slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
20.Témakör: A növekedés határai Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

20.Témakör: A növekedés határai Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

20.Témakör: A növekedés határai Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés. Fogalmak: demográfia, természetes szaporodás, szülési hajlandóság, halálozási arány, gyermekhalandóság, népességnövekedés,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '20.Témakör: A növekedés határai Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés' - makani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
20.Témakör: A növekedés határai

Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés

Fogalmak: demográfia, természetes szaporodás, szülési hajlandóság, halálozási arány, gyermekhalandóság, népességnövekedés,

demográfiai robbanás, várható élettartam, eltartottak aránya, túlnépesedés, ipari forradalom, iparosodás, városiasodás

Ismertesse a források felhasználásával napjaink demográfiai jellemzőit, problémáit és társadalmi, gazdasági következményeit!

slide2
A világ lakossága az utóbbi 40 évben megkétszereződött, és ma több mint 6 milliárd ember él a Földön. A fejlődő országokban végbement demográfiai robbanás miatt az afrikai, ázsiai és latin-amerikai földrészeken minden 15 hónapban 100 millióval gyarapodik a népesség, míg Európában csökken. (…) Európa úgy tűnik belenyugodott, hogy kultúrája leáldozóban van. A tömeges bevándorlás az iszlám országokból teljesen átalakítja a hagyományos európai népesség etnikai összetételét. (…) Franciaországban ma 5 millió muzulmán él, az Európai Unió összes államában 12 millió. Németországban 1500 muzulmán mecset van, és az iszlám a második helyen áll a vallások sorrendjében.
slide3
A demográfia az emberek számosságát vizsgálja a születésszám, halálozás, szaporodási jellemzők és a költözés szempontjából. Matematikai elemzések segítségével képes nemcsak a múltra és jelenre vonatkozó összefüggéseket megállapítani, hanem előrejelzéseket állít fel a jövő népességére vonatkoztatva. A demográfiai tények szociológiai természetűek.

A természetes szaporodás időszakában a népesség száma évről évre kismértékben növekszik a magas szülési hajlandóság következtében. A halálozási arány magas, a várható élettartam alacsony (25–38 év). Az őskortól Kr.u. XVIII. századig tart lényegében hasonló jellemzőkkel. A lassú növekedési folyamatot természeti katasztrófák, háborúk, éhínségek törik meg időről-időre.

slide5
A népességnövekedés ciklusai

1. paleolitikum: magas születési és halálozási ráta, alacsony élettartam (kb. 20 év)  a népesség alacsony szinten stagnál

2. a neolitikus forradalom után az élelemtermelés nagyon lassú népességnövekedést tesz lehetővé: Krisztus születése körül a Földet kb. 250 millióan lakják

3. a középkorban a népesség – valamivel magasabb szinten – stagnál, különösen a nagy járványok miatt

4. Az ipari forradalom és velejárói (védőoltások és főleg a mezőgazdaság forradalma!) hatására csökken a halálozási ráta, növekszik a várható élettartam, de a születésszám még magas  jelentős népességnövekedés

5. a jóléti társadalmak békés és (zömmel) önkéntes születésszabályozó eszközökkel visszafogják a születési rátát  ismét stagnál, vagy akár csökken is a népesség

slide7
A demográfiai átmenet elmélete

Demográfiai átmenet: az a korszak, amikor a születési ráta még magas, de a halálozási már lecsökkent

Egyesek beszélnek második demográfiai átmenetről is: a népességfogyást előidéző nagyon alacsony születési ráta kialakulásakor

A demográfiai átmenet idején nő meg az egyes államok népessége

A XX. század második felében az ipari forradalom vívmányai a fejlődő országokban is elterjedtek, javultak az életkörülmények, létrejött a közegészségügyi ellátás, a halálozások jelentős mértékben csökkentek. Kelet-Ázsiában, Afrikában a népesség robbanásszerű növekedése zajlik. A világ lakossága az utóbbi 40 évben megkétszereződött, és ma több mint 6 milliárd ember él a Földön. A prognózisok szerint a XXI. század végén 10 milliárd körül fog stagnálni a világ népessége.

Stabil népesség irányába tart Földünk népessége a d e m o g r á f i a i á t m e n e t

t e ó r i á j a szerint is. Eszerint a fejlett országok demográfiai folyamatai tulajdonképpen előképei az egész világon majdan végbemenő tendenciáknak. A jólét, a műveltség növekedésével törvényszerűen csökken a népszaporodás üteme, mert megváltozik az emberek életmódja és a világról, benne a népesedésről, a családnagyságról vallott felfogása. A demográfiai átmenet végbe fog menni mindenütt.

slide12
A nők átlagélettartama általában magasabb, mint a férfiaké. Általában a világon kicsit több fiú születik (52%), mint lány (48%), ezért a fiatalabb korosztályoknál férfitöbblet mutatkozik, de mivel a nők halandósága idősebb korban alacsonyabb, mint a férfiaké, ezért az idősebb korcsoportoknál általában nőtöbblet mutatkozik.

A fejlett országokban ezután az átmenet utáni szakasz után kb. 1950-től az egyaránt alacsony születési és halálozási arány vált jellemzővé, a várható élettartam magas. A népesség növekedése lelassul, esetleg csökkenésbe vált át, ahogy a csökkenő népesség korfáját bemutató ábra mutatja. Ha a születésszám csökkenése állandósul, megkezdődik a társadalom elöregedése. Ezt szemlélteti az öregedő népesség korfáját bemutató. Az öregedő társadalmakban, napjainkban főleg Nyugat-Európa országaiban, az idősek egyre nagyobb aránya és mind magasabb kora növeli a gazdaság terheit; emelkednek az egészségügyre és nyugdíjellátásra költött összegek. Nagyobb szavazati arányuk miatt növekedhet az idősek politikai befolyása, a modernebb, változtatásokat javasló eszmék háttérbe szorulhatnak.

Egészen torz korfákat hozhat létre az erős bevándorlás, például az amerikai nyugdíjasvárosok korfájára a fiatalok alacsony száma a jellemző, másutt a fiatal férfi vendégmunkások nagyarányú beáramlása módosítja a népességnek nemcsak a kor, hanem a nem szerinti összetételét is.

slide13
Azonban kiderült, hogy lesz a demográfiai átmenetnek egy harmadik szakasza is, amely során egyes régiókban tartósan és valószínűleg megfordíthatatlanul több lesz a halálozás, mint a születés, s megindul az elöregedéssel együtt járó népességfogyás, ami csak népességpótlással, migrációval pótolható. Tehát a Föld népességszámának stabilizálása csak globális méretekben látszik megvalósíthatónak. Kisebb területegységek stacionér állapota csak elméletileg vagy rövid átmenetként lehetséges. A népesség elért szintjének és struktúrájának megőrzése, ami biztosítja a termelés és az életnívó elért szintjének fenntartását a harmadik demográfiai átmenet szakaszába lépő régiókban csak a nemzetközi migráció révén lehetséges. A nemzetközi vándorlás régi jelenség, azonban a globalizáció számos új problémát vet fel ezen a területen is. A globalizáció azt jelenti, hogy a tőke, a tudás és az információ egyre akadálytalanabbul áramlik a világban. Ez lehetővé teszi a helyüket, egzisztenciájukat kereső mobil rétegeknek, hogy a hagyományos asszimilációval, nyelvváltással, integrációval járó letelepülés, beilleszkedés helyett a folyamatos mozgást válasszák
slide14
A demográfiai és a gazdasági fejlődés kapcsolata 1.

1. demográfiai tényezők

A jobb életminőség nagyobb gazdasági teljesítőképességet is eredményez

A kevesebb korai halállal tervezhetőbb az élet.

Kevesebb gyerek  több idő és energia másra.

Kevesebb gyerek  kevesebb eltartott (mára megfordulóban van az arány: elöregedés!) 2. Méretekkel összefüggő hatások

Nagyobb népesség  nagyobb fogyasztópiac  nagyobb vállalkozókedv  gazdasági fejlődés

3. Technikai tudás és demográfia

Nagyobb népesség  arányosan több tudós, feltaláló, innováció

Persze vannak „okos” és kicsi országok is, sok egyébbel összefügg

slide15
A népesség növekedése számos országban, régióban, például Fekete- Afrikában olyan gyors, hogy a nemzeti jövedelem kedvező mértékű emelkedése esetén sem teszi lehetővé az életviszonyok javulását. Nem ritka Földünkön az évi 2- 4 %- os népességnövekedés (Jemen, Uganda, Nigéria, Fülöp- szigetek stb.), amit nehéz a gazdaság, a termelés bővülésével meghaladni. Tehát évtizedek múlva is nélkülöző milliárdokkal kell számolni Földünkön, s előállhat olyan helyzet, amikor jelentős területeken olyan fenntarthatatlan állapotok következnek be, amelyek környezeti krízist, tömeges menekülést váltanak ki.
slide16
Napjainkban azokban a térségekben, ahol a növekvő népesség jellemző, a gazdasági nehézségek egyebek között a nem munkaképes korú, eltartott fiatalok óriási számára vezethetők vissza, hisz a gyermekkorúak aránya akár 40-50% is lehet. Ez a legszegényebb, mezőgazdasági jellegű országokra jellemző, ahol magas a születési és a halálozási arány is és alacsony a várható élettartam (például: India, számos afrikai ország). Kínában a folyamatot mesterséges állami beavatkozással megállították, kötelező norma lett a családonkénti egyetlen gyerek. A kínai családok gyakran különböző módokon megszabadulnak leánygyermeküktől. Az állami beavatkozás demográfiai, etikai, társadalmi következményei még beláthatatlanok.

Az ENSZ népesedési alapja, az UNFPA 2004-es jelentése szerint a világ lakossága tovább nő: a jelenlegi 6,4 milliárd évente 76 millió fővel gyarapodik. Az ENSZ prognózisa szerint 2050-ben a jelenleginél 2,5 milliárddal él majd több ember a világon, pontosan annyival, amennyien 1950-ben összesen éltek.

A túlnépesedés felveti a Föld eltartóképességének korlátait. A demográfiai robbanás kérdésköre kapcsolódik a fenntartható fejlődés gondolatához, felveti a légszennyezés, a szeméthegyek, a fosszilis energia hiánya, a talajszennyezés, az esőerdők kiirtása, a túlzott urbanizáció miatti problémákat.

slide17
A f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s (sustanaible development) fogalmát csak néhány évtizede használja a tudomány és a politika. Használata azon a formálódó konszenzuson alapul, hogy az emberiség fejlődése, a további civilizációs előrehaladás, csak környezetünk mai és jövőbeli állapota fenntarthatóságának figyelembevételével mehet végbe. A globalizáció, ami növeli és felgyorsítja a találmányok, az ismeretek és főleg az emberek áramlását, a nemzetközi migrációt, korábban ismeretlen problémákat vet fel.
slide18
A Világ népessége és változásai a nagyobb országok és régiók szerint. (Az ENSz „közepes” becslése és előrejelzése) 1950- 2050
slide19
Felhasznált irodalom:S z a b ó A. F e r e n c: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS NÉPESEDÉS (MIGRÁCIÓ) A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN
ad