krytosemenn rastliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krytosemenné rastliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krytosemenné rastliny

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Krytosemenné rastliny - PowerPoint PPT Presentation

maitland
950 Views
Download Presentation

Krytosemenné rastliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krytosemenné rastliny Znaky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín Autor : Mgr. Bibiána Vyskočová

 2. Krytosemenné rastliny • patria k najdokonalejším rastlinám • ich semená sú ukryté v obale – plode napr. • Struk fazule • malvica hrušky • nažka slnečnice • delia sa podľa určitých znakov na : • jednoklíčnolistové • dvojklíčnolistové

 3. Znaky jednoklíčnolistových rastlín : 1. Pri klíčení má jeden klíčny list. 2. Žilnatina je rovnobežná. .

 4. 3. Koreň je zväzkovitý alebo cibuľa 4. Kvet má jednoduchšiu stavbu - okvetie

 5. Príklady jednoklíčnolistových rastlín : pšenica snežienka narcis ľalia hyacint

 6. Znaky dvojklíčnolistových rastlín : 1. Pri klíčení má dva klíčne listy. 2. Žilnatina je sieťovitá.

 7. 3. Koreň je hlavný s bočnými. 4. Kvet má zložitejšiu stavbu – kalich +koruna.

 8. Príklady dvojklíčnolistových rastlín : lipa prvosienka hrach pelargónia (muškát) africká fialka

 9. Priraďte ! Jednoklíčnolistové rastliny Dvojklíčnolistové rastliny 2 klíčne listy Kalich a koruna Rovnobežná žilnatina Hlavný koreň s bočnými Okvetie 1 klíčny list Sieťovitá žilnatina Zväzkovité korene

 10. Priraďte rastliny k danej skupine na základe žilnatiny listu ! Jednoklíčnolistové rastliny Dvojklíčnolistové rastliny rovnobežná sieťovitá sieťovitá rovnobežná

 11. Doplňte! Jahoda má hlavný koreň s bočnými a zaraďujeme ju medzi rastliny. Skorocel má zväzkovitý koreň a zaraďujeme ho medzi rastliny. dvojklíčnolistové jednoklíčnolistové

 12. Vaša úloha ! Na základe viditeľných znakov urči, či daná rastlina je jednoklíčnolistová alebo dvojklíčnolistová . jednoklíčnolistová dvojklíčnolistová jednoklíčnolistová jednoklíčnolistová dvojklíčnolistová dvojklíčnolistová

 13. Som prekvapená, ako ste zvládli nové učivo. Až oči vyvaľujem ! Teším sa na budúce stretnutie.

 14. Použitá literatúra • Prírodopis pre 5. ročník ZŠ, Ida Hantabálová a kol., 1997 • www.google.sk