Libraries now inspiring surprising empowering
Download
1 / 31

Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

IFLA World Library and Information Congress 78th IFLA General Conference and Assembly 11-17 August 2012, Helsinki, Finland. Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering. Melita Ambrožič. IFLA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering' - maik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Libraries now inspiring surprising empowering

IFLA World Library and Information Congress 78th IFLA General Conference and Assembly

11-17 August 2012, Helsinki, Finland

Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering

Melita Ambrožič


Libraries now inspiring surprising empowering
IFLA

 • vodilna nevladna, nepridobitna mednarodna organizacija, ki zastopa interese knjižnic in njihovih uporabnikov

 • ustanovljena v Edinburgu na Škotskem (1927.)

 • 1600 članov iz 150 držav

 • od 1971. registrirana na Nizozemskem, sedež v Haagu, pogoje za delo zagotavlja Kraljeva knjižnica Nizozemske

 • člani strokovna združenja, institucionalni člani, individualni člani, korporativni člani

 • sodeluje s številnimi vladnimi in nevladnimi mednarodnimi organizacijami (UNESCO, OZN, WIPO, ISO, WTO…) ter združenji in odbori (IPA, ICA, ICOM…)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Ifla nad
IFLA (nad.)

 • najvišji organ je generalna skupščina članov z volilno pravico, zaseda na letnih kongresih IFLE

 • aktivnosti vodi Upravni odbor

 • izvršno funkcijo izvaja Izvršni odbor

 • mandat organov traja 2 leti

 • koordinacijo strokovnega dela vodi Strokovni odbor, strokovno delo poteka v okviru 43-tih

  sekcij, ki jih vodijo stalni odbori

 • sekcije se združujejo v petih divizijah

 • temeljni programi, posebni programi, specializirane interesne skupine, regionalne aktivnosti

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Ifla nad1
IFLA (nad.)

 • sredstva: 60 % iz članarin, prodaja publikacij, sponzorji, prostovoljni prispevki

 • strateški načrt 20102015

 • publikacije: IFLA Journal,knjižnazbirka, letna in strokovna poročila, smernice in priporočila …

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Kongres letna konferenca in skup ina helsinki 2012
Kongres, letna konferenca inskupščina (Helsinki, 2012)

 • predstavitev organizatorja kongresa

 • tema: knjižnice kot prostor za navdih, presenečenja, spodbujanje notranje moči in kompetenc

 • program in gradiva, dnevni program

 • kongresne podteme:

  • odprti dostop in digitalni viri

  • politike, strategije in zagovorništvo

  • informacijski viri in storitve knjižnic po meri uporabnikov

  • orodja in tehnike

  • ideje, inovacije, sprejemanje novega

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Aktivnosti na kongresu
Aktivnosti na kongresu

 • dve seji stalnega odbora Sekcije za nacionalne knjižnice

 • sestanek predstavnikov majhnih nacionalnih knjižnic

 • Konferenca direktorjev nacionalnih knjižnic (CDNL)

 • otvoritvena slovesnost

 • IFLA Market: How to get published

 • Crisis? What crisis? The use of statistics and data for libraries at a turning point

 • seminar: Designingthefuturelibrary

 • otvoritev razstave

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Aktivnosti na kongresu nad
Aktivnosti na kongresu (nad.)

 • Cloud computing: its impact on privacy, jurisdiction, security, lawful access, ownership and permanence of data

 • Creating a culture for innovation and change

 • Generation Google needs us: new roles for visibility in the digital age for information & reference services

 • The role of libraries in data curation, access and preservation: an international perspective

 • OCLC WorldShare: Cloud Computing, Webscale, and Building the Future with Libraries

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Aktivnosti na kongresu nad1
Aktivnosti na kongresu (nad.)

 • The influence of new developments of information technology on professional development in libraries

 • Hot topics in research support

 • National libraries and open data: new discovery and access services

 • Generalna skupščina IFLE

 • Making the case for change through evaluation: post-occupancy evaluation of library buildings

 • Continuity in the face of digital disasters: Disaster planning and recovery for digital libraries

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Aktivnosti na kongresu nad2
Aktivnosti na kongresu (nad.)

 • zaključna slovesnost

 • ogled razstave posterjev

 • obisk nacionalne knjižnice

 • obisk nove enote univerzitetne knjižnice

 • obisk razstavnega prostora s ponudniki (redkimi) klasičnih in (številčnimi) elektronskih informacijskih virov ter programske in strojne opreme za knjižnice

 • družabni večer

 • obisk slovenske ambasade (tik pred zaprtjem …)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Sekcija za nacionalne knji nice
Sekcija za nacionalne knjižnice

 • podpora uresničevanju vloge in nalog nacionalnih knjižnic kot varuhinj svetovne intelektualne dediščine in mest za ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine

 • program sekcije obsežen in se nanaša na različna področja, zato tesno sodeluje z drugimi sekcijami

 • sodelovanje s CDNL in Zvezo za digitalne strategije

 • 19 članov (Avstralija, Estonija, Etiopija, Finska, Francija, Irska, Italija, JAR, Kitajska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Slovenija, Rusija, Škotska, Španija, Švedska, Švica in ZDA)

 • mandat 4 leta, možnost ponovne izvolitve

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Sekcija za nacionalne knji nice nad
Sekcija za nacionalne knjižnice (nad.)

 • dejavnosti:

  • dve seji stalnega odbora, sestanek delovne skupine “Small&Smart” (tematika: storitve za druge knjižnice), sodelovanje na konferenci CDNL

  • programski sklop: “National libraries and open data: new discovery and access services”

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Sekcija za nacionalne knji nice nad1
Sekcija za nacionalne knjižnice (nad.)

 • The importance of open data to national librariesKeynote speaker: ELIZABETH NIGGEMANN (German National Library, Frankfurt am Main, Germany)

 • Are you ready to drive in? A case of open data in national librariesGILDAS ILLIEN (National Library of France, Paris, France)

 • A National approach to the sharing of data and contentBILL MACNAUGHT and ANDY NEALE (National Library of New Zealand, Wellington, New Zealand)

 • Opening new doors: recent initiatives in open data at the National Library of ScotlandGILL HAMILTON (National Library of Scotland, Edinburgh, Scotland, United Kingdom)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012Sekcija za nacionalne knji nice nad2
Sekcija za nacionalne knjižnice (nad.)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Konferenca direktorjev nacionalnih knji nic cdnl
Konferenca direktorjev nacionalnih knjižnic (CDNL)

 • neodvisno združenje vodij nacionalnih knjižnic, ustanovljeno leta 1974

 • razprava o politikah in dejavnostih nacionalnih knjižnic, tesno sodelovanje z IFLA sekcijo za nacionalne knjižnice

 • vizija: razvoj globalne digitalne knjižnice (2008)

 • spletna stran CDNL

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Konferenca direktorjev nacionalnih knji nic cdnl nad
Konferenca direktorjev nacionalnih knjižnic (CDNL) (nad.)

Program konference 2012:

 • poročila: CDNL, IFLA sekcije za nacionalne knjižnice in IFLA odbora za standarde

 • vloga nacionalna knjižnice Finske v knjižničnem sistemu in pri gradnji Digitalne knjižnice Finske

 • Britanska knjižnica – zagovorništvo in promocija obveznega izvoda e-publikacij (zakaj in kako)

 • Nacionalna knjižnica Singapurja – priprava skupnega okvir za presojo kakovosti in odličnosti menedžmenta nacionalnih knjižnic

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Konferenca direktorjev nacionalnih knji nic cdnl nad1
Konferenca direktorjev nacionalnih knjižnic (CDNL) (nad.)

 • Nacionalna knjižnica Egipta – obnova Inštituta Egipt

 • plenarne razprave: odprti dostop, odprti podatki raziskav, odprti katalogi (primer Europeana); krčenje proračunov knjižnic – kako z manj narediti več; vizija globalne digitalne knjižnice

 • predstavitev gostitelja konference CDNL 2013 – Nacionalne knjižnice Singapurja

 • sprejem v Nacionalni knjižnici

  Finske, predstavitev in ogled

  knjižnice

Nacionalna knjižnica Finske

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Crisis what crisis the use of statistics and data for libraries at a turning point
Crisis? What crisis? The use of statistics and data for libraries at a turning point

 • SupportingstrategicchangethroughstatisticsofvirtuallibraryusageS. MUNDT (Stuttgart MediaUniversity, Germany)

 • Measuringthepubliclibrary's societalvalue: a methodologicalresearch programF. HUYSMANS (Universityof Amsterdam, Netherlands) and M. OOMES (Netherlands Institute forPublicLibraries, TheHague, Netherlands)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


The use of statistics nad
The use of statistics libraries at a turning point… (nad.)

 • User-centereddecisionmaking: a new model fordevelopingacademiclibraryservicesandsystemsL. SILIPIGNI CONNAWAY (OCLC Research, Dublin, Ohio, USA), D. LANCLOS (J. M. AtkinsLibrary, Univ. ofNorth Carolina, Charlotte, USA), D. WHITE (Univ. of Oxford, UK), A. LE CORNU (TheHigherEduc. Academy, Oxford, UK) and E. M. HOOD (OCLC Research, Dublin, Ohio, USA)

 • Challengesofdatadrivenadvocacy in EastandSouthernAfricaE. FARROW (InternationalNetworkfortheAvailabilityofScientificPublications (INASP), Oxford, UnitedKingdom)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nacionalna knji nica finske
Nacionalna knjižnica Finske libraries at a turning point

 • najstarejša (1640.) in največja znanstvena knjižnica na Finskem, 2,6 mio enot gradiva (primer NUK: 2,4 mio enot)

 • neodvisni inštitut Univerze Helsinki, do 2006. naziv Univerzitetna knjižnica

 • skrb za ohranjanje pisne kulturne dediščine Finske, nacionalni servis in razvojni center za finske knjižnice in knjižnični sistem

 • proračun 28 mio EUR - 80 % min. za izobr., 20 % univerza (primer NUK: proračunska viri 2011 - 7,5 mio EUR)

 • 280 FTE zaposlenih (330 oseb, 213 redno zaposlenih), 3 zgradbe (primer NUK: 138 FTE)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nacionalna knji nica finske nad
Nacionalna knjižnica Finske libraries at a turning point(nad.)

 • knjižnični sistem: 4 sektorji (knjižnice univerz, knjižnice politehnik, specialne knjižnice, splošne knjižnice), vsak ima svet in delovne odbore, vodjo in sekretarja

 • dva konzorcija: Linnea, FinElib (licenčni dogovori za e-vire – nacionalna knjižnica, prek 100 članov)

 • vzajemni katalog (VK in SK), koordinacija konzorcijev, nacionalni portal, nacionalna digitalna knjižnica, agregator za Europeano, IT podpora za KIS univerz in politehnik, nacionalni repozitorij za gradivo knjižnic

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nacionalna knji nica finske nad1
Nacionalna knjižnica Finske libraries at a turning point(nad.)

 • virtualni obisk knjižnice

 • obvezni izvod arhivira še 5 univerzitetnih knjižnic

 • glavno skladišče 18 m pod knjižnico

 • glavna zgradba (Fabiania), prizidek (Rotunda)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nacionalna knji nica finske nad2
Nacionalna knjižnica Finske libraries at a turning point(nad.)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nacionalna knji nica finske nad3
Nacionalna knjižnica Finske libraries at a turning point(nad.)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nova glavna univerzitetna knji nica
Nova - glavna univerzitetna knjižnica libraries at a turning point

 • univerza ima 4 kampuse s knjižnicami (mestni center, Kumpula, Meilahti, Viikki) = Univerzitetna knjižnica Helsinki (1. januar 2010) = neodvisni univerzitetni inštitut

 • Knjižnica kampusa mestni center = samostojna administrativna enota od 1. januarja 2010

 • selitev knjižnic mestnega kampusa in centraliziranih servisov Univerzitetne knjižnice ter uprave v glavno univerzitetno knjižnico, razen učnega centra Minerva (biološke vede)

 • glavna knjižnica: humanistika, pravo, teologija, družbene vede (City Centre CampusLibrary) + uprava + skupni servisi za vse enote Univerzitetne knjižnice

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nova glavna univerzitetna knji nica nad
Nova - glavna univerzitetna knjižnica libraries at a turning point(nad.)

 • gradnja 2010−2012, odprta 3. septembra 2012 (Kaisahouse), 27.000 m2, cena – 54 mio EUR

 • vodenje UK: glavni knjižničar (direktor Univerzitetne knjižnice Helsinki) + 4 direktorji kampusnih enot

 • 1,5 mio enot gradiva, 1,1 mio obiskov, 500.000 izposoj (UK skupaj: 250 zaposlenih, 2 mio obiskov, 2,5 mio izposoj, 16.000 e-revij in 260.000 e-knjig), RFID

 • uporablja jo lahko vsak, gradivo si izposojajo starejši od 15 let z bivališčem na Finskem

 • spletna stran HUL

 • Univerza Helsinki: 35.000 študentov, 4000 pedagoških in raziskovalnih delavcev

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nova glavna univerzitetna knji nica nad1
Nova - glavna univerzitetna libraries at a turning pointknjižnica (nad.)

Univerzitetni kampus (City centre campus)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nova glavna univerzitetna knji nica nad2
Nova - glavna univerzitetna knjižnica libraries at a turning point(nad.)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nova glavna univerzitetna knji nica nad3
Nova - glavna univerzitetna knjižnica libraries at a turning point(nad.)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Nova glavna univerzitetna knji nica nad4
Nova - glavna univerzitetna knjižnica libraries at a turning point(nad.)

M. Ambrožič, 2. 10. 2012


Hvala za pozornost
Hvala za pozornost! libraries at a turning point

melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

Foto: M. Ambrožič

M. Ambrožič, 2. 10. 2012