Download
toxikol giai ismeretek 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toxikológiai ismeretek 1. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toxikológiai ismeretek 1.

Toxikológiai ismeretek 1.

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Toxikológiai ismeretek 1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Toxikológiai ismeretek1. A biotranszformáció I. fázisa Dr. Pálovics Ágnes Tel.: 309-1027 e-mail: PalovicsA@nebih.gov.hu

 2. Toxikológia • Anyag jellemzői- Xenobiotikum • Élő szervezet tulajdonságai Fázisok • Expozíció • Toxikokinetika/farmakokinetika • Toxikodinámia /farmakodinámia

 3. Expozíció útjai • Nem inváziv utak • Bőrön át • Nyálkahártyákon át (tápcsatorna, tüdő, egyéb nyálkahártyák) • Inváziv utak • injekció • Infúzió • Dialízis kezelés • Beültetett gyógyszer adagoló

 4. Szájon át bejutó anyagok Kulcsfontosságú tulajdonságok: • Méret • oldékonyság

 5. Néhány vegyület oldékonysága és sejtekbe jutása (alga sejteken) P=Coctanol/Cwater

 6. A vékonybél nyálkahártyája

 7. Diffúzió típusok és aktív transzport

 8. Az endocitózis típusai pinocitózis fagocitózis receptor-függő endocitózis

 9. Gyógyszermolekulák biológiai membránokon történő átjutásának lehetséges mechanizmusai

 10. Felszívódás: a testidegen molekulák bejutása a vérbe Függ: • méret • Oldékonyság • Szférikus jellemzők • Közeg pH-ja (savas vagy bázikus jellegű molekuláknál) A gyógyszerek többsége gyenge szerves bázis.

 11. A közeg pH-jának hatása néhány molekula felszívódására • Nikotin pK=8,5 száj nyálkahártyáján át (pH:6,2-7,2) jól felszívódik • Nitrogliceringyenge bázis (koronaér tágító)-nyelv alá téve kell elszopogatni • Acetil szalicilsavgyenge sav a szájból nem, de a gyomorból jól felszívódik

 12. pH értékek a szervezetben • Vér 7,35-7,45 • Szájüreg 6,2-7,2 • Gyomor 1-3 • Patkóbél (Duodénum) 4,8-8,2 • Éhbél (Jejunum) 6,3-7,3 • Csípőbélbél (Ileum) 7,6 • Vastagbél 7,8-8,0 • Végbél 7,8 • Agyfolyadék 7,3-7,4 • Hüvely 3,4-4,2 • Vizelet 4,8-7,5 • Izzadság 4,0-6,8 • Tej 6,6-7,0

 13. A biotranszformációs lépések áttekintése gyógyszermolekula erősen lipofil lipofil poláros hidrofil metabolikusan stabil felhalmozódás (zsírszövet) I. fázis bioaktiváció vagy inaktiváció oxidáció, redukció, hidrolízis poláros II. fázis bioinaktiváció konjugáció hidrofil extracelluláris mobilizáció keringés vérplazmával kiválasztás epével kiválasztás vizelettel

 14. A biotranszformációs lépések áttekintése gyógyszermolekula erősen lipofil lipofil poláros hidrofil metabolikusan stabil felhalmozódás (zsírszövet) I. fázis bioaktiváció vagy inaktiváció oxidáció, redukció, hidrolízis poláros II. fázis bioinaktiváció konjugáció hidrofil extracelluláris mobilizáció keringés vérplazmával kiválasztás epével kiválasztás vizelettel

 15. A biotranszformáció I. fázisának lehetséges reakciói I.

 16. Deklorináció CCl4 [CCl3.] CHCl3 oxidatív deszulfuráció

 17. A biotranszformáció I. fázisának lehetséges reakciói II.

 18. A klórfentermin és az amfetamin biotranszformációja I. fázis klórfentermin amfetamin

 19. A kevert funkciójú oxidáz rendszer elhelyezkedése a sima endoplazmás retikulumban kofaktorok xenobiotikum fp1, fp2: flavoproteinek b5: citokróm b5

 20. A citokróm P–450 abszorpciós spektruma (szénmonoxid differencia spektruma)

 21. A vas–protoporfirin IX. beépülése a citokróm P-450 molekulába víz Cys (a P-450 molekulából)

 22. A citokróm P–450 monooxigenáz működésének vázlata 2+, 3+: a vas ion vegyértéke e: elektron SH: szubsztrát SH + NADPH + H+ + O2 SOH + NADP + H2O

 23. A citokróm P–450 molekulához kötődött I. és II. típusú szubsztrát molekula differencia spektruma I. fehérjéhez, II. HEM-hez(III. reverz I és II.)

 24. A benzol átalakulása fenollá

 25. Reaktív köztes termékek keletkezése xenobiotikumokból kevert funkciójú oxidáz enzimek segítségével

 26. Néhány citokróm P-450 enzim jellemzője

 27. További citokróm P-450 enzimek jellemzői

 28. Biotranszformáció a májon kívül Biotranszformáció a szervezet minden sejtjében történhet. • Bélfal • Légutak • bőr

 29. A citokróm P 450 molekulák jellemzői • Négy molekulacsaládba tartoznak, izoformák száma az ember májában >40 • Katalizált reakciók száma >60 • Gyenge szubsztrát-specificitásegy enzim több szubsztrátot is átalakíthategy szubsztrátot több enzim is átalakíthat (az enzimek átvehetik egymás szerepét)

 30. Nem az MFO által katalizált, de a biotranszformáció 1. fázisához tartozó reakciók • Nem az MFO katalizált oxidációs reakciókaminooxidációdehidrogenáció • Redukció Azo- nitro- karbonil-vegyületek • Hidrolízis: észterek amidok