kurz finan n gramotnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurz finanční gramotnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurz finanční gramotnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Kurz finanční gramotnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Kurz finanční gramotnosti. Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí. Příběh č.1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kurz finanční gramotnosti' - maj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurz finan n gramotnosti

Kurz finanční gramotnosti

Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.

p b h 1
Příběh č.1
 • Karel sedí doma, kouká na svoji starou televizi – co kdybych si koupil novou, velkou a nebo počítač? To by byla paráda… No jo, ale kde na to vzít?
kl ov slova
Klíčová slova:
 • Úvěr
 • Půjčka
 • Rozpočet
 • Dluh
 • Disponibilní prostředky
slide4
ÚVĚR
 • Smlouvou o úvěru se věřitel zavazuje poskytnout na žádost dlužníka a v jeho prospěch (tzn. nejen přímo jemu, ale například třetí osobě) peněžní prostředky.
 • Dlužník se zavazuje peněžní prostředky včetně úroků věřiteli vrátit.
p j ka
PŮJČKA
 • Půjčka je poskytnutí prostředků věřitelem za předem dohodnutých podmínek formy splácení, výše úroků nebo jiných odměn.
 • Na rozdíl od úvěru nemusí být předmětem půjčky pouze finanční prostředky, ale rovněž jakýkoli jiný hmotný majetek.
 • Dalším rozdílem je fakt, že smlouva o půjčce může vzniknout pouze v případě, že věřitel žadateli předmět smlouvy předá (peníze převede, majetek půjčí).
rozpo et
ROZPOČET
 • Rozpočet jeplán finančního hospodaření, účelové rozložení finančních prostředků nutných pro chod např. domácnosti.
slide7
DLUH
 • Dluh - závazek: Povinnost jedné strany smluvního vztahu plnit určitý dluh straně druhé.
disponibiln prost edky
DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY
 • Disponibilní prostředky – zde myšleno jako finance, které zůstanou pro moji potřebu po odečtení nutných nákladů pro zajištění chodu domácnosti
v stup z v ry a pravidla
Výstup (závěry a pravidla)
 • Vždy si kladu otázku, zda je vůbec nutné si půjčovat – je to sice rychlé řešení, ale ne vždy je to řešení jediné a nutné!
 • Musím-li si půjčit – je dobré si nejprve spočítat svoje nejnutnější měsíční výdaje. Ty se týkají nejčastěji těchto kategorií – bydlení (voda, plyn, elektřina, odpady), jídlo, hygiena (mytí, praní), služby (telefon, internet), splátky a stálé platby.
p b h 2
Příběh č.2
 • Karel si vše dobře promyslel, vypočítal a ví, že si půjčit může, že mu to vyjde - no tak kam si vyrazíme půjčit? To bude určitě jednoduché 
kl ov slova1
Klíčová slova:
 • Splátky
 • RPSN
 • Úrok
 • Ručitel
 • Zástava
spl tka
SPLÁTKA
 • Splátka je periodická (opakující se - nejčastěji měsíční) finanční částka, kterou umořujete (splácíte) dlužnou částku.
slide13
RPSN
 • RPSN –„roční procentní sazba náklad“ –je to úhrn všech poplatků a nákladů, které musí dlužník dle uzavřené smlouvy věřiteli uhradit (TAKŽE NEJEN SAMOTNÉ SPLÁTKY, ALE TAKY např. poplatek za vedení účtu, pojištění apod.)
slide14
ÚROK
 • Úrok - finanční odměna za půjčení peněz, do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka (nazývaná jistina) navrácena spolu s navýšením, tedy úrokem.
ru itel
RUČITEL
 • Ručitel: osoba, která se zaváže uspokojit pohledávku vůči věřiteli, pokud tak neučiní dlužník. Ručitel, který dluh splatil, je oprávněn požadovat náhradu po dlužníkovi.
v stupy a pravidla 2
Výstupy a pravidla 2
 • Při půjčování si vždy vybírám poskytovatele, kteří jsou důvěryhodní – nejčastěji jsou to velké banky.
 • S nebankovním sektorem je vždy spojeno větší riziko v případě, že nebudete plnit závazky.
 • To, že vám banka nechce půjčit znamená, že jste ve velkém riziku pro splácení – dejte tedy na jejich závěr a nepůjčujte si!
v stupy a pravidla 21
Výstupy a pravidla 2
 • Nenechte se vlákat do výhodných nabídek (výhoda je vždy na straně poskytovatele).
 • Nepodepisujte smlouvy ve spěchu, na ulici, v časovém tlaku.
 • Vždy si důkladně prostudujte smlouvu a na vše, čemu nerozumíte, se zeptejte.
 • Nebojte se vzít si smlouvu s sebou domů před podepsáním.
v stupy a pravidla 22
Výstupy a pravidla 2
 • Nechte si poradit od rodiny, přátel.
p b h 3
Příběh č.3
 • Karel vybral správně, podepsal smlouvu a odcházel s informací, že bude platit 1000 Kč za měsíc. „To je paráda, na to v klidu mám“, říkal si. Za měsíc otevřel výpis z účtu a ejhle – odečetli si 1200 Kč? To se asi spletli, ne?
kl ov slova2
Klíčová slova
 • RPSN (roční procentní sazba nákladů):

„roční procentní sazba náklad“ – je to úhrn všech poplatků a nákladů, které musí dlužník dle uzavřené smlouvy věřiteli uhradit (např. poplatek za vedení účtu, pojištění apod.)

v stupy a pravidla 3
Výstupy a pravidla 3
 • Půjčka je vždy drahá záležitost – nesplácíte totiž jen půjčenou částku, ale celý servis služeb, které něco stojí (pojištění, úrok, poplatek za vedení, poplatek za poskytnutí).
 • Tím spíše je potřeba si dobře spočítat svou možnost splácení před tím, než s půjčíte.
p b h 4
Příběh č.4
 • Karel si spokojeně žije, užívá si svůj nový počítač, jenže nečekaně do jeho života přišly události, které zásadně ohrozily Karlovu schopnost platit každý měsíc svoji půjčku.
kl ov slova3
Klíčová slova
 • Neschopnost splácet: věřitel se dostává do situace, kdy nemá finanční prostředky na splácení dluhu (např. v důsledku nemoci, ztráty zaměstnání apod.).
v stupy a pravidla 4
Výstupy a pravidla 4
 • Nemůžete-li splácet, zachovejte klid.
 • Pokuste se zjistit co nejvíce o svém dluhu a možnostech situaci řešit (nejlépe přímou komunikací s věřitelem).
 • Přepočítejte znovu svoje výdaje a pokuste se najít možné zdroje úspory (jídlo, telefon, služby, oblečení, cigarety).
 • Nebojte se poradit.
p b h 5
Příběh č.5
 • Karel věděl, že peníze nemá, ale nic s tím nedělal. Po čase začaly chodit dopisy z banky – no a Karel je ze strachu trhal a zahazoval. Takhle to dělal skoro půl roku a už to vypadalo, že se nic nestane. Jednoho dne ale u jeho dveří někdo zazvonil. Karel otevřel – stáli tam tři pánové, co se představili jako exekutoři.
kl ov slova4
Klíčová slova
 • Upomínka
 • Inkasní inspektor
 • Exekutor
 • Exekuce
upom nka
UPOMÍNKA
 • Upomínka – upozornění (nejčastěji dopisem, mailem, či sms), kde vás věřitel vyzývá k zaplacení dlužné částky.
 • Někdy bývá upomínka již zpoplatněna pokutou. 
inkasn inspektor
INKASNÍ INSPEKTOR
 • Inkasní inspektor –zaměstnanec firmy zabývající se mimosoudním vymáháním dlužných částek.
 • Nemá žádné pravomoci pro vstup do domácnosti ani pro zabavování majetku.
exekutor
EXEKUTOR
 • Exekutor - soudem pověřený vykonavatel věřitelova práva.
 • Musí mít průkaz a rozhodnutí soudu o exekuci.
 • Má pravomoc zabavovat movité a nemovité věci.
exekuce
EXEKUCE
 • Exekuce: Nucený výkon exekučního titulu (rozsudku soudu, rozhodčího nálezu, výměru zdravotní pojišťovny apod.) využívaný v případě, že povinný nesplní uloženou povinnost dobrovolně.
 • Zpravidla jde o vymožení dluhu srážkami z příjmů, zablokováním bankovního účtu či prodejem movitého a nemovitého majetku dlužníka.
v stupy a z v ry 5
Výstupy a závěry 5
 • Exekuce má svá pevně stanovená pravidla ze zákona.
 • Před samotným provedením exekuce byste měl obdržet soudem vydané usnesení o nařízení exekuce (doručuje se do vlastních rukou, v případě nepřevzetí platí doručení fikcí) a pověřeným exekučním úřadem vydaný exekuční příkaz.
 • Při exekuci je možné žádat asistenci policie.
v stupy a z v ry 51
Výstupy a závěry 5
 • Exekuci je možno provést přikázáním pohledávky z účtu povinného alias obstavení účtu, srážkami ze mzdy či z jiného příjmu, zabavení movitých či nemovitých věcí
 • Exekutor může zabavit pouze majetek povinného s tím, že pokud toto pravidlo poruší, lze podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu přímo k exekutorskému úřadu.
 • I při probíhající exekuci je možné jednat, tedy konkrétně dohodnout s exekutorem splátkový kalendář a tím předejít nepříjemným návštěvám v bytě apod.
p b h 6
Příběh č.6
 • Karel sedí opět doma, počítač už nemá, je smutný, přemýšlí, jestli tomu šlo zabránit, co měl udělat?
kl ov slova5
Klíčová slova
 • Pomoc
 • Občanská poradna
 • Sociální služby pro lidi s duševním onemocněním
kde mi mohou pomoci
Kde mi mohou pomoci:
 • Péče o duševní zdraví
 • Panská 1492516 01 Rychnov nad KněžnouW: http://www.pdz.czE: pdz-rk@pdz.czT: 773 915 745
 • Občanská poradna Agapé
 • Panská 1492516 01 Rychnov nad KněžnouW: http://www.oprk.cz; www.obcanskeporadny.czE: oprk@wo.czT: 494 535 112