ntradiskal giri imsel y ntemler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İntradiskal girişimsel yöntemler PowerPoint Presentation
Download Presentation
İntradiskal girişimsel yöntemler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

İntradiskal girişimsel yöntemler - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

İntradiskal girişimsel yöntemler. S.Erdine. Diskojenik ağrı. Diskojenik ağrının epidemiyolojisi Diskin anatomisi Diskografi İntradiskal girişimler Geleceğe yönelik kavramlar. Diskin anatomisi. Diskojenik ağrı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İntradiskal girişimsel yöntemler' - maire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diskojenik a r
Diskojenik ağrı
 • Diskojenik ağrının epidemiyolojisi
 • Diskin anatomisi
 • Diskografi
 • İntradiskal girişimler
 • Geleceğe yönelik kavramlar
diskojenik a r1
Diskojenik ağrı
 • İntervertebral diskteki internal disrupsiyondan ve diskin biyokimyasal bütünlüğünün bozulmasından kaynaklanan bel ve yansıyan ağrı,
  • Merksey, Bogduk, Classification of Chronic Pain, IASP, 1994
 • Ağrı prevalansı: %39
  • Schwarzer et al, Spine 1995
internal disk disrupsiyonu
Internal Disk Disrupsiyonu
 • Tarihçe; 197’de Crock tanımladı
 • Patoloji:Nükleus içinde periferik anulusa doğru çatlaklar oluşması
 • Klinik: Kalça ve yanlara vuran, oturup kalkarken artan ağrı, ekstremitede parestezi ve hissizlik
 • MRI: T2 koyu disk, HIZ
 • Provokatif diskografi- düşük basınçta (50 PSI altı) anuler yırtık
radyal atlaklar ya a ba l de ildir
Radyal çatlaklar yaşa bağlı değildir
 • Dejeneratif değişikliklerin yaşla bağlantısı yok
 • Radyal çatlaklar 40 yaşın üzerinde çok az insanda var (Kieffer)
 • Radyal çatlaklar provokatif diskografide ağrının ortaya çıkması ile doğrudan bağlantılı (Moneta)
hastan n haz rlanmas
Hastanın hazırlanması
 • Provokatif diskografi
  • Bozulmuş anulustaki liflerin gerilmesi
  • İritan özellikli glikozaminoglikanlar, laktik asit ve asidik materyalin ekstravazasyonu
  • Anulustaki bulgingin posteriorda sinir köklerine baskısı
  • Disk enjeksiyonunda posterior eklemlerde hiperfleksiyon
  • Vasküler granülasyon dokusu
  • Son plaklardaki ağrı generatörlerinin uyarılması
nternal disk disrupsiyonu diagnostik kriterler
İnternal disk disrupsiyonuDiagnostik kriterler
 • 50 PSI’nin altında disk stimülasyonu ağrılı
 • Disk stimülasyonu VAS’da 6/10 ağrılı
 • Disk stimulasyonu yayılan ağrıya yol açar
 • Diğer birkaç seviyede negatif
 • BT diskografide anulusun dış üçte birine yayılan grade-3 anuler yırtık
lumbar diskografide a r
Lumbar diskografide ağrı
 • Dış anuler yırtıklar: sadece benzer ağrıyı gösterir
 • Genel dejenerasyon fazla bir bulgu vermez
  • Moneta 1994, 833 diskogram sonucu
diskojenik a r tedavisi
Diskojenik ağrı tedavisi
 • Lumbar füzyon?
  • Vamvanji 1998; 56 hastada farklı füzyon yöntemlerinin değerlendirilmesi
  • Anterior ve posterior faset füzyon en iyisi
  • Klinikte %63 başarı
  • Birden fazla seviyede ise sonuçlar kötü
cerrahi f zyonla ilgili randomize kontroll al malar
Cerrahi füzyonla ilgili randomize kontrollü çalışmalar
 • Fritzell ve ark. 2001
 • 3 tip füzyon, 294 hasta fizyoterapi ile karşılaştırılmış
 • 2 yıllık takip
 • %63 belirgin düzelme
 • Ama hala ağrı devam ediyor
diskin s t lmas
Diskin ısıtılması
 • Sluijter 1998, RF elektrodu merkeze yerleştirilmiş, 2 dakika RF, %24 başarı
 • Barendse, Van Kleef: Etkisi yok
 • Saal ve Saal 1998 IDET, 15 dakika ısıtma
 • Derby 1998/99, IDET 6/12,12/12 izleme
 • Karasek 2000. Intraanular yerleştirme, sonuçlar daha iyi
 • Finch/Kamson 2000, Disctrode
 • Singh, 2002, Nükleoplasti
hasta se im kriterleri
Hasta seçim kriterleri
 • 3 aydan fazla süren kronik bel ağrısı
 • Noninvazif yöntemlerin yetersiz kalması
 • Tıbbi kontrendikasyon yok
 • Nörolojik defisit yok
 • Bacak kaldırma testi normal
 • MRG normal
 • Segmental instabilite yok
 • Psikolojik sorun yok
 • Disk yüksekliği %75’in altında olmayacak
 • İnternal disk disrupsiyon kriterleri
idd nin perk tan tedavileri intradis kal ele ktrotermal anuloplas ti idet
IDD’nin Perkütan Tedavileri Intradiskal Elektrotermal Anuloplasti(IDET)
 • 1998’de uygulanmaya başlandı
 • Disk dekompresyonundan sapmayı temsil etti
 • Anuloplasti teorisi: Anulusun ısıtılması anuler yırtıkların tamirini ve anulusun dış 1/3’ünü innerve eden C afferent lifleri haraplayarak anulusun denervasyonunu sağlayabilir

Saal JS,Saal JA. Management of chronicdiscogenic back pain with thermal intradiscal catheter. Spine 2000; 25: 382-389.

diskojenik a r da uygulanan lemler ntradis k al ele k trotermal k oag la sy on idet
Diskojenik Ağrıda Uygulanan İşlemlerİntradiskal Elektrotermal Koagülasyon (IDET)

Ekipman:

Termal kateter (Spine-CATH)

17G iğne introducer

Profilaksi için IV antibiyotik

diskojenik a r da uygulanan lemler ntradis k al ele k trotermal k oag la sy on idet1
Diskojenik Ağrıda Uygulanan İşlemlerİntradiskal Elektrotermal Koagülasyon (IDET)

Endikasyonlar:

Pozititif provokatif diskografili lomber diskojenik ağrı, internal disk disrusiyonuveya disk bulging

Diskitis, sinir kökü basısı, koagülopati veya lokal enfeksiyon varlığında kontrendike

kontrendikasyonlar
Kontrendikasyonlar
 • Lokal enfeksiyon
 • Koagülopati
 • Diskitis
 • Sinir kökü basısı
idet in olas mekanizmalar
IDET’in olası mekanizmaları
 • Kollajen modifikasyonu yoluyla spinal segmentin mekaniğini değiştirme
 • Termal nosiseptif fiber destrüksiyonu
 • Enflamasyonun biyokimyasal mediasyonu
 • Anulusun dış katmanının stimülasyonu ile iyileşme
 • Damar yapılarının koterizasyonu
 • Anuler yırtıkların iyileşmesi
slide42
IDET
 • IDET işlemi sırasında anuler sıcaklık asla kollajen kontraksiyonu için gerekli olan*.
 • Thermocouple anuler ısıyı 45ºC olarak gösterir, bu da afferent sinir liflerinin haraplanması için yeterli değildir*.
 • Diğer eksiklikler: intraoperatif ağrı, postoperatif bel spazmı

* Kleinstueck FS, Diederich CJ, Naw WH et al. Acute biomechanical and histologic effects of intradiscal electrothermal therapy on human lumbar discs. Spine 2001; 26: 2198-2207.

idet sonu lar
IDET sonuçları
 • Saal ve Saal 2000, 25 hasta 7/12 takipVAS skorunda %802/10 azalma
 • Derby 2000, 32 hasta 12/12 takip %63 uygun sonuç, VAS skorunda1.84 ortalama azalma
 • Karasek 2000, kateter mid-anulus’a yerleştirildiğinde %24 TOTAL ağrı düzelmesi. 2 yıllık veriler
komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • Erken
  • Introducer’ın uygunsuz yerleştirilmesiyle nöral dokularda, damarlarda veya böbrek gibi intaperitoneal dokularda travma
  • Kateterin kesilmesi ya da bükülmesi
  • Termal yaralanmalar
 • Geç
  • Enfeksiyon
  • Diskitis
  • Epidural apse
  • Menenjit
  • Ağrıda artış
idet komplikasyonlar
IDET Komplikasyonlar *
 • 1675 hasta
 • 6 sinir kökü hasarı
 • 19 kateter kırılması (16’sı disk içinde kalmıştır)
 • 1 mesane disfonksiyonu (ekstra-diskal kateter)

* Saal JA. 9th Annual Scientific Meeting of the International Spinal Injection Society. Boston. Sep 14-16, 2001.

yeni bir disk elektrotu
Yeni bir disk elektrotu
 • Açılı introducer yönlendirmeye yardımcıdır
 • İmpedans ölçümüyle derinlik belirlenebilir
 • Posterior anulus boyunca direkt yerleşim
 • Mid-anular thermocouple ile hedef ısı ölçülür
 • Isıtma işlemi için ayrı bir RF cihazı gerektirmez
slide53

Percutaneous annuloplasty in the treatment of discogenic pain: Retrospective evaluation of one year follow-upSerdar Erdine, Aysen Yucel, Mehmet CelikAğrı Ekim 2004

İşlem öncesi 1 ay 12 ay p

VAS 7.3±0.94.9±1.5 4.3±1.7 <0.001

PF 35.0±6.741.8±6.4 43.8±6.8 <0.001

BP 27.8 ± 6.1 37.7±9.2 41.2 ± 7.5 <0.001

rf disctrode komplikasyonlar
RF - DISCTRODE™ Komplikasyonlar*
 • Henüz bildirilmemiştir
 • Metal yapısından dolayı kateterin kırılması farklıdır
 • Sinir kökü hasarı ve enfeksiyon muhtemelen Spinecath™ (IDET) ile aynıdır

* Finch, Kişisel görüşme

diskojenik a r da uygulanan lemler n kleoplasti dis k k obla syonu
Diskojenik Ağrıda Uygulanan İşlemlerNükleoplasti (“DiskKoblasyonu”)
 • Perkütan disk dekompresyonu
 • Disk protrüzyonu olan semptomatik hastalar
 • Disk içinde ince kanallar oluşturularak doku çıkarılı
 • Kanallar termal olarak tedavi edilir
 • Kemopapain, IDET, Termonükleolizis uygulamalarına dayanır
 • Kontrollü tedavi sağlar:
  • Düşük ısı
  • Kontrollü ablasyon/koagülasyon
  • Disk disrüpsiyonunu minimale indirir
n kleoplast hasta se imi
NÜKLEOPLASTİHasta Seçimi
 • Radiküler / Aksiyal Ağrı
  • Bacak ağrısı > bel ağrısı
  • Disk protrüzyonuna dair MRG bulgusu
  • Selectifsinir kökü blokajında başarısızlık
 • Aksiyal Bel Ağrısı
  • Pozitif Provokatif Diskografi
  • Disk yüksekliği > %75
n kleoplast d lama kriterleri
NÜKLEOPLASTİDışlama Kriterleri
 • Disk yüksekliği < %75
 • Şiddetli dejeneratif disk
 • Spinal fraktür, tümör veya enfeksiyon
 • Orta / ağır spinal stenoz
 • Ekstrüde veya sekestre disk
 • Herniasyonun spinal kanal sagital çapının 1/3’ünden daha büyük olması
n kleoplasti
Nükleoplasti
 • Disk hacmi küçülür
  • Radyofrekans
  • Disk içindeki elektrot ile nükleus pulpozus arasında bir plazma alanı oluşturulur
  • Nükleus pulpozusun moleküler bağları kırılır, disk materyali buharlaşır ve düşük molekül ağırlıklı gazlar- hidrojen, oksijen, karbondioksit- açığa çıkar
  • IDET’in tersine, nükleoplasti daha düşük ısı oluşturur, 40-70o C
  • Termal hasar riski teorik olarak daha düşüktür
n kleoplasti sonu lar
Nükleoplasti-Sonuçlar
 • 67 hasta,12 ay takip, Ağrıda %80 düzelme, fonksiyonel durumda %60 düzelme
  • Singh et al.Pain Physician,5;250-59,2002
 • 49 hasta; 1,3,6 ve 12. aylarda VAS, opioid kullanımı, işe dönüş ve hasta memnuniyeti ölçülmüş. VAS işlem öncesi 7.9’a karşı, 12. ayda 4.3
  • Sharps et al:Pain Physician,5:121-26,2002
postoperatif d nem
Postoperatif Dönem
 • 6-8 hafta lomber korse/bel kuşağı
 • İlk 6 hafta 30-40 dakikadan fazla oturulmamalı
 • 1-3 hafta sedanter aktiviteler
 • İlk beş gün otomobil kullanmak yasaklanmalı
 • İlk 6 hafta 5 kg’dan fazla yük taşınmamalı
 • İlk hafta günde 20 dakika yürünmeli
 • 1 hafta sonra yumuşak germe egzersizlerine başlanmalı
 • İlk 6 hafta yüzmekten kaçınılmalı
 • 8 hafta kademeli program dahilinde aktiviteler
slide62
Sonuç
 • Radyal yırtıklar bel ağrısının sık sebeplerindendir
 • Diskografi tanı için elzemdir
 • Füzyon IDD tedavisinde en iyi yol olmayabilir
 • Intradiskal ısıtmadiskojenik ağrının bazı formlarında yardımcı olabilir
 • Geniş çapta kullanım öncesinde randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır
slide63
Sonuç
 • İnsanoğlu her zaman ayakta durmalıdır

The human being has to stay in stand up position always