slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
מבט על המשק הישראלי מאי 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

מבט על המשק הישראלי מאי 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

מבט על המשק הישראלי מאי 2010. צמיחה איטית יותר בתחילת 2010 ההאטה בצמיחה משתקפת בשוק העבודה המשבר האירופי: איך ישפיע על ישראל?. סקירה חודשית - בביצוע צוות הכלכלנים המנוסה של I-Biz - המנתחת את המגמות המרכזיות והעדכניות במשק הישראלי, וכן אלו במשק הגלובלי בעלות השפעה על ישראל.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'מבט על המשק הישראלי מאי 2010' - mahlah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

מבט על המשק הישראלי

מאי 2010

צמיחה איטית יותר בתחילת 2010

ההאטה בצמיחה משתקפת בשוק העבודה

המשבר האירופי: איך ישפיע על ישראל?

סקירה חודשית - בביצוע צוות הכלכלנים המנוסה של I-Biz- המנתחת את המגמות המרכזיות והעדכניות במשק הישראלי, וכן אלו במשק הגלובלי בעלות השפעה על ישראל

slide3
התפתחויות עיקריות – מאי 2010

חלה האטה בקצב גידול התמ"ג ברבעון 1/2010 ואילו התוצר העסקי שמר על קצב גידולו הגבוה מהרבעון הקודם.

ברוב המשקים המפותחים, הואט קצב גידול התמ"ג ברבעון 1/2010 לעומת הרבעון הקודם: הצמיחה בישראל עדיין מדורגת במקום גבוה בין המשקים האלה בתחילת 2010.

ההאטה בצמיחה בתחילת 2010 בלטה בצריכה הפרטית: נרשם אפס גידול בהשקעה בנכסים קבועים ואילו חלה ירידה משמעותית ביצוא.

הרכיב המרסן העיקרי בצריכה הפרטית היה רכישת מוצרים בני קיימא: הגורם העיקרי מאחורי הירידה ביצוא היה יצוא שירותים.

צמיחה איטית יותר בתחילת 2010
slide4

מאי 2010

תמ"ג ותוצר עסקי (שינויים רבעוניים ב-%, מונחים שנתיים, מחירים קבועים, מנוכה עונתיות)
 • קצב גידול התמ"ג הואט לשיעור שנתי של 3.3% ברבעון הפותח של 2010, לאחר האצה במהלך המחצית השניה של 2009, ל-4.8% ברבעון 4/2009. השאלה היא האם ההאטה בצמיחה שנרשמה בתחילת 2010 היא התפתחות מגמה שתימשך בשנה הנוכחית.
 • תכונה חיובית יותר של הצמיחה בתחילת 2010 היא שקצב גידול התוצר העסקי שמר על הקצב הגבוה של הרבעון הקודם והיה גבוה באופן משמעותי מקצב גידול התמ"ג, סימן צפוי של התאוששות כלכלית מתמשכת.
 • מעבר לרבעון 1/2010, היו סימנים נוספים של האטה בקצב הצמיחה. גידול המדד המשולב לבחינת מצב המשק, המתפרסם על ידי בנק ישראל, הואט ל-0.1% בלבד בחודש אפריל 2010, לעומת גידול חודשי ממוצע של 0.5% ויותר מיוני 2009 ועד מרץ 2010. הבנק המרכזי תיאר את התפתחות המדד באפריל כתהליך צמיחה שנמשך אבל בקצב איטי יותר.
slide5

מאי 2010

צמיחת התמ"ג ברבעון 1/10: ישראל ומשקים מפותחים נבחרים(שינויים ריאליים ב-% מהרבעון הקודם, מנוכה עונתיות)

 • האטה בקצב הצמיחה הכלכלית ברבעון 1/2010 אפיינה את רוב המשקים המפותחים (ביניהם: ארה"ב, בריטניה, צרפת והולנד), במקביל להתפתחות הדומה בישראל (ראה גרף קודם). המשקים העיקריים בהם קצב הצמיחה הואץ ברבעון 1/2010 היו 2 משקים באסיה – יפן וקוריאה, וכן איטליה באירופה.
 • חל שיפור בקצב בצמיחה ברבעון 1/2010 בספרד וכן באיחוד האירופי בכלל, אולם קצבי צמיחה באזור זה נשארו נמוכים מאד בתחילת 2010, לא יותר מ-0.2% (פחות מ-1% במונחים שנתיים),קצב צמיחה בתוך התחום של הסטיה הסטטיסטית מצמיחת אפס.
 • למרות ההאטה בקצב הצמיחה בישראל ברבעון 1/2010, היא עדיין מדורגת במקום גבוה בדירוג הצמיחה במשקים המפותחים. הצמיחה ביוון נשארה – באופן לא מפתיע – שלילית ברבעון 1/2010, זה הרבעון ה-6 ברציפות.
slide6

מאי 2010

רכיבי תמ"ג עיקריים

(שינויים רבעוניים ב-%, מונחים שנתיים, מחירים קבועים, מנוכה עונתיות)

* למעט יבוא בטחוני

** למעט אניות ומטוסים

*** למעט יהלומים וחברות הזנק

**** למעט יבוא בטחוני, אניות ומטוסים ויהלומים

 • ההאטה בקצב הצמיחה ברבעון 1/2010 השתקפה היטב בכל רכיבי התמ"ג העיקריים. קצב גידול הצריכה הפרטית הואט ל-1.6%, לעומת 5% ברבעון הקודם (ראה הגרף הבא למקור ההאטה הזו). נרשמה ירידה בצריכה הציבורית – הן בצריכה הבטחונית (למעט יבוא בטחוני) וכן בצריכה האזרחית.
 • נרשם שיפור בהתפתחות ההשקעה בנכסים קבועים, עם שינוי קרוב לאפס ברבעון 1/2010, לאחר ירידה חדה ברבעון הקודם. אולם אי-שינוי בהשקעה אינו מבשר על התאוששות כלכלית בעלת חוסן ואמור להדאיג לגבי המשך תהליך הצמיחה.
 • אולי ההתפתחות המדאיגה ביותר ברבעון 1/2010 הייתה הירידה החדה ביצוא סחורות ושירותים ברבעון 1/2010, לאחר העלייה התלולה ברבעון הקודם, כי התפתחות זו רומזת על היחלשות עוצמת ההתאוששות הגלובלית. עם זאת, בגרף הבא, נראה שהמקור העיקרי של ירידת היצוא היה יצוא שירותים, ובייחוד יצוא שירותי התיירות.
slide7

מאי 2010

תת-רכיבי התמ"ג

(שינוייםרבעוניים ב-%, מונחים שנתיים, מחירים קבועים, מנוכה עונתיות)

 • ההאטה בקצב הגידול של הצריכה הפרטית ברבעון 1/2010 הייתה בעיקר תוצאה של ירידה ברכישות מוצרים בני קיימא. לעומת זאת, נשמר הגידול המשמעותי בצריכה ללא בני קיימא, תוך שיעור גידול לא פחות מאשר ברבעון הקודם. אינדיקטורים חלקיים של הצריכה הפרטית – כגון היקף המסחר הקמעוני המאורגן – מצביעים על המשך מגמת גידול הצריכה מעבר לרבעון 1/2010.
 • בהשקעה בנכסים קבועים, חלה עליה ראויה לציון בהשקעה בבניה ברבעון 1/2010: ההשקעה בבניה למגורים המשיכה לגדול בקצב הדרגתי (זה הרבעון ה-8 ב-9 הרבעונים האחרונים), אולם הייתה קפיצה חדה במיוחד בהשקעה בבניה שאינה למגורים, אחרי 3 רבעונים של ירידה חדה: זוהי התחלה אפשרית של מגמת עליה מחודשת בהשקעה זו, שנטתה להתכווץ בשנתיים האחרונות.
 • נרשמה ירידה מרוסנת למדי ביצוא התעשייתי למעט יהלומים (התפתחות בכל זאת מדאיגה בגלל המשבר האירופי המתפתח והשפעתו הפוטנציאלית על היצוא הישראלי – ראה פרק 3 בסקירה זו להלן). הירידה העיקרית ביצוא נרשמה ביצוא שירותים, ובייחוד ירידה של 26% רבעון לרבעון ביצוא שירותי תיירות, במקביל לנטיה של התיירות הנכנסת להתייצב בחודשים האחרונים (עד אפריל 2010).
slide9
התפתחויות עיקריות – מאי 2010

שיעור האבטלה המשיך לרדת ברבעון 1/10 אולם במידה מינימלית של 0.1%.

ההשתתפות בכח העבודה והתעסוקה התרחבו ברבעון 1/10 הרבה פחות מאשר ב-2 הרבעונים הקודמים.

חלקם של המועסקים במשרה מלאה ירד ברבעון 1/10 ובמקביל, עלה חלקם של המועסקים במשרה חלקית.

ההאטה בצמיחה משתקפת בשוק עבודה
slide10

מאי 2010

שיעורי אבטלה: סך הכל, גברים ונשים

(אחוזים, מנוכה עונתיות)

 • כפי שאולי היה צפוי, ההאטה בגידול התמ"ג ברבעון 1/10 (ראה פרקI בסקירה זו) השתקפה באינדיקטורים שונים של שוק העבודה. שיעור האבטלה המשיך לרדת בתחילת 2010, זה הרבעון ה-3 ברציפות, אולם במידה פחותה של 0.1% - ל-7.2% (מנוכה עונתיות)
 • הירידה בשיעור האבטלה במחצית השניה של 2009 הואצה במקביל לגידול התמ"ג המואץ באותה תקופה: משיא של 7.9% ברבעון 2/09, השיעור ירד ל-7.7% ברבעון 3/09 ול-7.3% ברבעון האחרון של 2009.
 • הירידה באבטלה שליוותה את ההתאוששות הכלכלית מאז אמצע 2009 אופיינה על ידי התפתחות לא-רגילה – שיעור אבטלה נמוך יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים, תכונה של אבטלה שנמשכה גם ברבעון 1/10. ייתכן שתופעה זו היא תוצאה של קשיים יותר גדולים בקרב גברים לחפש עבודה מאשר בקרב נשים.
slide11

מאי 2010

משתתפים בכח העבודה ומועסקים

(שינויים רבעונים אבסולוטיים באלפים, מנוכה עונתיות)

 • הן ההשתתפות בכח העבודה והן התעסוקה המשיכה להתרחב ברבעון 1/10, זה הרבעון ה-3 ברציפות, לאחר ירידה בתעסוקה ב-2 הרבעונים הראשונים של 2009, אולם היקפי ההתרחבות ברבעון 1/10 היו נמוכים בהרבה מאשר ב-2 הרבעונים הקודמים.
 • האטה בהתרחבות של ההשתתפות בכח העבודה רומזת אולי על קשיים בחיפוש עבודה. ראוי לציין ששיעור ההשתתפות בכח העבודה אינו מגלה שום סימני עלייה מאז אמצע 2009, ואילו התאוששות כלכלית מלווה בדרך כלל על יד עליה בשיעור זה. בקרב גברים, חלה אפילו ירידה בשיעור ההשתתפות מאז אמצע 2009, ירידה שנמשכה ברבעון 1/10, ואילו בקרב נשים השיעור עומד יציב.
 • האטה בגידול התעסוקה היא גם סימן אפשרי של התאוששות כלכלית ללא חוסן מיוחד. גם כאן, היו התפתחויות שונות בקרב גברים ונשים במהלך תקופת ההתאוששות: מרבעון 2/09 ועד רבעון 1/10, חל גידול של 7.4 אלף בלבד במועסקים גברים ואילו מספר הנשים המועסקות קפץ במקביל ב-46.6 אלף.
slide12

מאי 2010

מועסקים: עבדו משרה מלאה ועבדו משרה חלקית

(אחוז מסך המועסקים, מנוכה עונתיות)

 • הרכב התעסוקה בין מועסקים במשרה מלאה ומועסקים במשרה חלקית התנהג כצפוי בתקופת התאוששות כלכלית במהלך המחצית השניה של 2009: נרשם גידול משמעותי בחלקם של מועסקים במשרה מלאה וירידה משמעותית מקבילה בחלקם של מועסקים במשרה חלקית.
 • אולם, ברבעון 1/10, מגמות אלה התהפכו – חלקם של מועסקים במשרה מלאה נסוג ואילו חלקם של מועסקים במשרה חלקית קפץ. ניתן בהחלט לפרש התפתחויות אלה כתוצאה של האטה בקצב הצמיחה כאשר מעסיקים מחפשים לחסוך בעלויות על יד גיוס עובדים חלקיים.
 • ההתרחבות המצומצמת בסך התעסוקה ברבעון 1/10 (ראה גרף קודם) הייתה תוצאה של תנודות מנוגדות בתעסוקה לפי ענפי משק. נרשמה ירידה בתעסוקה בתעשיה (8.4- אלף לעומת הרעון הקודם), במסחר (3.3-) ובשירותי תיירות (3.6-) וכן במנהל הציבורי (5.5-) ובשירותים קהילתיים (8.8-). חלה עליה בתעסוקה בעיקר בחינוך (5.7+) ובבריאות ורווחה (7.9+), אבל גם בתחבורה ותקשורת (4.5+) ובבנקאות ופיננסים (3.0+).
slide14
המשבר האירופי: איך ישפיע על ישראל?

התפתחויות עיקריות – מאי 2010

לקראת סוף חודש מאי 2010, שער החליפין שקל/אירו נסוג לרמה הנמוכה ביותר שלו מאז אמצע שנת 2002.

שערי מניות ירדו חדות בישראל במהלך אפריל-מאי, במקביל לירידות ברוב הבורסות העיקריות בעולם.

שיעור גידול המגמה של היצוא לארצות האיחוד האירופי הואט לאפס בחודש אפריל 2010.

slide15

מאי 2010

שער החליפין שקל/אירו

(ש"ח)

 • מגמת הירידה המאפיינת את השער שקל/אירו מאז תחילת דצמבר 2009 נמשכה עד סוף מאי 2010. מהשיא של 3.12.09 (כאשר השער הגיע ל-5.7023 ש"ח) עד הנקודה הנמוכה ב-17.5.10 (4.6517), האירו נחלש מול השקל ב-18.4%.
 • היחשלות האירו הייתה תוצאה ישירה של המשבר האירופי המתפתח, שהוחרף באפריל-מאי 2010: מגמת הירידה בשער שקל/אירו הקבילה להיחלשות המטבע האירופי מול הדולר האמריקאי – בכ-17% מתחילת דצמבר 2009 ועד סוף מאי 2010.
 • התחזקות השקל מול האירו יוצר כמובן בעיות עבור יצואנים ישראלים לגוש האירו (ראה גרף 3 בפרק זה של הסקירה) והביאה אפילו לקריאה לנגיד בנק ישראל לרכוש אירו להגן על יצואנים אלה, כפי שרכש הבנק המרכזי – ועדיין רוכש מפעם לפעם – דולרים לשמר את השער שקל/דולר.
slide16

מאי 2010

התפתחויות בשערי מניות, ינואר-מאי2010

(שינויים ב-% במהלך התקופה)

 • ביטוי נוסף של המשבר האירופי הנוכחי הוא הירידה בשערי מניות באפריל-מאי, הן בישראל והן ברוב הבורסות העיקריות בעולם. הירידה באה אחרי עליות נמשכות בשערי מניות במהלך הרבעון הראשון של 2010, אם כי קצב העליות ברבעון זה היה איטי בהרבה לעומת קצב העליות במהלך 2009.
 • במהלך חודש מרץ 2010, המדד המרכזי תל אביב 25 (מעוף) חזר לשיא שלו שהושג לקראת סוף שנת 2007, הישג בולט לעומת מדדים מקבילים בבורסות אחרות בעולם שהמשיכו לפגר אחרי השיאים של 2007. כעת, לאחר הירידות האחרונות בשערי המניות, המדד תל אביב 25 נמוך מרמתו בסוף 2009 (ב-3.3%) ונמוך מרמתו בסוף 2007 (בכ-9%).
 • בתקופה זו, קשה לדעת לכמה זמן תימשך הירידה בשערי המניות ולאיזה עומק תגיע הירידה (לדוגמה, בהשוואה לירידה העמוקה בשערי המניות בשנת 2008). ההכרזה באחרונה על חבילה של טריליון דולר לסייע למשקים החלשים של אירופה (יוון, ספרד, פורטוגל) גרמה לעליה בשערי המניות אולם רק ליום אחד. המשבר הנוכחי נחשב כרחוק מסיומו.
slide17

מאי 2010

יצוא לפי קבוצות ארצות

(אחוז שינוי במגמה)

 • כמצוין (ראה גרף 1 בפרק זה של הסקירה), היחלשות האירו מול השקל מורידה את כדאיות היצוא הישראלי לארצות גוש האירו. האם יש כבר עדות לגבי ירידה ביצוא הישראלי לאירופה?
 • הגרף מראה את ההתפתחויות בשינוי מגמת היצוא במהלך 12 החודשים האחרונים ל-4 קבוצות ארצות עיקריות – האיחוד האירופי, ארה"ב, אסיה ויתר הארצות. בחודשים הראשונים של 2010, מגמת היצוא לארה"ב מתרחב בקצב מואץ ואילו היצוא ל-3 קבוצות הארצות האחרות מתרחב בקצב מואט.
 • עד אפריל 2010, מגמת ההתרחבות של היצוא לאיחוד האירופי הואט לאפס. בינואר-אפריל 2010, היצוא לאיחוד עלה ב-3.4% בלבד לעומת הרבעון האחרון של 2009, בממוצע (על פי נתונים מנוכי עונתיות: היצוא לאסיה גדל במקביל ב-28.6%): במרץ-אפריל 2010, היצוא לאיחוד האירופי ירד ב-5.7% לעומת ינואר-פברואר 2010. ייתכן שכל ההתפתחויות האלה קשורות למשבר האירופי.
slide18

הגדרות למונחים

תוצר עסקי: כולל את תוצר ענפי המשק, להוציא תוצר שירותי הממשלה, שירותי המוסדות ללא כוונת רווח ושירותי הדיור.

צריכה פרטית: סיכום צריכת משקי בית וצריכת מוסדות ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית, שעיקר הוצאותיהם אינו ממומן על ידי הממשלה.

השקעה בנכסים קבועים: כוללת רכישת נכסים בני-קיימא לשימוש אזרחי, עבודות בנייה בתהליך, שיפוצים בקנה מידה גדול, סלילת כבישים ועבודות תשתית אחרות, הוצאות להכשרת קרקע ומטעים.

שיעור האבטלה: אחוז סך הבלתי מועסקים (המוגדרים כאלה שאינם עובדים ומחפשים עבודה באופן פעיל) מתוך סך המשתתפים בכוח העבודה.

מספר המשתתפים בכוח העבודה: הסיכום של מספר המועסקים ומספר הבלתי מועסקים.

מועסקים: אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע בעבודה כלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת. כולל כל העובדים בקיבוצים, וכן בני משפחה שעבדו ללא תשלום 15 שעות ויותר בשבוע.

מועסקים משרה מלאה: אנשים שעבדו 35 שעות או יותר בשבוע.

מועסקים משרה חלקית: אנשים שעבדו מ-1 עד 34 שעות בשבוע.

מדד תל אביב 25: כולל 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מתוך 200 המניות בעלות המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר ב-6 החודשים הקודמים לתאריך 30.6 ו-31.12. רשימת המניות הנכללות מתעדכנת ביום המסחר הראשון של חודשי פברואר ואוגוסט כל שנה.

מדד תל-טק: מדד מניות טכנולוגיה, הכולל חברות עתירות טכנולוגיה, בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים ומדעי החיים, וכן קרנות הון סיכון, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי דירקטוריון הבורסה.

slide19

מקורות נתונים

צמיחה איטית יותר בתחילת 2010

תמ"ג ותוצר עסקי- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שינוי בתמ"ג ברבעון 1/10: ישראל ומשקים מפותחים נבחרים- OECD Statistics

רכיבי תמ"ג עיקריים- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תת-רכיבי תמ"ג- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ההאטה בצמיחה משתקפת בשוק העבודה

שיעורי אבטלה- סקר כח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השתתפות בכח העבודה ומועסקים- סקר כח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מועסקים במשרה מלאה ובמשרה חלקית- סקר כח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המשבר האירופי: איך ישפיע על ישראל?

השער שקל/אירו - בנק ישראל

מדדי שערי מניות- הבורסה לניירות ערך בתל אביב

היצוא לפי קבוצות ארצות- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

slide20

This monthly, graphic review is another value-added service of I-Biz - Israel Business Information Services Ltd. Each review is the outcome of our sophisticated data collection and processing methods and proprietary analysis procedures, reflecting the combined expertise of the I-Biz team.

I-Biz offers a wide range of high-quality information services, both customized and off-the-shelf, providing insight into economies and markets worldwide.

For further information on I-Biz services, and/or to order specific services, please click CONTACT US in the company website - www.i-biz.co.il - or e-mail directly to info@i-biz.co.il.

We look forward to hearing from you.

Yaacov Fisher

fisherya@i-biz.co.il

I–Biz - Israel Business Information Services Ltd.

P.O.B 20635

Tel-Aviv 61206

ISRAEL

Tel (Jerusalem office): (972) - 2 - 5865931