epoka napoleona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Epoka Napoleona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Epoka Napoleona

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
maia-benjamin

Epoka Napoleona - PowerPoint PPT Presentation

131 Views
Download Presentation
Epoka Napoleona
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Epoka Napoleona

 2. Sytuacja we Francji na przełomie XVIII i XIX wieku Rewolucja francuska i zabicie króla Ludwika XVI wywołały niepokój na dworach czołowych państw europejskich Państwa te, czyli Prusy, Austria, Wielka Brytania i Rosja chciały, aby we Francji znowu zapanowała monarchia Tworzyły więc koalicje i toczyły wojny z Francją

 3. Napoleon Bonaparte Jednym z dowódców Francuzów był Napoleon Bonaparte pochodzący z Korsyki Odznaczał się wyjątkowym talentem wojskowym Został generałem w wieku 24 lat Odniósł wiele ważnych zwycięstw i zyskał ogromną sławę Korzystając z tej popularności, dokonał zamachu stanu, czyli przejął władzę w kraju za pomocą wojska.

 4. Napoleon Bonaparte cd. Po przejęciu władzy przeprowadził reformę kraju Wprowadził Kodeks Napoleona, czyli zbiór praw Zajął się poprawą finansów Francji i przede wszystkim rozwojem przemysłu W 1804 roku koronował się na Cesarza Francuzów, celem umocnienia władzy w swoim państwie.

 5. Czas zwycięstw Po koronacji Napoleona wybuchła wojna między Francją a koalicją Austrii, Rosji i Wielkiej Brytanii Francją wygrała wojnę po decydującym zwycięstwie pod Austerlitz (dzisiaj Sławkowo w Czechach) Pokonana Austria poprosiła o pokój, po którym zlikwidowano Cesarstwo Niemieckie

 6. Czas zwycięstw cd. Na terenie Niemiec utworzono Związek Reński, który miał być zależny od Napoleona Wywołało to wojnę z Prusami i Rosją, którą znowu wygrał Napoleon Pokonane państwa zawarły z Bonapartem pokój w 1807 roku Odebrano wtedy Prusom część ziem i stworzono Księstwo Warszawskie Władzę sprawowali tam Polacy, lecz byli oni podporządkowani Napoleonowi

 7. Mapa Europa w czasach Napoleona

 8. Klęska i ostatnie lata życia Napoleona Okres zwycięstw Bonaparte trwał do 1812 roku, kiedy armia Napoleona wkroczyła do Rosji, nie napotykając większego oporu Napoleon zajął Moskwę jako ostatni człowiek w historii Wkrótce wystąpiły kłopoty ze zdobyciem żywności oraz z przygotowaniem na surową zimę Zarządzono odwrót, który z czasem zamienił się w ucieczkę

 9. Klęska i ostatnie lata życia Napoleona cd. Podczas ucieczki głodne i zmarznięte oddziały francuskie nie miały sił stawić oporu dobrze przygotowanej i nieustannie atakującej ich armii rosyjskiej Wielu żołnierzy zginęło lub dostało się do niewoli Do Francji dotarła tylko nieliczna część wojska

 10. Klęska i ostatnie lata życia Napoleona cd. Klęska Napoleona zachęciła jego wrogów do zawarcia przeciwko niemu kolejnej koalicji Został pokonany i zrzekł się władzy we Francji Został zesłany na wyspę Elbę na Morzu Śródziemnym Następnie władcy państw europejskich spotkali się na Kongresie Wiedeńskim, gdzie ustalili powojenny stan granic

 11. Klęska i ostatnie lata życia Napoleona cd. Bonaparte uciekł z wyspy w trakcie trwania kongresu, zebrał wojsko i ponownie podjął walkę Jego armia jednak została pokonana pod Waterloo w 1815 roku przez wojska brytyjskie i pruskie Napoleon zrzekł się władzy ponownie i oddał się w ręce przeciwników Został zesłany na wyspę św. Heleny na zachód od Afryki Zmarł tam 6 lat później

 12. Obraz Blücher Wellington Napoleon Karykatura przedstawia dowódców Prusów i Wielkiej Brytanii, którzy „wyrzucają do śmieci” (pokonują) Napoleona.

 13. Ciekawostki Bonaparte został kiedyś uratowany przez psa rasy Nowofunland. Kiedy Napoleon się topił, zwierzę podpłynęło do niego i wyciągnęło go na brzeg. Miało to miejsce na Elbie. Miał kochankę z Polski – Marię Walewską

 14. Dziękuję za uwagę