel samen met de kinderen.

  9. Naarmate men zich competenter voelt, kan men meer loslaten • Dus aan de slag met …………