slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
E??T?MDE ÖLÇME & DE?ERLEND?RME -2-

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

E??T?MDE ÖLÇME & DE?ERLEND?RME -2- - PowerPoint PPT Presentation


  • 219 Views
  • Uploaded on

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-. SUNU İÇERİĞİ. 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler • Eşitlik • Genellik • Kullanışlılık 4- ÖLÇÜT * Mutlak * Bağıl 5- ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ * Sınıflama * Sıralama * Eşit Aralıklı * Eşit Oranlı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E??T?MDE ÖLÇME & DE?ERLEND?RME -2-' - adli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sunu er
SUNU İÇERİĞİ

3-ÖLÇME

* Ölçmede Birim

- Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler

• Eşitlik

• Genellik

• Kullanışlılık

4-ÖLÇÜT

* Mutlak

* Bağıl

5-ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ

* Sınıflama

* Sıralama

* Eşit Aralıklı

* Eşit Oranlı

slide3

3-ÖLÇME

ÖLÇMEDE BİRİM

Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçacığa “birim”

adı verilir.

Örneğin;

Hava sıcaklığı 35°C denildiğinde, birim °C,

Ayşe’nin boyu 165 cm denildiğinde, birim cm’dir.

Eğitimdeki testlerin birimi ise soruların her birisidir.

slide4

Bir ölçme işleminde birim kullanılması, yapılan ölçme işleminin objektif olmasını ve yapılan ölçme işleminde bir standart oluşmasını sağlar.

slide6

DOĞAL BİRİM;Ölçme sonuçlarında fiziksel olarak fark edilebilen birimlerdir. Değişkenin hangi niteliğine ya da miktarına birim denileceği tanımlanmamıştır.Örnek:Bir otoparkta bulunan araçların sayısını gösteren ölçme sonucunun birimi olan 1 otomobil doğal (temel) bir birimdir. İki sıra, on ağaç vb.

slide7
YAPAY (Tanımlanmış) BİRİM;

Birimler fiziksel olarak fark edilemiyor ve belli bir

büyüklük birimi olarak kabul ediliyorsa tanımlanmış

birim olarak ifade edilir. Ne kadarlık kısma bir birim

denileceği uzmanlar tarafından belirlenmiştir

Örnek;Hava sıcaklığını gösteren bir ölçmenin

sonucundaki 1 Santigrat derece yapay birimdir.

TL, uzunluk, ağırlık,zeka, tarih vb.

slide8

Doğal birimler çoğu zaman anlaşmazlıklara neden olur. Bu gereklilikle oluşturulan tanımlanmış birimler, doğal birimlerden daha güvenilir ölçme sonuçlarının alınmasını sağlar.

slide9

EŞİTLİK: Ölçme aracını oluşturan birimlerin birbirine eşit olmasıdır.

GENELLİK: Birimin bir çok kişi tarafından bilinmesi ve kullanılmasıdır.

KULLANIŞLILIK: Birimin ölçülecek niteliğe uygun olmasıdır. Ölçme işlemini kolaylaştırması, ekonomik olmasıdır.

slide10

Örnek:Üç sınav ortalaması 45 puan ve üstünde olanlar başarılı olacaktır.Sınıfın aritmetik ortalamasına eşit ve üstünde alanlar başarılı olacaktır.

3-ÖLÇÜT

Ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan ve bireyler hakkında karar vermemizi sağlayan belirlenmiş kurallar veya standartlardır.

slide11

Mutlak Ölçüt:Ölçme işleminin uygulandığı gruptan bağımsız olarak, ölçme işlemi yapılmadan önce kesin, net ve standart olarak belirlenmiş kriter.Bağıl Ölçüt:Ölçme işlemi gerçekleştirildikten sonra ölçme sonuçlarına göre ve ölçme işleminin yapıldığı gruba bağlı olarak elde edilen ölçüt.

ÖLÇÜT

Mutlak Ölçüt

Bağıl Ölçüt

slide13
ÖLÇEK

Farklı Anlamlarda Kullanılmaktadır ;

* Nesnelere sayılar vermede ve bu sayıların kullanılmasında

uyulması gerekli kurallar ve kısıtlamalar.

* Cetvel ve metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeler.

* Belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle

bölmelenmiş ölçme aracı.

slide14

ÖLÇEK TÜRLERİ

1-Sınıflama (Adlandırma / Nominal)

2- Sıralama (Ordinal)

3- Eşit Aralıklı (Interval)

4-Oranlı (Ratio)

1 s n flama adland rma nominal l ekleri
1-Sınıflama (Adlandırma / Nominal) Ölçekleri

Nesneleri, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır. Farklılık ve benzerlikler kabaca saptanır. En basit ölçek türüdür.

Örnek;

- İnsanların cinsiyet (kadın-erkek), medeni hal (evli-bekar-boşanmış), göz rengi (mavi-yeşil-ela) gibi kategorilere ayrılması,

- illere kod numarası verilmesi ve her ile ait arabaların aynı numara ile belirtilmesi

slide16

¥Bu ölçekte gruplara verilen sayıların sayısal anlamları yoktur, onlar miktar belirtmezler.¥Belli bir başlangıç noktası ve birimi yoktur.¥Ölçme sonuçları üzerinde frekans ve mod hesaplama dışında hiçbir matematiksel işlem yapılamaz.*Simetriklik özelliği vardır.A=B ise B=A*Geçişlilik özelliği vardır.A=B ve B=C ise A=C

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

Kenan DALARDIÇ

slide17
Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide18

2-Sıralama (Ordinal) Ölçekleri

Ölçülecek değişkenin belirli büyüklüğe göre sıraya konulması işlemidir. Bu ölçekte nesneler, bir özelliğe en az sahip olandan en çok sahip olana ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve her bir sıraya bir sayı verilir.

Örnek;Bir gruptaki boy sırası, bir koşuda alınan dereceler, bir sınıftaki başarı sırası, KPSS tercihleri sıralaması vb.

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide19

¥Bu ölçekte başlangıç noktası ve sıralar sabit değildir.¥Nesnelere verilen sayılar büyükten küçüğe / küçükten büyüğe sıralamayı ifade eder fakat farkın miktarını yansıtmaz.*Geçişlilik özelliği vardır. A>B ve B>C ise A>C*Asimetrik özelliği vardır. A>BiseB>Adiyemeyiz

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide20
Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide21

3-Eşit Aralıklı (Interval) Ölçekler

Özellikleri, gerçekte yokluğu/hiçliği/olmamayı ifade

etmeyen (bağıl-keyfi-tanımlanmış) bir sıfır noktasına

göre eşit birimler halinde bölmeleyerek ölçen araçlardır.

Örnek;Termometre ile sıcaklık ölçülmesi, kullanılan

takvimler, başarı testinden elde edilen standart puanlar.

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide22

¥ Sıfır, o noktada ölçülen özelliğin gerçekten hiçbulunmadığı anlamına gelmez yani yokluk ifade etmez.¥ Bu tür ölçeklerdeki sıfır noktası, sayısallaştırmayı kolaylaştıran bir başlangıç noktasıdır, doğal ya da mutlak sıfır noktası değildir. Dolayısıyla toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilirken çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz. ¥Aritmetik ortalama, standart sapma, ortalama kayma miktarı, pearson momentler çarpımı korelasyonu hesaplanabilir.

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide23
Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide24

4-Eşit Oranlı (Ratio) Ölçekleri

Birimleri birbirine eşit olan ve gerçek (mutlak) bir sıfır

noktası bulunan ölçeklerdir. Dolayısıyla bu ölçekle elde

edilen veriler üzerinde her türlü matematiksel işlem

yapılabilir. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri gibi ölçme

araçları bu tür ölçek esasına uygun olarak geliştirilmiştir.

Örnek;Metre ile uzunluk; kilogram ile ağırlık ölçülmesi,

cisimlerin hacimleri, sınıftaki öğrenci sayısının tespiti vb.

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide25
Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide26
Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide27
Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

rend kler m z kontrol edel m
ÖĞRENDİKLERİMİZİ KONTROL EDELİM

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide29
1

Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının

aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli

amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak

B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak

C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak

D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak

E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide30
1

Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının

aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli

amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak

B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak

C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak

D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak

E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide31
2

Aşağıda verilen değerlendirme örneklerinden hangisinde bağıl

ölçüt kullanılmıştır?

A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden en az 2 olması

B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı geçmesi

C) Askere ağırlığı 150kg’nin altındaki erkeklerin alınması

D) Soruların %80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması

E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide32
2

Aşağıda verilen değerlendirme örneklerinden hangisinde bağıl

ölçüt kullanılmıştır?

A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden en az 2 olması

B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı geçmesi

C) Askere ağırlığı 150kg’nin altındaki erkeklerin alınması

D) Soruların %80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması

E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide33
3

Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle“ elde

edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir?

A) Anne babanın eğitim düzeyleri

B) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları

C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki

D) Öğrencilerin boyları

E) Sınıfların genel başarı düzeyleri

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide34
3

Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle“ elde

edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir?

A) Anne babanın eğitim düzeyleri

B) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları

C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki

D) Öğrencilerin boyları

E) Sınıfların genel başarı düzeyleri

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide35
4

Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir.

I.Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma

II.Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme

III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma

Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır?

I. Amaç II.Amaç III.Amaç

A) Bağıl Mutlak Bağıl

B) Mutlak Mutlak Bağıl

C) Bağıl Bağıl Mutlak

D) Mutlak Bağıl Bağıl

E) Bağıl Mutlak Mutlak

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide36
4

Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir.

I.Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma

II.Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme

III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma

Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır?

I. Amaç II.Amaç III.Amaç

A) Bağıl Mutlak Bağıl

B) Mutlak Mutlak Bağıl

C) Bağıl Bağıl Mutlak

D) Mutlak Bağıl Bağıl

E) Bağıl Mutlak Mutlak

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide37
5

Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç

60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile

ölçülmüştür?

A)Oranlı ölçek B)Sınıflamalı ölçek

C)Eşit aralıklı ölçek D)Sıralamalı ölçek

E)Sabit ölçek

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide38
5

Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç

60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile

ölçülmüştür?

A) Oranlı ölçekB)Sınıflamalı ölçek

C)Eşit aralıklı ölçek D)Sıralamalı ölçek

E)Sabit ölçek

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide39
6

Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme

yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç

becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımlı

değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel yöntem süreç becerileri B) Fen bilgisi dersi

C) Öğretmen D) Öğrenciler

E) Performans değerlendirme

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide40
6

Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme

yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç

becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımlı

değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel yöntem süreç becerileriB) Fen bilgisi dersi

C) Öğretmen D) Öğrenciler

E) Performans değerlendirme

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide41
7

Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır. Duru’nun

yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı

kadar olduğunu öne süren bir kişi, bu ölçme sonuçlarının

aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul

etmektedir?

A) Eşit aralıklı B) Sıralama C) Dereceleme

D)Sınıflama E) Eşit oranlı

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide42
7

Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır. Duru’nun

yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı

kadar olduğunu öne süren bir kişi, bu ölçme sonuçlarının

aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul

etmektedir?

A) Eşit aralıklı B) Sıralama C) Dereceleme

D)Sınıflama E) Eşit oranlı

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide43
8

İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar

öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul

edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıralama B) Eşit oranlı

C) Sınıflama D) Dereceleme

E) Eşit aralıklı

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

slide44
8

İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar

öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul

edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıralama B) Eşit oranlı

C) SınıflamaD) Dereceleme

E) Eşit aralıklı

Kenan DALARDIÇ

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi