websphere industry content pack re itve l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WebSphere ''Industry Content Pack'' rešitve PowerPoint Presentation
Download Presentation
WebSphere ''Industry Content Pack'' rešitve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

WebSphere ''Industry Content Pack'' rešitve - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

WebSphere ''Industry Content Pack'' rešitve. Dr. Matjaž B. Jurič Univerza v Mariboru Kompetenčni center za SOA Center za računalništvo v oblaku. Kaj so “Content Packi” in čemu so namenjeni. Zbirka vnaprej pripravljenih modelov poslovnih procesov, poslovnih storitev in ostalih artefaktov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WebSphere ''Industry Content Pack'' rešitve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. WebSphere ''Industry Content Pack'' rešitve Dr. Matjaž B. Jurič Univerza v Mariboru Kompetenčni center za SOA Center za računalništvo v oblaku

  2. Kaj so “Content Packi” in čemu so namenjeni • Zbirka vnaprej pripravljenih modelov poslovnih procesov, poslovnih storitev in ostalih artefaktov • Specifični za določeno industrijsko panogo • Omogočajo hitrejšo implementacijo BPM / SOA projektov • Zmanjšujejo tveganja • Povečujejo konsistentnost in ponovno uporabo • Omogočajo prilagajanje specifičnim zahtevam določenega poslovnega okolja • Temeljijo na industrijskih standardih in specifikacijah

  3. Celostno upravljanje poslovnih procesov

  4. Kaj so “Content Packi” KAJ SO KAJ NISO

  5. Capability Models Process Models Service Models Service Interface & Schemas facilitate creation & assembly of process implementations Capability Maps & Process Maps align business strategy with process execution Process Flows & Business Measures simulate human workflows & automate processes Business Compass Business Modeler Integration Developers & Process Server Common Components Business Vocabulary Business Object Models Conceptual Data Models to provide a foundation for information management Common Services & Utilities enable interoperability with the application ecosystem Repository of Business Concepts, Terms & Relationships to ensure consistency Integration Developer & Process Server Business Services Fabric Rational Software Architect BPM Solution Scenarios Benefits Eligibility, Real-Time Claims Adjudication – Includes UI Forms, Dashboards, Process Implementation Kaj vsebujejo “Content Packi”

  6. Zmožnostni modeli (Capability Models) • Definirajo procesne zemljevide na nivojih 1 in 2 skladno z industrijskimi standardi • Podprti z orodjem WebSphere Business Compass • V verziji 7.0 ne zahtevajo več uporabe Rational Software Architect (RSA) ali Fabric Modeling Tool (FMT) • Zamenjujejo iz verzije 6.2 poznane “Capability and Process Maps”

  7. Zmožnostni modeli (Capability Models) • Omogočajo poravnavo poslovne strategije s poslovnimi procesi • Identificirajo ciljna poslovna področja • Povezujejo ključne poslovne procese s podpornimi Omogočajo poravnavo z industrijskimi standardi, kar povečuje konsistentnost rešitev Omogočajo analizo povezav med zmožnostmi, procesi in strategijo.

  8. Modeli procesov (Process Models) Uvozimo standardni proces v Business Modeler. • Vnaprej definirani modeli procesov, ki temeljijo na industrijskih standardih in najboljših praksah IBMa • Vnaprej definirani KPI in metrike za monitoriranje • WBM Modeler arhivi • Uporabimo WBM za razširjanje in dopolnjevanje Dopolnimo standardni proces tako, da dodamo lastne specifike.

  9. Modeli storitev (Service Models) Omogočajo doseganje skladnosti z industrijskimi standardi • Vnaprej definirani vmesniki (WSDL) storitev, ki temeljijo na industrijskih standardih in najboljših praksah IBMa • Omogočajo kompozicijo procesov z uporabo BPEL • SCA knjižnice Uvozimo vmesnike storitev Mapiramo jih na obstoječe lastne storitve Omogočajo ponovno uporabo in uporabo zunanjih storitev

  10. Skupne komponente (Common Components) Uporabimo vnaprej pripravljene komponente • Vnaprej implementirane storitve v obliki komponent • Prilagajamo jih preko konfiguracije • Uporabljajo Service Component Architecture (SCA) • Project Interchange (PI) Prilagodimo jih skozi konfiguracijo Hitrejši razvoj Ponovna uporaba

  11. Poslovni slovar (Business Vocabulary) Slovar pregledujemo v Business Space. • Vsebuje skupne poslovne koncepte, izraze in relacije • Slovar razširjamo z uporabo WebSphere Business Services Fabric • Uvozimo ga v Business Modeler Uvozimo ga v Business Modeler

  12. Modeli poslovnih objektov (Business Object Models) Omogočajo konsistenco na nivoju podatkovnega modela • Konceptualni podatkovni modeli • Temeljijo na industrijskih standardih in najboljših praksah IBMa • Osnova za logične in fizične podatkovne modele • Project Interchange (PI)

  13. Scenariji rešitev (Solution Scenarios) • Vnaprej pripravljeni primeri, ki demonstrirajo uporabo virov iz Content Packov Hitrejše učenje in razvoj rešitev

  14. WICP Asset Navigator

  15. WICP Asset Navigator - iskanje Iskanje virov Pregled dokumentacije

  16. WICP Asset Navigator - vizualizacija Vizualizacija virov in njihovih povezav

  17. WICP Asset Navigator - rešitve Pregled podrobnosti posameznih primerov uporabe

  18. Info Center Omogoča hitro učenje

  19. Sprememba v poimenovanju 19

  20. Katera področja pokrivajo “Content Packi”

  21. WebSphere Industry Content Packs V7.0

  22. Telecom Capability Models Capability maps and process maps; based on Business Process Framework (eTOM); helps in solution definition an business goal alignment 7 capability areas with underlying capability and process hierarchies – Market, Product & Customer, Service, Resource, Operations, etc. Need WebSphere Business Compass Telecom Process Models Telecom-specific process models; based on eTOM and IBM best practices; automate processes & KPIs 14 process models – Order Entry, Price Validation, Resolution Subprocess, Create Service Request, Produce & Distribute Bill, etc. Need WebSphere Business Modeler WebSphere Telecom Content Pack v7.0 • Lines of Businesses : Operations Support Systems, Business Support Systems • Business Areas: Fulfillment, Assurance, Billing, Customer Interaction, Inventory, Catalog, Media Processing • Industry Standards: NGOSS eTOM, TAM, SID, OSS/J, MTOSI, IBM Best Practices Telecom Service Models Service interface definitions and associated schemas; based on Application Framework (TAM) & SID; Seamless connection to legacy applications • 371 service interfaces– Submit Product Order, Establish SLA, Resolve Trouble Ticket, Create Billing Account, Create Product etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Telecom Common Components Common functions including service Interfaces & Implementation: based on SID, OSS/J, MTOSI; ensures interoperability across IT ecosystem • 6 common components – Transform SID to OSS/J, Notify Customer, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Telecom Business Vocabulary Glossary of business terms and relationships to define policies & variations; facilitates consistency & reuse • Vocabulary derived from Information Framework (SID) & IBM best practices • Need WebSphere Business Services Fabric Telecom Business Object Models Conceptual data model; provides foundation for data persistence • Based on SID & IBM best practices • Need Rational Software Architect Telecom Solution Scenarios • Telecom-specific end-to-end examples on WebSphere BPM; Starting points for POCs and customer implementations • Order Feasibility (Check feasibility of providing and supporting telecom product offerings) and Incidence & Problem Management (streamline key process steps in the Trouble Ticketing area - Detect, Enrich, Diagnose, Fix, Verify, Close); Includes UI forms, dashboards, human tasks, BPEL implementation and business space skins.

  23. Insurance Capability Models Capability maps and process maps; based on ACORD & IBM best practices; helps in solution definition and business goal alignment 10 capability areas with underlying capability and process hierarchies– Channel Management, Claims, Contract Administration, Product, etc. Need WebSphere Business Compass Insurance Process Models Insurance-specific process models; based on IAA & IBM best practices; automate processes & KPIs 49 process models – Complete Customer Profile, Bind Quote, Issue & Deliver Contract, Enquire Bill Information, Notify Claim, etc. Need WebSphere Business Modeler WebSphere Insurance Content Pack v7.0 • Lines of Businesses : Personal Lines, Commercial Lines, Life, Annuities • Business Areas: Distribution, Policy Management, Claims Lifecycle, Customer Management • Industry Standards: ACORD, eEG7, IAA, IRI (formerly NAVA), IBM best practices Insurance Service Models Service interface definitions and associated schemas; based on IAA & IRI (NAVA); Seamless Connection to legacy and back-end applications • 779 service interfaces– Retrieve Party Details, Record Damage Details, Calculate Commission, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Insurance Common Components Common functions including service Interfaces & Implementation: based on ACORD, HR-XML; ensures interoperability across IT ecosystem • 20 common components – Validation, Bulk / Debulk, Error Identification, Customer Notification, Rules, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Insurance Business Vocabulary Glossary of business terms and relationships to define policies & variations; facilitates consistency & reuse • Vocabulary derived from ACORD, eEG7 Dictionary, IAA & IBM best practices • Need WebSphere Business Services Fabric Insurance Business Object Models Conceptual data model; provides foundation for data persistence • Based on ACORD, eEG7 Data Model & IBM best practices • Need Rational Software Architect Insurance Solution Scenarios • Insurance-specific end-to-end examples on WebSphere BPM; Starting points for POCs and customer implementations • Claims Status (straight-through processing of a claims status request from customers/agents with ability to monitor claims performance); Includes UI forms, dashboards, human tasks, BPEL implementation and business space skins.

  24. Banking Capability Models Capability maps and process maps; based on IBM best practices; helps in solution definition an business goal alignment 11 capability areas with underlying capability and process hierarchies– Account Servicing, Payments, Product Management, Customer Servicing, Risk, etc. Need WebSphere Business Compass Banking Process Models Banking-specific process models; based on IFW & IBM best practices; automate processes & KPIs 33 process models – Initiate Account Opening, Underwrite Loan, Activate Card, Process Payments, Evaluate Customer Request, Apply Fees, etc. Need WebSphere Business Modeler WebSphere Banking Content Pack v7.0 • Lines of Businesses : Retail, Wholesale, Wealth Management, Treasury • Business Areas: Core Banking, Payments, Front Office, Customer Care, Integrated Risk Management • Industry Standards: ISO 20022, IFW, SEPA, NACHA, IBM best practices Banking Service Models Service interface definitions and associated schemas; based on IFW; Seamless connection to legacy and back-end applications • 127 service interfaces– Record Check Status, Open Business Account, Offer Product Arrangement, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Banking Common Components Common functions including service Interfaces & Implementation: based on ISO 20022, SEPA; ensures interoperability across IT ecosystem • 8 common components – Credit Transfer Initiation, Bulk /Debulk, Reject Repair, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Banking Business Vocabulary Glossary of business terms and relationships to define policies & variations; facilitates consistency & reuse • Vocabulary derived from ISO 20022, SEPA, NACHA, IFW & IBM best practices • Need WebSphere Business Services Fabric Banking Business Object Models Conceptual data model; provides foundation for data persistence • ISO 20022 based (Payments focused) • Need Rational Software Architect Banking Solution Scenarios • Banking-specific end-to-end examples on WebSphere BPM; Starting points for POCs and customer implementations • Mortgage Refinancing (efficient processing of mortgage refinancing request from individual customer and performance monitoring) and Corporate Payments (straight-through processing of corporate payment request from commercial customers and payment insights); Includes UI forms, dashboards, human tasks, BPEL implementation and business space skins.

  25. Healthcare Capability Models Capability maps and process maps; based on IBM best practices; helps in solution definition an business goal alignment 16 capability areas with underlying capability and process hierarchies – Billing & Payments, Claims Operations, Member & Sponsor, Provider Management, etc. Need WebSphere Business Compass Healthcare Process Models Healthcare-specific process models; based on IBM Best practices; automate processes & KPIs 22 process models – Modify Proposal, Submit Claims, Review Drug, Record Coverage Requirement, Manage Healthcare Account & Cards, etc. Need WebSphere Business Modeler WebSphere Healthcare Content Pack v7.0 • Lines of Businesses : Payers, Public Health Agencies • Business Areas: Enrollment, Case Management, Employer and Group, Claims, Provider Collaboration • Industry Standards: HL7, ASC X12 EDI for HIPAA, IBM Best Practices Healthcare Service Models Service interface definitions and associated schemas; based on HL7, ASC X12 & IBM best practices; Seamless connection to legacy apps • 93 service interfaces– Change Enrollment, Proceed Pended Claim, Validate Plan, Retrieve Proposal, Consolidate Bills, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Healthcare Common Components Common functions including service Interfaces & Implementation: based on HL7, ASC X12 & IBM best practices; ensures interoperability across IT • 15 common components – Validation, Bulk/Debulk, Error Extraction, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server Healthcare Business Vocabulary Glossary of business terms and relationships to define policies & variations; facilitates consistency & reuse • Vocabulary derived from HL7 Dictionary, ASC X12 EDI & IBM best practices • Need WebSphere Business Services Fabric Healthcare Business Object Models Conceptual data model; provides foundation for data persistence • Based on HL7 Reference Information Model • Need Rational Software Architect Healthcare Solution Scenarios • Healthcare-specific end-to-end examples on WebSphere BPM; Starting points for POCs and customer implementations • Benefits Eligibility (Straight-through Processing of benefits and eligibility submissions) and Real-Time Claims Adjudication (Immediate and complete adjudication of a healthcare claim upon receipt by the payer from a provider); Includes UI forms, dashboards, human tasks, BPEL implementation and business space skins.

  26. PLM Capability Models Capability maps and process maps; based on APQC IBM best practices; helps in solution definition an business goal alignment 3 capability areas with underlying capability and process hierarchies– Maintenance & Repair Operations, Product & Process Design & Development, Production & Distribution, Need WebSphere Business Compass PLM Process Models PLM-specific process models; based on APQC & IBM Best practices; automate processes & KPIs 11 process models – Send Product Data, Creation of Engineering Change Request, Modify Bill of Material, etc. Need WebSphere Business Modeler WebSphere PLM Content Pack v7.0 • Lines of Businesses : Automotive, Electronics, Aerospace & Defense • Business Areas: Product Data Management, Engineering Change, Bill of Material, Supplier Collaboration • Industry Standards: OMG PLM services 2.0, VDA 4965, OAGIS 9.2 and IBM best practices PLM Service Models Service interface definitions and associated schemas; based on OMG,VDA, OAGIS & IBM best practices; Seamless connection to legacy apps • 52 service interfaces– Analyze Engineering Change request, Create Product Classes, Build Assembly, Propagate BOM, Query Parts, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server PLM Common Components Common functions including service Interfaces & Implementation: based on OMG,VDA, OAGIS & IBM best practices; ensures interoperability across IT • 11 common components – PLMContainer, ECRContainer, etc. • Need WebSphere Integration Developer & Process Server PLM Business Vocabulary Glossary of business terms and relationships to define policies & variations; facilitates consistency & reuse • Vocabulary derived from OMG PLM services 2.0, VDA 4965, OAGIS 9.2 and IBM best practices • Need WebSphere Business Services Fabric PLM Business Object Models Conceptual data model; provides foundation for data persistence • Based on OMG PLM services 2.0, VDA 4965 and OAGIS 9.2 • Need Rational Software Architect PLM Solution Scenarios • PLM-specific end-to-end examples on WebSphere BPM; Starting points for POCs and customer implementations • Engineering Change Request (Specification of an engineering change request from its creation till its disposition) and Product Data Exchange (Simplifies synchronization of product component structure and bring agility, discipline to engineering design processes); Includes UI forms, dashboards, human tasks, BPEL implementation and business space skins.

  27. Primer uporabe

  28. Poslovni direktor Razvijalec Podatkovni arhitekt Lastnik procesov Poslovni analitik Razvijalec Arhitekt Razvojni cikel 2 Identificiramo relevantne procese z uporaboProcess Model Podrobno modeliranje procesov, metrik in KPIjev z uporabo Process Model 3 1 Uporabimo Capability Modelza identifikacijo poslovnih področij Uporabimo Business Vocabularyza definicijo poslovnih storitev in politik (Fabric) 4 Razvoj BAM dashboarda z uporabo Business Measures & KPIs 7 Kompozicija integracijske rešitve z uporabo Service Interfaces inCommon Components 5 Implementacija podatkovnega modela z uporabo Business Object Models 6

  29. Business Leader Uporaba Capability Modelza identifikacijo poslovnih področij

  30. Business Leader Povezava s ciljnimi poslovnimi procesi

  31. Business Analyst Modeliranje toka procesa z uporaboProcess Model

  32. Business Analyst Uporaba vnaprej definiranih KPIjev in metrik

  33. Business Analyst Uporaba vnaprej definiranih KPIjev in metrik

  34. Developer Kompozicija storitev z uporabo Service Models

  35. Developer Ponovna uporaba storitev z uporabo Common Components

  36. Definicija vlog, kanalov, politik in poslovnih konceptov (Fabric) Developer Uporaba Business Vocabularyza definicijo storitev in politik

  37. Developer Logični podatkovni model z uporaboBusiness Object Models

  38. Ključne prednosti • Hitrejši razvoj BPM rešitev v povezavi s SOA • Omogoča izgradnjo rešitev, ki temeljijo na industrijskih standardih Uporaba preizkušenih znanj iz industrijskih standardov in najboljših praks IBMa • Izboljšana konsistentnost rešitev • Povečana ponovna uporaba • Izboljšana interoperabilnost • Izboljšana integracija z uporabo vnaprej pripravljenih storitev in vmesnikov • Omogoča izrabo SOA virov tako znotraj podjetja, kakor navzven s partnerji

  39. Center za računalništvo v oblaku in Kompetenčni center za SOA Namenjen je prenosu znanja in tehnologij ter razvoju inovativnih rešitev, povezanih s: računalništvom v oblaku (CloudComputingom) in storitveno orientiranimi arhitekturami (SOA). Nadaljuje uspešno zgodbo Kompetenčnega centra za SOA. Omogoča preizkus Content Packov v oblaku. www.soa.siwww.cloud.si Univerza v Mariboru in IBM Slovenije sta pod okriljem Znanstvenega parka UM in FERI odprla prvi slovenski Center za računalništvo v oblaku.