Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINITENNIS TOUR 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINITENNIS TOUR 2010

MINITENNIS TOUR 2010

99 Views Download Presentation
Download Presentation

MINITENNIS TOUR 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MINITENNIS TOUR 2010 3 4 5 Lørdag  9 oktober fra kl 12-15 Lørdag 4 desember fra kl 12-15 Lørdag 4 desember fra 15-17 Masters de 8 beste kjemper om titelen. Invitasjon sendes. • Turnering for alle aldrer og nivå • Barn under 10 år bør ha et vist niveau og kunne reglerne. Er du i tvivl kontakt din trener • Det settes opp handicap for å jevne ut kampene • Bane: Mini (11 meter) • Baller: Skum • Minst fire kamper på tre timer • Pris: 100 kr. • Er du på tennisskolen kan du spille 3 gratis turneringer • paamelding@stavangertk.no dagen før turneringsstart • Premie til sammenlagtvinner av Tour 2010