e t mde l me ve de erlend rme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PowerPoint Presentation
Download Presentation
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. EĞİTİM SİSTEMİ. Çıktılar. Girdiler. Eğitim – Öğretim Süreci. Geri – Bildirim ( değerlendirme ). Eğitim ve öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirmenin yerinin formüle edilmesi:. ÖLÇME. Geniş anlamıyla;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME' - mahon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

EĞİTİM SİSTEMİ

Çıktılar

Girdiler

Eğitim – Öğretim Süreci

Geri – Bildirim

( değerlendirme )

slide4

ÖLÇME

Geniş anlamıyla;

Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla yada sembollerle ifade etmektir. (Turgut-1986)

Başka bir ifadeyle;

Nitelikleri nicelendirme işlemidir.

Ölçme: Bireyin yada bireylerin belli bir özelliğe sahip olma derecesinin sayısal olarak betimlenmesidir.

slide5

Eğitim sürecinde Ne Kadar? Sorusunun cevabı bulunmaya çalışılır.

Eğitim-öğretim sürecinde başarı ölçmede sembollerden çok sayıları kullanırız.

Buna bir örnek:

Bir öğrencinin bir dersteki başarısını (50 Puan) belirlemede (nicel olarak ifade etmede)yapılan işlemler:

 • Ölçülecek nitelikler – özellikler (davranışlar) belirlenir.
 • Bu davranışları ölçecek soruların belirlendiği bir ölçme aracı hazırlama ve uygulama (gözlemleme)
 • Ölçülecek niteliğin yada özelliğin ifadesi (sayı yada sembolle)
slide6

ÖRNEK

 • Masanın boyu 160 cm. (Sayı ile ifade)
 • Bu gün havanın sıcaklığı 38 0C’ dır. (Sayı ile ifade)
 • Ahmet Tarih dersinden 80 puan aldı.
 • Bu takım elbisenin fiyatı 190 YTL’dir.
 • Öğrencinin sınav kağıdındaki cevaplara puan verilmesi işlemi

Nesnelerin olayların özellikleri

Sayı yada sembolle ifade

Gözlem

ÖLÇME

slide9

ÖLÇEK

Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ile kısaltmaları belirtmek için kullanılır.(Erdoğan 1984)

İkinci anlamda ölçek; Cetvel, metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeleri ya da belli başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölümlenmiş bir ölçme aracını belirtmek için kullanılır.. (Tekin 1982)

Başlıca ölçek türleri: sınıflama,-sıralama-eşit aralıklı ve oran ölçekleridir. Eğitimde kullanılan ölçek türleri sıralama ve eşit aralıklı ölçeklerdir.

slide15

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının aynı alana ait bir kriter ile kıyaslanarak bir değer yargısına ve oradan da bir karara ulaşma sürecidir. (Yılmaz-1998)

Ölçme sonuçlarını karşılaştırdığımız yada kıyasladığımız sabit değere Kriter (ölçüt) denir.

slide16

ÖRNEK

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için istendik davranışların %50 ‘sini kazanmış olması.(mutlak ölçüt)

Bir derse en az %20 devamsızlık hakkının bulunması.

Sınıf geçme notunun 100 üzerinden en az 50 olması.

Sınıfta en iyi iki öğrenciyi belirlemek. (Bağıl ölçüt)

Sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde olanları başarılı kabul etmek.

slide20

Programların Değerlendirilmesi.

Öğretimin etkililiğini değerlendirme

Öğrenme eksikliklerinin saptanması.

Öğrencinin ilgi ve yeteneğinin saptanması.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi.

NE AMAÇLA DEĞERLENDİRME YAPILIR

test plani
TEST PLANI

Ölçme amaç ve kapsamını belirleme,

Ölçülecek davranışı belirleme,

Belirtke tablosu yapma,

Soru sayısını saptama ve yazma,

Soruları gözden geçirme ve yazma,

Soruları çoğaltmaya hazırlama,

Soruları çoğaltma

Uygulama

puanlama

l me ara larinin n tel kler
ÖLÇME ARAÇLARININ NİTELİKLERİ:

GÜVENİRLİK :

Aynı araçla peş peşe yapılan ölçmede sonuç ( yada en azından sıralama ) değişmiyorsa yapılan ölçme güvenilir demektir.

Bir başka deyişle; ölçmede tesadüfi hataların bulunmaması durumudur.

l me hatalari
ÖLÇME HATALARI

SABİT HATA:

Bir ölçmede sonuca aynı miktar hatanın karışması durumudur.

örneğin ;Cetvelde 0 yerine 1’den başlayarak 1 cm kısa ölçme, bir sınavda 20 puanlık bir sorunun hiç bir öğrenci tarafından cevaplanamaması yüzünden 100 yerine 80 puan üzerinden ölçme vs.

slide26
SİSTEMATİK HATA ( Yanlılık / Taraflılık ) :

Hatalı bir ölçme aracının bir ölçmede tekrarlı kullanımına sistematik hata denir.

Örneğin : Kız öğrencilere erkek öğrencilerden fazla puan verme veya tersi, güzel yazıya, dilbilgisine puan verme vb.

slide27
TESADÜFİ HATALAR :

Ölçmeye karışarak ölçme sonucunu etkileyen, fakat nereden, ne kadar ve nasıl karıştığı belli olmayan hatalara tesadüfi hatalar denir.

Örneğin :Sınav kağıdını dikkatsiz okuma, sonuçları yanlış hesaplama, ölçme aracını dikkatsiz kullanma vs.

g ven rl arttirma yollari
GÜVENİRLİĞİ ARTTIRMA YOLLARI :

Soru sayısı az olmamalı

Sorular açık, anlaşılır ve kesin cevaplı olmalı.

Sınav süresi, bilen bütün öğrencilerin bütün soruları cevaplandırmalarına yetmeli.

Bir soru, sınava katılanların en az yarısı tarafından doğru olarak cevaplandırılabilmeli.

Puanlama objektif olmalı. Çeşitli uzmanlar aynı cevaplara aynı puanı verebilmeli.

Ölçme hatalarından mümkün olduğunca kaçınılmalı..

ge erl k
GEÇERLİK :

Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği, başka özelliklerle karıştırmadan ölçmesine geçerlik denir.

Örneğin : sözlü yazılısı yapma, zamanın yetmemesi, yazı güzelliğine not verme / vermeme vb.

ge erl k t rler
GEÇERLİK TÜRLERİ :

KAPSAM GEÇERLİĞİ :

Ölçme aracının kapsam olarak işlenmiş olan tüm konuları kapsamasıdır.

slide31
YORDAMA GEÇERLİĞİ :

Sınavın öğrencinin gelecek öğrenimi hakkında tahmin ve yordama yapabilme özelliğidir.

Öğrencinin bir üst öğretim basamağını başarıyla tamamlayıp tamamlayamaya-cağı hakkında ışık tutması anlamını içerir.

ge erl arttirma yollari
GEÇERLİĞİ ARTTIRMA YOLLARI :

Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir.

Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır.

Sınav, hem kapsayıcı hem dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır.

Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur.

Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir.

kullani lilik
KULLANIŞLILIK

Ölçme aracının hazırlanma zamanı, uygulama süresi ve puanlama süresinin ve kolaylığının olması yanında ekonomik olması demektir.

yazili yoklamalar
YAZILI YOKLAMALAR

Soruların yazılı olarak verilerek, cevapların öğrenciden yazılı olarak istendiği az sorulu sınav tipine yazılı yoklama denir.

kullanımı yaygın fakat geçerlik ve güvenirliği düşüktür.

yazili yoklamalarin zell kler
YAZILI YOKLAMALARIN ÖZELLİKLERİ

Sorular yazılı verilir.

Cevaplar yazılı istenir.

Soru sayısı azdır.

Geçerliği düşüktür. ( süreyi yetiştireme- yen öğrencilerin yazma hızını da ölçmeye çalışıldığı için )

Hazırlaması kolay ve kısadır.

Cevaplama ve puanlama süresi uzundur.

yazili yoklamalarin zell kler1
Öğrenci cevabı kendisi düşünüp bulmak zorundadır.

Puanlamada güvenirlik düşebilir.

İleri düzeyli davranışları da ölçebilir.

Cevaplar istenmeyen yönlere çekilebilir.

Doğru cevabı şans yoluyla bulma olasılığı yoktur.

YAZILI YOKLAMALARIN ÖZELLİKLERİ
soru yazmada dikkat edilecek hususlar
Soru yazmada dikkat edilecek hususlar

Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.

Cevaplar soru ile sınırlandırılmalıdır.

Uzun cevaplardan çok, kısa cevap gerektiren sorular olmalıdır.

Sorular birbirinden bağımsız cevaplandırılabilecek tarzda olmalıdır.

Soruda ifade ve yazım hatası olmamalıdır.

Soru bir kaynaktan doğrudan ( bir konu başlığı gibi ) alınmamalıdır.

yazili yoklamalarin puanlamasi
YAZILI YOKLAMALARIN PUANLAMASI

GENEL İZLENİMLE PUANLAMA

SINIFLAMA YOLUYLA PUANLAMA

SIRALAMA YOLUYLA PUANLAMA

CEVAP ANAHTARI İLE PUANLAMA

kisa cevapli testler1
Bir kelime, bir rakam yada bir cümle ile cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır.KISA CEVAPLI TESTLER
zell kler

Cevapları kısadır.

Cevaplar sınırlıdır.

Puanlama çok objektif değildir.

Geçerliği yazılı yoklamalara oranla fazladır.

Her öğretim basamağında uygulanabilir.

Soru hazırlama ve puanlama kolaydır.

ÖZELLİKLERİ
t rler

SORU KİPİNDEKİ SORULAR:

sorular soru cümlesi biçimindeki sorulardan oluşur.

Örneğin : Ölçme ne demektir?

TÜRLERİ
t rler1

EKSİK CÜMLE TİPİ SORULAR: cümle içinde boşluk bırakarak bu boşluğa cevap vermeyi gerektiren sorulardan oluşur.

Örneğin : Herhangi bir …………..gözlemek ve gözlem sonucunu …………… yada sembollerle ifade etmektir.

TÜRLERİ

niteliği

sayı

soru yazmada dikkat edilecek hususlar1

Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.

Sorular önemli bir bilgiyi ölçmelidir.

Bilinen bir kaynaktan doğrudan alınmamalıdır.

Soru cevap için ipucu barındırmamalıdır.

Sorular bir birinden bağımsız cevaplandırılabilmelidir.

Eksik cümledeki sorularda boşluklar aynı uzunlukta olmalıdır.

Soruda bir yada ikiden fazla boşluk olmamalıdır.

Soru yazmada dikkat edilecek hususlar.
do ru yanli testler

Kritik bir cümlenin doğru veya yanlış olduğuna karar verme ölçülür.

Şans faktörü en yüksek ölçmedir.

Bu nedenle “düzeltme” veya şans faktörünü azaltma formülü kullanılalı (her yanlış bir doğruyu götürür).

Yalnız bu tür sorularla sınav yapılıyorsa, soru sayısı en az 50 olmalıdır.

Cümlelerin yarısı doğru, yarısı yanlış hazırlanmalıdır. Sıralanmaları da belli sistematiklere göre olmalıdır.

Cümle “doğru” veya “yanlış” olmalıdır.

Cümleler çok uzun olmamalıdır.

DOĞRU – YANLIŞ TESTLERİ
slide47

Ayrıntılar değil, ana konu ve noktalar sorulmalıdır.

Sorular birbirinin cevabını içermemelidir.

Cümlenin yanlışı önemsiz bir noktada olmamalıdır.

Aracın başında mutlaka kaç yanlışın bir doğru cevabı götüreceğine dair açıklama olmalıdır.

Bu sınavda kopya çekme kolaydır. Ancak çok sayıda soru ile dersin her tarafının ölçülmesi sağlanmış olur.

oktan se mel testler

Bir sorunun cevabının verilen seçenekler arasından seçilerek verilmesini sağlayan sorulardan oluşan ölçme aracına çoktan seçmeli test denir.

Seçmeli testlerde soruya MADDE adı verilir.

Bir madde, madde kökü ve seçenek-lerden oluşur.

Seçenekler ise doğru yanıt ve çeldirici denilen yanlış yanıtlardan oluşur.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER
oktan se mel testlerde madde t rleri

DOĞRU CEVABA GÖRE SINIFLAMA :

   • Doğru cevabı kesin ve tek olan maddeler.
   • Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddeler.
   • Birleşik cevap gerektiren maddeler.
   • Doğru cevabı gizli maddeler.
ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE madde türleri
oktan se mel testlerde madde t rleri1

MADDE KÖKÜNE GÖRE SINIFLAMA :

   • Madde kökü soru kipinde olan maddeler.
   • Kökü eksik cümle tipinde olan maddeler.
ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE madde türleri
oktan se mel testlerde madde t rleri2

MADDELERİN GRUPLANIŞINA GÖRE SINIFLAMA:

   • Ortak köklü maddeler.
   • Ortak seçenekli maddeler maddeler.
ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE madde türleri
oktan se mel testler1

Günümüzde en yaygın ölçme aracı.

Hatırlama düzeyinden, en yüksek değerlendirme düzeyine kadar ve karmaşık bilgileri ölçebilir.

Şans faktörü % 20-25’lere kadar indirilebilir.

Hazırlanması zor, uygulanması kolaydır.

Sürenin çoğu maddeyi okumaya ve cevabı bulmaya ayrılır.

Puanlaması objektif ve kolaydır.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER
stat st k ned r

İstatistik sayısal verilerin elde edilmesinde ve bunların yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

 • Tasviri kelimelerde anlatılan (iyi, güzel, çalışkan, tembel vb. gibi) gibi gözlem sonuçlarına uygulanamaz. Yalnız sayısal veriler üzerinde uygulanır.
 • İstatistik objektif bir yöntemdir. Ancak, sonuçları yorumlamalarla sübjektifleşir.
 • Her bilimde aynı şekilde uygulanır. Fizik, kimyada uygulanan yöntem eğitim, psikoloji ve sosyolojide de aynen uygulanır.
İSTATİSTİK NEDİR?
tast puanlarinin yorumlanmasi n yapilacak lk ali malar

Puanların sıraya dizilmesi

Puanların çetelesinin tutulması ve frekans dağılımının bulunması.

Frekans dağılımının grafikle gösterilmesi

TAST PUANLARININ YORUMLANMASI İÇİN YAPILACAK İLK ÇALIŞMALAR
slide60

GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERDE

FREKANS DAĞILIM TABLOSU

slide61

GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERDE

FREKANS DAĞILIM TABLOSU

merkez e l m l ler

MOD (tepe değer):

Bir dizide en çok yinelenen puandır.

Bir dizide yığılmanın nerede olduğunu en kaba biçimde veren bir değerdir.

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ
puanlari graf kle g sterme
PUANLARI GRAFİKLE GÖSTERME

SÜTUN GRAFİK

MOD ( Tepe Değer ) Grafikle görünümü

slide67

MEDYAN (ORTANCA ) :

Sıralı bir dizide grubun üst yarısını alt yarısından ayıran değerdir.

serinin % 50. değerini verir.

slide68

n= dizideki veri sayısı

n+ 1

14+ 1

14+ 1

Ortanca =

Ortanca =

Ortanca =

2

2

2

Ortanca =

Ortanca =

Ortanca =

7.5. değer

43+45/2

44

merkez e l m l ler3

ARİTMETİK ORTALAMA: Bir grup verinin ortasını tespit etmek için kullanılır.

puanların ( verilerin ) toplanarak veri sayısına bölünmesi ile bulunur.

öğrencilerin puanlarının ortalamadan yukarıda yada aşağıda olduğunu görmemize yarar.

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

Σ X

Ortalama ( X ) =

-

N

merkez e l m l ler4
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

A.Ortalama

Ortanca

100

0

50

Sola çarpık dağılım

merkez e l m l ler5
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

Ortanca

A.Ortalama

0

50

100

Sağa çarpık dağılım

merkez e l m l ler6
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

A.Ortalama

Ortanca

0

50

100

Normal dağılım

yayilma l ler

Bir dizi puanın nasıl yayıldığını görmek gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

RANJ ( DİZİ GENİŞLİĞİ):

Bir veri grubundaki en büyük ve en küçük ölçme sonuçları arasındaki fark.

YAYILMA ÖLÇÜLERİ

-

Ranj=

X

X

EB

EK

yayilma l ler1

Bir dizi puanın nasıl yayıldığını görmek gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

STANDART SAPMA: en etkili yayılma ölçüsüdür. Puanların ortalamadan ne kadar uzaklaştığını görmek istediğimizde işimize yarar.

YAYILMA ÖLÇÜLERİ
standart sapma
STANDART SAPMA

-2, -1, 0, 1, 2

40

6+7+8+9+10

=

=

8

5

5

2

=

²

²

²

²

(-2) + (-1) + 0 + (1) + (2)

5

4+1+0+1+4

10

1,41

=

=

5

5

standart sapmanin yorumlanmasi

Normal bir dağılımda puanların dağılımı

Ortalama ile +1 veya -1 standart sapma arası 34.1

Ortalama ile +2 veya -2 standart sapma arası 47.7

Ortalama ile +3 veya -3 standart sapma arası 49.9

Ortalama ile +1 ve -1 standart sapma arası 68.2

Ortalama ile +2 ve -2 standart sapma arası 95.4

Ortalama ile +3 ve -3 standart sapma arası 99.8

STANDART SAPMANIN yorumlanmasI
standart sapmanin yorumlanmasi1
STANDART SAPMANIN yorumlanmasI

Ortalama

1 ss

2 ss

-2 ss

-1 ss

Normal dağılım eğrisi

l k l ler

İki puan grubu arasındaki ilişkiyi görmemize yarayan tekniklerdir..

KORELASYON / BAĞINTI : iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder “r” ile gösterilir. Korelasyon katsayısı -1 den +1 e kadar değişik değer alabilir.

katsayı 0 a yaklaştıkça ilişki azalır, +1 e yaklaştıkça olumlu bir ilişki olduğu, -1 e yaklaştıkça olumsuz bir ilişki olduğu görülür.

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ
l k l ler1

KORELASYON / BAĞINTI :

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ

.

.

.

Fizik puanları

100

.

.

Olumlu ilişki

.

.

90

.

80

.

.

.

70

.

60

.

Korelasyon katsayısı +1 e yakın + 0.90 gibi

50

.

40

30

0

70

80

90

100

30

40

50

60

Matematik puanları

l k l ler2

KORELASYON / BAĞINTI :

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ

.

.

Olumsuz ilişki

Fizikpuanları

100

.

.

.

Korelasyon katsayısı -1 e yakın - 0.90 gibi

.

90

.

.

80

.

.

70

.

.

60

.

.

50

40

30

0

70

80

90

100

30

40

50

60

Sosyoloji puanları

l k l ler3

KORELASYON / BAĞINTI :

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ

.

.

.

İlişkisizlik

Fizik puanları

100

.

.

.

.

90

.

80

Korelasyon katsayısı 0 a yakın + 0.02 / - 0.04 gibi

.

.

70

.

60

.

.

50

.

40

30

0

44

35

36

37

38

40

42

43

Ayakkabı numarası