Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dupy dupy dup, drak a bolí zub. Dupy dupy dup, draka bolí zub. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dupy dupy dup, drak a bolí zub. Dupy dupy dup, draka bolí zub.

Dupy dupy dup, drak a bolí zub. Dupy dupy dup, draka bolí zub.

385 Views Download Presentation
Download Presentation

Dupy dupy dup, drak a bolí zub. Dupy dupy dup, draka bolí zub.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub. AU, MŮJ ZOUBEK!!!

 2. Kouzelník mu navrhnul,že by mu ho vytrhnul. Ohnivý drak souhlasí,oheň v hubě uhasí.

 3. Kouzelník vzal kleště,neviklá se ještě. Táhne, táhne, táhne,ale nevytáhne.

 4. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 5. Zavolal na ježibabu,jestli tam jít nemůže,sám že ten zub nevytáhne,prosí, ať mu pomůže.

 6. Ježibaba nemá zbytí,za kouzelníka se chytí.Táhnou, táhnou, táhnou,ale nevytáhnou.

 7. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 8. Zavolali na vodníka,jestli tam jít nemůže,sami že zub nevytáhnou,prosí, ať jim pomůže.

 9. Mokrý vodník nemá zbytí,za ježibabu se chytí.Táhnou, táhnou, táhnou,ale nevytáhnou.

 10. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 11. Zavolali klekánici,jestli tam jít nemůže,sami že zub nevytáhnou,prosí, ať jim pomůže.

 12. Klekánice nemá zbytí,za vodníka hned se chytí.Táhnou, táhnou, táhnou,ale nevytáhnou.

 13. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 14. Zavolali bílou paní,jestli tam jít nemůže,sami že zub nevytáhnou,prosí, ať jim pomůže.

 15. Bílá paní nemá zbytí,za vodníka hned se chytí.Táhnou, táhnou, táhnou,ale nevytáhnou.

 16. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 17. Zavolali na hejkala,jestli tam jít nemůže,sami že zub nevytáhnou,prosí, ať jim pomůže.

 18. Ani hejkal nemá zbytí,bílou paní vzadu chytí.Táhnou, táhnou, táhnou,ale nevytáhnou.

 19. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 20. Zavolali na kašpárka,jestli tam jít nemůže,sami že zub nevytáhnou,prosí, ať jim pomůže.

 21. Kašpárek se kouká,kdo to na něj houká.Uviděl tu chásku,sáhnul po oblázku.

 22. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 23. Oblázek dal do praku,vystřelil ho po draku.Drak po dechu lapnul,zařval, hubu sklapnul.

 24. Zakousnul ta strašidla,jsou z nich teďka povidla.Čaroděje rozpůlil,podvodník to stejně byl.

 25. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.

 26. Je to prostě slast!Neděsí už vlaststrašidla a čaroděj!Kašpárek je dobroděj!

 27. Draka bolel zub zas dál,lid už se ho málo bál.Mladé pannynemoh žrát,řídké kaše moh jen sát.

 28. Dupydupy dup,draka bolí zub.Dupydupy dup,draka bolí zub.