talep esneklikleri n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Talep Esneklikleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Talep Esneklikleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 488 Views
 • Uploaded on

Talep Esneklikleri. Talebin fiyat esnekliği. Bir maldan talep edilen miktarın, o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığını ölçer. e d = Talep edilen miktardaki % değişme Fiyattaki % değişme Malın fiyatı – talep edilen miktar arasındaki ilişki ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talep Esneklikleri' - mahdis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talebin fiyat esnekli i
Talebin fiyat esnekliği
 • Bir maldan talep edilen miktarın, o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığını ölçer.
 • ed= Talep edilen miktardaki % değişme

Fiyattaki % değişme

Malın fiyatı – talep edilen miktar arasındaki ilişki ?

esnek elastic talep
Esnek (Elastic) talep
 • Talep edilen miktar fiyat değişimlerine aşırı duyarlıysa, talep fiyata göre esnektir denir.
 • Talep ne zaman esnektir?
  • Fiyat esnekliği mutlak değer olarak 1’den büyük olduğu zaman
  • Bir başka deyişle talep edilen miktardaki % değişim fiyattaki % değişimi aştığında
  • Örnek: Fiyatı % 5 artan bir mala karşı talep edilen miktar %7 düşmüşse, talep fiyat değişmelerine karşı hassas demektir.
  • Esneklik = -7 / 5 = -1.4

3

kat nelastik talep
Katı (İnelastik) talep
 • Talep ne zaman katıdır?
  • Fiyat esnekliği mutlak değer olarak 1’den küçük olduğunda
  • Bir başka deyişle talep edilen miktardaki % değişim fiyattaki % değişimden küçük olduğunda
  • Örnek: Fiyatı % 5 artan bir mala karşı talep edilen miktar %3.5 düşmüsse, talep fiyat değişmelerine karşı hassas değil, katı dır.
  • Esneklik = -3.5/ 5 = -0.7

4

talebin birim unit esnekli i
Talebin birim (unit) esnekliği
 • Talep ne zaman birim esnektir?
  • Fiyat esnekliği tamı tamına -1 iken
  • Bir başka deyişle, talep edilen miktardaki değişim fiyattaki değişime eşit olduğunda
  • Örnek: Fiyatı % 5 artan bir mala karşı talep edilen miktar %5 düşmüsse, talep fiyata karşı birim esnektir.
   • Esneklik = -5  5 = -1

5

fiyat esnekli inin l lmesi
Fiyat esnekliğinin ölçülmesi
 • Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arasındaki esnekliğe talebin yay fiyat esnekliği denir.
 • Orta nokta yay fiyat esnekliği
esneklik ve e im aras ndaki fark
Esneklik ve eğim arasındaki fark?
 • İki değişkende meydana gelen yüzde değişmeler arasındaki orana esneklik denir.
 • İki değişkende meydana gelen mutlak değişmeler arasındaki orana eğim denir.
do rusal talep e risinin fiyat esnekli i

Fiyat

Esnek

D

Birim Esnek

Katı (inelastik)

D

Miktar

Doğrusal Talep Eğrisinin Fiyat Esnekliği

Nokta Fiyat Esnekliği talep eğrisi boyunca değişir.

9

esneklik ve fiyat n d mesi
Esneklik ve Fiyatın Düşmesi

Fiyat

Esnek

D

Birim Esnek

Katı

D

Miktar

Toplam

Gelir

(+)TR > (-)TR

(+)TR< (-)TR

Miktar

Fiyat düştüğünde: eğer talep esnekse, artan satışlardan elde edilen artı gelir, halihazırdaki satışların düşen gelirinden yüksektir; dolayısıyla toplam gelir artar.

Eğer talep esnek değilse, artan satışlardan kazanılan artı gelir, fiyat düşmesinden dolayı azalan gelirden daha düşük olacağından toplam gelir düşer.

talebin fiyat esnekli i ni ne belirler
Talebin Fiyat Esnekliği’ni ne belirler?
 • İkame edilebilir mal veya hizmetlerin olup olmaması
  • Varsa, o mal veya hizmetin esnekliği yüksektir.
   • Örnek: Deterjanlar
 • Bir mal veya hizmet için bütçeden ayrılan pay
  • Pay ne kadar azsa fiyat değişimlerinin bütçeye etkisi o derece az olur, bu nedenle fiyat esnekliği o derece düşük olur.
   • Örnek: Tuz
 • Fiyat değişmesinden sonra geçen zaman Fiyat değişiminden sonra geçen zaman ne kadar uzun olursa, talep de o derece esnek olur.
  • Kısa dönemde talebin esnekliği katı, uzun dönemde ise esnektir.
   • Örnek: Petrol fiyatlarının artması sonucu daha ekonomik teknolojilerin geliştirilmesi için belirli bir zaman gerekmiştir.

11

talebin gelir esnekli i
Talebin gelir esnekliği

Talebin gelir esnekliği gelirdeki değişimin talebe olan etkisini ölçer:

Talebin gelir esnekliği (em) = Talepteki % Değişim

Gelirdeki % Değişim

 • Bir mala duyulan ihtiyaç ne kadar fazla ise o malın gelir esnekliği o derece küçüktür.
 • Gıda, deterjan, sigaranın talebi gelire göre katıdır.
 • Buna karşılık, otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi mallarda gelir esnekliğinin mutlak değeri genelde 1’den büyüktür.

12

e itli mallar ve gelir esneklikleri
Çeşitli Mallar ve Gelir Esneklikleri
 • Malları gelir esnekliklerine göre şöyle sınıflandırabiliriz:
  • Düşük Mallar (Ey<0)
  • Normal Mallar (Ey>0)
   • Zorunlu Mallar (0<Ey<1)
   • Lüks Mallar (Ey>1)

13

engel e risi
Engel eğrisi
 • Diğer faktörler sabitken, her gelir düzeyinde satın alınan X malı miktarını gösteren eğriye denir.
talebin apraz fiyat esnekli i

i malının, j malının fiyatına göre, çapraz talep esnekliği :

i malının talebindeki % değişim

j malının fiyatındaki % değişim

Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği

Bu pozitif ya da negatif olabilir

 • Çapraz fiyat esnekliği ne zaman pozitiftir?
 • eğer iki mal birbirine ikame edilebilirse; örneğin çay ve kahve
 • Çapraz fiyat esnekliği ne zaman negatiftir?
 • eğer iki mal birbirini tamamlıyorsa; örneğin kahve ve süt

15